Page 1

Kære tidligere skoleleder Som du nok allerede ved indkaldte skolelederforeningens bestyrelse tidligere kollegaer til møde på Højgårdskolen den 31. januar. Formålet var at undersøge, om der var interesse for at danne en klub for afgåede ledere. På mødet nedsattes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med ideen. Arbejdsgruppen kom til at bestå af Kirsten Sommer, Aksel Jørgensen og Mogens Hyldig. Vi har nu haft vores første møde i arbejdsgruppen og er kommet frem til nedenstående forslag: Klubbens navn: Seniorklub for tidligere skoleledere i Herning Kommune Vi foreslår, at der afholdes 3-4 arrangementer om året med nedenstående indhold: a. Pæd. arrangement med en menneskelig vinkel i focus. måned

Gerne i april

b. Kulturelt arrangement : Eksempelvis museumsbesøg, byvandring eller svampetur. Gerne i september c. Arrangement specielt for seniorer : Eksempelvis om ældresagen , om Røde Kors eller noget om brug af PC Gerne i januar d. Socialt samvær. Eksempelvis julearrangement måske sammen med lederforeningen, vinsmagning. Gerne i december

(Vi ved ikke om lederforeningen er interesseret)

Og så til vores første arrangement:

Onsdag den 18. april kl.14-16 skolebesøg på Sunds skole, hvor Ebba vil fortælle om hvad der sker på Sunds Skole Når Ebba er færdig med sin orientering vil vi gerne drøfte ovenstående forslag med jer. Desuden hvad med Økonomi ? skal vi opkræve kontingent Hvad med forholdet til nuværende ledere. Andet

Tilmelding til arrangementet på Sunds Skole til : hyldig@post.tele.dk eller tlf 97 11 68 03 Dette første brev bliver udsendt pr. mail og måske brev, men da vi ikke har nogen penge at gøre med, vil fremtidige indbydelser kun udsendes pr. mail Alle bedes derfor opgive deres mailadresse til hyldig@post.tele.dk

Kirsten Sommer , Aksel Jørgensen Mogens Hyldig


121127_flles  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/136/Faellesmoder/121127_flles.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you