Page 65

menter, der sikrer, at man kan tage forholdsregler mod det, vi alle kender: de uforudsigelige hændelser. I skolen kender vi betydningen af medarbejdernes daglige kontakt med elever, forældre og lokalsamfund. Men det er ikke sikkert, at vi får indrettet vores ledelsesantenner på at opfange og sortere

OVERSKUELIGHED Relationel koordinering i praksis Bo Vestergård Forlaget Fair Proces 128 sider, 270 kr.

Jeg tror vi er mange, der drømmer om at være mere koordinerede på vores arbejde. Om at gå fra koordineringsmareridtet til en overskuelig arbejdsopgave. Om at være mere tjekket og opnå en god effekt, når man mødes med både interne og eksterne samarbejdspartnere om indholdet, uden at formen (formløsheden) sluger al opmærksomheden.

de mange informationer, man kan få derigennem. Bogens forfattere peger på, at vi ofte opfatter et ledelsesunivers ud fra vertikale linjer, men ganske forsømmer at forstå, at der også skal foregå en horisontal kommunikation. Alt er naturligvis underbygget af grundige litteraturlister, men bedst af alt er, at bogen

er letlæst, idet de dygtige forskere ikke falder i for mange indforståethedsfælder. Indimellem nærmer det sig humor; fx når forskerne påpeger, at det først var efter murens fald, at vi i Vesten begyndte at drive ledelse efter Kremls skabeloner! Bliver du klogere af at læse denne bog? Jeg tror det. Jeg

gjorde det … selv om jeg helst ville påstå, at det jo netop er sådan, jeg hele tiden har set verden!!!

Man kender kun alt for godt til den fornemmelse man har, når man i frustration koncentrerer sig mere om ens kaffe end om, hvorvidt det er relevant at være til stede, fordi mødet trækker ud. Eller den følelse man har, når man går fra et møde uden helt at vide, hvad der egentligt blev besluttet, og hvad man egentlig skulle handle på. Relationel koordinering er en teori af Judy Hoffer Gittell, som også har skrevet forordet til denne bog, der sætter fokus på kommunikation og koordinering i samarbejdet. Denne bogs modeller giver facilitatoren nogle konkrete anvisninger at gå ud fra, og som er meget hjælpsomme. Bogens formål: At holde faciliterede møder, der fremmer forankrede beslutninger, fordi metoderne fremkalder alle mødedeltagernes stemmer. Dette forbedrer også samarbejdet mellem forskellige aktører, fordi alle deltagere ved,

hvad deres opgave er. Bogens tre dele består af et teoriafsnit, der går i dybden med koordinering og gennemgår seks principper for relationel koordinering. Disse principper handler bl.a. om at have et fælles mål og præcis kommunikation og møder doseret, så man kan justere og ændre indsatser. En vigtig grundantagelse er, at tingenes tilstand ændrer sig så snart man igangsætter handling. Den anden del handler om samarbejdets struktur. Man kan ikke overlade god effektuering af planer til tilfældighederne. Det er vigtigt at have strukturen for en sekvens af møder som fungerer. At få planlagt frem i tiden og have en kurs. Bogen deler møder op i to; opstartsmøder og opfølgningsmøder. Den tredje del er metodekapitlet. Her gennemgås modeller, der præcis beskriver hvordan man kan facilitere de forskellige slags møder.

Jeg læste bogen over en weekend og i løbet af den følgende uge afprøvede jeg metoden ’skab kollektiv intelligens’. Den går ud på at få foldet mødedeltagerens logikker ud og har den effekt, at folk føler sig hørt og forstået. Jeg oplevede, at det hjælper med til at få de bagvedliggende antagelser frem på en respektfuld måde. Metodens seks principper for kollektiv intelligens vil jeg gøre mig umage for at medtænke i min daglige praksis og jeg vil i det næste stykke tid lade bogen ligge opslået på mit skrivebord. Bogen har nemlig en såkaldt schweizerbinding, hvilket gør, at den er let at have slået op på de sider, man skal bruge. Se, DET er smart.

Steen Jonsson Agger Pensioneret viceskoleleder Tranbjerg J Aarhus Kommune

Trine Borch Souschef Strandvejsskolen Københavns Kommune

SKOLELEDER-JOB.DK plenum – maj 2019

65

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019