Page 1

Referat af møde den 11. juni 2012. 1.Orientering om lønforhandlinger: Der er forhandlet mindre lønstigninger til 3 skoleledere Herudover er der forhandlet konstitueringstillæg i forb. med undervisningschefens fratræden. 2.Sommerferiefrokost: Foregår den 10. august. Bestyrelsen beslutter, at dette og andre lign. Arrangementer kun er for foreningens medlemmer. Lene sender indbydelse ud snarest. 3.Budget/regnskab: Bestyrelsen træffer beslutning om, at medlemskontoen anvendes på arrangement (evt. spisning mm.) i efteråret for foreningens medlemmer. Vi afventer kontingentmidler fra hovedforeningen. Møde kreds 53: Kreds 53 er optagede af læsepolitik og planlægger en temadag om læsning for skoleledelse og lærer-tr. Det traditionelle skoleleder/TR arrangement på Frederiksdal er udsat til november 3013. Næstformand i skolelederforeningen: Formanden peger på Charlotte Grummesgaard. Hun modtager valget og er dermed valgt som næstformand og TR suppleant Kursus for bestyrelsesmedlemmer/tr/kommende tr Vibeke Hesselholdt Larsen undersøger og sender til relevante bestyrelsesmedlemmer.

/2012_06_referat  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/99/2012_06_referat.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you