Page 1

1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW Informatika 6

1.1. Vrste datoteka, dokumenti


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

• • • • •

Dva osnovna dijela računala SW HW OS Datoteka, mapa

WWW Informatika 6


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW Informatika 6

Prisjetite se • Datoteka – niz je bajtova koji sadrže tematski povezane podatke pohranjene u memoriji računala. • Podjelu podataka na datoteke određuje operacijski sustav. • Podatci grupirani u datoteke prenose kvalitetniju i korisniju informaciju nego svaki zasebno.


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW Informatika 6

Prisjetite se – rad s datotekama s pomoću operacijskoga sustava • Operacijski sustav brine se za raspored datoteka na sekundarnim memorijama. • Operacijski sustav barata datotekama kao cjelinama. • Operacijski sustav dozvoljava organiziranje datoteka u mape. Zamka: Za izmjenu i pristup pojedinim podatcima unutar datoteke potrebno je imati odgovarajuće programe. To ne može učiniti operacijski sustav.


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW Informatika 6

Uobičajeni zadatci vezani za datoteke • • • • • • •

pohranjivanje i otvaranje s različitih sekundarnih memorija otvaranje korištenjem primjenskoga programa kopiranje, tj. umnažanje mijenjanje mapa u kojoj je datoteka smještena sažeti ih raditi kratice ili prečace na datoteke raspoređivati datoteke u mape i sekundarne memorijske spremnike na drugim računalima vezanim u mrežu objaviti datoteku na WEB servisu globalne računalne mreže – na internetu


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW Informatika 6

Vrste datoteka • Znakovne datoteke – datoteke su koje se sastoje od teksta i podataka zapisanih nekom normom kodiranja.

• Datoteke dokumenata – datoteke su koje se sastoje od raznovrsnih međusobno povezanih podataka (grafike, nacrta, pisanih dokumenata itd.) pripremljenih nekim primjenskim programom. • .


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW Informatika 6

• Programske datoteke – datoteke su koje sadrže programe. Operacijski sustav može pokrenuti ovakve datoteke, tj. provesti program koji sadrže


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW Informatika 6

• Znakovne datoteke operacijski sustav prepoznaje sam po sebi, bez potrebe za instalacijom drugih specijaliziranih programa. • Datoteke dokumenata u operacijskom sustavu međusobno se razlikuju po nastavku (ekstenziji)


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW Informatika 6

Dodatak (ekstenzija) • Uobičajen način raspoznavanja primjenskoga programa, s pomoću kojega je izrađena pojedina datoteka dokumenta, jest posljednji dio njezina imena: dodatak ili ekstenzija.


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW Informatika 6

Uobičajeni tipovi datoteka dokumenata Dokument izrađen u MS Wordu

DOC

Dokument za univerzalno prikazivanje

PDF

Tablični proračun izrađen u MS Excelu

XLS

Standard za sažimanje fotografija udružene grupe stručnjaka za fotografije

JPG

Baza podataka izrađena u MS Accessu

MDB

Standard za izmjenu jednostavnih grafičkih sadržaja

GIF

Web stranica zapisana s pomoću HTML jezika

HTM

Detaljno i precizno zapisana slika

BMP

Poruka elektroničke pošte

EML

Nacrt koji se može uvećavati i umanjivati bez gubitka kvalitete

DWG

Aktivna web stranica zapisana s pomoću PHP jezika

PHP

Sadržaj (tzv. applet) na webu koji djeluje kao mali program

JS


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

Sažetak Novi ključni pojmovi: • znakovna datoteka • programska datoteka • datoteka dokumenta

WWW Informatika 6


1. Informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW Informatika 6

prezentacija  

ovo je samoda vidim

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you