Page 5

D S KO L E

X

VE

Med mindre regeringen sidder til den bitre ende, er folketingsvalget udskrevet, når dette læses. Kampen om vælgernes gunst er startet, ligesom der er kampe om politikernes gunst. Senest store demonstrationer for – berettigede – bedre normeringer i daginstitutionerne. Sideløbende peger andre interessenter målrettet på udfordringerne på ældreområdet. Så det er bare med at komme ind i kampen ... For på vores område er der også problemer. Trods en stærkt øget arbejdsbyrde de senere år, spares der på folkeskolen. Igen og igen. Lige nu ser vi fyringer af lærere i mange kommuner. Det er meget bekymrende, at resurserne ikke matcher ambitionerne. Og det er ligeså beE kymrende, at de forskellige velfærdsområder med kymr L D S E E L N G småbørn, børn, unge og ældre op til dette valg sm O skal slås om midlerne. Vi har brug for sikkerhed sk om finansieringen samlet set! Vi har også brug for, at der ikke stilles nye krav til skolen. Det sker allerede så rigeligt. Det sidste folkeskoleforlig indebærer ændringer af praksis, som skal udmøntes fra næste skoleår. Men usikkerheden om valgdatoen og den endeM lige vedtagelse af forliget skaber uklarhed. Så vi efter, at det kan ske både før eller må planlægge p senere. Vi senere V kan kun opfordre jer til at gå i dialog med forvaltningen, så der inden for rammerne kan skabes mulighed for fleksibilitet. På de indre linjer har vi for nylig holdt repræsentantskabsmøde, som viste en stor opbakning til det arbejde, vi laver lokalt og centralt i foreningen. Det er vi selvfølgelig glade for. Det betyder noget at vide, at vi er på rette kurs. Læs reportagen herfra i bladet. Skolelederforeningen har længe været forberedt på, at valget vil komme, vi har øget vores kontakt til folketingspolitikerne på børne/ og v skole-området, ligesom vi i formandskabet med støtte fra lokalformændene har besøgt en række folkeskoler med landets borgmestre, hvis indflydelse rækker ind i partitoppene. Her har vi brugt lejligheden til at tage en snak om de gode ting, der foregår i folkeskolen, men også pege på de udfordringer, der er. Langt de fleste steder er vi taget godt imod. Der er stor interesse for det, vi laver i folkeskolen – og for de vilkår, vi har. Det håber vi smitter af på FV19-valgkampen. Der er behov for mindre toptown-styring, mere frihed til ledelse og en bedre adgang til resurser. Ja, finansieringen er så usikker, at vi bliver nødt til at spørge politikerne: Vil I vores folkeskole eller ikke? Vi har brug for, at I politisk bakker op om folkeskolen. Tak.

FV

19

SÆ T

N

VIL I VORES FOLKESKOLE?

IAEB ; B ; :; H <EH ; D ? D=; DIC 7= 7 I? DšN R . 3šM AJ 2 019

Repræsentantskabsmøde Fri af OK18-konfliktscenarie og på vej ud over FV19-stepperne s. 20

Nede på jorden Øjebliksbilleder af to lokale skolelederforeningers arbejde! s. 34

Datalogisk tænkning En gang hed det datalære, nu hedder det teknologiforståelse … S. 58

MED PÅ NODERNE:

Hvis man stiller sig tilfreds, står man stille Bent Fabricius-Bjerre er ikoniseret som pianist. Men i store dele af sin karriere har han været lige så meget forretningsmand som musiker. Både eventyrlyst og nøjsomhed har en været hans pejlemærker som leder. s. 10

IAEB ; B ; :; H <EH ; D ? D=; DIC 7= 7 I? DšN R . 3šM AJ 2 019

UDGIVER Skolelederforeningen Snaregade 10 A 1205 København K Tlf. 7025 1008 www.skolelederne.org

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Michael Diepeveen midi@skolelederne.org

DESIGN OG PRODUKTION OTW A/S

OPLAG 4.600

FORSIDEFOTO Jacob Nielsen

ANNONCER DG Media as Havneholmen 33 1561 København V

ÅRSABONNEMENT 7 numre/år 275 kr. Tlf. 7025 1008 ISSN 2245-0327 23. årgang

MEDLEM AF Danske Specialmedier Tlf. 70 27 11 55 Fax 70 27 11 56 www.dgmedia.dk Tekst- og jobannoncer epost@dgmedia.dk

NYT JOB? Se Skolelederjob.dk

Claus Hjortdal Formand, Skolelederforeningen Formanden har disse 3 ønsker for folkeskolen

plenum – maj 2019

5

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019