Page 1

Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

10 Hvad er årsagen til årstiderne? Fordi Jordens akse er skrå, modtager jorden forskellige mængder af solens stråling på forskellige tidspunkter af året. Mængden af solstråling modtaget af jorden eller en anden planet kaldes solindstråling.Aksens hældning forårsager årstiderne. I dette forsøg simuleres en sol –ved en pæresom vil skinne på en Temperatursensor knyttet til en globus. Du studerer, hvordan hældningen af kloden påvirkninger opvarmning forårsaget af den tændte pære.

MÅL I dette eksperiment, vil du   

Undersøge simuleret opvarmning af din by, af solen om vinteren. Undersøge simuleret opvarmning af din by, af solen om sommeren. Fortolke dine resultater.

MATERIALER LabQuest

afdækningstape

LabQuest App Temperatursensor ringstativ og nytte klemme Globus af Jorden

metrisk lineal lampe med 100 watt pære 20 cm snor

Middle School Science med Vernier

Figur 1

www.skolebutik.dk

10 -

Figur 2


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

10 FREMGANGSMÅDE 1. Forbered pæren (simuleret sol). a. b. c. d.

Fastgør lampen til et ringstativ som vist i figur 1. Stil ringen og lampen i midten af dit arbejdsområde. Placer globusen så Nordpolen vippes væk fra lampen som vist i figur 1. Placer pæren i samme højde som Krebsens Capricorn. Note: Solen er direkte over Krebsens kredsløb den 21. december, den første dag af vinteren.

2. Fastgør Temperatursensoren til globussen. a. Find din by eller sted på kloden. b. Tape Temperatursensoren til globussen med spidsen af sensoren på din placering i verden. Placer båndet omkring 1 cm fra spidsen af sensoren. c. Fold et stykke papir og indsæt det under Temperatursensoren til at holde spidsen af Temperatursensoren i kontakt med overfladen af kloden som vist i figur 2. 3. Placer kloden så den står som om vinteren (på den nordlige halvkugle) og start dataindsamlingen. a. Drej kloden for at placere Nordpolen (stadig vippet væk fra lampen), som i din placering i verden, og pæren i en lige linje. b. Klip et stykke snor på 20 cm. c. Brug snoren til at placere din position på kloden 20 cm fra pæren. Bemærk: Du må ikke tænde lampen indtil instrueret således i Trin 6.

4. Tilslut Temperatursensoren til LabQuest og vælg Ny fra Fil-menuen. Hvis du har en ældre sensor, der ikke har auto-ID, skal du manuelt oprette sensoren. 5. På Meter skærmen, tryk på Rate. Ændre data-indsamlings sats på 0,1 prøver / sekund, og dataindsamlings længde til 300 sekunder. Vælg OK for at fortsætte. 6. Indsaml vinterdata. a. Start dataindsamling. b. Efter den første Temperaturaflæsning er afsluttet, tænd da lampen. c. Når data indsamlingen stopper efter 5 minutter, sluk lampen.

7. Optag begyndelses og den endelige temperatur. a. Når dataindsamlingen er afsluttet efter 5 minutter, vil en graf af temperaturen vs. tid blive vist. For at undersøge de oplysninger der er på den viste graf, skal du trykke på et vilkårligt datapunkt. Når du trykker på datapunktet, vil temperaturværdierne for hvert datapunkt blive vist til højre for grafen.

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

10 b. Optag begyndelses og endelige temperaturer (til nærmeste 0,1 ° C) i dine data tabeller 8. Placer kloden som om sommeren for dataindsamling. a. Flyt kloden til den modsatte side af lampen. b. Placer kloden med Nordpolen hældende mod lampen. Bemærk: Dette repræsenterer hældningen på den nordlige halvkugle den 21. juni, den første dag af sommeren. c. Drej kloden for at placere Nordpolen, din placering, og pæren i en lige linje. d. Brug snoren til at placere din position på kloden 20 cm fra pæren. e. Du må ikke tænde lampen før instrueret i Trin 9.

9. Indsaml sommer data. a. b. c. d.

Tryk Meter og lad verden og sensor køle til begyndelses emperaturen, du har optaget i Trin 7. Når kloden og sensor er afkølet, påbegynd dataindsamlingen. Efter den første Temperaturaflæsning er truffet, tænd lampen. Når data indsamlingen stopper efter 5 minutter, sluk lampen.

10. Optag begyndelse og endelige sommertemperaturer ved at bruge Trin 7-proceduren.

DATA Vinter

Sommer

Endelig temperatur

C.

C.

Begyndelses temperatur

C.

C.

Temperaturændring

C.

C.

Behandling af oplysningerne 1. I den plads, der i datatabel, fratrække at finde temperaturændringer for hver sæson. 2. Hvordan er temperaturændringen for sommeren sammenlignet med temperaturændringen for vinteren?

3. I hvilken årstid er sollyset mere direkte? Forklar.

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

10 4. Hvad ville der ske med emperaturændringen, hvis Jorden var vippet mere end 23,5 grader?

5. Når du bevæger verden fra dens vinter holdning til dens sommer position, vil del af kloden er tættest på pærens temperaturer ændre sig. Beskriv, hvordan den ændrer sig.

6. Hvilke andre faktorer påvirker vejret i en region?

UDVIDELSE 1. Gentag forsøget for andre steder i den nordlige og sydlige halvkugle.

www.skolebutik.dk

10 Hvad forårsager årstiderne  

10 Hvad forårsager årstiderne

10 Hvad forårsager årstiderne  

10 Hvad forårsager årstiderne

Advertisement