Page 59

Figur 1 It-initiativer i danske grundskoler i skoleåret 2017/18 4+

8%

3

21%

2

19%

1

14%

0

37%

I

I

0%

I

10%

I

20%

30%

Figur 2 Former for it-initiativer i danske grundskoler i skoleåret 2017/18 Andet

70%

Integreret

80%

Robotter

47%

Eget FabLab-initiativ

14%

Coding Class

12%

FabLab@SCHOOL

8%

Teknologiforståelse

5%

I

0%

I

20%

Figur 1 viser, at 62 procent af skolerne tilbød mindst ét initiativ – herunder tilbød 14 procent et initiativ, 19 procent to initiativer, 21 procent tre initiativer og 8 procent fire eller flere. 37 procent tilbød ingen initiativer3. For at finde ud af hvorvidt disse initiativer kunne indeholde udvikling af datalogisk tænkning, spurgte vi ind til, hvilke it-initiativer skolerne tilbød. Vi havde på forhånd defineret syv kategorier: Forsøgsvalgfaget Teknologiforståelse; FabLab-undervisning i partnerskabet FabLab@SCHOOL; Undervisning som del af udviklingsinitiativet Coding Class; Eget FabLab-initiativ; It-valgfag med fokus på robotter (fx Lego Mindstorms / Lego First League); It-undervisningsforløb integreret i et eller flere fag (fx programmering, robotter eller digital fabrikation) og; Andet it-valgfag / anden specifik it-undervisning. Som det fremgår af figur 2, placerer flest sig i kategorier af egne initiativer, særligt It-undervisningsforløb integreret i et eller flere fag (fx programmering, robotter eller digital fabrikation) (80 procent) samt

I

40%

I

60%

I 80%

Andet it-valgfag / anden specifik it-undervisning (70 procent). Da vi spurgte ind til egne specifikke initiativer, var det tydeligt, at nogle skoleledere har en bred definition af et it-initiativ. Således omfattede kategorien ’Andre it-initiativer’ alt fra Unity Coding, spildesign, makerspace, digital fabrikation og design tænkning, e-sport, medieliteracy, IKT, Appwriter (til dysleksikere) og digital musikproduktion, mens Integrerede it-initiativer omfattede Lego Wedo, Lego Mindstorms, Lego Education, kodning i matematik, programmering, Raspberry Pi, digitale værktøjer (Google docs, GeoGebra osv.), Spil, Kubo, droner, Beebots m.m. Svarene indikerer, at mange skoler har et eller flere it-initiativer på skolen, og mange ser ud til at fokusere på design og programmering. Lærerne mangler it-undervisningskompetencer Som næste skridt ønskede vi at finde ud af, om lærere er uddannede til at undervise i it-initiativer gennem fx efteruddannelse eller kurser. Af svarene

plenum – maj 2019

59

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019