Page 52

fravær

Det er ikke nok at køre en masse fraværslister ud. Du skal kunne bruge tallene til noget. Og vi har fundet nogle bedre løsninger både til en del af dem med meget højt fravær og med småpjækkeriet. Kim Laursen, afdelingsleder, Sofiendal, Midtskolen, Faxe Kommune

På den baggrund har skolen kunnet sætte mere præcist ind over for de pågældende elever og deres familier for at øge fastholdelsen og mindste fraværet. Undervejs fik han også aflivet en lille fordom. ”Jeg havde jo nok en ide om, at nogle forældre ikke gør nok for at få børnene op og i skole. Men flere elever fortalte, at ”min mor vækker mig, og jeg siger ja, jeg er vågen, og så tager hun på arbejde og jeg sover videre”. Så nu har vi snakket med forældrene, om at mor lige skal ringe 20 minutter senere og checke at barnet virkeligt er kommet op. De kan også ringe til skolen, og så løber vi lige op i klassen og checker. Efter et par gange lærer ungerne, at det er bedst at stå op og komme i skole, og det har klaret meget af det småpjækkeri, som der ikke ligger større problemer bag, forklarer Kim Laursen. Op om morgenen Eleverne har taget godt imod spørgsmålene og de nye individuelle løsninger. For andre elever hjælper det, at de nu starter dagen med at sige hej til en af de to inklusionspædagoger, og få snakket om at ”i dag bliver en god dag” eller ”i dag er jeg bange for ...”. ”Hvis det er en enkelt lærer, man er kommet på tværs med, sætter vi os ned sammen med eleven og læreren og finder ud af, hvad der skal til for at de ikke skal have ondt i maven inden timen. For andre har det betydet alverden at få lov til at komme i virksomhedspraktik et par dage om ugen, forklarer Kim. Den løsning har nedbragt fraværet for nogle andre elever. Fx en elev, der kom tilbage til Midtskolens Bavne afdeling efter et år på efter-

52 plenum – maj 2019

skole. Men hun nåede ikke at komme i skole ved skolestart i august og startede først 1½ måned senere, så pjækkede hun og faldt ikke rigtigt til i klassen. ”Hun kom hurtigt op på 70 % fravær i nogle fag og var herudover kommet i dårligt selskab. Løsningen viste sig at være en virksomhedspraktik to dage om ugen hos en lokal maler. Hun mødte op hver dag, og fik lov til at prøve forskellige ting og fik selvtillid. Både hun og mester var glade for samarbejdet, så hun fortsatte praktikken i resten af 9. kl., fortæller afdelingsskoleleder Dorte Kjørup. Samtidig oplevede skolen, at eleven lærte meget mere på de tre dage i skole, end før hvor hun skulle have været i skole hele tiden. ”Hun mødte jo pludseligt op hver morgen og havde lyst til at lære. Så hun fik faktisk sin 9. klasses afgangseksamen i sommers, og startede så i malerlære samme sted, som hun var i praktik. Jeg snakkede med hende den anden dag, hun har det godt og er glad for, at hendes fremtidsmuligheder ser helt anderledes ud nu, siger Dorte Kjørup. Syv procents grænsen I dag beregner alle Midtskolens afdelinger fraværet på samme måde, og alle data og løsninger er blevet samlet under én ”paraply”. Men er der nu konkret sat tid af til dykke ned i tallene og til at arbejde med dem på en ny måde. ”Til hverdag kniber det jo med tiden, men vi var ikke nogensinde kommet så langt med fraværet, hvis ikke vi prioriterer opgaven. Så var vi bare blevet med at gøre som vi plejer, og det har jo vist sig, at den nye metode virker, forklarer Kim

Laursen. Hvor meget fraværet er faldet ved skolen dog først til sommer, når de kan trække sammenlignelige tal ud for første gang. ”Men min mavefornemmelse siger helt klart, at fraværet er blevet lavere, fordi vi både har fundet løsninger til en del af dem med meget højt fravær, og samtidigt har vi også fanget dem med ”småpjækkeriet”, fordi vi tager fat i både dem og deres forældre meget tidligere nu,” forklarer Kim Laursen. ”Vi får lyttet til børnene på en anden måde. Vi ved at hvis forældrene har haft en dårlig skolegang, er der en tendens til at deres børn også får det. Og alle børn er ikke ens, og de lærer ikke på samme måde. Og så er der også forskellige livsvilkår for de forskellige børn. Det er vi også nødt til at tage højde for i arbejdet med fraværet,” supplerer Dorte. Undervejs opdagede Kim og Dorte også, at fraværet blev gjort op på forskellige måder på Midtskolens afdelinger, så tallene faktisk ikke kunne sammenlignes. ”Nogle steder blev lovligt fravær (som fri til forældrenes bryllup og familiebegravelser) regnet med, og andre steder blev det ikke. Nu bliver al fravær registreret hver time uanset årsag. Og vi har lavet en fælles plan om, at en af Fraværspiloterne (specialuddannede lærere) giver et varsel til både eleven og forældrene, hvis fraværet nærmer sig syv procent. Og vi indkalder til interview og møde, hvis det når op mellem syv og ti procent. Med mindre at årsagen er åbenlys, som ved et brækket ben,” slutter Kim. Christina Kabel er freelancejournalist

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019