Page 1

r ĂĽ t a b d i t Sab m e r f n i d -findser Oplevelser e Rej

ejd b r a t g i l Frivil


t e d n a l d u i r å t Sabba t d n u r n e d r e v Rejs Jobs

d l o h p o e l o k s j Hø e d j e b r a t g i l l i v i Fr r e s l e v Ople


Udgivet af: Skoleannoncering.dk Billedmateriale: Copyright C.L.SEIFERT Grafisk Layout: Outsource dk Redaktion: Skoleannoncering.dk, Outsource dk, Oplag: 50.000

Student til sommer?

– Next step sabbatår hjælper dig med at åbne en verden af sabbatårs muligheder, som kan hjælpe dig med at komme tættere på dine mål og drømme! I NEXT STEP SABBATÅR har vi udarbejdet en oversigt over de mange sabbatårs muligheder der foreligger når man er tæt på at blive student. Vi har artikler der guider dig til hvordan du kan planlægge dit sabbatår hvis du gerne vil rejse ud i verden og lære et nyt sprog eller tage uddannelse i udlandet. Yderligere vil der være mulighed for at læse om at tage et højskoleophold eller tage et job i sit sabbatår. Når dette skoleår er til ende, begynder tiden hvor du skal til at se fremad, så hvis du ikke allerede har gjort dig overvejelser omkring hvad din sabbatårs fremtid skal bringe, så kan du ved at læse videre, danne dig et indtryk af hvilke muligheder verden kan byde på når du skal holde dit sabbatår. TEAMET PÅ


LOUISE BRUGTE SIT SABBATÅR I USA

q

Louise, 21, tog til USA som au pair med Cultural Care Au Pair efter hun var blevet student. Hun kom hjem til Danmark i april 2017. Hendes sabbatår indeholdt både at få en ny, amerikansk familie og at rejse gennem 23 stater med venner fra hele verden. Hun blev faktisk så glad for at være der, at hun besluttede sig for at blive et år mere. Her er hendes historie.

FAMILIE JEG FANDT EN EKSTRA FAMILIE Jeg tog tog en en af af mit mit livs livs bedste bedste beslutbeslutLouise, 21: Jeg jeg besluttede besluttede mig mig for for at at være være au au pair pair ninger, da jeg 22 måneder. måneder. Jeg Jeg er er vokset vokset så så meget meget som som i USA i 22 og jeg jeg ville ville virkelig virkelig ikke ikke undvære undvære denne denne person og Jeg fik fik ikke ikke kun kun børnepasningserfaring, børnepasningserfaring, oplevelse. Jeg også livserfaring! livserfaring! Jeg Jeg er er evigt evigt taknemmelig taknemmelig jeg fik også for mine to to værtsfamilier værtsfamilier ii Indiana Indiana og og ii Georgia. Georgia. bedste ved ved at at være være au au pair, pair, var var at at bo bo sammen sammen Det bedste værtsfamilien, blive blive en en del del af af deres deres familie familie med værtsfamilien, venner fra fra hele hele verden. verden. Min Min liste liste over over lande, lande, og få venner vil besøge besøge var var ii forvejen forvejen lang, lang, men men nu nu jeg gerne vil endnu længere, længere, fordi fordi jeg jeg nu nu har har venner venner er den endnu som jeg jeg før før slet slet ikke ikke havde havde overvejet overvejet at at i lande, som besøge. bedste minder minder med med mine mine værtsbørn værtsbørn har har været været De bedste de har har opnået, opnået, som som fx fx at at tabe tabe en en de milepæle, de lære at at stå stå på på ski ski eller eller første første gang gang de de prøprøtand, lære kælke. Det Det føles føles som som noget noget helt helt særligt særligt vede at kælke. at jeg jeg tog tog mine mine to to piger piger ii Indiana Indiana med med for mig, at kælke for for allerførste allerførste gang gang og og jeg jeg elsker, elsker, når når ud at kælke husker tilbage tilbage på på det det eller eller vil vil snakke snakke om om det det de husker mit hjerte hjerte til til at at smelte. smelte. Jeg Jeg elsker elsker også også – det får mit tilbage på på alle alle de de kramme-stunder kramme-stunder jeg jeg at tænke tilbage både Indiana Indiana og og Georgia; Georgia; der der er er ikke ikke har haft ii både noget bedre bedre end end end end at at kramme, kramme, putte putte og og se se film film sammen med sine værtsbørn.


REJSELYST? REJSELYST? En anden andenfantastisk fantastiskting tingved vedat atvære væreau aupair pairer erat at En rejse! Jeg Jeg har har besøgt besøgt 23 23ud udaf af50 50stater staterog ogjeg jegvar var rejse! både ii Canada Canadaog ogMexico. Mexico.Min Minyndlingsmåde yndlingsmådeat at både rejse på påiiUSA USAer erhelt heltklar klarat attage tagepå påroadtrip roadtripmed med rejse andre au aupairs; pairs;det detkan kanfaktisk faktiskvære værebilligere billigereend end andre at flyve. flyve. Jeg Jeghar harmest mestrejst rejstpå påøstkysten, østkysten,mens mensjeg jeg at var derovre, så til var så jeg jegdedikerede dedikeredemin minrejsemåned rejsemåned vestkysten, hvilket var helt fantastisk! Jeg starttil vestkysten, hvilket var helt fantastisk! Jeg ede medmed 10 dage på smukke Hawaii og togogpåtog en startede 10 dage på smukke Hawaii ”AuenPair tur her,tur hvilket virkeligt på ”AuAdventure” Pair Adventure” her, var hvilket var fedt! Efter detEfter tog jeg LAjeg ogtil var virkeligt fedt! dettiltog LApåogroadtrip var på gennem gennem Californien, Arizona, Arizona, Nevada og Utah. roadtrip Californien, Nevada HerUtah. fik jegHer mulighed at se allefor de at store nationog fik jeg for mulighed se alle de alparker som Grand som Canyon, Antelope store nationalparker Grand Canyon,Canyon Anteog Yosemite. JegYosemite. så også storbyer somstorbyer LA, Las lope Canyon og Jeg så også Vegas ogLas SanVegas Francisco. som LA, og San Francisco. Hvis jeg jeg skal skal vælge vælge ét ét sted stediiUSA, USA,som somjeg jegbedre bedre Hvis kunne lide lide end end andre, andre, så såer erdet detnok nokHawaii. Hawaii.Så Så kunne smukt og og fantastisk fantastisk sted! sted!Men Menjeg jeghar harnydt nydtalle alle smukt de steder, steder,jeg jeghar harbesøgt; besøgt;ingen ingenaf afdem demhar harværet været de ens, så så det dethar harjeg jegvirkelig virkeligsynes synesvar varfedt! fedt!USA USAer er ens, meget mangfoldigt! mangfoldigt! meget

“AT VÆRE VÆRE AU AU PAIR PAIR “AT ER HELT HELT VILDT VILDT ER AWESOME!” AWESOME!” At Atbo boiiet etandet andetland landii22 22måneder månederhar harhelt heltklart klart gjort gjortmig migmeget megetmere mereselvstændig selvstændigog ogmoden. moden. Alle Allede deudfordringer udfordringerjeg jeghar harhaft, haft,og ogovervunovervundet, det,gennem gennemmin mintid tidsom somau aupair, pair,har hargjort gjortmig mig stærkere stærkereog ogmere mereselvsikker selvsikkerend endnogensinde nogensindefør! før! Jeg Jeghar harfået fåeten enlivserfaring, livserfaring,jeg jegaldrig aldrigkunne kunnehave have opnået opnåetpå påsamme sammemåde mådemed meden enanden andenrejse. rejse.Jeg Jeg vil haveto toekstra ekstrafamilier familieri USA, i USA, som vil for for altid have som jeg jeg betragter mine egne, og vil jegfor vilevigt for evigt betragter somsom mine egne, og jeg have have venner verden venner verden over.over. Føler Følerdu dudig diginspireret inspireretaf afLouises Louiseshistorie, historie, kan kandu dufinde findemere mereinformation informationher: her: culturalcare.dk/louise culturalcare.dk/louise

/culturalcare /culturalcare

/culturalcare /culturalcare

@culturalcare @culturalcare

culturalcare culturalcare


5 gode grunde til at bruge sabbatåret på en jordomrejse din familie forstår garanteret ikke, hvorfor du så gerne vil ud at rejse, vel? du er måske også selv lidt i tvivl om, hvor god en idé det egentlig er? om det er det ene eller det andet, eller begge dele, så læs her 5 gode grunde til, at en jordomrejse er en virkelig fed ide! 1. du oplever personlig udvikling Uanset om du rejser på egen hånd eller med en ven, så vil du havne i helt uvante situationer, hvor du får prøvet dig selv af. Der vil være vildt mange nye ting der skal tages stilling til, og der er ingen kære mor der gør det for dig. Den sædvanlige tvivl om, hvorvidt du skal du skal spille FIFA eller GTA afløses af større og federe beslutninger, som f.eks. hvilket land du skal rejse til, hvor du skal bo og hvad du vil opleve. Når du på den måde bliver hevet ud af din komfortzone, og kommer til at stå på egne ben, vil du opleve en vild personlig udvikling. 2. du får naturoplevelser du kun troede fandtes på film Der er dejligt i Danmark, men helt ærligt, så er det begrænset, hvor spændende granskove, vindmølleparker og Himmelbjerget er. Med en jordomrejse kan du opleve lige den slags natur du har lyst til: regnskovene i Sydamerika, nationalparker i Afrika eller fantastiske bjergkæder i Asien – der noget for enhver smag! Har du det på samme måde med det danske dyreliv, som med den danske natur, og er du træt af, at den mest eksotiske dyreoplevelse herhjemme i mange år var, da en ulv fik forvildet sig op til Jylland, så er det endnu en grund til at tage ud at rejse. Tag til Afrika og se løver, svøm med delfiner i Australien eller mød de store Grizzlybjørne i Alaska - uanset hvor du beslutter dig for at tage hen, så venter der en unik dyreoplevelse! 3. du får lækre smagsoplevelser Udover de store natur- og dyreoplevelser, så er en tur rundt i verden også en fantastisk måde at please din indre gourmet på. For selvfølgelig findes der dygtige kokke herhjemme, ingen tvivl om det, men uanset

hvad, så smager sushi bedre i Japan, tortillas bedre i Mexico og pasta bedre i Italien. Med madoplevelserne får du også et ordentligt skud kultur indenbords; en bid af den lokale mad er nemlig en bid af den lokale kultur. 4. du lærer nye kulturer og sprog at kende På din rejse jorden rundt, vil du unægteligt møde en masse mennesker på din vej – og gudskelov for det! Mødet med de lokale vil nemlig med garanti udvide din kulturelle horisont. Du vil komme til at få et helt unikt indblik i, hvordan man lever i Asien, Sydamerika eller hvor du nu ender med at tage hen. Det vil være oplevelser og viden du ikke kan læse eller google dig til. Samtidig vil andre menneskers spørgsmål til, hvordan Danmark er, få dig til at reflektere over hvor du kommer fra og du vil måske pludselig værdsætte ting, du ellers har taget for givet. Du får også muligheden for enten at lære et nyt sprog, eller finpudse et du kan i forvejen. Tager du til Sydamerika, får du en fantastisk mulighed for at forbedre dit gymnasiespansk, eller du kan tage til Kina og lære nogle gloser på mandarin. 5. du får en pause fra skolen Når gymnasiet er slut, har du gået i skole i 13 år! Og dine forældre forstår stadig ikke, at du er skoletræt? Med en jordomrejse får du en tiltrængt pause fra lektier, læsning og lærere. Selvom det kan være hårdt at rejse rundt, så får du ladet batterierne op, og måske også fundet motivationen til at finde ud af, hvad der skal ske med dig i fremtiden.

STUDENT DK F R E M T I D E N

S TA R T E R

H E R


Et sprog skal lærEs, hvor dEt talEs Hvad skal DU efter gymnasiet? Med Eurostudy kan du komme på en kort- eller langvarig sprogrejse til lige der i verden, hvor det passer dig. Vi arbejder med lokale, selvstændige sprogskoler, hvor undervisningskvaliteten er i højsædet og personalet lokalt og familiært. Tag på sprogrejse med Eurostudy og få stillet rejselysten med unge fra hele verden, samtidig med at du styrker dit CV og bliver klar til et internationalt orienteret arbejdsmarked. Vi kan forsikre dig om, at det bliver en både brugbar og super spændende oplevelse for livet! “The world is a book and those who do not travel read only one page.” - St. Augustine

sE mErE på www.Eurostudy.dk EllEr ring på 5671 6566


Sabbatår – rejs eller arbejd, eller gør begge dele på samme tid!

Du er lige blevet student og inden du begynder på studiet, så vil du gerne ud at rejse. Men det koster penge at rejse, så du bliver nødt til at arbejde først, for at tjene penge til rejsen. Eller hvad? Nej! Det er absolut ikke et must! Du kan nemlig sagtens kombinere din rejse med arbejde, og der er masser af fede fordele, ved at gøre det. F.eks. kan du forlænge din rejse, og så vil du med garanti komme til at opleve langt mere undervejs. Inden eventyret starter, tænker de fleste, at de gerne vil se så mange lande som overhovedet muligt. Men faktisk det er ikke altid den bedste måde at gøre det på. Faren er nemlig, at man kan gå død på rejsen, hvis man skynder sig videre fra det ene land til det andet. En mere nice måde at gøre det på, kan være at gøre stop undervejs og arbejde lidt. På den måde får du rent faktisk set de steder du besøger, og du får penge på lommen. En lækker bivirkning af at arbejde mens du rejser er desuden, at dit CV nærmest skriver sig selv. Mens en kommende arbejdsgiver måske ikke er så interesseret i, om du har faret verden rundt og horet og drukket som en anden viking, så vil det, at du har arbejdet undervejs, vise at du både er selvstændig og ikke er bleg for udfordringer. FANTASTISKE FACILITETER Ollerup har gymnastik- og bevægelsessale, inden- og udendørs svømmebassin, store grønne arealer og gode opholdsrum samt stort springcenter, idrætshal, beachvolleybaner, udendørs boldbaner, atletikstadion og parkour-hal. Faciliteterne bliver flittigt benyttet i undervisningen og må hellere end gerne benyttes i fritiden.


HUSK VISUM! GoPro, speedos og klamydiatests ligger måske højt på din liste over ting du skal huske at have med, men en ting ligger over dem alle: visum! For uden visum, ingen rejse. Et visum har lidt samme funktion som id når du er i byen: det får dig ind de steder du gerne vil ind, og sikrer dig, at du ikke bliver eskorteret ud i utide. Visum giver dig altså lov til at rejse ind og opholde dig i et land. Og selvfølgelig kan du, ligesom hvis du har glemt id, tage chancen og snige dig ind alligevel, men straffen for at blive tage i et andet land uden gyldigt visum, er væsentlig hårdere end en karantæne fra din yndlingsclub. Den kan være fra alt bøde, hjemsendelse eller endda fængselsstraf – så HUSK visum! Visum søger du allerede hjemmefra, og det gør du igennem ambassaden til det land, du gerne vil besøge og arbejde i. De fleste ambassader har en hjemmeside, hvor du kan søge om visum, og ellers kan du tjekke udenrigsministeriets hjemmeside. Det kræver et særligt visum at arbejde i udlandet, så husk at oplyse, at du skal arbejde, når du søger. Udover det så søg i god tid, da det kan tage lang tid at få sit visum. Er du så heldig, at du allerede hjemmefra har sikret dig et arbejde på din rejse, så er det en fordel at skrive det i din visumansøgning, da det gør din chancer bedre. Har du ikke et job på forhånd, så skal du ikke fortvivle. Søg visum alligevel! Læs mere om visum og om hvordan du ansøger om et på udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk


CrossFit . eSport . Fitness . Håndbold . Klatring . Løb . Målrettet træning . Outdoor . Ridning . Styrketræning . Forberedelse til Politiet, Falck eller Specialoperationsstyrker

Næste indtag 7. jan.

hvad skal du bruge dit sabbatår til, nu du er blevet student? rejse med højskole højskole i Danmark højskoleophold højskoleophold med din udvikling, dine venskaber, din træning dit ophold på Aalborg Sportshøjskole læs mere på www.sportshojskolen.dk


5 RÅD TIL DIN JOBSAMTALE At forberede sig på en jobsamtale, er noget mange tit undervurderer eller endda helt glemmer. Ansøgningen er jo skrevet og virksomheden har kaldt dig til samtale, så resten klarer vel sig selv, når først du er der, fristes man til at tænke. Men faktisk er forberedelsen til jobsamtalen mindst ligeså vigtig som selve jobansøgningen. Det er dog ikke rocket science - følger du disse 5 råd, er du allerede godt klædt på! FORBERED DIg gODT pÅ vIRkSOMhEDEN Og JOBBET Inden jobsamtalen skal du forberede dig så godt som du overhovedet kan – og gerne lidt til. Er du forberedt til fingerspidserne – måske har du endda forberedt et par spørgsmål – udstråler du en kæmpe interesse for jobbet, og du får lettere ved at holde overblikket, når de spørger ind til dig. FORTæL kuN DE pOSITIvE TINg Du må for alt i verden ikke lyve dig bedre end du er, men hvis ikke de spørger, så er der heller ingen grund til at fortælle om de ting, du ikke kan. Fortæl hellere om alle de ting du kan, og svar kort og ærligt, hvis de spørger ind til ting, du er mindre dygtig til. væR pRæSENTABEL Det er vigtigt at du ser frisk og godt ud, når du skal til jobsamtale. Sørg for at få en god nattesøvn, og stå op i så god tid, at du kan nå et bad inden du tager afsted. Tænk også over dit tøj – det giver næsten sig selv, at du måske hellere skal tage et par nystrøgede chinos på i stedet for de udvaskede cirkelsparksbukser. Omvendt er der heller ingen grund til at være overdressed - det kan virke som om du ikke har sat dig tilstrækkeligt ind i virksomheden og jobbeskrivelsen, hvis du eksempelvis møder op i jakkesæt og med attachemappe til en samtale på den lokale kaffebar. AFLæS DEM DER ER MED TIL SAMTALEN Hvis der flere med til samtalen, kan det være svært at vide hvem du skal kigge på. Tommelfingerreglen er at kigge på den, der stille dig et spørgsmål. Hvis du har overskud, så dan dig et overblik over, om der er nogle der virker skeptiske eller negative. Hvis der er det, kan du prøve at henvende dig særligt meget til dem, og overbevise dem om, at de tage fejl, og at du er et sandt catch for stedet. pRøv AT SLAppE AF Stort set alle mennesker i verden bliver sygt nervøse, når de skal bedømmes af andre, og her er jobsamtalen absolut ingen undtagelse. Dem der skal interviewe dig, ved, at du vil være nervøs, så prøv med dybe vejrtrækninger og accepter at du er nervøs i starten, det trækker ikke ned. Når først samtalen er i gang, forsvinder nervøsiteten.

STUDENT DK F R E M T I D E N

S TA R T E R

H E R


Et ophold på Ollerup er en investering Konklusionen er klar: vil du investere i din fremtid, så tag på højskole. Når du tager på højskole er der større sandsynlighed for at du gennemfører en uddannelse*. Et godt eksempel på en højskole, der ruster sine elever godt til fremtiden, er Gymnastikhøjskolen i Ollerup. TRADITION OG FORNYELSE Ollerup tilbyder linjer, der spænder vidt. Traditionen er gymnastik, hvor du kan vælge mellem rytme, spring og dans. Fornyelsen er linjerne Fitness & Sundhed, Parkour & Freerunning, Hubster og UpGrade. Sidstnævnte er henholdsvis en projekt-linje og en linje for dem, der vil gøre karriere indenfor Politi, Frømandseller Jægerkorpset. FORSKELLIGHEDEN ER STYRKEN Eleverne på Ollerup kommer med forskellig baggrund, kultur og interesser. Det skaber en berigende hverdag med godt sammenhold på tværs af forskellene. Du møder nye venner og bliver en del af en stor familie. På Ollerup får du også et internationalt netværk og med over 5.000 medlemmer er Ollerups elevforening Danmarks største. FANTASTISKE FACILITETER Ollerup har gymnastik- og bevægelsessale, inden- og udendørs svømmebassin, store grønne arealer og gode opholdsrum samt stort springcenter, idrætshal, beachvolleybaner, udendørs boldbaner, atletikstadion og parkour-hal. Faciliteterne bliver flittigt benyttet i undervisningen og må hellere end gerne benyttes i fritiden. Ollerup er gymnastik og MEGET mere… * Analyse af højskolernes effekt på uddannelse, Lange Analyser, 2013


Gymnastik og meget mere... Rytme Spring Dans

Parkour & Freerunning Fitness & Sundhed UpGrade Hubster

Gymnastikhøjskolen i Ollerup Svendborgvej 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge T: +45 62 24 12 30 · M: info@ollerup.dk · www.ollerup.dk

Since 1920


Skal du vælge praktik eller udvekSling?

er du en af de mange der er i tvivl om, du Skal tage en praktikpladS eller tage på udvekSling? forStåeligt, for det er en Stor beSlutning. læS lidt om begge dele her, og ruSt dig Selv en Smule bedre på til, når du Skal tage den endelige beSlutning. praktikpladS Hvis du er ved at være træt af bøger og lektier, og gerne vil prøve at bruge noget af det, du har lært, så er en praktikplads nok noget for dig. Som studerende er der utrolig mange muligheder for at komme i praktik hos en organisation eller virksomhed, og det behøver ikke altid være hos en virksomhed beskæftiger sig med det samme, som du studerer. Hvis du studerer kommunikation, kan du jo sagtens søge en praktikplads hos f.eks. Novo i deres kommunikationsafdeling, så du kan komme langt ved at tænke lidt kreativt. En af fordelene ved et praktikophold er, at du både kan søge en plads herhjemme, men også i udlandet. Så hvis du gerne vil til udlandet, men ikke nødvendigvis vil studere, så er en praktikplads en rigtig fed måde at gøre det på. En anden fordel er som sagt, at du med en praktikplads kommer til at sidde med arbejdsopgaver der ligner dem du vil få, når du er færdiguddannet. På den måde får du gjort dig nogle tanker om, hvad du kommer til at arbejde med i fremtiden. Selvom der er mange der er gode til at tage praktikanter, så er det langt fra alle der gør det. Du bør derfor starte din søgning i god tid, hvis der er et særligt sted du gerne vil i praktik.

udvekSlingSophold Er du tværtimod ikke skoletræt, men helt hooked på at fortsætte studiet i udlandet for en periode, så er et udvekslingsophold lige noget for dig. Det kan være en stor omvæltning at flytte til et andet land, langt væk fra familie og venner. Hvis du dog beslutter at gøre det, kommer du enten til at bo hos en værtsfamilie, i en delelejlighed eller på campusområdet – de to sidste er med garanti sammen med andre unge studerende, så der er rigtig gode muligheder for, at du kommer til at få en masse nye bekendtskaber. Udover det sociale, så er en anden fordel ved et udvekslingsophold, at din hverdag nok bliver en del mere fleksibel, end hvis du vælger et praktikophold. Afhængigt af hvilket studie du kommer ind på, så kan dagene, hvor du er på selve studiet, være ret korte, hvilket selvfølgelig betyder mere hjemmelæsning, men det betyder også, at du får mere tid til at opleve det land, du er på udveksling i og hænge ud med dine nye venner. En anden superfed fordel ved at tage på udveksling er, at du kommer til at lære et nyt sprog. Det er nærmest uanset, om du kan lidt af det hjemmefra eller om du er helt nybegynder, når du kommer frem, så vil du få udvidet din sproglige horisont – og det er sgu altid lidt blæret at kunne et sprog ens venner ikke kan.

STUDENT DK F R E M T I D E N

S TA R T E R

H E R


yfu.dk/paraguay


“Vi har været i Uganda i 4 måneder, hvilket har været en helt fantastisk tid. Vi boede hos Neto og Zainah, som er det dejligste værtspar, der sørgede for, at vi med det samme følte os godt tilpas. Vi holdt både jul og nytår derude, hvilket var så sjovt at opleve, og Zainah var selv ude for at hugge et træ, så der også var lidt dansk jul over det. Vi arbejdede med de dejligste børn på børnehjemmet, og det var fantastisk at opleve den glæde, som børnene havde. De mindste ting som is, slikkepinde, gåture, leg, kram og drillen. Deres smil, latter og gode energi giver så meget igen. Udover hverdagen med børnene, de andre volontører og værtsfamilien, så nød vi også omgivelserne i selve landet. Der er mulighed for mange fede oplevelser så som Safari, Bungeejump, Sejltur, Ækvator og Riverrafting. Derudover er der også mulighed for afslapningsweekender ved lækre resorts, hvis det er noget, man har behov for. Zainah og Neto var rigtig gode til at invitere os til lokale begivenheder såsom bryllupper, boksning, dans, julehygge, nytårsfest o.l. Det var så fedt af få alle de oplevelser med! Jinja, som vi boede tæt ved og som er én af de største byer i Uganda, er sådan en hyggelig by, med skønne og energiske mennesker. Folkene er så søde og åbne, hvilket gjorde, at vi fik gode lokale venner ‐ det gav hyggelige stunder og mas­ser af gode oplevelser! Vi har elsket vores hverdag i Uganda, og tager derfor tilbage til november, for at se børnene, vennerne og vores værtsforældre igen. Det er et fantastisk land, hvor der er mulighed for så mange fede oplevelser ! Vi kan kun anbefale at rejse med Save A Heart – By Committing Yours ­‐ det har været de bedste 4 måneder, uden tvivl ! Kom afsted! Vi ses måske derude!” Skrevet af: Sara Krüger Beck og Hannah Kjøller Hansen

WWW.SAVEAHEART.DK


Hva’ med et

Højskole-ophold Egmont Højskolen Brug dit sabbatår på Danmarks mest rummelige højskole – og bliv samtidig ansat som handicaphjælper af én af dine nye højskolekammerater. Ansøgning via vores hjemmeside. Se mere på www.egmont-hs.dk/as


VIDSTE DU AT? • Med et EBS kursus kan man rejse verden rundt uden ekstra omkostninger. • EBS har siden 1999 uddannet mere end 50.000 bartendere. • Det er den førende bartenderskole med over 25 skoler rundt om i verden. • Efter EBS kurset bliver man optaget i verdens største database for barjobs online: matchstaff.com • Hjemmeside: www.bartenderskolen.dk


LYNGUIDE TIL ET FEDT SABBATÅR, DER BETALER SIG SELV

Serving Up Memories Since 1999

Er du typen der vil opleve verden, og ikke gider

ikke din opsparing på hotelværelser, da din løn

spilde det meste af dit sabbatår på at spare op,

dækker både kost og logi.

så er arbejde i udlandet den perfekte løsning. Faktisk, så er kombinationen af rejse og arbejde Det er lettere end man tror, hvis man vælger en en meget sjovere måde at rejse rundt på.

fleksibel branche at arbejde i.

Et job i udlandet er så meget mere end et helt

Du kan rejse rundt fra sted til sted med

almindeligt job herhjemme. Du oplever en unik

gode jobmuligheder i Sydeuropa, Asien over

del af den lokale kultur og samtidig bruger du

Australien og endda USA og Caribien.


REJS MED RESTAURATIONSBRANCHEN

FÅ ET REJSESIKKERHEDSNET

Som rejsende er restaurationsbranchen klart den mest fleksible branche at finde job i. Typisk vil det være et arbejde som bartender eller tjener. Det er faktisk også den sjoveste og bedst lønnede branche. Du møder så mange lokale og rejsende mennesker både i – og udenfor arbejdet, og hvis du er blevet træt af ét sted, så tager du bare videre.

Den sikreste måde at rejse via restaurationsbranchen på, er ved at tage et bartenderkursus på European Bartender School (EBS). Med et EBS certifikat er du så godt som sikker på et job, fordi certifikatet er velkendt verden over. Lige fra strandbarer, hotelbarer og sæsondiskoteker på feriestederne - over til mere fancy cocktailbarer eller restauranter i storbyerne, er blandt de mest populære arbejdssteder hos EBS eleverne. Prøv et eksotisk eventyr på et krydstogt-skib i det caribiske ø-hav, som også er muligt med et EBS certifikat. Uddannelsen er så kendt i branchen, at mange internationale arbejdsgivere kun benytter EBS elever.

Det kan Laura Lokdam snakke med om. Hun tog et bartender kursus på European Bartender School og bagefter var hun klar til at rejse ud i verden. Først tog hun en sæson som bartender i Val Thorens i Frankrig,og hun er ikke færdig endnu. “Det er meget lettere end man tror. Man skal bare have et lynkursus i bartending og så er man “good to go” med sit bartender certifikat. Og selve kurset er jo en oplevelse i sig selv – jeg tog det i Grækenland sammen med en masse andre unge fra hele verden. Det gav mig blod på tanden – og jeg er ikke færdig med at rejse og arbejde som bartender endnu.” - Laura Lokdam – Århus Det gode ved at arbejde i restaurationsbranchen er, at den aldrig står stille. Du kan altid tage et halvt år eller måske bare 2 måneder ud af kalenderen til at rejse og arbejde.

Laura Lokdam–Århus Student

“Vi bruger kun EBS personale i barerne på vores krydstogtskibe, fordi vi ved at det er servicemindede mennesker med en god og solid bartenderuddannelse. Og eleverne er glade for at rejse og arbejde under ordnede forhold i Caribien med god løn, så vi giver ligesom noget igen – vi er ligesom en stor familie.” - Daniella Hitchen-Straver. EBS er også den eneste bartenderskole, som har deres egen jobbank til deres elever. Når du er færdig med lynkurset på EBS, får du automatisk en profil på matchstaff.com, hvor barejere og arbejdsgivere verden over søger og finder deres bar personale.

Daniella Hitchen-Straver Seven Seas Group, Rekruttering specialist


REJSEN REJSSTARTER MED RESTAURATIONSBRANCHEN ALLEREDE PÅ SKOLEN

DET SOCIALE FÅ ET LIV OG REJSESIKKERHEDSNET UDDANNELSE

Der findes adskillige bartenderskoler i udlandet - og hvis du vil starte dit eventyr med en rejse, så kan det helt klart anbefales at tage på bartenderskole i udlandet. Men sørg for at vælge en bartenderskole, som er respekteret og velkendt i branchen. Ellers risikerer du at deltage i et kursus, der ikke er respekteret som uddannelse og derfor står uden muligheder for jobs og rejser bagefter. På EBS er selve skoleopholdet i sig selv en oplevelse for livet. Du møder så mange mennesker, der har samme planer som du har – og ofte rejser man rundt sammen bagefter, hvis man har lyst til det.

Mange mener, at restaurationsbranchen ikke Den sikreste måde at rejse via er andet end fis og ballade blandet restaurationsbranchen på, er ved atmed fulde mennesker der brokker sig over dårlig tage et bartenderkursus på European service. DetSchool. er ganske branchen Bartender Medusandt et EBS-certifikat er så meget mere farverig og alsidig end er du så godt som sikker på et job, fordi mange andre fordi man møder certifikatet er brancher, velkendt verden over. Lige så fra mange forskellige mennesker og får masser af strandbarer, hotelbarer og sæsondiskoteker oplevelser som man ikke andre steder. på feriestederne - over tilfår mere fancy cocktailbarer eller restauranter i storbyerne, Et arbejde i restaurationsbranchen er et er blandt de mest populære arbejdssteder rigtig fedt supplement til et seriøst studie hos EBS eleverne. eksotisk eventyr på eller arbejde, bådePrøv fordiet lønnen er bedre et krydstogt-skib i det caribiske ø-hav, som end de fleste andre studiejobs, men mest også er muligt med et EBS certifikat, fordi fordi arbejdet er så socialt. Man lærer en uddannelsen er så kendt at mange masse om at netværke ogi branchen, samarbejde, som internationale kun med benytter man ikke lærerarbejdsgivere på et studie eller sine EBS elever. studiekammerater. Plus at man så får en masse gode venner! EBS er også den eneste bartenderskole, som “har Manderes får virkelig brændt til enderes masseelever. oplevelser egen jobbank Når af, uanset ommed man lynkurset arbejder herhjemme du er færdig på EBS, får eller du i Michelle Hjorth. udlandet”, mener automatisk en profil på matchstaff.com, hvor barejere og arbejdsgivere verden over søger Efter hendes ophold på EBS i Spanien fik hun og finder deres bar personale. hurtigt et arbejde på Cocktailbaren Ofelia I København, som ligger i Det kongelige Teaters Skuespilhus.

“Man får virkelig venner for livet på sådan et bartenderskoleophold. Der er en masse man skal lære sammen – og det har vi 4 uger til, så vi gør det på en rigtig sjov måde”, fortæller Jeppe Nothlev, uddannelsesleder på EBS i København. Man behøver ikke tage på bartenderskole herhjemme. EBS har bartenderskoler i det meste af verden. Fra over-there i New York til Barcelona, London eller Sydney i Australien. Det er sjovt for Jeppe, når han ude i branchen og møder mange af de elever han selv har uddannet. De er alle enige om at det var godt, de gjorde det. “Uanset om de er bartendere på fuldtid i dag eller kommet videre med deres liv, eller om de har været ude at rejse eller blevet herhjemme - så er de enige om, at de ikke ville have været oplevelsen foruden.” siger Jeppe. Jeppe Nothlev Instruktør

Det bartending har lært Michelle om mennesker, networking og ikke mindst at samarbejde med alle slags mennesker, mener hun ikke at noget studie ville have givet hende.

Michelle Hjorth Student


Da jeg for et år siden stod som ny udklækket student med flere ideer om, hvad jeg ville bruge mine sabbatår på, end jeg realistisk set havde tid til, var jeg rigtig glad for, at jeg et år forinden havde set en annonce for Zanzibar Højskolen. Her blev jeg nemlig tilbudt en kombination af to af de ting, som jeg allerhelst ville bruge min ny vundne frihed på – Afrika og højskole. Inden jeg tog afsted havde, jeg ikke gjort mig de store tanker om hvad et højskoleophold ville give mig, udover fantastiske oplevelser, fede adventures og forhåbentlig mange nye venskaber. Det skulle vise sig at jeg fik det, og mere til! Udover venskaber

for livet har jeg fået et mere nuanceret billede af Afrika, og en bredere kulturforståelse. Gennem faget selvindsigt har jeg lært mig selv bedre at kende, hvilket bl.a. har hjulpet mig til at spore mig i retning af hvad jeg gerne vil læse. Jeg er uden tvivl blevet mere tålmodig og tolerant – det er nødvendigt når man deler badeværelse med 3 andre piger! Et fantastik og kanondygtigt lærerteam hjalp mig med at genfinde glæden og lysten til at gå i skole. Og sidst, men ikke mindst, har jeg under mit ophold virkelig lært at leve i nuet. Jeg føler det er den bedste investering jeg har gjort for mig selv, både som privatperson, på arbejdsmarkedet og som borger i en global verden, hvor der mere end nogensinde er brug for kulturel accepthed. Min tid på Zanzibar har helt sikkert været de bedste 4 måneder i mit liv. Maj Ebbekær


5 5 RÅD RÅD TIL TIL DIT DIT CV CV BRaInsToRm DIg seLV BRaInsToRm seLV Sæt dig med et DIg blankt stykke papir og skriv alt ned om dig selv. Og Sæter digvirkelig med etALT! blankt stykke ogværet skriv alt ned om dig selv. det Uanset ompapir du har fodboldtræner ellerOg det er frivillig virkelig iALT! Uanset om du har været fodboldtræner eller været en genbrugsbutik, så siger det noget om, hvem du været siger det noget om,efterfølhvem du er somfrivillig person.i en Nårgenbrugsbutik, du har fået alt så ned på skrift, kan du er somsortere person.i Når fået alt ned skrift,det kanbedste du efterfølgende det,du oghar beholde det derpåtegner billede gende af dig. sortere i det, og beholde det der tegner det bedste billede af dig. UDDyB DIne eRfaRIngeR UDDyBskridt DIneer eRfaRIngeR Næste at uddybe, hvilke arbejdsopgaver du har haft, og Næste er at hvilke arbejdsopgaver harmed haft,aviser, og hvad duskridt har fået ududdybe, af de ting du har lavet. Har dudu gået hvaddu duf.eks. har fået ud af deatting du har Har duselvstændigt gået med aviser, kan fremhæve, du har lærtlavet. at arbejde og kan du f.eks.cykelruten, fremhæve,såatavisomdelingen du har lært at arbejde selvstændigt og koordinere bliver mest mulig effekoordinere avisomdelingen bliverat mest effektiv. Har du cykelruten, rejst rundt iså Asien, så kan du skrive, det mulig har udviklet ktiv.på Har dupersonlige rejst rundtplan. i Asien, kan duom skrive, at det har udviklet dig det Detså handler at vinkle erfaringen dig på det personlige plan. Det handler om at vinkle erfaringen rigtigt. rigtigt. mÅLReT DIT CV mÅLReT Det er en DIT godCV ide at skrive dit CV ud fra, hvor du søger job. Søger Deten erstilling en godsom ide at skrive dit CV ud fra, hvor job. Søger du pædagogmedhjælper, så erdu detsøger megavigtigt at dumed, en stilling pædagogmedhjælper, det megavigtigt at få at du som har været ungdomstræner så i enersportsklub. få med, at du har været ungdomstræner i en sportsklub. BRUg anDRes øjne BRUg anDRes øjne Som udgangspunkt er det altid godt at få andre til at læse sine Som igennem. udgangspunkt er det altid godt at på få andre til at læse sine og ting Man ser sig hurtigt blind det man selv skriver, tingkan igennem. sig hurtigt på sig detåndssvage man selv skriver, og der derforMan nemtser komme til at blind gemme stavefejl. der kan derfor nemt komme til at gemme sigatåndssvage stavefejl. Brug derfor dine venner og familie, både til se dit CV igennem Brug derfor dine både til at se ditdig CVselv, igennem for stavefejl, menvenner også tilog atfamilie, tilføje egenskaber ved som for måske stavefejl, menoverset. også til at tilføje egenskaber ved dig selv, som du havde du måske havde overset. HUsk eT goDT BILLeDe HUsk eT goDT BILLeDe Få et billede på dit CV. På den måde bliver du til et ægte menneFå etnår billede på dit CV. På den måde bliver et ægte menneske, din kommende arbejdsgiver læser du dintil ansøgning. Men ske, når kommende læserfra dinsidste ansøgning. Men husk fordin guds skyld ikkearbejdsgiver at bruge billedet fredagsbar! husk for skal gudsvære skyldordentligt ikke at bruge billedet fra sidste fredagsbar! Billedet og i god kvalitet. Billedet skal være ordentligt og i god kvalitet.

STUDENT DK STUDENT DK F R E M T I D E N

S TA R T E R

H E R

F R E M T I D E N

S TA R T E R

H E R


VIL DU FORTÆLLE HISTORIER,

SOM FORANDRER? JOURNALISTIK

& MEDIER

FILM&TV SCHOOL OF

GAME DESIGN

ROBOTTER & LÆRINGS-

TEKNOLOGI

VISUEL

KOMMUNIKATION

BOOK

EN RUNDVISNING PÅ ASKOV-HOJSKOLE.DK Maltvej 1 | 6600 Vejen | Tlf.: 7696 1800


Vil du ud at rejse e? d ø m o f in il t e g a t r o f – Hvor Hvor vil du rejse hen? r frivilligt arbejde? Højskoleophold elle Hvad koster det?

Der er mange spørgsmål – så tag til infomøde! Drømmer du om vilde rejseeventyr, men er du i tvivl om hvor du skal starte? KILROY er specialiseret i skræddersyede rejser til unge og studerende og vores rejsekonsulenter holder løbende rejseforedrag om egne oplevelser rundt i verden. ”Et infomøde / rejseforedrag hos KILROY er en ret unik mulighed for at gøre rejsedrømmen til virkelighed. Du får gode rejseråd, tips og tricks til hvad du bør opleve og KILROYs rejsekonsulenter rejser selv meget, og har derfor altid friske erfaringer og input. Rejseforedragene er både destinationsspecifikke, men kan også handle om fx road trips, dykning eller frivilligt arbejde i udlandet. Gør drømmen til virkelighed!” Cecilie - KILROY

Der findes mange muligheder – rigtig mange muligheder! Derfor afholder vi infomøder løbende rundt om i hele Danmark så man har mulighed for at få inspiration og afklaring omkring hvilken tur man skal vælge. ”Jeg tog mit valg efter infomødet i Århus! Jeg sad til mødet med blandede følelser og et hav af ubesvarede spørgsmål, men da jeg forlod stedet, var jeg 110% sikker på, at jeg ikke ville leve mit liv uden en tur med Dansk Studie Center. At høre alle historierne fra tidligere kursister, deres pålidelighed og det intense blik de fik i øjnene, når alle de gamle minder rullede over nethinden på dem, imens de ihærdigt, med både historier og billeder, introducerede de fremmødte for alverdens tropeparadis. De fangede mig fra første sekund.” Maiken Hollænder Larsen, som var en af de personer der valgte at tage til infomøde for at blive afklaret omkring sit valg, og det gjorde at hun kunne træffe den beslutning der var den rigtige for hende. Det er vigtigt at man ikke træffer beslutningen uden den rette info, men derimod er nysgerrig på at vide mere, for jo mere du ved, des bedre udgangspunkt har du for at træffe den hélt rigtige beslutning. Derfor opfordrer vi alle til at besøge os på vores infomøder og blive klogere på, hvilke muligheder man har for fremtiden. Anne – Dansk Studie Center


5 RÅD TIL DIG DER ER NY I BYEN Har du netop rykket teltpælene op og flyttet til en ny by? Det kan være en tiltrængt forandring at udskifte sine vante omgivelser og flytte væk fra det, man kender så godt. For nogen kan det være, at det simpelthen er nødvendigt på grund af studiet. Uanset hvad, er det ofte både skræmmende og lidt ensomt til at begynde med. Du får her 5 råd til en god start, så du snart føler dig helt hjemme. VæR ÅBEN Tag med til fredagsbaren på studiet eller på jobbet, og vær generelt åben over for arrangementer med dine medstuderende eller kolleger – udnyt at andre har taget teten og stået for tid og sted. Det er en supergod måde at lære nye mennesker at kende på, og det kræver bare at du møder op. DELTaG I EN kLuB ELLER foRENING Hvis du vil møde andre mennesker end kun dem fra studiet eller jobbet, så overvej at melde dig ind i en sportsklub eller lignende. Måske dit studiested tilbyder noget der er til at betale! På den måde møder du folk, der ikke nødvendigvis studerer det samme som dig, og du får udvidet din vennegruppe på en afslappet måde. LæR DIN NaBo aT kENDE Man bor ofte side om side uden at kende hinanden, specielt hvis man bor i lejlighed. Hvem ved, om din nye nabo kunne være en ny ven eller veninde? Giv det en chance - bank på og sig hej. Du kan også altid finde på et påskud, hvis det gør det nemmere. Bor du på kollegie kommer nabovenskabet nærmest helt af sig selv, men husk alligevel at være åben og opsøgende. GÅ pÅ opDaGELsE I BYEN Ligesom når man er på ferie, så er den bedste måde at lære en by at kende på, hvis du går på opdagelse og lader dig selv fare vild. Pludselig har du fundet de små hyggelige cafeer og barer, uden du har ledt efter dem. pusT uD oG TaG DEN mED Ro Husk på: du når det nok. Byen går ingen steder, så I skal nok blive rigtig gode venner før eller siden.

STUDENT DK F R E M T I D E N

S TA R T E R

H E R


Bliv kosmetolog

på landets eneste S.U. godkendte kosmetologskole Den internationale uddannelse varer 1½ år. Nye hold starter til september og marts. Kig på vores hjemmeside eller ring for nærmere information

Nørre Søgade 49 1370 København K. Tlf.: 33 13 26 62 www.kosmetologskolen.dk

Kosmetolog halvside.indd 1

30/01/15 14.31

Grundtvigs Højskole

DIN DAGLIGE DOSIS DANNELSE GRUNDTVIGS HØJSKOLE ER FOR DIG, DER FRIT VIL KOMBINERE DINE INTERESSER. VI HAR ET STORT UDBUD AF SPÆNDENDE FAG, FOREDRAG, DEBATTER, TURE TIL KØBENHAVN, TEATER OG KONCERTER. VÆLG MELLEM FORFATTERVÆRKSTED •POLITIK •RADIO •MALERI KREATIV MUSIK & LYD • FOTOGRAFI OG MANGE FLERE FAG GRUNDTVIGS.DK FREDERIKSVÆRKSGADE 147 • 3400 HILLERØD T: 48268700 • M: INFO@GRUNDTVIGS.DK


5 BOLIGVALG EjEr- EllEr andElslEjlighEd En ejerlejlighed har de færreste studerende nok råd til, men hvis dine forældre kan hjælpe dig med et såkaldt forældrekøb, så er det en god mulighed for at få en sin egen lejlighed med en forholdsvis lav husleje. Andelsboliger er som regel noget billigere at købe end ejerlejligheder, idet du kun køber en andel af lejligheden. Beslutter du dig for at købe en andelslejlighed, så er det supervigtigt at finde en andelsforening med en god økonomi. Finder du til gengæld det, så er det en genial mulighed for at bo billigt. LejeBOLIG Skal du finde en lejebolig der er til at betale, så skal du forberede dig på, at det kræver virkelig meget tålmodighed. Der er nemlig vanvittigt mange om buddet, og der er næsten altid nogle der er hurtigere ude end dig. Men dermed sagt, så er det ikke umuligt! Anskaf dig et medlemskab til et af de mange boligsites, og så er det ellers bare om at sidde klar ved computeren og skrive til folk så snart der er noget der byder sig. lEj Et værElsE Hvis ikke økonomien er til at købe noget, og det er helt umuligt at finde din egen lejebolig, så kan du starte med at leje et værelse. Det kan enten være hos total fremmede mennesker eller hos nogle af dine venner – der er både fordele og ulemper ved begge dele. Nogle af fordelene er, at man kan bo ret billigt, idet man deler mange af udgifterne, som bl.a. husleje og internet. En af ulemperne er, at man bor rigtig tæt på hinanden, hvilket kan være hårdt for venskabet. KOLLeGIum Mange studerende starter livet som udeboende med at flytte på kollegium. Livet på et kollegium er typisk præget af sociale aktiviteter, fællesmadlavning og en masse druk. Afhængigt af hvordan man er som person, så kan kollegielivet enten være den fedeste tid eller det kan være en knap så fed tid. Så inden du beslutter dig for, om du skal bo på kollegium, så gør op med dig selv, om du gerne vil lave mad i fred eller om du synes det er megahyggeligt at dele et par øl med naboen, mens kødsaucen simrer. KOLLeKtIV Hvis du ikke er bange for det sociale liv, så kan du også vælge at flytte i kollektiv. Her er det mere et krav end et tilbud, at man er social. Det kan der være en del fordele ved, f.eks. er der nærmest altid fællesmad, huslejen er rimelig lav og så har man lidt mere ansvar end på et kollegium. En ulempe er dog, at der er markant mindre privatliv.

STUDENT DK F R E M T I D E N

S TA R T E R

H E R


5 sparetips til dig, der bor alene det er dyrt at bo alene, men der er faktisk ret mange steder, hvor du kan spare på dine surt tjente penge. og det er lettere end du tror!

Når du bor alene og selv skal betale alle udgifterne, kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen. Der er en masse faste udgifter, som du ikke kan komme udenom, men faktisk er der også rimelig mange steder, hvor du kan spare eller ligefrem tjene lidt penge. Læs med her, og se hvordan du får råd til et lidt sjovere studieliv. 1. Spar på vandet når du vasker - dig selv/ op/tøj Dit vandforbrug er måske ikke ligeså stort som dit ølforbrug, men der er alligevel en del penge at spare, hvis du skærer ned på vand-

forbruget så mange steder som muligt! Måder du kan gøre det på, er ved at: •   tage korte brusebade –  køb evt. en sparebruser •   bruge en opvaskebalje når  du vasker op •   kun vaske dit tøj når det  er beskidt •   helt generelt aldrig lade  vandhanen løbe 2. genbrug er megapopulært! Alle dine venner og veninder køber brugte ting, så hvorfor skulle du ikke også gøre det? Det er mere populært end nogensinde at finde fede ting i en  genbrugsbutik, og så kan du samtidig spare sygt mange

penge på at gøre det. Hvad enten det er tøj eller møbler, så kan du med garanti finde noget til din smag.  Ligger du omvendt inde med ting du ikke længere selv kan bruge, så kan sætte det til salg på hjemmesider som Trendsales, DBA, Gul&Gratis, og på den måde tjene penge til nyt genbrug. Du vil blive overrasket over hvad der kan sælges! 3. køb dine dagligvarer billigt Som ung eller studerende uden røven fuld af penge, behøver du absolut ikke at leve af spaghetti med ketchup hver måned. Køb i stedet billigere produkter


end du måske normalt ville gøre. Mange supermarkeder har deres egne produkter inden for alt fra shampoo til dåsetun, der med garanti er en del billigere end de tilsvarende produkter fra de kendte mærker. Husk også en rygsæk når du køber ind, så sparer du lidt på den hundedyre plasticpose. Skulle du en dag have brug for at forkæle dig selv med noget takeout, så prøv app’en ’To Good To Go’. Via den kan du hver dag finde  restauranter, cafeer og bagerier, der, når dagen er omme, sælger det mad de har tilovers sindssygt billigt. Tjek den ud!

4. overvej din tranSport Det giver næsten sig selv: en cykeltur er sådan ca. 100% billigere end en tur med bussen, så der er virkelig mange penge at spare, hvis du vælger cykelløsningen når du skal rundt. Er du studerende, og skal du længere end hvad cykelbenene kan klare, så undersøg om du rejser ofte nok, til at det kan betale sig at få et Ungdomskort. Se mere på ungdomskort.dk 5. udlej dit værelse eller lejlighed Skal du på juleferie i den anden ende af landet, eller skal du 2 uger på sommer-

ferie, så kan du overveje at leje dit værelse eller lejlighed ud på Airbnb. Det er selvfølgelig ikke et decideret sparetip, men det kan alligevel give dig noget luft i økonomien. Husk dog at tjekke op på skattereglerne inden du kaster dig ud i livet som udlejer!

STUDENT DK F R E M T I D E N

S TA R T E R

H E R


5 RÅD TIL DIN JOBSØGNING FIND uD aF DINe BehOv Stil dig selv følgende tre spørgsmål: Hvor længe skal jeg arbejde? Hvad vil jeg arbejde med? Hvorfor vil jeg arbejde med det? Hvis du gør det, finder du lynhurtigt ud af, hvilke jobs der passer til dig og din situation, og det bliver langt nemmere at finde ud, hvilket job du skal søge. SØG BReDT Hvis du bare skal have et job der giver kredit på kontoen og ikke credit på cv’et, så vær mindre kritisk over for, hvilket job du søger. Et job som kasseassistent kan være udmærket arbejde, indtil du skal ud at rejse eller finder et mere studierelevant job. RING OG SpØRG IND TIL JOBBeT Få benytter sig af det, men du kan altid ringe og stille spørgsmål til jobbet. På den måde kan du ret hurtigt finde ud af, om jobbet overhovedet er noget for dig, og du gør det samtidig nemmere for din (måske) kommende arbejdsgiver at huske dig. Du skal dog ikke ringe bare for at ringe – hvis jobbeskrivelsen er lang og detaljeret, og den eneste grund til, at du ringer, er at blive husket, risikerer du omvendt at virke irriterende. BRuG DIT NeTvæRk Hver tredje får sit job gennem netværk, så brug din familie, venner og venners venner så meget som muligt! Nævn for dine venner, at du mangler et job, nævn det til familiefødselsdagen og lav et opslag på facebook. Så arbejder tiden for dig! MØD peRSONLIGT Op Har du mod på det, så er det supergodt, hvis du møder personligt op med din ansøgning. Ved at gøre det får arbejdsgiveren sat ansigt på dig, og du får også en unik mulighed for at gøre et godt indtryk.

STUDENT DK F R E M T I D E N

S TA R T E R

H E R


SNOWMINDS

BLIV INSTRUKTØR I HELE VERDENEN A F R I K A | C A N A D A | J A P A N | SY D A M E R I K A | N E W Z E A L A N D | Ø S T R I G

Med Snowminds bliver du uddannet ski- eller snowboardinstruktør og får jobgaranti på en skiskole i Canada, Japan eller Østrig. Få en oplevelse for livet og en masse brugbare kompetencer!

har levet og arbejdet i ”deJeg smukke østrigske alper, stået ansigt til ansigt med en sulten løve, under vist børn på ski i Afrika og kør t ski ned af en aktiv vulkan i japan - Julie Rosendal

Læs mere og ansøg på:

SNOWMINDS.DK


silkeborg højskole

nye indtryk en pause fra ræset fællesskab med mening

Rejser til Iran, Malawi, Canada, Cuba, Myanmar, Japan, Indien, Palæstina, New Zealand og Norge

Læs mere om højskolelivet og rejser på silkeborghojskole.dk


AL THAI

ORIGIN

FAST - FRESH - FULL OF FLAVOR

FIND IT IN THE FREEZER

facebook.com/thaicube

5 MINUTES IN THE MICROWAVE


H T FOREVER

Den ikoniske Zippo o

Verdensberømt gennem sin medvirken i mere end 2.000 Hollywood-produktioner og dens deltagelse i utallige krige, hvor den ikke bare har reddet liv, men også underholdt alverdens soldater med Zippo-tricks i skyttegravene. Kendt for aldrig at svigte, robust, stormsikker og kan klare hård medfør!   

Alle viste modeller kan købes på www.zippo.dk

1 9 9,- *

WWW.ZIPPO.DK

Livsvarig garanti

o

lighter fylder 85 ar i ar

Produceret i USA

Vejl. udsalgspris er 299,Brug rabatkoden “student18” ved be stilling på ww w. zippo.dk og spar 100,-

Model 207ST18

Profile for Skoleannoncering.dk

SABBATÅR  

skoleannoncering.dk

SABBATÅR  

skoleannoncering.dk