Page 1

Referat Møde i formandsnetværket Ringkøbing/Skjern, Herning, Ikast/brande, Holstebro, Struer, Lemvig

Tid Sted

Fredag den 24. februar Kl. 11.15 – 14.00 Birkelundskolen Mødelokalet

Deltagere

Lise Roar, Claus Rokkjær, Mogens Beck, Johannes Dalbjerg, Thomas Garsdal, Ole Graversen og Claus Hjortdal

Afbud

Claus Rokkjær. Thomas Garsdal forlod mødet kl. ca. 12.30.

DAGSORDEN

REFERAT

1: Godkendelse af referat.

Godkendt.

H:\Skolelederne1\ netværk\4  november 2011 netværk.doc

2: Gensidig orientering.

Humlummodellen er pt. til vurdering i undervisningsministeriet med henblik på lovligheden. Sekretariatet arbejder med problemstillingen. Herning Kommune: − har forladt tankegangen om at bruge ”Humlum modellen”. − Har ansat en ”ikkelærer”uddannet på skolelederoverenskomsten. Der er tale om et mellemlederjob på et specialtilbud. − To medlemsarrangementer årligt. Generalforsamling og temamøde om ledelsesrummet i A08 − temamødet var en succes. Johannes Dalbjerg vil rundsende materialet fra mødet. Ikast/Brande: − Temadag for foreningens medlemmer. − Efter en strukturdebat, er der nu ro på dagligdagen. Lemvig: − Efterlyser forvaltningens udspil til en ledelsesmæssige initiativer i forhold til udvikling. 1


− Har udfordringer omkring antallet af lederstillinger i skolevæsnet. Skolelederforeningen vil inddrages i drøftelser omkring ledelsesstrukturen. Ringkøbing/Skjern: − arbejder stadigvæk ud fra ”Humlum modellen”. − Har netop færdiggjort indplaceringen af alle ledere på OK08. − Kommunen skal fremadrettet regne færre midler til at drive skolevæsnet. Holstebro: − medlemsmøde omkring lederrollen i en strukturel usikker fremtid. − Har været gennem en meget lang strukturdebat, som skulle skaffe midler til 3: Nyt fra HB.

− Indbudt til partnerskab med dem nye undervisningsmister − Lederrollen er sat på dagsordenen i ministeriet. − Genindførslen af gruppeprøver er sat debat i ministeriet. Claus Hjortdal oplyste:

4: Repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag. − Forslag om flytning af terminen for afholdelse af årsmødet − Forslag om eget kontingent- og medlemssystem. − Forslag om oprettelse af en pensionistfraktion. Valg: Tre af hovedbestyrelsens medlemmer genopstiller ikke. Foreløbigt har 4 kandidater meldt sig på banen. 5: evt

Ringkøbing efterlyser erfaringer med gode modeller inklusion. Modeller der både sparer penge og giver god inklusion.

2

/120224__referat_netvrk_skjern  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Tvrkommunale_netvrk/120224__referat_netvrk_skjern.doc

Advertisement