Page 29

verne gået ind i filmproduktionen med liv og sjæl. Det er især elever i udskolingen, der har benyttet filmværkstedet, men det kan også bruges af de mindre børn. ”Alle kan bruge det. De bruger jo deres telefoner, og dem kan de bruge næsten lige fra de bliver født!” siger Lise Carlsen. Men det særlige er naturligvis at kunne fremvise sin film i biografen. ”Det motiverer, at vi har biografen – at man ikke bare skal ind i et klasselokale, men kan se den på en biografskærm.” Skoleleder på Løgstør Skole Klaus Toft støder til og fortæller om et filmprojekt, som skolens ældste klasser for nylig har deltaget i. Projektet har titlen ”Historiedetektiverne” og er gennemført bl.a. i samarbejde med TV2 Nord for skoler i Nordjylland. ”Projektet går ud på at gøre historieundervisningen aktiv, og der har vi haft et forløb, hvor eleverne har lavet film om gamle dage. Udgangspunktet for eleverne har været at leve sig ind i historien og forsøge at lave en scene, hvor de skal vise nogle tidstypiske ting,” forklarer Klaus Toft. Eleverne gik til opgaven med stor entusiasme. En af skolens 8. klasser lavede en film om øen Færgeholm, der i gamle dage var en mellemstation, når man skulle krydse Limfjorden. I dag står øen under vand, men eleverne blev sejlet derud og stod i waders og filmede. Klassen klarede opgaven så godt, at deres film med titlen ”Den forsvundne ø” i første omgang blev nomineret blandt de tre bedste i konkurrencen. Syv år for Lanternen Etableringen af Lanternen som en del af Løgstør Skole har ikke været uden udfordringer. Bag projektet stod en byggegruppe af frivillige, som kæmpede i syv år, før det lykkedes at realisere drømmen om en ny biograf og idrætscenter. Det fortæller Dorte Svenningsen, som har været med i projektet fra starten og i dag er centerleder.

”Vi var nødt til at tænke kreativt på mange måder, da vi skulle bygge Lanternen – udnytte skolen og mange ting for at få politikerne med på idéen og til at give tilskud,” fortæller hun. Biografen er en selvejende institution, der for en stor del drives af en flok frivillige filmentusiaster, men som en del af skolen modtager biografen et kommunalt tilskud. Viceskoleinspektør Lise Carlsen, der selv er en af de frivillige, havde også travlt i udviklingsfasen med at skrive ansøgninger til diverse fonde, bl.a. Mærsk, som endte med at give et stort og afgørende tilskud på 1,4 mio., der muliggjorde, at man kunne bygge film- og medieværkstedet, hvor eleverne kunne få fingrene helt ned i filmhåndværket. Lærerne på skolen er naturligvis også vigtige for projektet, og de har været på kursus for at kunne undervise eleverne i film: ”Vi har jo lærere, som brænder for det her. Det er dem, vi trækker på. Og vores serviceleder har også arbejdet for det her i mange år,” fortæller Lise Carlsen. Steven Spielberg for en dag For nylig havde skolen besøg af professionelle filmfolk fra Station NEXT i Aarhus, der gennem en uge underviste eleverne i at lave film, bl.a. i redigering og retningslinjer omkring f.eks. anvendelse af musik i film. Filmfolkene var imponerede af eleverne og deres evne til at fordybe sig og stille krav til deres eget arbejde, fortæller Klaus Toft. Ud over kamerateknikker, klipning og redigering af film lærer eleverne også at stå frem og tale til – eller rettere forbi – kameraet, som det gælder i film. Og de lærer ikke mindst at samarbejde omkring udviklingen af en film. ”Eleverne fordeler rollerne – nogle er ansvarlige for det tekniske, altså klipningen, og andre er ansvarlige for lyd og atter andre for at instruere skuespillerne. De lærer processerne at kende,” forklarer skoleleder Klaus Toft. ”De kan lege Steven Spielberg for en dag.”

Men samarbejdet omkring film kan også have nogle sidegevinster ud over de tekniske færdigheder, eleverne får, siger Klaus Toft. ”Alle har en rolle, alle har en funktion, og så er der ikke nogen, der bliver set skævt til. Der er nogle, der shiner i den boglige undervisning, men i den kreative proces er det nogle andre, der tager over.” Aktivt lokalmiljø Løgstør Skole er den eneste skole i landet, der kan tilbyde sine elever så flotte og moderne filmfaciliteter. Man håber, disse tilbud sammen med en snart nyrenoveret skole og idrætsanlæg kan medvirke til at trække elever til og ikke mindst holde på de elever, skolen har. Som så mange andre skoler slås Løgstør Skole med faldende børnetal. Over en lang årrække er skolens elevtal faldet fra omkring 1000 i dens velmagtsdage til i dag 419 elever. Det faldende elevtal skyldes ikke så meget konkurrence fra privateller friskoler som et generelt faldende børnetal i Vesthimmerlands Kommune, som Løgstør er en del af. Men ved at skabe et skolemiljø med både skole, kæmpe idrætscenter og hypermoderne biograf og filmværksted under samme tag, kan det måske lykkes at lokke børnefamilier til kommunen. ”Det håber man jo på, ved at man laver et aktivt lokalmiljø, for det er lokale ildsjæle, der står bag. Det er med til at sende et positivt signal om, at Løgstør ikke er en by, der ligger øde hen, men et sted, hvor der sker noget,” siger Klaus Toft. Om der kommer en ny Lars von Trier, Susanne Bier eller Steven Spielberg ud af filmværkstedet i Løgstør, vil tiden vise. Men projektet tegner godt. En uge efter Plenums besøg på skolen lykkedes det 8.a med deres bidrag til ”Historiedetektiverne” at hjembringe førstepræmien for deres film om den forsvundne ø til Løgstør Skole. Til lykke med det! Karen Lindegaard er freelancejournalist

plenum – maj 2019

29

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019