Page 64

ANMELDELSER

GODT I GANG De første 100 dage Succes som leder i et nyt job Lars Bo Hansen Gyldendals Forlag 208 sider, 235 kr.

Sjældent ender mennesker i lederstillinger uden selv at have ønsket det. Når startskuddet er gået – ja, så starter en ”alenerejse”. Der er ingen guide, mentor eller buddy med på rejsen. Rejsen skal klares, håndteres og som

EN AKTIV LEDELSE Et netværk af hjerner Andersen, Hallin og Fredens Gyldendal Business 204 sider, 300 kr.

Stundom kan det være tungt at læse faglittera-

64 plenum – maj 2019

udgangspunkt rejses alene. Men, men, men Lars Bo Hansen har med sin bog ”De første 100 dage – succes som ny leder i et nyt job” begået en genistreg, som enhver ny leder kan profitere af at læse før og under rejseforløbet, som her har fokus på nye lederes første 100 dage i jobbet. Bogen er siden første udgave blevet reduceret i omfang og gjort mere præcis i respekt og anerkendelse af bogens målgruppe, som er nye ledere med et akut konkret behov og begrænset tid. Her introduceres fem dogmer, som alle nye ledere skal forholde sig til. Det ene dogme, kommunikation, er omdrejningspunktet for de fire andre: Du skal lave en plan for de første 100 dage. Du skal sætte dit hold. Du skal melde strategiske temaer ud. Og du skal skabe resultater. Hvert dogme bliver

på en let tilgængelig og meget præcis måde gennemgået, diskuteret og perspektiveret via praksiseksempler. Der er i bogen efter hver dogme-gennemgang gjort plads til, at læseren kan gøre egne notater, så læserens egne refleksioner forankret i egen kontekst kan noteres og kobles på bogens indhold. På den måde guides og hjælpes læseren til at bruge bogen, så forfatterens intention om at skabe en brugbar håndbog for læseren lykkes. Bogen refererer løbende til lederes erfaringer, som Lars Bo Hansen gennem interviews har fået adgang til. Det betyder, at der er en stærk kobling mellem ledelsesteori og ledelsespraksis. De ledere, der i bogen omtales, kommer fra det private erhvervsliv, men det hæmmer selvsagt ikke værdien i at læse bogen som leder i det offentlige.

Lars Bo Hansens sprogbrug har en lethed og en enkelthed, der koblet med præcision gør, at læseren ikke er i tvivl om forfatterens budskaber. Bogen afsluttes med en beskrivelse af, hvad den nye leders specifikke situation kan betyde for planlægningen af de første 100 dage. Fire situationer beskrives, ligesom Lars Bo Hansen også afslutter bogen med en beskrivelse af den skandinaviske ledelsesmodels særlige karakteristika. Bogens afsluttende kapitler gør, at ingen læser lades alene. Alle får brugbar inspiration og redskaber til at handle reflekteret og målrettet ud fra lige netop den position, læseren står i som ny leder.

tur. Indimellem bliver man provokeret, forstyrret – og det er ikke så ringe. Og så er der de gange, hvor brikkerne falder på plads på en ny måde og tingene bliver forklaret i et nyt perspektiv. Sådan gik det mig, da jeg brugte et par mørke vinteraftener på denne bog, der omhandler andet og mere end det kendte faktum, at 1+1 er mere end 2, når vi snakker ledelse. Enaktiv ledelse – og ja, det er stavet rigtigt! – er det begreb, de tre forfattere introducerer for en ledelsesform, hvor man bygger sin ledelse på den kollektive intelligens blandt medarbejderne.

Det for mig interessante ved bogen er, at den ikke blot udvikler og underbygger en ledelsesteori, men også inddrager og gennemgår/forklarer basal hjerneforskning i argumentationen for, at det, vi i folkeskolen vel nok fornemmer og tror, vi ved, rent faktisk er vejen frem i moderne ledelse – nu, hvor new public management, som forfatterne bemærker, er lagt død – ikke mindst af nogle af dem, der oprindeligt stod bag det. Simpelthen fordi det ikke er en ledelsesform, der fører til de resultater, man ønsker. Bl.a. fordi kontrolbaseret ledelse kun kan afdække det, man

kan forudse, men ikke de uforudsigelige elementer. Bogen er bygget op, som den slags bør, og indeholder analyse og et underbygget bud på vejen frem. Den er målrettet ledelse af private produktionsvirksomheder med ganske få referencer til offentlig ledelse. Men de iagttagelser, der gøres, er almengyldige. Fx at har man et stærkt ledelsesmæssigt centrum, vil der være en stor periferi, hvor medarbejderne færdes, agerer og opfanger de signaler, som ledelsen har brug for … men som sjældent – om overhovedet – når rettidigt frem til ledelsen. Og at ledelsen ikke har instru-

Marianne Ubbe Tidligere skoleleder Nu proceskonsulent

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019