Page 1

København den 5.januar 2009

Satser for time- og dagpenge samt transportgodtgørelse I henhold til overenskomstens § 19 godtgøres udgifter til tjenesterejser efter de regler, der gælder i kommunen. Hvis der ikke er kommunale regler om fraværsgodtgørelse, ydes der under beordret tjenesterejse time- og dagpenge efter regler svarende til de for statens tjenestemænd gældende bestemmelser. De aktuelle satser på det kommunale og regionale område er pr. 1. januar 2009:

Biler og motorcykler Almindelig godkendt kørsel Kørsel i henhold til bemyndigelse: Indtil 20.000 km. Udover 20.000 km.

1,90 kr. pr. km. 3,56 kr. pr. km. 1,90 kr. pr. km.

Cykler og knallerter Godtgørelse for kørsel på egen knallert eller cykel er uændret og fortsat fastsat til 0,40 kr. pr. km. Den maksimale cykel/knallert-godtgørelse kan ikke overstige 1401 kr. pr. år.

Time- og dagpenge Satsen er i 2008 16,25 kr. pr. time og 390,00 kr. pr. dag, jf. tjenesterejseaftalens § 44, stk. 3.

Mvh Sekratariatet

Skolelederne Kompagnistræde 22, 2. – 1208 København K. Tlf: 70251008 – Fax: 33367629 www.skolelederne.org Mail: skolelederne@skolelederne.org

/B50C2CD  
/B50C2CD  

http://www.skolelederne.org/images/Media/TR-haandbogen/B50C2CD.pdf