Page 1

Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

3 Drivhuseffekten Drivhuse giver gartnere muligheden for at dyrke planter i koldt vejr. Dette skyldes at et drivhus holder bedre på varmen end den omgivende luft. Du kan mærke denne effekt i en bil parkeret i solen. På en større skala, hjælper drivhuseffekten med at holde vores planet varm. Det gør Venus til en af de varmeste planeter i vores solsystem. I dette eksperiment skal du bruge Temperatursensorer til at måle temperature i et modeldrivhus og i en kontrol der er opvarmet. Du vil derefter beregne de resulterende temperaturændringer.

MÅL I dette eksperiment vil du   

Måle temperaturer i et modeldrivhus og i en kontrol der er opvarmet. Bestemme temperaturændringer for de to containere. Bruge resultaterne til at foretage konklusioner om drivhuseffekten.

MATERIALER LabQuest LabQuest App 2 Temperatursensorer lampe med 100 watt pære 2 linealer

tape to 600 mL bægerglas jord plast wrap

Figur 1

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

3 PROCEDURE 1. Tape Temperatursensor 1 og Temperatursensor 2 til separate linialer, som vist i figur 1. Sensorens ende skal være 3 cm fra linealens ender, og båndet bør ikke omfatte sensorens ende. 2. Anskaf to glas og forbered dem til dataindsamling. a. b. c.

Læg et lag jord 1 cm dybt i hvert bægerglas. Placer Temperatursensorerne i bægrerne som vist i figur 1. Bægerglasset med sensor 1 tildækkes stramt med plastfolie. Bægerglas 1 er dit model drivhus og Beaker 2 er kontrol. d. Sæt en lampe i samme afstand fra begge bægre. Pæren skal være ca 5 cm over bordpladen og have samme afstand fra de to sonde tips. 3. Forbind Temperatursensor 1 til Kanal 1 og Temperatursensor 2 til Kanal 2 i LabQuest. Vælg Ny fra Fil-menuen. Hvis du har ældre sensorer, der ikke har auto-ID, skal du manuelt oprette sensorerne. 4. På Sensor skærmen, tryk Rate. Ændrer data-indsamlingen til 4 prøver / minut og dataindsamlingen længde 15 minutter. Vælg OK for at fortsætte. 5. Start dataindsamling, tænd derefter lampen. Dataindsamling vil ende efter 15 minutter. 6. Optag din begyndelsestemperaturer og de endelige temperaturer. a.

Når dataindsamlingen er afsluttet, vil en graf af temperaturen vs. tid blive vist. For at undersøge data parvis på den viste graf, skal du trykke på et data punkt. Når du trykker på hvert datapunkt, bliver temperaturværdier for begge sonder vist til højre for grafen. b. Identificer begyndelses -og endelige temperaturer for både sensor 1 og sensor 2. Optag disse værdier til nærmeste 0,1 ° C i din data tabel. 7. Skitse eller udskrive grafen som anvist af din lærer.

DATA

Endelig temperatur Begyndelse temperatur Temperaturændring

www.skolebutik.dk

Sensor 1 Model drivhusgasser °C °C °C

Sensor 2 Control °C °C °C


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

3 Behandling af oplysningerne 1. I den plads, der er i datatabellen, fratrækkes de to første målinger for at finde temperaturændringerne. 2. Beskriv din graf. 3. Bliver dit modeldrivhus hurtigere varmt eller langsommere end den som fungerede som kontrol? Hvad tror du skyldes forskellen? 4. Forklar hvorfor en lukket bil varmer op i solen. 5. Beskriv en fordel ved at bruge et drivhus til dyrkning af planter. 6. Hvorfor kan drivhuseffekten være et problem for vores jord?

-Udvidelser 1. Gentag forsøget med solen som lyskilde. 2. Lad forsøget fortsætte i to timer. Hvordan er resultaterne anderledes end dine resultater for 15 minutters dataindsamlingsperioden? Forklar forskellene. 3. Studer tre på hinanden følgende "dage" både om dagen og om natten. Indsaml data i 30 minutter, mens du tænder lyset på ved 0, 10 og 20 minutter. Slut lyset på 5, 15, og 25 minutter. Forklar resultaterne. 4. Gentag forsøget med plastbeholdere i stedet for glas dem. Diskuter eventuelle forskelle ved resultaterne.

www.skolebutik.dk

3 Drivhuseffekten  

3 Drivhuseffekten