Page 57

PENSIONISTFRAKTION i Skolelederforeningen

Farvel til dit arbejdsliv, goddag som pensionist i Skolelederforeningen Det er nu en realitet, at Skolelederforeningen har en pensionistfraktion – fraktion 4. Vi er 6 pensionerede ledere, som sammen med næstformand og sekretariat siden 2017 har arbejdet for dette. Vi har undervejs mødt stor forståelse og velvilje i Hovedbestyrelsen, hvilket har betydet, at pensionistfraktionen nu er en realitet. Vi fortsætter vores arbejde og vores næste mål er, at der dannes lokale netværksgrupper, gerne i tilknytning til de tværkommunale netværk. Vi har afholdt tre møder, januar 2017, 2018 og 2019. Desuden har vi haft en stand/cafe ved de sidste to årsmøder. På vores møde i januar 2019 besluttede vi derfor, at det er vigtigt at vores gruppe er synlig i forskellige sammenhænge. Vi deltager i de Tværkommunale netværksmøder for formændene, for at fortælle om vores arbejde, så alle formænd ved, at der er et tilbud til de medlemmer, der stopper som aktive. Flemming Libner deltog i oktober 2018 i formandsmødet i Odense og Ole Stavngaard deltog i formandsmødet den 10. januar 2019 og Birgitte Sonsby deltog på repræsentantskabsmødet d. 23. marts 2019. Arbejdsgruppen modtager gerne forslag og ideer til det videre arbejde. Du kan tage kontakt til en lokal afdeling eller foreningen. Se kontaktpersoner på hjemmesiden, hvor du også kan se folderen med oplysninger om pensionistfraktionen.

Hold dig opdateret på foreningens hjemmeside og opdatere dine oplysninger samme sted eller kontakt sekretariatet. Som medlem af pensionistfraktionen bibeholder du alle dine rettigheder og fordele, så som: š Modtage Plenum og Folkeskolen, hvis du ønsker det š Forblive i Frivillig gruppeliv indtil 70 år š Fortsat medlemskab af Forbrugsforeningen š Gøre brug af Tjenestemændenes Låneforening š Leje foreningens sommerhuse š Fortsat kontakt til foreningen og dine tidligere kolleger. Pensionistfraktionen har for nuværende 350 medlemmer – en fraktion for alle pensionerede ledere. Hovedbestyrelsen har i budgettet afsat et beløb, så der kan søges et tilskud til de aktiviteter, der afvikles, også lokalt. For nuværende arbejdes der med: š et arrangement målrettet seniorer/pensionister på årsmødet den 31. oktober-1. november 2019 i København. š at etablere netværksgrupper lokalt. Man er allerede i gang flere steder i landet og flere kommer til. Således har Ole Stavngaard deltaget i regionalkonference for ca. 150 skoleledere fra Frederiksborg Regionen, hvor han var inviteret med som repræsentant for pensionistfraktionen. Det overordnede tema for konferencen var “Disruption”. Samtidig har vi deltaget i flere regionale formandsmøder, så mange bliver klar over, at nu er der en pensionistfraktion i Skolelederforeningen.

KO N TA K T P E R S O N E R : Navn

Kommune

Mail

Telefon

Claus Holck Pape

Hedensted

cogcpape@gmail.com

20585402

Birgitte Sonsby

Odense

birgittesonsby@gmail.com

20665246

Ole Stavngaard

Rudersdal

ole.stavngaard@gmail.com

50696729

Claus Heiredal

Toftlund

heiredal@gmail.com

30532621

Annie Nielsen

Frederikshavn

annie@nielsen.ws

21270544

Flemming Libner

Skjern

f.libner@gmail.com

40268602

Ses vi til årsmødet i København?

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019