Page 1

SL­udsendelse 110817: Forholdet mellem løntrin og skalatrin 1. januar 2011

Kære lokalformand.

Hermed fremsendes tabellen for KL­området for omregning fra løntrin til skalatrin fra 1. januar  2012.  Tabellen er gældende for tjenestemænd i den lukkede gruppe, der pensioneres ved udgangen af  januar, februar eller marts 2012. Bemærk, at der er ændringer for løntrinene 46, 48 og 49. Pr. 1. april 2012 stiger den pensionsgivende løn på statens område, hvorfor der fra denne dato må  forventes ændringer i mindre fordelagtig retning.  Pr. 1. oktober 2012 stiger den pensionsgivende løn på det kommunale område, men da sker der  ingen ændringer på det statslige område. Det må derfor forventes at være mere fordelagtig at lade sig pensionere før 1. april 2012 eller efter  1. oktober 2012 end i perioden 1. april ­ 1. oktober 2012. Med venlig hilsen Sekretariatet Skolelederforeningen ./. Se også:  http://www.skolelederne.org/multimedia/110816_Omregning_fra_l_ntrin_til_skalatrin_pr_1_januar_2012.xls

Skolelederne Kompagnistræde 22, 2. – 1208 København K. Tlf: 70251008 – Fax: 33367629 www.skolelederne.org Mail: skolelederne@skolelederne.org

/110817__SL-Udsendelse_Forholdet  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Diverse/SL-udsendelser/2011/110817__SL-Udsendelse_Forholdet_mellem_Skaletrin_og_L_ntrin_jan_2012.do...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you