Page 1

Hermed referat fra mødet den 5. januar 2011 på Rugkobbelskolen klokken 9.00-11.00. Afbud fra Lene 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt 2. Den nye skolestruktur. Hvilken betydning får den? Betyder det fællesledelse? Hvilke konsekvenser får Børneuniverserne? Det er ikke givet, at det er en skoleleder, der sidder øverst. Anders Balle fortæller, at BUPL vil kæmpe for, at deres medlemmer tilskrives den øverste lederstilling. Vi følger fortsat nøje den fortsatte lokale skolestrukturproces og – debat. 3. Regnskab for den lokale afdeling 2010. Aktuel balance: 18.000. Udlæg på 25.250,- forventes at indgå snarest. Lars afslutter og sender ud. 4. Tværkommunalt formandsnetværksmøde den 14. december. Referat vedlagt. Drøftet. 5. Formandsmøde den 16. december.   

Den landspolitiske situation i centrum OK 11: forventes at blive en meget vanskelig øvelse. Når det officielle referat foreligger, lægger Lars det på nettet. Selvevalueringsværktøj udarbejdet af foreningen. Gennemgås på Chr.lyst. den 27.-28. jan. Der hersker stor forvirring omkring tilmeldingssituationen. Tilmelding til Chr. Dahl

6. Møde med Bjarne den 4. januar.   

27/4: Høringsrunde skolestruktur forventes afsluttet. Inden da vil BC gerne holde en kort samtale med de ledere, der ønsker det. Officiel samtale efter 27/4. Nyt skema udsendes Ledernes uddannelse / finansiering drøftet Ny økonomisk fordelingsmodel får først virkning fra 1. jan 2012

7. Evt.  

  

Efterhånden problematisk at servicere tandklinikkerne (el, vand, varme, servicepersonale, rengøring) Skolerne får ikke længere særskilt kompensation for tjenestemænd/OK-ansat- situationen. Pengene bliver på forvaltningen, og der reguleres det efterfølgende år ud på alle skolerne. Aftalestyringens tekst undersøges nærmere. WEB-indskrivning af kommende bhkl.elever bliver i uge 5, 6, 7 og 8 – forældrene får besked 26/1 Generalforsamling 3/3: Er indkaldt over kalenderen. Arrangement: Lene, Britt og Claus Husk Årsmødet 10.+11. marts

Ref/ LC

/jan_2011  
/jan_2011  

http://skolelederne.purple.pil.dk/images/Media/Foreninger/48/Referater/2011/jan_2011.pdf