Page 54

repræsentationer

Foreningen er repræsenteret i en lang række udvalg og arbejdsgrupper på skole- og ledelsesområdet. Målet er at kommunikere foreningens holdninger og varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Af )"($,Ŵ)$0$6$$.ŴĦŴIllustration Otto Dickmeiss

Folkeskolen og ledelsen af den. Reform og reformjusteringer Ny lovgivning, regler, forordninger og rammer. Uddannelsesspørgsmål. Målinger og undersøgelser. Læring, undervisning, faglighed og kvalitet. Udvikling og fornadring. Skole/hjem-samarbejde. Økonomi. Lønog arbejdsvilkår. Arbejdsmiljø. Styring, digitalisering, daginstitutioner, ungdomsuddannelse, hjemligt og internationalt, you name it … Skolelederforeningen er pt. repræsenteret i over 50 rådgivende udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper, advisory boards, bestyrelser mm. på skole/skoleledelsesområdet. Sådan er det – Danmark er jo et demokrati, og beslutninger bliver sjældent taget uden nogen form for inddragelse. Heldigvis da, for så kan foreningen på medlemmernes vegne søge at påvirke de dagsordner og beslutningsfora, der er. Omvendt kan man næsten tabe pusten. Og foreningen søger da også løbende at

54 plenum – maj 2019

prioritere i repræsentationerne og afviser allerede nu ca. 50 % af de henvendelser, vi får. Omvendt er det vigtigt at være med de steder, hvor det politik- og beslutningsforberedende arbejde foregår – for at sætte vores aftryk i processerne, påvirke dem i en positiv retning og – ja – afbøde de værste misærer. Baggrund for at deltage i repræsentationer Det overordnede mål for de skole/ledelsesfaglige og -politiske tiltag, Skolelederforeningen sætter i værk eller vælger at engagerer sig i, er bedst muligt at varetage medlemmernes interesser og at kommunikere foreningens holdninger og synspunkter – i forhold til: š De dagsordner og beslutningsfora, som etableres af regering, ministre, partierne, KL, DLF og andre aktører og interesseorganisationer samt embedsværket i og omkring folkeskolen.

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019