Page 1

Skolelederne i Herning 23. februar 2011.

Program 17.30 – 18.30 generalforsamling 18.30 – 19.30 borgmesteren har ordet (se nærmere seneste bestyrelsesreferat) 19.30 – middag og socialt samvær

Referat 1. Valg af dirigent - Karen Skyum blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Johannes Dalbjerg aflagde beretning. Beretningen blev godkendt med alle stemmer 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab Det reviderede regnskab blev fremlagt. Ingen kommentarer 4. Indkomne forslag ingen forslag 5. Valg af (iflg. Vedtægterne foretages der kun valg i lige år) 6. Eventuelt - det blev påpeget, at det er utilfredsstillende, at der ikke har været afholdt lokale lønforhandlinger i 2010, når det er fremhævet i de underskrevne ansættelsesbreve. Formanden udtrykte enighed og har ved flere lejligheder presset på. Kurt Grauballe

/generalforsamling_2011  
/generalforsamling_2011  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/87/Div_Doc/generalforsamling_2011.pdf

Advertisement