Page 1

Ã…RS PLAN SKOLE KIRKE SAM ARBEJ DET THY/ MORS 2018 2019


IND SKOLING EN

INGEMANNS VERDEN tre morgensange og to aftensange I 1837 skrev B.S. Ingemann en morgensang til hver dag i Dronningens Asyl, der var en børnehave for de fattigste børn i København. Salmerne er nogle af de mest elskede og kendte danske sange; ikke mindst på grund af Weyses melodier. Året efter skrev makkerparret en række aftensange. Salmerne er: Nu titte til hinanden, I østen stiger solen op, Gud ske tak og og lov, Bliv hos os, når dagen hælder og Der står et slot i vesterled. Materialet lægger op til, at klassen laver et stort fællesbillede ved hjælp af fem forskellige teknikker fra billedkunst. Webressourcer med inspiration og hjælp er tilgængeligt. Målgruppe: 1. - 3. klasse Varighed: 10 - 15 lektioner Fag: Kristendomskundskab, billedkunst, dansk og musik Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk


ENGLE de vilde og de milde Julens små fede basunengle er absolut i mindretal blandt de stærke og dynamiske engle, der optræder både i kristendommen og i mange andre religioner. Eleverne præsenteres for nogle af de gode fortællinger fra Bibelen, hvor engle optræder som både budbringere, vogtere og krigere. I skal desuden arbejde med en håndfuld af kunsthistoriens mange fantastiske engle-værker. Fra Raphael over William Blake til Chagall. Målgruppe: 1. - 3. klasse Varighed: 8 lektioner Fag: Kristendomskundskab | Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk

PÅSKEMÅLTID spis en fortælling Fortællingen om Moses, der befrier sit folk fra slaveri og undertrykkelse i Egypten, spiller en rolle i de tre monoteistiske religioner: Jødedom, kristendom og islam. Vi fordyber os i fortællingen ved at se, lytte og spise. Moses-historien fortælles, og vi gentager den ved at spise de traditionelle ingredienser i det jødiske påskemåltid. Konsulenten medbringer fortællingen og maden. Målgruppe: 1. - 3. klasse Varighed: 2 lektioner Fag: Kristendomskundskab |Tilmelding: Senest fredag den 1. februar 2019

LYDSPOR leg med lyd i bibelske fortællinger Med IT-platformen Lydmaskinen kan elever lave deres eget Lydspor til bibelske fortællinger og på den måde erfare, at musik kan formidle stemninger og følelser. Noa, Jonas, Moses, Maria-historien og Den lamme i Kapernaum er de fem bibelske fortællinger, som eleverne skal arbejde med. Projektet modtog 2. præmien i Undervisningsministeriets Undervisningsmiddelpris i 2016. Se mere på www.lydspor.net. Målgruppe: 1. - 3. klasse Varighed: 8 - 12 lektioner Fag: Kristendomskundskab og musik | Tilmelding: Hele året

MELLEM GAMMELT OG NYT fortællinger på tværs af Bibelen I et lille hæfte kan eleverne læse fire fortællinger fra Det gamle Testamente og fire fortællinger fra Det nye Testamente (lix 15), som passer sammen to-og-to. Lærervejledningen viser, hvordan man ved hjælp af billeder fra kunsthistorien kan tale om fortællingerne. Der findes webressourcer til projektet, som hjælper klasserne til at nå en række af målene i Fælles Mål for Kristendomskundskab. Målgruppe: 1. - 3. klasse Varighed: 4 - 8 lektioner Fag: Kristendomskundskab og evt. billedkunst | Tilmelding: Hele året


MELLEM TRIN NET

VIA DOLOROSA påskevandring Den vigtigste fortælling i kristendommen er påskeberetningen. Rollespillet Via Dolorosa lader alle elever spille en rolle, når begivenhederne fra palmesøndag til påskemorgen fortælles. Efter introduktionen i den lokale kirke går vi en rute gennem byen og gennemspiller de centrale påskebegivenheder. Alle tilmeldte klasser modtager forberedelsesmateriale med rollefordeling og replikker. Påskevandringen kan bestilles til afvikling i ugerne 12 - 15 2019 efter først-til-mølle-princippet. Målgruppe: 4. - 5. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 2 lektioner | Tilmelding: Senest fredag den 1. februar 2018

I AL SIN GLANS fordybelse i pinse Hvad er pinse? Hvad er ånd og Helligånd egentlig? Hvad betyder pinse for vores forståelse af fællesskab og kirke? Materialet inddrager billedkunst, musik, salmer og fortælling, når der skal undervises i en af kirkens vigtigste højtider. Der anvendes Cooperative Learning-strukturer, ligesom der findes en række webressourcer, som kan findes på hjemmesiden. Der er mulighed for at besøge kirken i forbindelse med projektet. Målgruppe: 4. - 6. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 4 lektioner | Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk


KAIN, HVOR ER DIN BROR salmesangsdag Årets salmesangsprojekt handler om bibelhistoriske sange. Vi skal ”synge” fire fortællinger fra bibelen; to af Grundtvig og to nyere. Sangene giver mulighed for, at eleverne arbejder med det religiøse sprog og tilværelsestydning. Der anvendes CL-strukturer i forberedelsesmaterialet, der udsendes, så man kan forberede sig i de fire uger efter efterårsferien. Skole-kirke-samarbejdet betaler transporten til og fra kirken. Tirsdag den 20. november 2018 kl. 10 - 11 i Nykøbing Mors kirke Onsdag den 21. november 2018 kl. 10 - 11 i Snedsted kirke Torsdag den 22. november 2018 kl. 10 - 11 i Hurup kirke Fredag den 23. november 2018 kl. 10 - 11 i Thisted kirke Målgruppe: 4.-6. klasse Fag: Kristendomskundskab og musik Varighed: 1 time Tilmelding: senest 1. november 2018 på www.skolekirkesamarbejdet.dk

RE:FORMATION teser, tro og tvivl Re:formation – teser, tro og tvivl er et undervisningsprojekt om reformationen til 5. - 6. klassetrin, der udbydes af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester. Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faser – fem faglige temaer, der introducerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne. Disse er: Verden i 1500-tallet, Martin Luther og Bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt Fællessang. Se mere på www.re-formation.dk. Målgruppe: 5.-6. klasse Fag: Kristendomskundskab, historie og dansk Varighed: 5 - 14 lektioner afhængig af, hvilke dele af materialet man bruger Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk

VIRTUEL KIRKETUR www.kirketour.dk Et IT-baseret undervisningsmateriale, der tager eleverne med på en tur rundt til fire kirke fra forskellige tider. Igennem 4 små film, der fortæller om hhv. den romanske, den gotiske, den nyere og den moderne kirke erhverver eleverne sig viden om forskellige tiders byggetraditioner - og om kirkernes inventar m.m. Filmene lægger op til opgaveløsning på baggrund af det medfølgende digitale undervisningsmateriale til de enkelte film. Et inspirerende materiale, der også rummer lærervejledning, tips og ideer til arbejdet med kirkens historie. Skole-kirke-konsulenten medvirker gerne ved et besøg i den lokale kirke i forbindelse med projektet. Målgruppe: 4.-6. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 4 - 8 lektioner + evt. 1 lektion til kirkebesøg. Tilmelding på www.skolekirkesamarbejdet.dk


OVER BYGNING EN

FRELLO bogens myter & penslens strøg Tre myter fra Det gamle Testamente (syndefald, Babelstårnet og Noas ark) møder tre malerier af den danske kunstner Otto Frello. Ur-myterne i Bibelen udgør en central del af de faglige mål for kristendom i overbygningen, hvor eleverne skal arbejde med fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund. Der arbejdes med de menneskelige grundvilkår og tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i malerier og myter. Projektet består af elevbog, webressourcer og lærervejledning. Skole-kirke-konsulenten medvirker gerne ved igangsætning eller afslutning af projektet. Målgruppe: 7. - 9. klasse Varighed: 6 - 10 lektioner | Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk


MEN STØRST ER KÆRLIGHEDEN et Paulus-portræt I en tid, hvor religionsmøder på godt og ondt fylder medier og virkelighed, kan det være godt at møde Paulus. Paulus, der var jødisk skriftklog, forfulgte de første kristne ihærdigt, indtil han havde et religiøst syn og blev en afgørende figur i skabelsen af den nye religion, som kristendom var på hans tid. Konsulenten besøger klassen som Paulus, der fortæller om sit liv, tanker og tro. Inspiration til videre arbejde med Paulus findes på hjemmesiden. Målgruppe: 7. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 1 lektion | Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk

RELIGIONSFRIHED rum til at tænke og tro I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer, som religionsfriheden afføder i et flerkulturelt samfund. Hvad er religionsfrihed? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden? Eleverne arbejder case-baseret med, hvad religionsfrihed er. Materialet indeholder en række cases, hvor dilemmaer vedrørende religion, konflikter og sameksistens er omdrejningspunktet. I år udgives projektet kun digitalt. Målgruppe: 7. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab, historie og samfundsfag Varighed: 7 - 14 lektioner | Tilmelding: Hele året

HJERTESTARTER Nephew i undervisningen Seks sangtekster fra Nephew-albummet Hjertestarter, der er fremragende eksempler på nutidens ”brugervenlige” lyrik, fortolkes konkret, eksistentielt og religiøst. Eleverne kan udarbejde visuelle produkter i deres fortolkning af teksterne. Skole-kirke-konsulenten kan bestilles til et introduktions-foredrag om lyrik med udgangspunkt i titelnummeret Hjertestarter. Se mere på www.skolekirkesamarbejdet.dk. Målgruppe: 7. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab og dansk Varighed: 10 - 12 lektioner | Tilmelding: Hele året

MENINGEN MED LIVET filosofi med unge I dette projekt arbejdes med det klassiske filosofiske spørgsmål om meningen med livet. Der gives syv forskellige svar fra hedonisme, eksistentialisme, darwinisme, konstruktivisme, kristendom, nihilisme og narrativ filosofi. Skole-kirke-konsulenten kan bestilles til et introduktions-foredrag om filosofi for unge. Se mere på www.skolekirkesamarbejdet.dk. Målgruppe: 7. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab og dansk Varighed: ca. 8 lektioner | Tilmelding: Hele året


HAABE.DK på Kulturmødet 2018 De folkekirkelige skoletjenester i Aalborg og Viborg Stifter arrangerer et halvtimes undervisningsforløb om Håb fredag den 24. august i tidsrummet mellem kl. 9 - 14. Man kan bestille tid på www.haabe.dk, hvor man også kan finde materiale til at arbejde videre med håbs-temaet.

LUTHER-RETRO året efter reformationsfejringen Der er stadigvæk mange muligheder for at få hjælp til at undervise i Martin Luther og reformationen. Der er f.x. www.re-formation.dk med tilhørende plakater, elevhæfter og lærervejledning for mellemtrinnet. Rollespillet Luther i Worms for overbygningen. Og tegneserier til både indskolingen og mellemtrin. Læs om det hele på hjemmesiden.

HJEMMESIDEN www.skolekirkesamarbejdet.dk På hjemmesiden kan du læse, se og høre meget mere om de aktuelle tilbud fra Skolekirke-samarbejdet for Sydthy, Thisted og Morsø provstier. Her findes en lang række muligheder for inspiration til kristendomskundskab, ligesom der er samlet konkrete materialer og platforme. Det er også på hjemmesiden, at du kan tilmelde dig til de forskellige projekter.

SAMARBEJDE OM udvikling af kristendomsfaget Formålet med Skole-kirke-samarbejdet er at udvikle faget kristendomskundskab. Det sker ved konkrete undervisningsforløb og -materialer, som har en solid faglig baggrund i skolens værdier og fælles mål og i folkekirkens tradition og indhold. Det er gratis at deltage i skole-kirke-samarbejdets projekter. Materialer, platforme, gæstelærerbesøg, undervisning og forestillinger er gratis for skolerne at deltage i.

KONSULENTEN for skole-kirke-samarbejdet Konsulenten medvirker i samarbejdet mellem skoler og kirker på mange forskellige måder: Underviser, vejleder, inspirator, foredragsholder, arrangør o.s.v. De fleste fredage mellem kl. 9 - 14 har jeg kontortid. Svende Grøn | m: sg@km.dk | t: 97871224/23432337

Aarsplan1819  

Læs om årets tilbud fra Skole-Kirke-Samarbejdet i Thy og på Mors.

Aarsplan1819  

Læs om årets tilbud fra Skole-Kirke-Samarbejdet i Thy og på Mors.

Advertisement