Page 61

Figur 3 Fokus for lærernes it-undervisningskompetencer Specifik software/apps til uv-brug

37%

50%

13%

Fagdidaktiske tilgange

36%

57%

8%

Uv i ansvarlig deltagelse

36%

50%

14%

Almendidaktiske tilgange

34%

54%

12%

Uv i kritisk brug

33%

49%

18%

51%

20%

61%

24%

Specifik hardware til uv-brug

29%

Almendidaktisk viden om 21K

16%

Uv i produktivt arbejde

14%

Generelle digitale lærerfærdigheder

12%

I

I

0%

49%

37%

38%

50%

I

25%

QStærkt fokus

I

50%

75%

QDelvist fokus

I 100%

QIntet fokus

Figur 4 Skoleledernes kendskab til begrebet datalogisk tænkning (eller computational thinking) Føler mig godt inde i det

7%

Læst/set video/fået forklaret

11%

Ikke dybere kendskab

55%

Ikke hørt om

27%

I

I

0%

I

20%

40%

Figur 5 Skoleledernes syn på vigtigheden i at undervise i datalogisk tænkning Har ikke kendskakab

10%

Har kendskab

85% 19%

I

0%

5% 78%

I

25%

QJa, selvstændigt (og evt. også integreret)

udover er 87 procent uenige eller meget uenige i, at eleverne er digitalt dannede, når de kommer i skole i kraft af deres erfaring med digitale enheder som førskolebørn. Skoleledernes svar peger på en række mulige udfordringer ved at implementere datalogisk tænkning i folkeskolen gennem deres grad af enighed i seks forskellige udsagn. Højest grad af enighed (meget enige eller enige) er der i, at læreruddannelsen ikke uddanner lærere til at varetage it-undervisning i tilstrækkelig høj grad (89 procent); at der mangler midler til efteruddannelse af lærere på området (84 procent); at lærerne ikke har tid til at prioritere at sætte sig ind i et nyt område som datalogisk tænkning (69 procent); og at lærerne er utrygge ved at varetage it-undervisning (fx pga. ændret lærerrolle,

3%

I

50%

QJa, integreret

I

75%

I 100%

QNej

uigennemskuelige processer, eller at eleverne kender et program bedre end ham/hende som lærer) (68 procent). Desuden mener en overvejende del, at praktiske omstændigheder omkring it tager for meget af undervisningstiden, for eksempel på grund af opstart af enheder, opdateringer eller forældet software (58 procent). Lavest grad af enighed var der i, at skolens infrastruktur og/eller hardware er utilstrækkelig på grund af eksempelvis ustabile forbindelser, mangel på enheder eller utilstrækkelig dækning (65 procent uenige eller meget uenige). Endelig spurgte vi også ind til mulige gevinster, hvor skoleledernes svarede på deres grad af enighed med syv forskellige udsagn. Her er der bred enighed i alle udsagn, men højest grad af enighed i, at datalo-

plenum – maj 2019

61

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019