Page 47

LOVGIVNINGEN Man må overvåge sin private ejendom stort set, som man har lyst. Men ud over det er der en række regler. Vi gennemgår hovedtrækkene her.

biltelefon nu kan tage billeder, der fylder adskillige megapixels og optage video i 4K, så kan overvågningskameraerne også. Men den forbedrede teknologi er ikke helt problemfri, når det gælder overvågning og man kan ikke en til en sammenligne mobilteknologi med overvågningsditto. Man kunne sagtens sætte samme kameratyper i et overvågningskamera, men da kameraerne efterhånden er en af de dyreste enkeltdele i en moderne mobiltelefon, så skal man selvfølgelig overveje, hvor dyr teknologi man vil putte i et produkt, der logisk nok hænger et sted, der er udsat for hærværk/indbrud og ironisk nok ikke selv er så godt beskyttet. Den overlegne billedkvalitet, der er muligt med moderne kameraer, har også sine begrænsninger. For eksempel kræver optagelser i 4K (3840 × 2160 pixels) meget stor lagerplads at gemme. Og er kameraerne trådløse, så stiller det også krav til netværket, hvor de er sat op. Og selvfølgelig stiger prisen jo bedre kameraet er, så skal man bruge mange kameraer, spiller det en rolle. I overvågning skelner man mellem passive og aktive kameraer. De passive optager blot alt, mens de aktive kun optager, når der sker noget. De kan f.eks. indstil-

Som udgangspunkt må man ikke overvåge områder, hvor er er almindelig færdsel – det betyder at man f.eks. gerne må overvåge sin egen indkørsel, men hvis den er så kort, at kameraet også dækker fortovet, så må man ikke. Dog gælder forbuddet ikke i en række tilfælde af sikkerhedsmæssige og kriminalpræventive hensyn. F. eks. gælder forbuddet mod tvovervågning ikke tankstationer, pengeautomater, pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder og butikker etc. Boligorganisationer og ejere af f.eks. idrætsanlæg kan også få tilladelse til overvågning af. Forbuddet gælder ikke offentlige instanser. Optagelser og personoplysninger må kun behandles og opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesloven. Således må man ikke offentliggøre optagelser uden tilladelse, man må ikke dele dem, og man må typisk ikke opbevare dem i mere end 30 dage, med mindre de indgår i efterforskning. Man må i visse tilfælde dele optagelser af gerningsmænd internt eller i branchen, men det skal foregå via et lukket system og jf. datatilsynets tilladelser. Overvåger en arbejdsgiver de ansatte, så gælder regler i overenskomsten og andre arbejdsretslige regler, men som udgangspunkt skal der skiltes med, at der videoovervåges, og opsættes der ny overvågning, så skal det varsles seks uger i forvejen. Der kan også være lokale regler om advisering og involvering af tillidsmanden, hvis optagelser skal bruges mod en ansat. Regler, der dækker overvågning: ěũ ũ31Ă#+.5#-ũIJũ2C1+(%3ũŔũĉĊĉĔũ ŔũĉďĊĔũ23*ēũĈĔũ-1ēũĊĔũŔũĉďČũ .%ũŔũĉďČũ"Ĕ ěũ ũ.15+3-(-%2+.5#-ũ.%ũ almindelige forvaltningsretlige principper ěũ ũ1 #)"21#3+(%#ũ1#%+#1 og principper.

plenum – maj 2019

47

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019