Page 1

Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

14 Navn Dato

Frysningstemperatur på vand Frysningtemperaturen er den temperatur, hvor et stof går fra en væske til et fast stof. I dette eksperiment skal du undersøge indefrysningen af vand og finde dets frysepunktet.

MÅL I dette eksperiment, vil du     

Måle temperature. Analysere data. Bruge dine data og graf til at lave konklusioner om frysning. Bestemme frysepunktet af vand. Anvende begreberne undersøgt i en ny situation.

MATERIALER LabQuest LabQuest App Temperatursensor ringstativ nytte klemme reagensglas 400 mL bægerglas

10 mL måleglas vand varmt vand is salt ske

Figur 1

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

14 PROCEDURE 1. Fyld et 400 mL bægerglas 1 / 3 med is, hvorefter der tilsættes 100 ml vand som vist i figur 1. 2. Indsæt 5 ml vand i et reagensglas og bruge din nytteklemme til fastgørelse af reagensglas til et stativ. Reagensglasset skal fastspændes over vandbadet. Placer en Temperatursensor i vandet inde i reagensglasset. 3. Tilslut Temperatursensor til LabQuest og vælg Ny fra Filer-menuen. Hvis du har en ældre sensor, der ikke har auto-ID, skal du manuelt oprette sensoren. 4. På Sensor skærmen, tryk Rate. Ændre data-indsamlingens sats til 0,1 prøver / sekund, og dataindsamlingens længde til 900 sekunder (15 minutter). 5. Når alt er klar, start dataindsamlingen. Sænk derefter reagensglasset i is-vandbadet. 6. Kort efter at sænke reagensglasset, tilsættes 5 spiseskefulde salt til bægerglasset og rør med en ske. Fortsæt med at røre i is-vandbadet. 7. Lidt, men kontinuerligt, flyt sonden i løbet af de første 10 minutter af dataindsamlingen. Vær omhyggelig med at holde sensoren i, og ikke over isen, som den former. Når de 10 minutter er gået, stop med at flytte sonden og lad det fryse i isen. Fortsæt med at røre i is-vandbadet. Tilføj flere isterninger når de første smelter. 8. Foretag og registrere observationer som vandet fryser. Når 15 minutter er gået, vil dataindsamlingen stoppe. 10. Bestem og registrere frysepunktet for vand. a. Identificer den flade del af grafen, der repræsenterer frysning. b. Tryk på og træk din stylus på tværs af regionen, der repræsenterer indefrysningen for at vælge region. c. Vælg Statistik fra Analyze menuen. d. Optag den gennemsnitlige (Gennemsnit) temperatur (til nærmeste 0,1 ° C) i din datatabel. Dette er din værdi for frysepunktet af vand. 11. Skitser eller print grafen som anvist af din lærer. Label frysepunktet på din graf. 12. Forsøg ikke at fjerne Temperatursensoren fra isen! Sæt glasset med is i et vandbad af varmt vand, og derefter fjern Temperatursensoren når isen smelter.

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

14 BEMÆRKNINGER

DATA Frysepunkt af vand _____ ° C

Behandling af oplysningerne 1. Beskriv din temperatur vs. tid graf.

3. Phenyl salicylat har en indefrysningstemperatur på 41,5 ° C. I rummet til højre, skitser og mærker en indefrysningskurve for phenyl salicylat. Husk at angive den frysepunkt på grafen.

Temperature (deg. C )

2. Hvad skete der med temperaturen i vandet under frysning?

Time (min)

UDVIDELSE 1.

Rediger proceduren for at studere indefrysning af et andet stof foreslået af din lærer.

Middle School Science med Vernier

www.skolebutik.dk

14 -

14 Frysning af vand  

14 Frysning af vand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you