Page 53

NOTER

NYBORG

SAGEN

Naturfag Takket en bevilling fra Carlsberg Mindelegat udbyder Astra, Danmarks nationale center for læring i natur, teknik og sundhed, puljemidler til at udvikle naturfagsundervisningen i grundskolerne. Uddelingspuljen kan søges af skoler i hele landet, og det forventes, at omkring 80 nye naturvidenskabelige projekter sættes i søen. Midlerne uddeles i portioner af op til 15.000 kr. Læs vejledningen på: Naturvidenskabsfestival.dk > festivalpulje OBS: Ansøgningen skal være fremme senest 14. maj kl. 12.00.

Økonomi I 18 kommuner sagsøger staten for millionbeløb i for lidt udbetalt udligningsstøtte. En angivelig fejl har flere steder resulteret i millionbesparelser. I fx Kerteminde Kommune har der været seks millioner mindre årligt at gøre godt med – som kommunen især har måttet finde på skoleområdet.

Ensomhed

Med udligningssystemet fordeles skattekronerne, så man sikrer, at velfærden er ens for alle, uanset hvor i landet man bor. Men kommunerne mener, at de alene i 2017 og 2018 har fået 700 millioner kroner mindre end ventet. Fejlen går muligvis længere tilbage og beløbet kan være større.

Hvordan har du det? Sådan lyder spørgsmålet i en ny analyse af ”Ensomhed blandt unge”, udarbejdet af Mary Fonden.

De utilfredse kommuner forventer at udtage en stævning mod staten i sagen inden sommerferien.

Undersøgelsen viser bl.a., at 12 % af unge 16-24-årige er svært ensomme. Flere kvinder end mænd er svært ensomme som unge: 15 % af de 16-24-årige kvinder mod 10 % af mændene. Forskellen udlignes dog senere i livet. Risikoen for at føle sig svært ensom som ung fordobles, hvis man hverken har et arbejde eller er under uddannelse. Risikoen for at føle sig svært ensom som ung stiger yderligere, hvis man bor alene eller ikke har en kæreste.

af de unge klarer sig OK.

KL og LC har ikke kunnet blive enige om, hvilke konsekvenser det bør have, at Nyborg kommune for at følge datasikkerheden har iværksat kontrolforanstaltninger med brug af falsk ID og skjulte videooptagelser af en skoleleder og andre ansatte på en lokal folkeskole. Skolelederforeningen har fra starten bistået skolelederen. Sagen er siden bragt til behandling i LC og KL med påstand om brud på ”Aftale om kontrolforanstaltninger”, idet kommunens ageren i sagen står i misforhold mellem formålet med indsatsen, og at et varsel ikke synes at være givet. Men på trods af, at kommunen har givet sin IT-chef en advarsel og undskyldt metoden med skjult kamera, mener KL/kommunen, at der er behørigt informeret om indsatsen. Det har dog ikke kunnet dokumenteres af mødereferater el.lign., hvilket LC/Skolelederforeningen ellers har bedt om. Der har altså ikke kunne opnås enighed mellem parterne, og sagen videreføres nu i næste instans, som er mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Mens vi venter på det, er Arbejdstilsynet i øvrigt gået ind i sagen.

Økonomi II 22 borgmestre har aktuelt lavet et opråb til folketingspolitikerne, fordi der som følge af den demografiske udvikling (flere børn, flere ældre) er behov for yderligere 27 milliarder kr. til velfærd. De peger på problemet i, at den kommunale økonomi er så stram. På skoleområdet er det bekymrende, at udgiften pr. elev pr. time siden 2009-10 er faldet drastisk. Dette skal ses i lyset af, at stigende priser til specialundervisning mv. samt en folkeskolereform med mange nye opgaver, øget undervisning mv., som er underfinansieret.

plenum – maj 2019

53

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019