Page 1

Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

12 Kortlægning af havbunden Oceanografer, marine geologer og arkæologer bruger lyd til at undersøge genstande under overfladen af vandområder. Et signal er sendt ud, og bouncer tilbage fra en neddykket overflade. Forskere bruger lydens hastighed i vand og den tid det tager for signalet til vende tilbage til at beregne dybden af objektet. Sonar er navnet på dette system. Vernier Motion Detector fungerer på samme måde. I denne aktivitet skal du bruge en bevægelsesdetektor til at kortlægge objekter på en simuleret havbund.

MÅL I dette eksperiment, vil du  Bruge en bevægelsesdetektor til at måle afstande.  Kortlægge simulerede ocean etager.  Analysere grafer for at finde højder af objekter på en simuleret havbund.

MATERIALER LabQuest LabQuest App Motion Detector

1 m bræt Afdækningstape 2 eller flere bokse

Figur 1

PROCEDURE Del I Ocean Floor 1 1. Forbered bevægelsessensoren til dataindsamling. a. Find brættet, der vil fungere som støtte for din bevægelsessensor. b. Tape eller fastklem bevægelsessensoren til den ene ende af brættet. Sørg for, at den runde skærm af bevægelsessensoren ikke er omfattet, og peger nedad.

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

12 c. Læg brættet med bevægelsessensoren fladt på bordet, som vist i figur 1. 2. Forbered havbunden for dataindsamling. a. Stil den på gulvet nedenunder bevægelsessensoren. Bemærk: bevægelsessensor skal være mindst 40 cm fra toppen af feltet. b. Opstil bevægelsessensoren, så når den er flyttet langs kanten af bordet det vil gå over feltet. 3. Hvis din Bevægelsesdetektor har en switch, sæt den til Normal. Tilslut bevægelsessensor til DIG 1 af LabQuest og vælg Ny fra Filer-menuen. Hvis du har en ældre sensor, der ikke auto-ID, manuelt oprettede sensor.

4. På Sensor skærmen, skal du trykke Rate. Ændre data-indsamling til 4 prøver / sekund, og dataindsamlingens længde til 15 sekunder. 5. Indsaml afstands data. a. Flyt bordet, for at placere bevægelsessensoren til venstre for feltet. b. Når alt er klar, start dataindsamling. c. Efter indsamling af data starter, skal du skubbe bordet langsomt hen over hele bordpladen, så Bevægelsessensoren passerer hen over og forbi feltet. 6. Bestem og registrere afstanden til gulvet. a. b. c. d. e.

Identificer en flad del af grafen, der repræsenterer gulvet. Tryk på og træk din stylus på tværs af regionen, der repræsenterer ordet for at vælge data. Vælg Statistik ► holdning fra Analyze menuen. Optag den gennemsnitlige (gennemsnit) afstand til gulvet i meter i dine data tabeller. Vælg Statistikker fra Analyze menu for at slukke statistikker.

7. Bestem og registrere afstanden til feltet. a. b. c. d. e.

Identificer den flade del af grafen, der repræsenterer feltet. Tryk på og træk din stylus på tværs af regionen, der repræsenterer feltet for at vælge data. Vælg Statistik ► holdning fra Analyze menuen. Optag den gennemsnitlige (gennemsnit) afstand til feltet i meter. Vælg Statistikker fra Analyze menu for at slukke statistikker.

8. Skitser og afmærk din graf. Del II Ocean Floor 2

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

12 Forbered Ocean Floor 2. a. Nedsæt to kasser i form af trin. Den højeste boks skal være mindst 40 cm fra Motion Detector. b. Gentag trin 5-8.Vær sikker på at registrere alle tre distancer. Del III Hidden Ocean Floor 10. Din lærer vil have en skjult havbund som du kan måle.Gentag trin 5-8 for den skjulte objekt eller objekter.

DATA Afstand til etage (m)

Afstand til boks (m)

Bokshøjde (M)

Ocean sal 1 enkelt kasse Ocean sal 2 rubrik 1 Ocean sal 2 rubrik 2 Skjulte havets bund rubrik 1 Skjulte havets bund rubrik 2 Skjulte havets bund box 3

FIGUR SKITSER Ocean Floor 1

Ocean Floor 2

Skjulte Ocean Floor

Behandling af oplysningerne 1. I den plads, der i ovenstående datatabel, finde højden af hver kasse.Gør dette ved at trække afstanden til feltet fra afstanden til gulvet. 2. Hvilket var dit bedste resultat? Hvorfor tror du det var bedre end dine andre resultater?

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

12 3. Hvordan så formen på din graf ud sammenlignet med det faktiske objekt (r) i hvert enkelt tilfælde? Forklar.

4. Hvilke faktorer kan påvirke nøjagtigheden af rigtige hav-gulv mapping?

-Udvidelser 1.

Prøv andre skjulte ocean-gulv arrangementer.

2.

Undersøg sonar processen og sammenligne det med, hvad du gjorde i denne aktivitet.

Middle School Science med Vernier

www.skolebutik.dk

12 -

12 Afmærkning af havbunden  

12 Afmærkning af havbunden

12 Afmærkning af havbunden  

12 Afmærkning af havbunden

Advertisement