Page 1

Skolelederne i Herning Hanne Frølund, Næstformand Højgårdskolen, Ingridsvej 2, Lind Lotte Søndergaard Ilskov Skole, Ilskov Hovedgade 32 Torben Rathe, Kasserer Sønder Felding Skole, Skolegade 29 Johannes Dalbjerg, Formand Vestervangskolen, Vestergade 82 Jes Monrad Pedersen Vestervangskolen, Vestergade 82

HOJHF@herning.dk

96 28 71 11

ILSLS@herning.dk

96 28 76 30

SFSTR@herning.dk

96 28 76 77

VESJD@herning.dk

97 12 07 22

VESJP@herning.dk

97 12 07 22

21 64 83 44

24 62 54 75

Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 12. juni kl. 08.30 – 10.30. Sted: Vestervangskolen 1. Deltagere: Johannes Dalbjerg, Lotte Søndergaard, Jes Monrad og Hanne Frølund Afbud: Torben Rathe 2. Fortsat drøftelse af sammenskrivning af gruppedrøftelsen om vores arbejdsmiljø på generalforsamlingen Hanne og undertegnede har udarbejdet en inddeling. Endvidere har vi også besluttet at medtage nogle af områderne til vores afholdte kvartalsmøde med forvaltningen. Se bilag. På sidste møde besluttede vi: 1) Det, der kan gøres noget ved 2) Det, der bringes til arbejdsgiveren 3) Det, vi må acceptere Se i øvrigt referatet fra de sidste to møder. Bestyrelsen arbejdede videre med punkterne. Når bestyrelsen er færdig, sendes det samlede resultat ud til alle medlemmer. Listen uden konklusionerne lægges på hjemmesiden nu til orientering for alle og opdateres med det endelige dokument, når alle konklusioner er klar.

3. Orientering fra lønforhandlingsmødet vedrørende en ajourføring af vores forhåndsaftale Hængepartierne fra det tidligere forhandlingsmøde vedrørende resultatet på lønningerne i forbindelse med skolekabalen blev gjort færdige. Partnerskabstillægget fortsætter uændret med kr. 3.000. Vedrørende fælles ledelse fastsættes kr. 8.000 til skoleledere i organisationer med sideordnede ledere under én fælles bestyrelse. Der fastsættes kr. 15.000 til skoleledere under én bestyrelse med ledelse over både skole og dagtilbud. Den nye forhåndsaftale lægges på hjemmesiden, når den er skrevet færdig i forvaltningen. Alle aftaler om ændringer i forhåndsaftalen er herefter tilendebragt i denne omgang.

4. EVT. Hanne har forsøgt at få kontakt til Chr. Lilholt, hvilket endnu ikke er lykkes. LIN-skolerne har drøftet afregningen til deltagende lærere i relation til genforhandlingen af A08.


/20120612REF  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/87/referat_bestyrelse/2012/20120612REF.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you