Page 1

Vejle Kommune Referat af bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2011 kl. 8.10 – 10.00 på Mølholm Skole. Dagsorden: Efterretninger........................................................................................................................................1 1. Generel orientering.......................................................................................................................1 Drøftelse .............................................................................................................................................. 2 2. Fælles skoleledelse.......................................................................................................................2

Efterretninger 1. Generel orientering • • •

Formanden o Én medlemssag. o Orientering om netværk fra Skolelederforeningen Medlemmerne Fra netværket

Bilag: Til referat: Generalforsamling den 19. marts 2012 kl. 16 på Mølholm Skole. LC-kursus den 26. januar 2012 betaler foreningen for bestyrelsesmedlemmer. Formanden orienterede om en enkelt medlemssag. Netværket i forbindelse med fælles ledelse gik i stå, før den egentlig kom i gang – derfor forsøges med et lokalt netværk. Skolelederforeningen sender et høringssvar til Læring og Uddannelse om den nye resursetildelingsmodel, hvor vi beder om en politisk garanti for at lønsummen hele tiden følger udviklingen i gennemsnitslønnen.

Kristian Pedersen Skoleleder Mølholm Skole 7640 6660 eller 2327 6661 kripe@vejle.dk


Vejle Kommune Drøftelse 2. Fælles skoleledelse Arbejdet om ”fælles ledelse” fortsætter rent politisk. Der er lavet et fælles oplæg sammen med Vejle Kommune, som beskriver de vilkår, der er for fælles ledelse. Ansvaret for placeringen af øverste skoleleder ligger hos skolechefen og ansvaret for placeringen af mellemledere sker i et samarbejde mellem skolechefen og de udnævnte øverste ledere. Meldingen lød på skoleledermødet i Give på at alt dette skulle være på plads inden jul. I mellemtiden har formanden henvendt sig for at få mere tid til den proces, der skal sammensætte ledelsesteamene på de sammenlagte skoler. Det skal ske med begrundelse i mere tid til at lave jobprofiler – både på skolerne og for de enkelte berørte medarbejdere. Tilbagemeldingen er positiv, men der endnu ikke kommet en officiel tilbagemelding. Hvad sker der af nyt på skolerne? Er der kommet gang i de individuelle samtaler mellem skolechefen og skolelederne? Bilag: Beslutning: Det er vigtigt, at der kommer gang i processen vedr. lederrokaden. Kristian henvender sig til skolechefen, for at få en tidsplan og nærmere oplysninger for den ledelsesrokade, der skal ske før og med stor sandsynlighed efter jul. Det er vigtigt, at skolechefen får begyndt på samtalerne med de implicerede ledere så hurtigt som muligt. Skolelederforeningen foreslår, at der bruges tid på at lave jobprofiler til de enkelte stillinger. Mange medlemmer bruger megen tid på at spekulere på tiden efter 1. august 2012.

Kristian Pedersen Skoleleder Mølholm Skole 7640 6660 eller 2327 6661 kripe@vejle.dk

/2011-12-05_Bestyrelses  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/146/Bestyrelsesmoder/2011/2011-12-05_Bestyrelsesmde.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you