Page 1

Skuldelev skole Sølvkærvej 8, Skuldelev, 4050 Skibby, Tlf.: 4735 2920 E-mail: SkuldelevSkole@frederikssund.dk www.skuldelev-skole.dk

Skuldelev, d. 21/5 2012.

PRESSEMEDDELELSE.

Skuldelev skole viser vejen Værsgo fru minister. Nu 95% sikre læsere i 1.-4. klasse. Skuldelev skole satte i 2010 – mente mange - et uhørt ambitiøst mål for antallet af sikre læsere i 1.-4. klassetrin i forbindelse med den kommunale læsetest i maj 2013, men allerede nu viser de uofficielle tal, at vi har nået målet! Hvis 95% af en ungdomsårgang skal kunne klare en ungdomsuddannelse, så skal 95% også kunne læse sikkert er skolens pointe, og det er selvfølgelig ekstremt dejligt, at vi har kunnet levere et så flot resultat samlet set for de 4 årgange allerede nu. Der er ingen tvivl om, at en meget væsentlig del af forklaringen ligger i vores holddelingsmodel, som sikrer udfordringer af passende sværhedsgrad til alle elever uanset alder og evner. Det er nemlig en vigtig del af vores anerkendende pædagogik, at vi på den måde ”ser” eleven i forhold til de faglige udfordringer. I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege at holddelingsmodellen OGSÅ har sikret et meget højt fagligt sparringsmiljø på en ellers lille folkeskole - et bevis på, at eksperternes dom over de små danske folkeskoler bygger på forstokkede teorier fra en svunden tid. Og så bare for fuldstændighedens skyld, så er Skuldelev skole også ved at være konkurrencedygtige på udgiften pr elev. Der ligger altså IKKE et ekstremt højt udgiftsniveau bag de fine læseresultater. Vi er stolte over det meget fine læseresultat og glæder os allerede til fortsættelsen. På vegne af Skuldelev skole Ole Peltola Skoleleder


Kontaktpersoner: Ole Peltola, skoleleder, 20131310. Brian Hansen, nĂŚstformand i skolebestyrelsen, 20876596.

/210512%20pressemeddelelse%20vedr%2095%20sikre%20ls  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Nyheder_/210512%20pressemeddelelse%20vedr%2095%20sikre%20lsere.pdf