Page 1

Aktuel

skolepolitisk

dialog

Poul Krogstrup sekretariatsleder

Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


Aktuel dialog Kære Poul Vi kunne godt tænke os at høre lidt mere om: - foreningens rolle i - og mening om - forhandlingerne med Tina Nedergaard ang. "Partnerskabet" - holdningen til 360 graders eftersynet. Formændene har jo været til formandsmøde - men er der noget nyt - OK 2011 hvor er vi henne? - hvad tænkes centralt i foreningen om de mange skolesammenlægninger og skole på flere matrikler? -er der noget nyt spændende på vej?

1.360, eftersyn og rejsehold 2.Partnerskab om folkeskolen 3.Skolepolitiske tendenser og  udfordringer for lederne 4.På vej mod OK’11 5.Nye skolestrukturer Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


360 graders eftersyn

  Rejseholdets  anbefalinger    

Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


Rejseholdets anbefalinger 

Fremtidens folkeskole            – en af verdens bedste

1. Lærernes kompetencer skal  styrkes 2. Hæv kompetencen hos  skoleledere og skolechefer 3. Styrket forskning i  skoleudvikling          Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


Rejseholdets anbefalinger 

Fremtidens folkeskole            – en af verdens bedste

4. Tydelige mål for, hvad  eleverne skal lære  5. Stærkere fokus på skolens  resultater 6. Langt færre elever skal i  specielle tilbud           Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


Rejseholdets anbefalinger 

Fremtidens folkeskole            – en af verdens bedste

7.  Elever i vanskeligheder skal  have effektiv støtte 8.  Skoler og kommuner skal  have større frihed til at drive  skole. 9.  Flere valg og mere IT 10.Styrket faglighed gennem  større skoler  Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


Skolelederforeningens anbefalinger: • Til statsministeren – Faglige vejledere – Styrkelse af evalueringskulturen – En ledelsesreform? • Til undervisningsministeren • Projektforslag i samarbejde m. BKF

Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


Partnerskab om Folkeskolen?

7 ambitiøse mål for en ny og bedre folkeskole 1. Ambitionsniveauet skal sættes op 1. 2020: 8. =9. klasse 2. 2020: top 5 i verden i læsning, mat, naturfag, og eng 3. 2020: alle kan gennemføre ungdomsuddannelse efter  folkeskolen

2. Læseløft til alle 1. Alle læser efter 2.klasse 2. Udviklingen fastholdes gennem skoleforløbet  3. 2015: Halvering af dårlige læsere

3. Færre elever i specielle tilbud 1. 2015: 96% af alle elever tilbydes den rette undervisning i  grundskolen 2. 2020: 97%

Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


Partnerskab om Folkeskolen?

7 ambitiøse mål for en ny og bedre folkeskole 4.  Bedre lærere og ledere 1. De bedste studerende 2. Målrettet efteruddannelse af lærere 3. Lederuddannelse med fokus på pædagogiske processer og  evaluering af undervisningen

5.Undervisningen baseres i højere grad på evidens 6.Kvaliteten i undervisningen skal løbende udvikles 1. Klarere mål 2. Åbenhed om resultater 3. Større friheder til kommuner og skoler

5.Forældre og skolebestyrelser inddrages som aktiv  resurse

Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


5 skolepolitiske tendenser             – og  udfordringer for skolelederne 1. Ressourceknaphed og behov for øget  økonomisk styring 2. Strukturændringer med stadig større  enheder på kommunalt niveau og på  skoleniveau 3. Krav om øget faglighed og øget  dokumentation af resultater 4. Krav om øget inklusion og grundlæggende  ændringer af specialundervisningen 5. Øget detailstyring over for øget frihed til  kommuner og skoler Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


OK’11 Overenskomstkrav

Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


OK’11

Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


OK­11/Lederoverenskomsten Rammerne om OK­11 Reguleringsordningen udmønter for første  gang negativt Det kommunale område: ­1,23 Det regionale område: ­1,24

Beskeden lønudvikling i de private  overenskomster i 2010 Der aftales ikke lønstigninger i 2011. 2011 bruges til at bringe den kommunale  lønudvikling på niveau med lønudviklingen i den  private sektor” (KL: Fælles udfordringer­fælles  løsninger)

Begrænsede midler til OK­11 Uafklaret grundlag/OK­periode (2 årig) Fleksible krav – ikke konfliktudløsende krav Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


OK­11 / Lederoverenskomsten Hovedbestyrelsens forslag Generelle krav: •

Generelle procentvise lønstigninger med  henblik på at sikre reallønnen

Fortsat reguleringsordning

Tjm­pens.­reguleringsprocent forhøjes

Forlængelse af opsigelsesvarsel for  overenskomstansatte

Videreførelse af retten til seniordage

Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


OK­11 / Lederoverenskomsten Hovedbestyrelsens forslag Organisationskrav: Overenskomst for ledere på undervisningsområdet

Løn •

Fortsat lokal løndannelse

Centralt tillæg til grundløn 46          Bilag 1 /  skærpet vejledning

Lokalt aftalt kvalifikationstillæg       skal­tillæg  for fx. diplomuddannelse

Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


OK­11 / Lederoverenskomsten Hovedbestyrelsens forslag Organisationskrav: Overenskomst for ledere på undervisningsområdet

Rekruttering •

Lokalt aftalt funktionstillæg                  skal­tillæg  for undervisningsopgaver

Øget minimumsledelsestid

Fælles afklaring: ”Uden højeste arbejdstid”

Fælles projekt: Rekruttering og  fastholdelse til lederstillinger

Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


OK­11 / Lederoverenskomsten Hovedbestyrelsens forslag Organisationskrav: Overenskomst for ledere på undervisningsområdet

Rekruttering •

Lokalt aftalt funktionstillæg                  skal­tillæg  for undervisningsopgaver

Obligatorisk forhandling hvert år •

Sammenhæng mellem ledelsesopgaver og vilkår

Fælles projekt: Rekruttering og  fastholdelse til lederstillinger

Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


OK­11 / Lederoverenskomsten Hovedbestyrelsens forslag Organisationskrav: Overenskomst for ledere på undervisningsområdet

Fastholdelse •

Seniorresurse til skolen                  37/74/111 timer  til ledere +60 år 

Obligatorisk seniorsamtale ved 60 år 

Ret til og vilkår for efteruddannelse  obligatorisk lokal drøftelse

Tekniske krav ­

Autorisationstillæg til ledende skolepsykologer

­

UU­ledere m.fl. indskrives i § 1

­

Rammeaftale om kontraktansættelse i  lederoverenskomsten

Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


DAGSORDEN

Skolestørrelser og  skolestrukturer  

Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


Skolestruktur – skolestørrelse    Rejseholdet anbefaler [10]:    ”at skolerne fremover skal have  en størrelse, så lærer­ og  ledelseskompetencerne kan  forenes med effektiv  ressourceudnyttelse” 

Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


Skolestruktur – skolestørrelse  Skolelederforeningen: ”Der kan være behov for at se  på effektiviteten i det samlede  skolevæsen  og skoler skal  have en rimelig størrelse for en  effektiv ressourceudnyttelse,  men det er kvaliteten, der må  være i centrum” ”Der er ikke entydig forskning  der viser, at større skoler  medfører større faglighed”

Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


Spørgeskema Kommune:                                    Alle 1 Hvor mange folkeskoler er nedlagt eller sammenlagt i  2009?                              52

2 Hvor mange folkeskoler er nedlagt eller sammenlagt i  2010?                          28 3 Er der fra politisk hold forslag om at skoler skal  sammen ­ eller nedlægges efter dette skoleår?

ca. 100

Skolens Rejsehold:                   ca. 600 Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010


Formanden for Skolelederforeningen Anders Balle er  ”tilfreds med at kommunerne går langsomt frem, hvis  det er udtryk for at lokalpolitikerne tænker sig godt om.  Skyldes det manglende beslutningsvilje, er det ikke  godt.” Det ligger ikke fast, hvordan den ideelle struktur skal  være for skabe et skolevæsen, der fungerer optimalt,  Så det er et lokalt spørgsmål. Men vælger byrådet at  nedlægge skoler, så se at få det gjort og gør det  ordentligt. Det vil være mit råd til kommunerne", siger  Anders Balle. www.skolelederne.org – august 2010

Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


Skolestruktur – skolestørrelse    Regler ved 

strukturændringer

• En sammenlægning af skoler skal ske i  henhold til folkeskolelovens § 24 og  procedure for skolenedlæggelse • En sammenlægning kan foregå ved at 2  skoler nedlægges og der oprettes en ny,  eller ved at en skole bevares, og at øvrige  nedlægges og henlægges som afdelinger

Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


Skolestruktur – skolestørrelse   Særlige lokale omstændigheder • • • • •

Forhandlings­ og aftaleretten ligger i de lokale afdelinger I tilfælde af at den lokale Skoleleder­TR er personligt  involveret, bør der søges støtte hos foreningens konsulenter  centralt Ved evt. afskedssager skal centralforeningen altid inddrages Bemærk forskellige vilkår/interessemodsætninger mellem  tjenestemænd og overenskomstansatte Sekretariatet har udsendt særlig vejledning til Skoleleder­TR  om lovgivning og overenskomstmæssige bestemmelser  omkring stillingsændringer Sekretariatet står altid til rådighed på orienterings­møder eller  med konsulentstøtte, når de lokale foreninger ønsker det

Storstrømsnetværket / 1. oktober 2010


Andre spørgsmål eller  kommentarer?

Storstrømsnetværket/ 1. oktober 2010

/101001_Sko  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Diverse/Skolelederforeningen/Afdelinger-netvaerk/101001_Skolelederne_Storstr_msnetv_rket_pp.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you