Page 39

FOLKESKOLEN LOKALT Trods tilflytning er børnetallet pt. svagt faldende. I Køge har der længe ligget fem privat/friskoler – fra en traditionel privat realskole og til en lilleskole. Men uden der er opstået nye på ruinerne af de to nedlagte folkeskoler, og hvor fordelingen privat/folkeskole har været uændret. ”De færre børn har ført til nedlæggelse af institutionspladser – det mærker vi, men ellers føler vi os ikke specielt udfordret. Børnetallet vender også igen, og vi er opmærksomme på, at vi skal have skal have de gode historier til at fylde om vores folkeskoler mere”, siger Steen Rosenberg. Han peger på, at det er de gode oplevelser, der har positiv betydning. Herunder også et arbejdsmiljø på skolen, der igen fører et godt skole/hjem-samarbejde med sig. Og være bedre til at få formidlet de gode budskaber til de helt unge forældre, til at invitere dem til informationsmøde på et så tidligt tidspunkt som muligt. Inden de har valgt skole, ja faktisk lige fra fødegangen … ”Det handler meget om, at børnene fra de nærmeste børneinstitutioner kommer over og har en god oplevelse ovre på skolen, det kan være de kommer over og ser noget teater, det kan være, de låner gymnastiksalen til et eller andet. At børnene kommer hjem og fortæller om en god oplevelse, de har haft på skolen, allerede som børnehavebørn”, siger Steen Rosenberg. De lokale og regionale medier har skolerne og lokalforeningen kontakt til. Og det går da fint løbende, selv om der også er en irritation over, at det er de dårlige eksempler, der fylder. Sker der noget skidt ovre på Fyn eller et andet sted, er det ligesom, man bliver hvirvlet ind i det. Så nogle gange står man med følelsen af at skulle stå på mål for alt, hvad der foregår i folkeskolen. Inklusionsopgaven er udfordrende at få kommunikeret – at få fortalt at det, der foregår på skolen, fungerer. For der skal godt nok mange gode historier til for at opveje én dårlig. Derfor må skolelederne må holde fast i, at hvis der skal være kvalitet i inklusionsarbejdet, skal ressourcerne være til det. Ellers er der forældre, der fravælger folkeskolen, idet de tror de kan betale sig til noget bedre.

FORENINGENS INDRE LIV Igen qua kommunens Skoleledermøder, hvor skoleledere, afdelingsledere m.fl. mødes på skift, er der en god kontakt mellem lokalforeningens medlemmer. Der holdes også bestyrelses- og medlemsmøder, og en stor gruppe var afsted til årsmødet i efteråret, og fornylig har der været lokal generalforsamling. ”Fremmødet er vekslende, men de kommer, når der er et ordentligt program. Vi prøver at spare penge op af de midler, vi får lagt ud decentralt, så vi bruger dem på noget større. Fx havde vi i januar et overnatningsarrangement København med besøg på sekretariatet, en skole på Frederiksberg, oplæg om forandringsledelse i en stor privat virksomhed mv. og så socialt samvær, og her mødte 3/4 op”, siger lokalformanden. Skolereformen og kommunens udviklingsplaner har fælles mål, men vejene derhen er ofte forskellige. Så man søger at dele hinandens praksis og viden, hvor alle byder ind. ”Jeg oplever, at vi udgør en rigtig god gruppe med en god stemning, hvor man ikke tænker i, hvem der fx er øverste skoleleder, mellemleder eller leder på andre områder – der er respekt for hinanden. Der er et godt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden, og hvor vi også prøver at tænke på de medlemmer, der ikke er skoleledere, men ledere i UUV, SSP og PPR ”, siger Steen Rosenberg.

39

medlemmer i alt

16

øverste skoleledere

17

mellemledere

6

leder af PPR, UUV og SSP

0

lederkonsulenter

14

folkeskoler

1

specialskole

1

10. klasse Campus

KØGE SKOLELEDERFORENING I TAL :

Når skolerne – igen – skal spare er det en udfordring for en lokal forening, hvor der kan være forskellige interesser. Men dér står vi sammen og ser, om vi kan gøre vores indflydelse gældende. Steen Rosenberg, lokalformand, Køge Kommune

plenum – maj 2019

39

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019