Page 1

Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

38 En hurtig tur ned Du er blevet bekendt med legepladser og rutsjebaner siden du var et lille barn. Tyngdekraften trækker dig ned et dias. Kraften af friktion bremser dig ned. I den første del af dette eksperiment skal du bruge en bevægelsessensor til at bestemme din fart eller hastighed ned af en rutsjebane. I anden del vil du eksperimentere med forskellige måder at øge din hastighed på vej ned.

MÅL I dette eksperiment, skal du Bruge en bevægelsessensor til at bestemme din hastighed på vej ned af en rutsjebane. Eksperimentere med måder at øge din hastighed på vej ned. Forklare dine resultater.

MATERIALER LabQuest LabQuest App

Bevægelsessensor Rutsjebane

Figur 1

PROCEDURE Del I Fart og tempo 1. Hvis din bevægelsessensor har en knap, sæt den da til Normal. Tilslut bevægelsessensoren til DIG 1 på LabQuest og vælg Ny fra Fil-menuen. Hvis du har en ældre sensor, der ikke har auto-ID, skal du manuelt oprette sensoren. 2. På Sensor skærmen, tryk på Rate. Ændre data-indsamlingen til 5 prøver / sekund, og dataindsamlingens længde til 5 sekunder.

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

38 3. Indtag din position for data-indsamling. a. Et medlem af gruppen bør først gå op ad rutsjebanen og sætte sig på toppen. b. En anden person, mens du holder din bevægelsessensor, skal gå højt nok op af rutsjebanen til at holde bevægelsessensoren bag den person, der skal glide. c. Den tredje person skal stå på jorden ved siden af rutsjebanen, mens du holder din Labquest. 4. Indtag din endelige data-indsamlingspositioner. a. Personen der glider, skal mens han holder fast, bør rykker nok frem til at tillade en 50 cm afstand mellem hans eller hendes ryg og bevægelsessensoren. b. Den person, der varetager bevægelsessensoren bør holde den i ro og sigte den på gliderens bagdel. c. Den person, der har labquesten bør flytte sig til en position, der ikke forårsager en træk i bevægelsessensorens kabel. 5. Indsaml data. a. Start dataindsamlingen. b. Glideren skal begynde at glide, så snart dataindsamlingen påbegyndes. c. Når dataindsamlingen er færdiggjort for dette forsøg, bør personen med bevægelsessensoren komme ned til jorden. Forsigtig: Ingen studerende skal forsøge at passere en anden person, mens han eller hun er på trappen. 6. Bestem gliderens hastighed. a. Efter dataindsamlingen stopper, skal du lave en graf over hastigheden vs. tid. For at undersøge oplysningerne grafen, skal du trykke på et data punkt. Når du trykker på ethvert datapunkt, vil hastighed og tid værdierne for hvert datapunkt blive vist til højre for grafen. b. Det højeste punkt på grafen svarer til den højeste hastighed for forsøgspersonen. Skriv den højeste hastighed i datatabellen. Afrund til nærmeste 0,01 m / s. 7. Gentag trin 3-6 to gange. Del II En Hurtigere glidetur 8. Lav en plan for at øge personens hastighed. a. Prøv nogle ideer til at øge personens hastighed. Du må ikke putte noget på rutsjebanent, der ikke kan vaskes af. b. Tag en beslutning om en plan for bedst at øge forsøgspersonens hastighed. c. Beskriv din plan i Hurtigere glideplan nedenfor. 9. Test din plan ved hjælp af trin 3-7.

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

38 Hurtigere Glideplan:

DATA Hastighed (m / sek) Forsøg 1

Forsøg 2

Forsøg 3

Gennemsnitlig

Del I Del II

Behandling af oplysningerne 1. Beregn den gennemsnitlige hastighed for dine tre forsøg i del I. Skriv gennemsnittet i feltet i tabellen. Beregn og lav en graf over det gennemsnitlige hastighed for del II. 2. Træk dit gennemsnit i del I fra dit gennemsnit i del II for at bestemme, hvor meget dit hold har forbedret sin hastighed. 3. Hvilke metoder har andre grupper brugt for at forbedre deres hastighed? 4. Hvilke af de metoder, der blev udarbejdet virkede bedst? Forklar hvorfor det virkede bedst. 5. Hvis du kan øge højden af rutsjebanen, hvordan vil gliderens hastighed så blive påvirket? 6. Hvis en sten faldt fra toppen af rutsjebanen på samme tid som en lignende sten blev rullet ned, hvilken sten ville så nå jorden først? Forklar. 7. Hvad er formålet med hvad der normalt ligger i bunden af mange rutsjebaner (sand)?

-Udvidelser 1. Design og gennemfør en plan for at måle din fart eller hastighed på en anden del af legepladsen 2. Lav en konkurrence for at se, hvem der i din klasse eller gruppe kan få den højeste fart på vej ned af en rutsjebane Middle School Science med Vernier

www.skolebutik.dk

38 -

38 En hurtig tur ned  
38 En hurtig tur ned  

38 En hurtig tur ned

Advertisement