Page 1

Dagsorden Møde i formandsnetværket Ringkøbing/Skjern, Herning, Ikast/brande, Holstebro, Struer, Lemvig

4. november 2011 Tid Laugesens Have kl. 12 - 14 Sted Deltagere

Lise Roar, Claus Rokkjær, Mogens Beck, Johannes Dalbjerg, Thomas Garsdal, Ole Graversen og Claus Hjortdal

Afbud DAGSORDEN

REFERAT

1: Netværkets formål og indhold

Ringkøbing formandsnetværk har to ben: - gensidig orientering og inspiration - medlemskursus. Vi enedes om at forsøge os med to faste møder om året, et i forbindelse med medlemskurset i Laugesens Have(normalt november måned) og i februar måned. Aktuelt aftaltes følgende datoer: 24/2 2012 samt 9/11 2012.

2: Fælles erfaringsudveksling om fællesledelse mellem daginstitutioner/ SFO / indskolings afdeling og skoler. I øjeblikket mener BUPL i vores område at de har fundet den rigtige model i "Humlum modellen" for både store og små skoler. (Johannes Dalbjerg)

Johannes Dalbjerg beskrev dilemmaer i ”Humlum modellen”. En model BUPL har forhandlet med Struer kommune. Skolelederforeningen Struer Afdeling har ikke været inddraget i forhandlingerne. Modellen skaber uklarhed ledelsesstruktur. Modellen kan både være i konflikt med overenskomsten og lovgivningen på området. I Ringkøbing har BUPL også været på banen for at få indført modellen. Claus Hjortdal vil tage problemet med til hovedforeningen med henblik på at få udarbejdet en vejledning/tolkning.

3. Nyt fra foreningen centralt. 1) ledelsesrollen og A08

A08 i et ledelsesperspektiv blev drøftet ud fra erfaringer i de enkelte kommuner. Vedrørende undervisningsprocenten var det karakteristisk 1


at de store forskelle der er på undervisningsprocenten kommunerne imellem også kunne findes mellem skolerne indenfor den samme kommune. 2) initiativ 2011 og Det gode Skolelederliv Der blev givet udtryk for stor tilfredshed med foreningens arbejde med Initiativ 2011 og Det gode Skolelederliv. Der var enighed om at arbejdet skulle fortsætte, men at man i hovedforeningen skulle betragte arbejdet som inspirationsmaterialer som de lokale foreninger kunne bruge efter behov. 3) formandsmøde i december

Hvis man har emner til formandsmødets dagsorden kan de sendes til Poul Krogstrup.

Evt.

Ringkøbing/Skjern orienterede om lønforhandlinger og problematik omkring tilbageløbsmidler. Herning: Orienterede om en sag vedrørende kørselsrefusion i forbindelse med møder i faglig klub. Vi vil høre nærmere når sagen er afgjort.. Lise Roar har deltaget i ekspertpanel i forbindelse med evalueringen af læreruddannelserne.

2

/4__november_2011_netvrk_2  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Tvrkommunale_netvrk/4__november_2011_netvrk_2.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you