Page 51

Fraværsstatistik er én ting, hvad der ligger bag tallene er noget helt andet, fortæller afdelingsleder Kim Laursen.

SPØRGESKEMA TIL OPFØLGNING Nogle eksempler på elevrelaterede spørgsmål fra det specialudvikledespørgeskema, der kan gøre en klogere på, hvordan problemet med fravær skal løses: ěŬ Fravær – hvordan kan det være? Hvorfor kommer du ikke i skole? ěŬ Ved dine forældre at du er fraværende? ěŬ Hvorfor ikke? Hvad ville de sige, hvis de vidste det? ěŬ Hvis de ved du har svært ved at komme i skole, hvad siger de til det? Hvordan støtter de dig i at komme af sted? ěŬ Hvad sker der hjemme, når du ikke vil afsted? ěŬ Hvordan får du det indeni – når du skal afsted i skole? Har vejen til skolen en betydning? Har skolen? Beskriv hvilken betydning? Kilde: Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

helt ude af statistikken: ”Hun er faktisk gået fra at ville være ”noget med hår”, til at hun i dag knokler for at komme ind på gymnasiet. Og karaktergennemsnittet er nu tæt på 5, men hun tager 10. kl. med for at komme helt i mål, fortæller Kim Laursen. Computerspil hele natten Det specielle spørgeskema og de skræddersyede løsninger til elever med højt fravær er kommet efter Kim Laursen og afdelingsskoleleder kollegaen på Midtskolens afdeling Bavne i Dalby, Dorte Kjørup tog et syv dages kursus i ’Ledelse med Data’, et valgfag under diplomuddannelsen i ledelse, som Zealand – Sjællands Erhvervsakademi tilbyder, som Kim og hans lederkollega er ved at gennemføre. ”Vi har lært at bruge dataene og arbejde med dem på en anden måde. Der findes umådeligt mange tal og data, og vi

fik da også lister over fraværet før. Men hvis du ikke lærer at omdanne dataene til noget, som du kan bruge i hverdagen, så får du ikke rigtigt noget ud af dem, forklarer Kim Laursen. Undervejs udviklede de et særligt spørgeskema, hvor eleverne ikke bare kan svare ja eller nej, men som får dem til at fortælle om, hvorfor de bliver væk og om hvordan deres hverdag ser ud. Og så interviewede de alle elever fra 8. og 9. klasse med højt fravær. ”Her viste det sig heldigvis, at ingen blev væk, fordi de var kede af at gå i skole. Men at nogle sidder og spiller hele natten og er trætte. Andre kan ikke lide en bestemt lærer, og nogle kommer for sent af sted om morgenen, og så pjækker de fra hele timen, fordi det er pinligt at komme ind midt i det hele. Og så har vi nogle forældre, som holder børnene væk fra idræt, på grund af badningen, forklarer skolelederen.

plenum – maj 2019

51

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019