Page 42

kursus

2019

KURSUS FOR

NYE LEDERE I FOLKESKOLEN VELKOMMEN TIL KURSUS FOR NYE LEDERE DEN 23.–25. SEPTEMBER 2019 SINATUR HOTEL STOREBÆLT, NYBORG

ER DU NYUDNÆVNT LEDER? VIL DU SOM NY LEDER I FOLKESKOLEN GERNE HAVE EN KONCENTRERET INDFØRING I JOBBET OG SAMTIDIG MULIGHED FOR ET NYT NETVÆRK? SÅ ER DETTE KURSUS NOGET FOR DIG.

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages kursus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer. Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v. Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases sættes under lup, og Skolelederforeningens konsulenter stiller deres viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed til at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag. Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og personlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand giver en aktuel orientering.

42 plenum – maj 2019

FAKTA Kursusledere: Konsulenter i Skolelederforeningen Søren Teglskov og Jannick S. Mortensen Oplægsholdere: Forskellige skole- og afdelingsledere Målgruppen: Ledere, der er begyndt i deres første lederjob inden for de sidste 12 måneder. Tid: 23.-25.september 2019 Sted: Sinatur Hotel Storebælt Østerøvej 121 5800 Nyborg. Sinatur Hotel Storebælt ligger naturskønt, smukt placeret helt ud til vandkanten. Pris: 4.995 kr. Tilmelding til kursus for nye skoleledere september 2019: www.skolelederforeningen.org Bemærk, at sidste frist for tilmelding er 12. august 2019, hvorefter tilmelding er bindende.

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019