Page 69

NOTER

Moderniseringsstyrelsen vil ikke kun kendes som dem, der vil have folk til ”at køre længere på literen”, og har derfor formuleret fem nye strategiske pejlemærker: 1. Fremtidens ledelse og arbejdsmarked Vi klæder ledere og medarbejdere på med viden, værktøj og videreuddannelse, så de kan håndtere fremtidens udfordringer. 2. Enkel og værdiskabende styring Vi rådgiver og inspirerer til enkel og værdiskabende styring, der mindsker unødigt bureaukrati og giver mere tid til borgerne. 3. En drivkraft bag fælles løsninger Vi samler administrative opgaver i fælles løsninger, så medarbejderne kan koncentrere sig om kerneopgaven. 4. Et analytisk kraftcenter Vi stiller nye data og analyser til rådighed, så offentlige ledere har den nødvendige indsigt til at træffe gode beslutninger. 5. Stærk implementeringsorganisation Vi sikrer, at nye initiativer bliver omsat til reelle forbedringer i den daglige drift.

WILD WEST Trump åbner for våbentræning til lærere i USA. Baggrunden er nye, voldsomme skoleskyderier, og målet er at sikre skolens indgange bedre, øge baggrundstjekket af elever, og træne lærere i at håndtere skydevåben ved konflikter. Der er ikke planer om at ændre den generelle minimumsalder på 18 år for køb af skydevåben. I nogle stater skal man dog være 21 år og gennem en tre dages venteperiode med baggrundstjek fra køb til udlevering af våben ...

Alt sammen lyder det jo meget fornuftigt, uanset hvilken regering vi får …

S T I L S TA N D Det Økonomiske Råd konkluderer i en ny rapport, at der er stilstand i skolens produktivitet. Vismændene bruger tal fra Pisa-målingerne til at opgøre produktiviteten i den danske grundskole. I rådets terminologi kaldes undervisning for ”produktion af læring”, hvilket er en ”videreformidling af viden fra en person (læreren) til en anden (eleven)”. Denne arbejdsgang kan ifølge rådet effektiviseres, hvormed produktionen kan sættes op – selv om der igen med rådets ord selvfølgelig kan være ”en kognitiv grænse for, hvor effektiv læring kan være”. En produktionsfremmende foranstaltning kan fx være øget it-baseret læring. Ifølge rådet har der i den danske folkeskole været stilstand i produktiviteten i grundskolen fra 19952013. Altså indtil skolereformen kom. Så vi må vente spændt på, om den så slår produktionsmæssigt igennem …

Te s t d u m p err En ny ’Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber’ fra DPU, Aarhus Universitet, viser, at den nationale læsetest giver et mangelfuldt og usikkert billede af klassers og elevers faglige niveau.

Handel og vandel

Skolelederforeningen har anbefalet ministeren at sætte den nationale test på pause eller at gøre den frivillig og har samtidig appelleret til forligskredsen bag folkeskolen om hurtigst muligt at finde en løsning, så de datatekniske udfordringer omkring testene kan blive løst.

Denne gang handlede det om forhandlingsteknik og blive en endnu skarpere forhandler! Målgruppen er formænd og næstformænd i de lokale afdelinger. Vi afholder kurset igen til september. Noget for dig?

14 lokalformænd og næstformænd var sidste måned samlet i Vejle til et todagskursus i forhandling.

Se www.skolelederforeningen.org > for-tillidsvalgte > årshjul-og-kurser se-aktuelle-kurser/

plenum – maj 2019

69

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019