Page 1

oreningen Børne- og Kulturcheff en inviterer til: og Skolelederforening

for Heldagskonference og forvaltningschefer skoleledere

Ledelse af

s g n i r Læ r e ø j l i m

l. 24. januar 2012 · K

9.30 - 15.30

00 Odense Buchwaldsgade 48 · 50 · se en Od er nt ce de Mø


Ledelse af

L æ r i ng s miljøer Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen indbyder til en fælles konference med det formål at give skoleforvaltninger og skoleledere inspiration til samarbejdet om ledelse af læringsmiljøer, herunder arbejdet med kvalitetsudvikling og dokumentation af skolens indsatser og resultater

Ledelse af læringsmiljøer omfatter flere niveauer: 1. Den nære pædagogiske og faglige ledelse i skolens daglige praksis 2. Ledelsen af skolens samlede ramme om læringsmiljøer 3. Samspillet med skolechef, forvaltning og politikere om udvikling af mål og rammebetingelser De krav, der stilles til en nærværende pædagogisk og faglig ledelse, som samtidig er tydeligt resultatorienteret og dokumenterende, udgør en stor udfordring for landets skoleledere. Og det er ikke blot den enkelte skoleleders problem – det handler også om den ledelse og støtte, som skolelederen og hele skolevæsnet møder i samspillet med den kommunale forvaltning og politikerne. På konferencen vil vi belyse disse forhold på baggrund af såvel forskning som praktiske erfaringer. Den kommunale kvalitetsrapport er mange steder omdrejningspunktet i dialogen om skolens resultater og udvikling. Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen har i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut udarbejdet et materiale, som kan gøre skolernes arbejde med kvalitetsrapporten til et reelt ledelses- og styringsværktøj. Materialet bliver præsenteret på konferencen. Det er vort håb, at skoleledere og forvaltningschefer fra hele landet vil samles til denne konference til gensidig videndeling og inspiration.

Vel mødt! Flemming Olsen Anders Balle Børne- og Kulturchefforeningen Skolelederforeningen


Konferenceprogram

09.30-09.45 Velkomst V/ Eik Møller, formand for BKF’s skolenetværk og Anders Balle, formand for Skolelederforeningen 09.45-10.45 Skoleledelse i folkeskolerne Forskningsprofessor Søren Winter, SFI, præsenterer hovedresultaterne af SFIs store undersøgelse 2011 af vilkår for skoleledelse og skoleledelsens betydning for elevernes læringsresultater 10.45-11.05 Pause 11.05-11.30

Kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj – fra arbejdsopgave til arbejdsredskab Konsulent Dorrit Bamberger, Skolelederforeningen, præsenterer værktøjet og dets baggrund

11.30-12.30 Workshops a. Skoleleder Mette Nors, pædagogisk leder Rikke Uggerhøj, administrativ leder Frank Nørskov og SFO-leder Ole Gregersen fra Skjoldhøjskolen i Århus fortæller og lægger op til dialog om Ledelse i en ny ledelsesstruktur b. Udviklingschef i Skoleafdelingen Lene Nygaard og skoleleder Erling Pedersen, Søhusskolen i Odense fortæller og lægger op til dialog om kommunens kvalitetssystem, KIS c. Undervisningschef Marianne Stentebjerg, udviklingskonsulent Sigurd Brønnum og skoleleder Mette Løvbjerg, Sofiendalskolen i Faxe fortæller og lægger op til dialog om praktiske erfaringer med materialet ”Kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj”. 12.30-13.30 Frokost 13.30-14.30

Workshops Formiddagens workshops gentages

14.30-15.30 Teamsamarbejdets betydning for skolens læring Ph.d. stipendiat Lise Tingleff Nielsen, DPU, præsenterer sin forskning vedr. lærerteamsamarbejde og søger at besvare spørgsmålet, om læreres teamsamarbejde i dagligdagen understøtter lærernes og skolens læring? 15.30 Farvel og kom godt hjem


Tilmelding Tilmelding sker via Skolelederforeningens hjemmeside www.skolelederne.org > Kurser og konferencer > Ledelse af læringsmiljøer. Konferencen er målrettet ledere i skoleforvaltninger og grundskoler, og reservation af pladser foregår efter ”først til mølle-princippet”. Pris pr. deltager: kr. 600 Mødecenter Odense er centralt beliggende ca. 750 m. fra Odense Banegård, og konferencens start og sluttidspunkt er afpasset med DSBs ankomst- og afgangstider.

Konference om

24. januar 2011 Kl. 9.30-15.30 Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48 5000 Odense

husk at tilmelde dig via } Skolelederne.org > Kurser og konferencer > Ledelse af læringsmilj øer.

17213 Mediegruppen

ledelse af læringsmiljøer

/17213_In  

http://skolelederne.purple.pil.dk/images/Media/Diverse/Vaerktoejer/Konferencer/2011/okt2011/17213_Indbydelse_Ledelse_af_l_ringsmilj_er.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you