Page 36

KONKURRENCESAMFUNDET Også i Ringsted har skolestrukturen været til diskussion, og for nogle år siden blev der nedlagt tre folkeskoler. Oveni har der været en længere proces med fokus på at indføre distrikts-/områdeledelse eller ikke, men ”det faldt til jorden”, som Lisbeth Lindequist siger. ”To skoler, som ligger tæt op ad hinanden, er dog blevet slået sammen, så der blev skabt én ny. Men ellers fortsætter vi med vores struktur, der så er ret traditionel med selvstændige matrikler og to specialtilbud, der ligger for sig selv. Det vil også sige, at der over de seneste år ikke er sket store reduktioner i antallet af skoleledere i kommunen”. De tre folkeskoler, der i sin tid blev nedlagt, genopstod imidlertid alle kort tid efter som fri/privatskoler, der stadig fungerer den dag i dag. Det er et faktum, som bekymrer Lisbeth Lindequist. Og hun mener, at folkeskolen må mere være offensiv, end den har været. ”Da de nye private skoler startede, var vi skeptiske og tænkte, det går ikke. Men det har det gjort. De overlever, og de tager nogle af de elever, der ellers ville være i folkeskolen. Bare for min skoles vedkommende må vi konstatere, at vi nu er omkranset af 5 privatdrevne skoler. Så det er et konkurrenceparameter, hvor

Lisbeth Lindequist Lokalformand, leder-TR

RINGSTED

OFFENTLIGT-PRIVAT

det hele tiden handler om at sørge for vores ry og rygte – at det er gode historier, der går om skolen”. Når de små årgange begynder at komme, og det gør de nu, bliver kampen om børnene markant, fordi alle skoler jo vil have en del af kagen. Så den lokale skolelederformand ser foran sig nogle år, hvor det bliver vanskeligt, fordi privatskolerne har øget kapaciteten. Og så har det helt kontant betydning for den enkelte folkeskole, da folkeskolerne i Ringsted får tildelt penge pr. klasse og pr. elev. ”Vi har derfor på skoleniveau og kommunalt plan skærpet vores indsats. Vi har rykket tidspunktet for indskrivning frem, så vi fanger forældrene så tidligt som muligt. Vi er tidligere ude på året med informationsmøder for forældrene med workshops fra hver skole, så alle interesserede kan høre, spørge ind og komme forbi til åbent hus. ”Har forældrene først truffet deres valg, får vi dem som regel ikke. Derfor har vi fokus på, at vi skal ud i daginstitutionerne igen. Og her skal vi have blik for, hvad er det for historier, vi fortæller om folkeskolen. Jeg synes jo personligt, at folkeskolen er blevet talt ned alt for længe, for der foregår jo vildt mange gode ting i folkeskolen hver eneste dag”, siger Lisbeth Lindequist.

21

medlemmer i alt

RINGSTED SKOLELEDERFORENING I TAL :

36 plenum – maj 2019

Den lokale skolelederformand synes, at det er ulige konkurrencevilkår, når privatskoler ikke er omfattet af de samme krav for dokumentation, som folkeskolerne. Der bør stilles krav til alle slags skoler om at kunne levere data på, hvordan det går med dette og hint, så man kan sammenligne. ”Så vi kan spille med åbne kort alle sammen. Lige nu er det for let for nogen at lave gratis reklame”, siger Lisbeth Lindequist og tilføjer, at ”hun også er meget imod, at man sorterer børn til og fra, herunder – hvad der ikke er ikke usædvanligt - at folkeskolerne får børn med særlige udfordringer tilbage fra privatskoler, der af den ene eller den anden årsag ikke kan gå der længere”. Hun er derfor glad for, at man fra politisk side i Ringsted støtter op om folkeskolerne. Efter sidste kommunalvalg kom et nyt B&U-udvalg til, og de har meldt en række klare politiske målsætninger ud, bl.a. at folkeskolen bør være kommunens naturlige førsteprioritet. Og den linje bliver der bakket op om bredt politisk, helt op til Ringsteds Venstreborgmester. Det betyder, at man mere målrettet vil synliggøre/brande sine folkeskoler i lokalsamfundet og koble sig på arrangementer, medier mv. Kommunen er også gået ind og har analyseret situationen: Hvad er det for områder, hvor forældre opsøger mere privatskoler end andre, hvor store procentdele ønsker folkeskole eller ikke, hvad er de potentielle skolestarteres forældres ønsker og behov? ”Jeg tænker, at vi har sovet lidt – vi har ikke været vant til at gå ud og sælge os selv. Men det er vi nødt til at gøre nu på alle leder og kanter. Ringsted er en af de kommuner i landet, der har den største frekvens af børn, der går i privatskoler, og fri/privatskolefrekvensen er stigende, så det bliver vi nødt til at tage på os!”, siger Lisbeth Lindequist.

10

øverste skoleledere

11

mellemledere

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019