Page 1

KALUNDBORG Gørlev den 12. marts 2012

Dagsorden til generalforsamling den 19. marts kl 16 -18 på Gørlev skole Referat: 1. Valg af dirigent. Valg af dirigent udelades grundet deltagerantallet. 2. Formandens beretning. Se bilag. Kommentarer: Strukturdebat i forhold til ansættelser af ledere på de små skoler. Årsberetning er vedgået af generalforsamlingen. 3. Budget Indbetaling fra hovedforening 2011 er endnu ikke sket, men sker snarest. Formuen er på ca. 60.000 kr. Det indstilles at formanden vedgår sit honorar. Generalforsamlingen tilslutter sig, at økonomien skal gå medlemmerne til gode. Sommerferiefrokost fastholdes. Dog med ændret dato (10. august kl. 13.00.) 4. Stemmetællere 5. Valg af formand og TR. Lene genvælges med opbakning fra en enig generalforsamling. 6. Valg af bestyrelse. David Elin, Charlotte Grummesgaard, Vibeke Hesselholdt Larsen genvælges. Trine Hjortebjærg Mortensen (Hvidebækskolen) nyvælges. Bo Søndergaard udtræder. 7. Ingen indkomne forslag. 8. Eventuelt

Ref: VL

/ref_generalforsamling_19.  
/ref_generalforsamling_19.  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/99/Generalforsamlinger/ref_generalforsamling_19.03.12.pdf

Advertisement