Page 6

digitalisering

DIGITAL DIALOG I denne stærkt digitaliserede tid, har Skolelederforeningen færdiggjort en ny guide til skoler, børn, unge og deres forældre om få styr på deres vaner og især uvaner med nye digitale medier … Af )"($,Ŵ)$0$6$$.ŴŴĦŴŴIllustration: OTW

Mobiler, iPads, computerspil mv. åbner for masser af nye, gode muligheder. Men også for en verden, som påvirker børns (skole)liv og hjerner negativt. Det forstyrrer koncentrationen, døgnrytmen, relationerne og skaber afhængighed, stress, socialt pres … De starter tidligt. Vi ser 0-2 årige, der let betjener en tablet med pegefingeren og swiper derudad. Elever i 4.-7. kl. bruger i dag i snit 4 forskellige digitale medier, de selv styrer. Uden opsyn, uden aftaler og opmærksomme voksne indover, selv om det kan gå ud over skolegangen og familielivet. Så for at få det bedste ud af de digitale muligheder har Skolelederforeningen sammen med speciallæge og forfatter til bøger om i digital sundhed Imran Rashid udarbejdet en ny ”Guide til forældre om børns digitale vaner med ”9 gode råd” til forældre og folkeskolens elever. Ej blot kun til lyst Ofte er der ikke retningslinjer for at bruge digitale medier med fornuft og omtanke. Især ikke i hjemmene, men også på skolerne kan det derfor være en opgave i at

6 plenum – maj 2019

lave tydeligere regler og få diskuteret disse regler og tidspunkter for brug af de mange muligheder – så der er fællesskab og opbakning. Det handler om at tydeliggøre fordele og ulemper ved de digitale vaner og adfærdsmønstre både i skolen og familien. Det handler også om at få klarlagt vaner, tidsforbrug, så man i familien fx kan skabe ’nærværs-zoner’ i hjemmet eller analoge dage, hvor man dyrker samværet. Frem for at enhver sidder med sit device – eller endnu kortere sagt at: Every man is on his own … Et meget enkelt råd kunne bare være: SLUK! Men kunsten at fungere godt i en digital verden er ikke alene at lave rammer og strukturer, der er meget tydelige, relevante og lette at følge. Det kulturelledannelsesmæssige aspekt skal også med. De digitale muligheder er noget, vi skal lære at leve med og kunne bruge fornuftigt som med så meget andet. Det er blot ikke så let som at lære som fx at køre på cykel, bremse for rødt etc. Et af problemerne med moderne adfærdsdesignet teknologi er ifølge Imran Rashid, at det kan skabe lystbetonede følelser på

linje med trangen til fx at spise uanede mængder af slik og popcorn. Få styr på forbruget Den digitale udvikling berører børn og voksne, hvor man på nye mangfoldige måder bliver udfordret på at gøre det, man har lyst til, i stedet for det man skal. Det sætter folkeskolen og forældreskabet på en ny opgave med både at forstå den digitale udfordring og håndtere den. ”Sammen må vi i skole/hjem-samarbejdet skabe et pædagogisk grundlag for at inddrage teknologien, hvor det giver mening. Også må vi få støttet bevidstheden om, hvor de bruges fornuftigt og få styrket eleverne i at kunne koncentrere sig og fokusere på det, de er i skole for”, siger Claus Hjortdal. Skolelederforeningens nye materiale er ment som et diskussionsoplæg til landets 1300 folkeskoler og deres ca. ½ mio. elever og 1 million forældre samt skoleledere, skolebestyrelser, ansatte, skolechefer, politikere og hvem der er ellers er i kontakt med børn og unge. Michael Diepeveen er redaktør

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019