{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

åben skole

Blæsere, strygere

og slagtøj

NU er det muligt for nye skoler at blive en del af det landsdækkende OrkesterMester-projekt. Nye ansøgninger modtages i efteråret med opstart i 2020. Af Bent Hjort • Illustration Illustration OTW

Dette skoleår har 1.000 elever på 10 folkeskoler i 10 forskellige kommuner haft mulighed for at opleve suset ved at spille sammen i et stort orkester, hvor alle skal bidrage med en vigtig musikalsk brik til den samlede orkesterklang. Det sker som led i et stort projekt OrkesterMester, der strækker sig over en fireårig periode, og hvor der er er etableret skoleorkestre på skolerne. Projektet er støttet af Nordea Fonden og blevet til i et landsdækkende samarbejde mellem Dansk Musikskolesammenslutning, DR SymfoniOrkestret, Danske Musik- og Kulturskoleledere og Skolelederforeningen. Landets øvrige symfoniorkestre bakker også op om OrkesterMester, ligesom amatørorkestrenes landsforeninger, Børne- og Kulturchefforeningen og Music in the Brain på Aarhus universitet gør det. Med en yderligere bevilling på 10 millioner til OrkesterMester via Kulturministeriets musikhandlingsplan over de kommende år får endnu flere elever får nu en unik chance for at få gratis instrumental- og orkesterundervisning og spille sammen med andre. Yderligere 20-30 nye skoler får hermed et løft til at kunne danne skoleorkestre.

50  plenum – aug 2019

”Det er jo en helt fantastisk gave til børnene rundt omkring på folkeskolerne. Dejligt, at vi nu kan fortsætte med fase to og udbrede OrkesterMester til andre børn og skoler også,” siger Dorte Andreas, Skolelederforeningens næstformand. Hun er med i styre­gruppen i partnerskab bag OrkesterMester. ”Det er skønt, at vi kan fortsætte med at give flere af landets skoleelever et musikalsk tilbud af høj kvalitet og opleve spilleglæde sammen med deres kammerater. Det øger børnenes selvtillid og giver sammenhold,” siger Dorte Andreas. Hun mener også, at det vil give et løft til det tætte samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler, som udvikler sig landet over. OrkesterMesters fire kodeord er skolestolthed, spilleglæde, selvtillid og sammenhold, og projektet sigter på at opbygge og forankre nye skoleorkestre på skoler, der ikke i forvejen har orkester. Vi har bedt nogle af de deltagende skoler om at fortælle om, hvordan de arbejder. Bent Hjort er projektmedarbejder i OrkesterMester

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 5 - august 2019  

Skolelederforeningens medlemsblad Plenum - august 2019.

Plenum nr. 5 - august 2019  

Skolelederforeningens medlemsblad Plenum - august 2019.