Page 1

Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

9 En god Sok Isolering nedsætter strømmen af varme. Bomuld, nylon, polypropylen, orlon, silke og uld er nogle af de mange isolerende materialer der anvendes i tøj. I dette eksperiment vil du sammenligne de isolerende egenskaber af bomuld og uld ved at bruge atletiske sokker. Du vil også undersøge effekten af vand på de isolerende egenskaber af bomuld.

MÅL I dette eksperiment skal du     

Måle temperature. Beregne temperaturændringer. Lave et søjlediagram. Sammenligne isolerende egenskaber af bomuld og uld. Undersøge effekten af vand på isolering.

MATERIALER LabQuest LabQuest App 2 Temperatursensorer 2 et-huls propper 4 glasflasker

2 bomulds atletiksokker uld atletisk sok varmt vand Vand med stuetemperatur

Figur 1

www.skolebutik.dk


LabQuest

Navn ____________________________________ Dato __________________

9 PROCEDURE 1. Tilslut Temperatursensor 1 til Kanal 1 og Temperatursensor 2 til Kanal 2 i LabQuest. Vælg Ny fra Fil-menuen. Hvis du har en ældre sensor, der ikke har auto-ID, skal du manuelt indstille sensorerne. 2. På Sensor skærmen, skal du trykke på Rate. Ændre data-indsamlingsprocenten til 6 prøver / minut og data-indsamlingens længde til 25 minutter. 3. Få to identiske glasflasker og to en-hul propper at korrekt størrelse til flaskerne. Forsigtigt monter propperne på Temperatursensoren. Bemærk: Trin 4, 5 og 6 skal gøres hurtigt for gode resultater! 4. Fyld flaskerne helt med varmt vand. Indsæt propper og Temperatursensorerne i flaskerne. Brug en køkkenrulle til at tørre ydersiden af flaskerne. 5. Tildæk Flaske 2 med en uld sok. Efterlad flaske 1 udækket. 6. Se temperaturmålinger på skærmen. Når begge Temperatursensorer er opvarmet til temperaturen af vandet (begge temperaturmålinger er stoppet med at stige), da påbegyndes dataindsamlingen. Dataindsamlingen vil automatisk afbrydes efter 25 minutter. 7. Skriv dine begyndelses og endelige temperaturer. a. Efter dataindsamlingen er færdig, vil en graf af temperaturen vs. tid blive vist. For at undersøge dataparene på den viste graf, skal du trykke på et datapunkt. Når du trykker på ethvert datapunkt, vil temperaturværdierne for begge sensorer blive vist til højre for grafen. b. Identificer begyndelses og den endelige temperatur for både sensor 1 og sensor 2. Registrer disse værdier til nærmeste 0,1 ° C i din data tabel. 8. Tryk på Meter, og gentag trin 4 -7 ved at bruge to identiske flasker mere. Vikl den tredje flaske med en tør bomulds sok, og den fjerde flaske med en bomulds sok vædet i vand med stuetemperatur. Bemærk: Det er vigtigt at begynde med de varme vandtemperaturer der er tæt på dem du tidligere har målt i trin 6.

DATA Ubeskyttet

Uld

Bomuld

Våd bomuld

Begyndelsestemperatur

C.

C.

C.

C.

Endelige temperatur

C.

C.

C.

C.

Temperaturændring

C.

C.

C.

C.

www.skolebutik.dk


Navn ____________________________________ Dato __________________

LabQuest

9 Behandling af dataene 1. I pladsen i datatabellen, trækkes tallene fra hinanden for at finde temperaturændringerne. 2. Lav et søjlediagram over resultaterne. Indsæt Materiale (ingen, uld, bomuld og våd bomuld) på den vandrette akse og temperaturændringerne (i ° C) på den lodrette akse. 3. Sammenlign isoleringsevner uld og bomuld.

4. Diskuter hvordan uld forsinker overførslen af varme.

5. Hvad skete der med temperaturen af vandet i flasken der var dækket med den våde sok? Forklare denne effekt.

6. Hvad antyder resultaterne af dette eksperiment om vådt tøj i koldt vejr?

7. Hvad var formålet med den udækkede flasken i dette eksperiment?

EXTENSIONS 1. Gentag eksperimentet med koldt vand i stedet for varmt vand. 2. Gentag eksperimentet med vådt uld. 3. Undersøg de isolerende egenskaber af andre materialer. Du kan bruge materialer, der bæres af skiløbere, campister, og bjergbestigere. Middle School Videnskab med Vernier

www.skolebutik.dk

9-

09 En god sok  

09 En god sok