Page 1

Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

32 Opdrift Når et objekt er nedsænket i vand, presser det vandet til side. Den opdrift af vand som objektet laver reducerer vægten på objektet. I dette eksperiment vil du bestemme og sammenligne opdrift på et objekt og vægten af vandet der skubbes (fordrives) af genstanden på tre objekter. Den græske matematiker Arkimedes var dem første der undersøgte dette forhold i det tredje århundrede f.Kr.

MÅL I dette eksperiment, vil du    

Bruge en Force-sensor til at måle vægten af genstande i og ud af vandet. Bestemme vægten af vand, der fortrænges ved hvert objekt. Sammenligne opdrift med vægten af vand, der fortrænges for hvert objekt. Bruge resultaterne af forsøget til at forklare, hvorfor objekter synker eller flyder.

MATERIALER LabQuest LabQuest App Vernier Force Sensor

snor metal masse med en krog 50 g ler

metalstangen der følger med ForceSensor ringstativ vinkelret klemme

træblyant 100 mL måleglas Vand

Figur 1

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

32 PROCEDURE 1. Anskaf en metal masse, 50 g ler, og en blyant. Rul leret i en pølse form, der vil passe ind i en 100 mL gradueret cylinder. 2. Indstil Force Sensoren til 10 N. Tilslut Force Sensoren til LabQuest. Vælg Ny fra Fil-menuen. Hvis du har en ældre sensor, der ikke har auto-ID, skal du manuelt oprette sensoren. 3. Nulstil Sensoren. a. Fastgør Force Sensoren til en ringstativ som vist i figur 1. a. Når aflæsningen på skærmen stabiliseres vælg Zero fra sensor menuen. Når processen er afsluttet, bør aflæsningerne for sensoren være tæt på nul. 4. Mål vægten af det objekt i luften. a. Fastgør metal massen til snoren på Force Sensoren. b. Når aflæsningerne stopper med at ændre sig, registrer da vægten i data tabellen. 5. Indsaml dataen i vand. a. b. c. d.

Fyld måleglasset med vand nok til at dække objektet. Læs og registrere mængden af vand alene (afrundet til nærmeste hele mL). Sænk objekt i måleglasset. Hvis objektet synker, nedsæt det, indtil det er dækket med vand, men ikke rører bunden. Hvis objektet flyder, lad det flyde. e. Man noterer vægten af genstanden i vand. f. Læs og registrer mængden af vand plus objekt. 6. Gentag trin 4 og 5 for ler og blyant. Ændre mængden af vand, hvis det er nødvendigt.

DATA Objekt

Metal

Ler

Blyant

Vægt i luft (N) Vægt i vand (N) Volumen af vand alene (mL) Volumen af vand + objekt (mL)

Behandling af oplysningerne 1. Find den stigende kraft på hvert objekt (tabte vægt). Træk vægten i vand fra vægt i luften. Vis dit

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

32 arbejde her, og registrer resultaterne i tabellen i spørgsmål 3. 2. Find mængden af vand, der fortrænges ved hvert objekt. Træk volumenet af vand alene fra mængden af vand + objekt. Vis dit arbejde her, og registrere resultaterne i tabellen i spørgsmål 3.

3. Find vægten af vand, der fortrænges ved hvert objekt. Multiplicer mængden af vand, der fortrænges med 0,01. Dette vil give dig en tilnærmet værdi for vægten af vandet i newton. Vis dit arbejde her, og registrere resultaterne i tabellen nedenfor. Objekt

Metal

Ler

Blyant

Opdrift (tabt vægt) (N) Volumen af vand fordrevet (mL) Vægt af vand fordrevet (N)

4. Hvordan kan opdrift sammenlignes med vægten af vand, der fortrænges for hvert objekt? Note: Svaret på dette spørgsmål er kendt som Arkimedes 'Princip.

5. For hvilke genstande var kraften mindre end dens vægt i luften? For hvilke genstande var kraften svarende til vægten i luften?

6. Forklar hvordan opdrift afgør, om en genstand synker eller flyder i vand.

-Udvidelser 1. Gentag eksperimentet med saltvand. Sammenlign dine saltvand resultater med resultaterne af dit første eksperiment. 2. Undersøg, hvorfor både flyder når de er fremstillet af materialer, der normalt ville synke. Lav og få en båd til at flyde der er lavet af ler. Mål mængden af vand det kan indeholde. Sammenlign denne mængde til vandet der er fordrevet af din klump ler. Forklar dine resultater. 3. Lav en konkurrence med dine klassekammerater for at se, hvis ler båd, som er beskrevet i

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

32 Extension 2, der kan holde den største masse uden at synke. Middle School Science med Vernier

www.skolebutik.dk

32 -

32 Opdrift  

32 Opdrift

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you