Page 1

PRZYJAZNYSKOK BEZPŁATNY BIULETYN SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWEJ WESOŁA NR 8 (50)/2012

Dołącz do nas


2

NOWA USTAWA NOWE WYZWANIA Szanowni Państwo, Jesień już za oknem, ale w SKOK Wesoła nie ma czasu na jesienną nostalgię. Mimo zmiany czasu na zimowy, my wciąż pracujemy na pełnych obrotach. Październik był miesiącem sporych zmian. Wszystkie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe podobnie jak wszystkie banki, zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. O szczegółach możecie Państwo przeczytać w artykule umieszczonym obok. Na stronie trzeciej „Przyjaznego SKOK-u” prezentujemy nowości w naszej ofercie. Zachęcam gorąco do lektury, bo mówiąc wprost: pozwalamy na więcej! Szczególnie wiernym i długoletnim Członkom SKOK Wesoła. Zawsze staraliśmy się wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów. Wyrazem tych działań jest doradztwo w kwestiach finansów wszystkim odwiedzającym nasze oddziały. Dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Nie dajcie się Państwo jesieni, nie dajcie przeziębieniu – o tym na stronie ósmej, a w kwestiach finansów osobistych na wszystkie pytania odpowiemy w każdym z naszych oddziałów. Ich lista na ostatniej stronie PS. Janusz Duży Prezes Zarządu SKOK WESOŁA

PRZYJAZNY SKOK

NR7 (50) /2012

Po blisko dwudziestu latach Wprowadzenie z dniem 27 października br pańdziałalności spółdzielcze kasy stwowego nadzoru nad działalnością SKOK ma doczekały się długo oczekiwanej przede wszystkim poprawić stabilność finansonowelizacji przepisów wą kas oraz zwiększyć bezpieczeństwo zgromaokreślających zasady dzonych w SKOK środków pieniężnych. Pańfunkcjonowania systemu SKOK stwowy nadzór nad kasami i bankami to zrównaw Polsce. Przyjęcie przez Sejm nie odpowiedzialności Państwa za bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK i banRP nowej ustawy o SKOK oraz kach to szansa na podniesienie wiarygodności wprowadzenie nadzoru KNF nad działalnością kas to w dużej kas, poprawę jakości zarządzania i wprowadzenie nowych dotąd niedostępnych dla SKOK mierze wyraz uznania dla usług. ugruntowanej pozycji spółdzielczych kas na krajowym Nowe standardy funkcjonowania rynku finansowym stwarzają nowe możliwości rozwoju i dają podstawę wiadczone przez SKOK różnorodne usługi do kontynuowania wieloletnich finansowe sprawiły, że blisko 3 mln osób ko- tradycji polskiej spółdzielczości rzysta dziś z naszych usług. Wysoko opro- finansowej

Ś

centowane lokaty, łatwo dostępne i szybkie pożyczki oraz konta osobiste coraz częściej skłaniają Polaków do wyboru oferty SKOK. Dynamiczny rozwój to potwierdzenie sukcesu kas i rosnącego znaczenia roli SKOK w polskim systemie finansowym. Dla wielu klientów banków spółdzielcze kasy są obecnie jedyną bezpieczną alternatywą. Szybko rozwijający się rynek usług finansowych to nowe możliwości działania, ale także ryzyko i nieznane wcześniej zagrożenia.

SKOK WESOŁA DZIAŁA NA RYNKU OD 19 LAT. W obrębie 14 województw rozmieszczonych jest 88 oddziałów. Systematycznie powiększa się baza członkowska, która liczy obecnie prawie 61 tys. osób.


POZWALAMY NA WIĘCEJ Nowa oferta pożyczek w SKOK Wesoła zaskakuje atrakcyjnością warunków. Jesteśmy jeszcze bardziej otwarci na potrzeby naszych członków i elastyczni w ocenie indywidualnych możliwości

W

iek i wysokość zarobków, brak historii kredytowej, zadłużenie lub obniżona wiarygodność nie stanowią przeszkody w pilnym pożyczeniu gotówki na dowolny cel – zawsze mogą pojawić się niespodziewane wydatki i każdy ma prawo do realizacji swoich marzeń. Chcieliśmy pomóc tym, dla których gdzie indziej każdy z tych czynników z osobna jest powodem dyskwalifikacji już na starcie. My nie chcemy nikomu ograniczać możliwości, co więcej, nagradzamy lojalność i zaufanie. Stali członkowie mogą liczyć na przygotowane z myślą o nich oferty specjalne polegające głównie na obniżce oprocentowania pożyczek. Nie stosujemy również sztywnych reguł w określaniu górnych limitów pożyczanych kwot. Liczy się wyłącznie oceniany indywidualnie poziom zdolności kredytowej i proponowane zabezpieczenia. Spośród istotnych warunków w ocenie zdolności wskazać należy członkostwo w SKOK Wesoła przekraczające 6 miesięcy, stabilność zatrudnienia, przynależność do określonej grupy zawodowej oraz gotowość do korzystania z usług dodatkowych, np. założenie aktywnego konta osobistego z regularnymi wpływami wynagrodzenia. Powodem do odrzucenia wniosku o pożyczkę nie może być brak historii kredytowej, każdy nowy klient może stać się zaufanym członkiem zasługującym na szczególne traktowanie i dodatkowe przywileje. Dla osób spłacających inne kredyty przewidziano specjalne produkty polegające na konsolidacji zadłużenia, a dla współmałżonków i członków rodziny prowadzących wspól-

ne gospodarstwo domowe, możliwość łączenia dochodów. W określonych przypadkach do uzyskania

pożyczki nie potrzeba zgody współmałżonka, a zamiast zaświadczenia z zakładu pracy o zarobkach wy-

starczy jedynie złożenie oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z dowolnych źródeł.

FINANSE

3


4

JEŚLI LOKATY, TO TYLKO

W SKOK WESOŁA I nie są to tylko czcze przechwałki. Taki wniosek nasunie się każdemu, kto przejrzy ranking lokat przygotowany przez redakcję „Rzeczpospolitej” Oferta SKOK Wesoła zdeklasowała nie tylko oprocentowanie lokat proponowanych przez inne Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, ale i banki!

Zestawienie przygotowano analizując oprocentowanie oferowane dla depozytów o wartości 5 tys. zł. Jak wynika z przedstawionego obok wykresu oferowane przez naszą Kasę oprocentowanie 7 proc. rocznie zdeklasowało ofertę konkurencji. Gorsze oprocentowanie proponowały swoim klientom m. in. Polska SKOK, SKOK Wspólnota oraz SKOK Wołomin a także FM Bank, Meritum Bank i Santander Bank oraz

wszystkie pozostałe polskie instytucje finansowe. Wykres prezentuje bowiem tylko najlepsze oferty. Warto również podkreślić, że aż pięć polskich SKOK-ów zaoferowało klientom lepsze oprocentowanie lokat niż najlepszy, ujęty w tym zestawieniu, bank. źródło: www.ekonomia24.pl z 19.09.2012

wkład 5 tys. zł, oprac w skali roku

FM Bank

6,45 Millenimu Bank

6,40 Santander Bank

6,40 Neo Bank

6,10 BGŻ Optima

6,00 Getin Bank

6,00 Idea Bank

6,00

wkład 5 tys. zł, oprac w skali roku

stałe

FM Bank

SKOK Wesoła

6,45 Millenimu Bank

7,00 Polska SKOK

6,40 Santander Bank

6,80 SKOK Wspólnota

6,40 Neo Bank

6,70 SKOK Wołomin

6,10 BGŻ Optima

6,70 Twoja Kasa

6,00 Getin Bank

6,60 SKOK Arka

6,00 Idea Bank

NR7(50) /2012

6,20 SKOK Centrum

6,00

PRZYJAZNY SKOK

zmienne

6,20


Co warto wiedzieć o planowaniu (4)

BUDŻET DOMOWY W poprzednich wydaniach „PS” zaprezentowaliśmy fazy sporządzania domowego budżetu – zebranie wszystkich dochodów i wydatków z poprzednich okresów oraz umieszczenie ich w przygotowanej wcześniej tabeli z uwzględnieniem kwoty na nieprzewidziane wydatki. Nadwyżkę radziliśmy zaoszczędzić na nieoczekiwane i wymagające nakładów finansowych wydarzenia

W tym numerze radzimy gdzie poszukać dodatkowych przychodów, bo sposobem na ciężkie czasy moze byc nie tylko zaciskanie pasa, ale takze poszukiwanie nowych zródeł przychodów. Takim źródłem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej mogą być różnorodne formy wsparcia oferowane przez polskie państwo. Do dodatków socjalnych zaliczamy między innymi „becikowe”. To jednorazowe

świadczenie przyznawane z tytułu urodzenia dziecka. Ale formę regularnej pomocy jest już dodatek mieszkaniowy. Kilkuset złotowa dopłata z miejskiej kasy może być poważnym wsparciem, trzeba jednak spełnić odpowiednie warunki: mieć odpowiednio niskie dochody na osobę oraz odpowiedni metraż mieszkania. O szczegóły warto zapytać w urzędach gmin albo spółdzielniach czy spółkach mieszkaniowych, administrujących

nieruchomościami, w których mieszkamy. Urząd to doskonały adres, by uzyskać pomoc również z innego źródła: zasiłku rodzinnego czy pielęgnacyjnego. Wiele gmin ma własne programy wsparcia najlepszych i najbardziej utalentowanych sportowo uczniów ze stypendiami za wyniki w nauce czy sporcie. Na temat tej formy wsparcia wiele informacji uzyskamy zapewne w szkole do której uczęszcza nasze dziecko.

PRZYJAZNE PORADY

5


6

ATUTY KARTY SKOK VISA Karta SKOK Visa to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma płatnicza. Jest dodatkiem do rachunku osobisto – rozliczeniowego w SKOK Wesoła. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DZIĘKI KARCIE PŁATNICZEJ MOŻESZ: • Mądrze planować wydatki i kontrolować na bieżąco stan konta osobistego. • Pod koniec każdego okresu rozliczeniowego widzisz na co, kiedy i w jaki sposób wydajesz pieniądze.

JAK UZYSKAĆ KARTĘ SKOK VISA Krok 1. Złożyć wniosek o wydanie karty w placówce SKOK Wesoła. Krok 2. Odebrać kartę i kod PIN przesłane w osobnych przesyłkach pocztowych. Krok 3. Aktywować kartę wykonując dowolną transakcję w bankomacie lub dokonując płatności z użyciem terminalu. Krok 4. Niezwłocznie po otrzymaniu karty podpisać ją na pasku podpisu, zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na umowie o kartę.

KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY VISA:

• Karta płatnicza pozwala bezpiecznie zarządzać naszymi wydatkami. • Aby uniknąć nieprzyjemności, wystarczy stosować się do kilku prostych zaleceń. Przy odbiorze karty: • Podpisujemy kartę w wyznaczonym do tego polu. • Zapamiętujemy numer PIN, nie należy go nigdzie zapisywać. • Ustalając swój numer PIN lub zmieniając numer uprzednio otrzymany, unikamy łatwych kombinacji takich, jak np. data naszych urodzin. • Nie ujawniamy nikomu naszego numeru PIN. W domu: • Zachowujemy potwierdzenia zapłaty i wydruki z bankomatu w celu porównania ich z otrzymywanymi wyciągami. • W przypadku stwierdzenia niezgodności lub natrafienia na transakcję, której nie możemy sobie przypomnieć, natychmiast kontaktujemy się z wydawcą karty. • Spisujemy numery karty i telefonów pod które zadzwonimy w wypadku utraty karty.

• 0 zł za wydanie karty. • Brak prowizji za wypłaty w sieci bankomatów SKOK24 • Brak prowizji za transakcje bezgotówkowe podczas płatności w sklepach, na stacjach benzynowych, w hotelach i restauracjach. • Możliwość ustalania indywidualnych dziennych limitów transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych. • Możliwość płatności za towary i usługi oraz wypłaty gotówki za granicą. • Maksymalne bezpieczeństwo transakcji i rozliczeń bez używania gotówki.

Na zakupach: • Upewniamy się, że sprzedawca zwraca nam kartę wraz z kopią dowodu kasowego. • Przed zatwierdzeniem transakcji sprawdzamy kwotę na ekranie czytnika kart. • Nie pozwalamy na zabieranie karty na zaplecze w celu dokonania płatności. • Pilnujemy karty, pamiętając o kieszonkowcach. • Nie zostawiamy karty w samochodzie.

KORZYŚCI

JEŚLI STRACISZ KARTĘ, KONIECZNIE:

• Emerytura zawsze na czas. • Pieniądze trzymane w banku to większe bezpieczeństwo od pieniędzy trzymanych w domu. • Do konta możesz ustanowić pełnomocnika, którym mogą być np. dzieci, wnukowie, przyjaciele. • Możliwość otrzymania limitu debetowego.

• Zadzwoń do całodobowego Centrum Kart SKOK pod numer podany na odwrocie karty 0 801 800 805, aby ją zastrzec. • Bądź zgłoś się do najbliższej placówki SKOK Wesoła. • Zastrzeżenie karty chroni nas przed przykrymi finansowymi konsekwencjami jej utraty. • Zastrzeżenie karty to jedyny sposób na ochronę własnych pieniędzy.

PRZYJAZNY SKOK

NR7(50) /2012


DEBIUTANT NA PODIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK zostało docenione przez ekspertów „Rzeczpospolitej” i firmy „Analizy Online” Taki ranking obydwie redakcje przygotowują od lat. Każde z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych może zdobyć sto punktów. Oceniane są między innymi wyniki inwestycyjne i stopień ryzyka po-

noszonego przez fundusze, ale także rotację w zespołach zarządzających oraz politykę informacyjną towarzystw. Po raz pierwszy w rankingu pojawiło się TFI SKOK i od razu odniosło spory sukces – zostało ocenione przez autorów zestawienia jako trzecie, najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych mijającego roku w Polsce.

PIKNIK WĘDKARSKI

SKOK Wesoła towarzyszył uczestnikom jesiennego pikniku wędkarskiego w Słosinku.

– „Trzecie miejsce to głównie zasługa ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych. Nieco niższa była ocena polityki informacyjnej funduszu. W tym przypadku sukces to częściowo zasługa zarządzających z innych TFI. SKOK nie ma bowiem swojego zespołu. Funduszami zarządzają inne towarzystwa, należące zresztą do najlepszych na rynku: Union Investment, Ipopema i Legg Ma-

72,7

pkt.

70,3

pkt.

64,8

pkt.

son” – uzasadnili autorzy rankingu. Ranking „Rz” po raz czwarty z rzędu wygrało Union Investment. Na drugim miejscu sklasyfikowano Aviva Investors.

Będzin

PARAFIADA Z KONKURSEM

Parafiada to okazja do doskonałej zabawy, a gdy jej uczestnicy mogą jeszcze wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, to… zabawa jest podwójna. Taką właśnie opinię można było usłyszeć z ust wielu uczestników festynu zorganizowanego przez wiernych parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Będzinie. SKOK Wesoła często wspiera przedsięwzięcia lokalnej społeczności. Zaangażował się również i w to. W czasie będzińskiej parafiady można było odwiedzić nasze stoisko i poznać szczegóły atrakcyjnej oferty SKOK Wesoła.

Dla wszystkich naszych gości przygotowaliśmy konkurs. Wystarczyło wypełnić ankietę, by wziąć udział w losowaniu aparatu fotograficznego. Szczęście uśmiechnęło się do Piotra Jędrusika. Zwycięzca naszego konkursu nagrodę odebrał z rąk dyrektora regionu – Macieja Kierzka. Naszych gości obdarowaliśmy gadżetami z logo SKOK Wesoła. A dla tych najmłodszych przygotowaliśmy stolik z kolorowankami i słodyczami. Wszystkich witaliśmy tak serdecznie jak każdego dnia w mieszczącym się w Będzinie-Grodźcu przy ul. ZBOWiD-u 23 oddziale.

SENATOR GRZEGORZ BIERECKI WYBRANY ZOSTAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE PRZEWODNICZĄCYM RADY NADZORCZEJ KRAJOWEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO–KREDYTOWEJ Rada Nadzorcza KSKOK na funkcję prezesa zarządu KSKOK powołała Rafała Matusiaka, wieloletniego prezesa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK S. A Na po cząt ku paź dzier ni ka za kończyła się prowadzona przez ostatnie trzy lata reorganizacja

grupy SKOK. Walne zgromadzenie zdecydowało, że dotychczasowy przewodni czą cy za rzą du Ka sy Kra jowej – se na tor Grze gorz Bierecki będzie teraz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowej Spółdzielczej Ka sy Oszczęd no ścio wo -Kredytowej. Pozostaje on także prze wod ni czą cym rad nad zor czych wchodzących w skład gru-

py SKOK spół ek. Se kreta rzem Rady Nadzorczej KSKOK został prof. Adam Jedliński, a skarbnikiem pozostał Jan Chmielewski. W skład Rady Nadzorczej wchodzą również: Adam Byzdra, Andrzej Ga łąz kie wicz, Ja nusz Ossowski, Zygfryd Schoenhoff. Nowym prezesem zarządu Kasy Krajowej SKOK mianowano Rafała Matusiaka – wieloletniego pre-

zesa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A. Wiceprezesami zarządu KSKOK pozostają panowie Wiktor Kamiński i dr Lech Lamenta. Rada Nadzorcza TFI SKOK S.A. powołała Katarzynę Uniwersał, dotychczasową wiceprezes na funkcję prezesa Zarządu Towarzystwa oraz powierzyła Małgorzacie Gatz funkcję wiceprezes zarządu.

PRZYJAZNE PORADY

7


8

DOMOWE SPOSOBY NA PRZEZIĘBIENIE MIÓD Mimo, że miód zawiera mało witamin a dużo kalorii jest bardzo zdrowy. A wszystko dlatego, że zawarta w miodzie inhibina świetnie zwalcza bakterie. Dodatkowo węglowodany proste, które zawiera miód świetnie odżywiają osłabiony chorobą organizm.

SOK Z MALIN Ulubiony sok naszych babć naprawdę pomaga. Maliny oprócz całej gamy witamin z grupy B oraz witaminy C zawierają także salicylany, które działają podobnie jak aspiryna, dlatego działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Dzięki tym właściwościom obniżają także gorączkę.

IMBIR Imbir to niedoceniany, a bardzo skuteczny środek w walce z przeziębieniem. Herbata z imbirem to świetny sposób na rozgrzanie. Imbir przyspiesza prace limfocytów dzięki czemu bardziej się pocimy co jest bardzo wskazane w chorobie ponieważ pozbywamy się z organizmu wszelkich toksyn.

CZOSNEK Czosnek to naturalny antybiotyk, zabójca wirusów i bakterii. Zawiera flawonoidy i allicyny, działa więc przeciwbakteryjnie oraz przeciwgrzybicznie. Czosnek leczy kaszel, katar oraz działa wykrztuśnie. Należy go spożywać w postaci świeżej, ponieważ suszony czy marynowany nie jest już tak skuteczny. Do-

PRZYJAZNY SKOK

NR7(50) /2012

brym przepisem, szczególnie dla dzieci, jest przygotowanie mleka czosnkowego. Jeden ząbek czosnku przeciśnij przez praskę, zalej połową szklanki ciepłego mleka, dodaj pół łyżeczki miodu, wymieszaj, a następnie przecedź. Podawaj dwa razy dziennie po łyżce stołowej.

chowego. Mogą ją stosować wszyscy powyżej 1 roku życia. Babciny przepis na syrop z cebuli: obrać i pokroić dwie cebule, ułożyć w słoiku i przesypać cukrem, przykryć. Syrop jest gotowy po 24 godzinach. Można go podawać dwa razy dziennie po łyżeczce.

CEBULA Cebula, podobnie jak czosnek, zawiera substancje, które niszczą i hamują wzrost wielu bakterii. Są pomocne w leczeniu chorób bakteryjnych i wirusowych układu odde-

ZIOŁOWE HERBATKI Na przeziębienie. Jeśli dziecko ma gorączkę, podaj mu ciepłą


JAK NIE DAĆ SIĘ PRZEZIĘBIENIU BEZ POMOCY LEKARZA? OTO KILKA SPOSOBÓW, KTÓRYMI NASZE BABKI I MATKI LECZYŁY WSZYSTKICH DOMOWNIKÓW. PRZEPISY ZNANE I STARE ALE WCIĄŻ BARDZO SKUTECZNE

herbatkę z sokiem malinowym, oczywiście najlepszy będzie ten domowej roboty, lub zakupiony w aptece w małych buteleczkach. Maliny zawierają naturalną aspirynę, mają działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, powodują pocenie się i spadek temperatury. Można też przygotować herbatkę z dzikiej róży, lipy, kwiatu czarnego bzu. Dostarczają one witaminę C, maja działanie napotne, uszczelniają naczynia krwionośne. Wymieszaj po 2 łyżki ziół. Czubatą łyżeczkę mieszanki zalej szklanką wrzątku i parz pod przykryciem 10 minut. Przecedź, dodaj łyżkę soku malinowego. Podawaj po 1/4 szklanki 2-3 razy dziennie. Jeśli dziecko jest bardzo małe to po 2-3 łyżki 3 razy dziennie. Na kaszel. Sporządź mieszankę szałwii, babki i podbiału, wymieszaj po 1 łyżce ziół. Odmierz 2 łyżeczki mieszanki, zalej wrzątkiem i parz pod przykryciem 10 minut, następ-

nie przecedź. Podawaj 3-4 razy dziennie po 1-2 łyżki ciepłego naparu. Zioła te mają działanie przeciwzapalne, zmniejszają przekrwienie błon śluzowych, ułatwiają pozbywanie się wydzieliny z oskrzeli. NAPÓJ ŻURAWINOWY Jest bardzo dobrym źródłem witamin C i A, działa przeciwbakteryjnie i wzmacniająco. Napój z żurawiny gasi pragnienie, daje ulgę w gorączce, zapobiega infekcjom dróg moczowych. Można go podawać dzieciom od 7 miesiąca życia. Szklankę owoców żurawiny zmiksować z połową szklanki cukru i trzymać w wyparzonym słoiku parę dni w lodówce. Łyżeczkę przecieru zalać połową szklanki ciepłej wody, odcedzić, podawać do picia 2-3 razy dziennie. NACIERANIE KLATKI PIERSIOWEJ Nacieranie można stosować u dzieci od6 miesiąca życia. Ułatwiają one od-

dychanie i odkrztuszanie. Przed właściwym nacieraniem należy sprawdzić reakcję dziecka na lek, który chcemy wcierać. Należy posmarować wierzch dłoni dziecka np. olejkiem lawendowym i po półgodzinie sprawdzić, czy nie ma podrażnienia. Do nacierania dziecka nie należy używać spirytusu, kamfory i olejku eukaliptusowego. INHALACJE Mają one bardzo korzystny wpływ na nawilżanie, lepsze ukrwienie i dezynfekcję dróg oddechowych. Rozrzedzają zalegającą wydzieli-

nę i hamują zapalenie. Sporządzamy napar z ziół i siadamy z dzieckiem jak najbliżej, uważając by się nie poparzyło. Zabieg powinien trwać kilkanaście minut. Po inhalacji wycieramy dziecko i kładziemy do łóżka. Inhalacje można stosować u dzieci powyżej 8 miesiąca życia. Inhalacje z rumianku i tymianku – zagotować 4 litry wody, dodać po 2 łyżki każdego ziela i chwilę zaparzyć. Inhalacje z kopru włoskiego, – przynoszą ulgę przy mokrym kaszlu. Zagotować 4 litry wody, dodać 3 łyżki kopru i zaparzyć.

Herbata z dzikiej róży, lipy, kwiatu czarnego bzu. Dostarcza witaminę C, ma działanie napotne, uszczelnia naczynia krwionośne

PRZYJAZNE PORADY

9


10

Wesołowscy blog – odcinek 22 Pieniądze pewne jak… w SKOK-u Zostałam rzecznikiem SKOK-ów! Co prawda tylko w pokoju nauczycielskim szkoły, wktórej uczę ito mimo woli… Ale może zacznę odpoczątku. Poszło o bezpieczeństwo pieniędzy członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Temat może nie tak elektryzujący, jak niedawne wyznania Katarzyny Figury na temat przemocy w rodzinie, huragan Sandy czy wybór Zbigniewa Bońka na prezesa PZPN, jednak w związku z aferą wokół Amber Gold przewijał się w rozmowach już od jakiegoś czasu. OD POLITYKI WOLĘ RACHUNKI Teraz temat powrócił z powodu objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Problem w tym, że moje koleżanki i koledzy głównie powtarzali opinie zasłyszane lub wyczytane w mediach i to niedokładnie. Emocje, jakie temu towarzyszyły, były ściśle powiązane z wyznawaną opcją polityczną. Polityka to nie moja działka. Wolę liczby. Trudno mi więc polemizować z argumentem, że zły rząd chce położyć łapę na wszystkich naszych pieniądzach. Zdrugiej strony trudno uwierzyć, że wszystko to, co poddane państwowej kontroli jest bezpieczniejsze niż podnadzorem prywatnym. Ale jeśli ktoś zupełnie myli pojęcia, czuję się przywołanadotablicy – zwłaszcza jako klientka (czy dokładniej żona członka) SKOKu Wesoła. Poza tym koleżanki zapytały mnie wprost: „Czy ty się Halina nie boisz, że jeśli ten twój SKOK zbankrutuje, stracisz oszczędności?”. – Nie boję się, a przynajmniej nie bardziej, niż gdybym te pieniądze trzymała w banku, mimo teoretycznie lepszych zabezpieczeń – zaczęłam wyjaśnienia. NIE TAKI SKOK STRASZNY… Nie jest prawdą, że SKOK jest parabankiem, czyli działa bez żadnej państwowej kontroli lub zezwolenia. „Parabank” nie jest zresztą określeniem prawnym, a media używają go niejednoznacznie. Raz odnoszą go do wszystkich instytucji finansowych, które nie są bankami, a działają w sposób podobny do banków: otwierają konta, przyjmują lokaty, udzielają pożyczek, czyli miedzy innymi spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych. Innym razem, mówiąc o „parabankach”, dziennikarze mają na myśli tylko działające bez jakichkolwiek zezwoleń podejrzane firmy, które są naliście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Co prawda do 27 października SKOK-i nie podlegały kontroli KNF-u, ale mają jego zezwolenie naprzyjmowanie lokat, udzielanie pożyczek i wykonywanie innych czynności bankowych. GWARANCJE DOBRE, CHOĆ NIEPAŃSTWOWE Pieniądze członków nalokatach wSKOK-ach są gwarantowane dotej samej wysokości co wbankach, czyli do100 tys. euro. Wprzeciwieństwie do banków ich bezpieczeństwa nie zapewnia jednak Bankowy Fundusz Gwarancyjny, tylko własny system gwarancyjny. Zjednej strony tworzy go specjalny fundusz stabilizacyjny, który prowadzi Kasa Krajowa. Zgromadzone w nim rezerwy wynoszą 1 proc. aktywów wszystkich SKOK-ów (ok. 160 mln zł). Z drugiej strony, depozyty każdego z członków są ubezpieczone w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SKOK.

PRZYJAZNY SKOK

NR7(50) /2012

TUW SKOK jako towarzystwo ubezpieczeniowe podlega nadzorowi KNF. Jest też członkiem EFDI – European Forum of Deposit Insurers, organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się gwarantowaniem depozytów w krajach europejskich – tak samo jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oczywiście w przypadku ewentualnego bankructwa wszystkich SKOK-ów na raz, to byłaby tylko kropla w morzu potrzeb. Łącznie Polacy powierzyli kasom ok. 15 mld złotych. Ale w razie ogólnego finansowego krachu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który dysponuje ok. 9 mld zł, też nie miałby szans na zwrócenie pieniędzy klientom wszystkich upadłych banków. Zrekompensowałby straty co najwyżej klientom jednego i to niezbyt dużego banku. Działa przecież w zupełnie innej skali. 20 LAT ZAUFANIA SKOK-i działają w Polsce od 20 lat (SKOK Wesoła należy do najstarszych). W tym czasie żadna kasa nie zbankrutowała. Z bankami bywało różnie. Ostatni splajtował ponoć 12 lat temu. Ale czytałam w „Rzeczpospolitej”, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1995 r. wypłacił klientom banków 814 mln zł. W ostatnich trzech latach było to 500 tys. zł. Jeśli w którejś z kas źle się działo, większe i silniejsze, przejmowały te mniejsze inikt zczłonków natym nie tracił. Wbankach ciągle następują zmiany właścicieli, połączenia i podziały, i to w skali międzynarodowej, a nikogo to nie dziwi. BLIŻEJ LUDZI Co prawda Kasy nie są już małymi wspólnotami samopomocowymi, skupionymi wokół jednego zakładu pracy, grupy zawodowej czy miejscowości, tylko dużymi instytucjami komercyjnymi. Ale idea, z której wyrosły nadal jest żywa. Ludzie – członkowie są dla nich kimś więcej niż tylko klientami. Ich pieniędzmi dysponują więc mniej ryzykownie. W dodatku operują tylko polskim kapitałem. Nie ma więc ryzyka, że pieniądze członków w którymś momencie powędrują za granicę, by ratować jakiś upadający oddział lub centralę. JAK NA TO WSZYSTKO WPŁYNIE NOWA USTAWA? Z punktu widzenia zwykłego klienta, za sprawą nowych przepisów niewiele się zmieni. Jeśli już, to na korzyść. Dzięki kontroli KNF-u bezpieczeństwo naszych pieniędzy jeszcze się zwiększy. Komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy i zatwierdzać jej statut. SKOK-i będą musiały trzymać fundusze własne dostosowane do skali swojej działalności (tzw. generalna norma ostrożnościowa). Będą musiały zapewnić tzw. współczynnik wypłacalności (czyli w uproszczeniu proporcje własnego kapitału do ilości pieniędzy powierzonych im przez ludzi) na poziomie co najmniej 5 proc. Kasy będą mogły zaproponować klientom nowe usługi: wieloletnie kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, pożyczki nadłuższe okresy. Będą też mogły obsługiwać organizacje pozarządowe, a nie tylko klientów indywidualnych i firmy. Poszczególne kasy będą miały więcej dopowiedzenia – według zasady, zgodnie z którą każdej kasie przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej (zasada „jeden członek – jeden głos”; obecnie liczba głosów zależy odwielkości udziałów). Aniezależny audyt pokaże ich prawdziwą sytuację finansową.


NIECH ŻYJE NAM GÓRNICZY STAN

NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM GÓRNICTWA SĄ RÓWNIEŻ TRADYCJE I ZWYCZAJE JAKIE COROCZNIE KULTYWUJE BRAĆ GÓRNICZA JAK MY DZIŚ PRZEDSTAWIAMY NAJWAŻNIEJSZE Z NICH młot – pyrlik – oraz żelazny klin zwany żeloskiem, czyli najstarsze znane narzędzia górnicze.

Szpada górnicza

1. Barbórka 4 grudnia przypada święto górniczej patronki. Dlaczego ona? I czemu kobieta, skoro ta wedle górniczych wierzeń przynosi w kopalni pecha? Święta Barbara (żyła w IV w.) jest patronką wszystkich narażonych na wybuchy – np. saperów, pracowników prochowni i właśnie górników. Legenda głosi, że tuż po tym, jak została ścięta przez ojca za przejście na chrześcijaństwo, raził go piorun. 2. Pod ziemią bez „dzień dobry” Górnicy na dole witają się słowami „szczęść Boże”. Większość też zawsze się żegna, zjeżdżając na dół. Żeby wrócić. 3. Mundur górniczy i czako Zwyczaj noszenia munduru wprowadzono w XVIII w. na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Gwałtowny rozwój górnictwa węgla kamiennego, zapoczątkowany pod koniec XVIII w., wiązał się z masowym napływem ludzi do kopalń. Wprowadzenie mundurów miało służyć zacieśnieniu więzi górniczych. Obecny wzór munduru został wprowadzony w 1983 r. i nawiązuje do pierwowzoru. Wysoka sztywna czapka spełniała rolę hełmu ochronnego. Czasami dla ochrony przed wodą kapiącą ze

Karczma piwna 2009 r.

stropu naciągano na głowę kaptur, przedłużajacy się w dłuższą lub krótszą pelerynkę. Najbardziej charakterystycznym elementem stroju górniczego był skórzany fartuch zwany skórą lub łatą (dlatego dziś górnik przyjmowany do braci na specjalnym chrzcie skacze przez skórę). Górnicza czapka to czako – z pióropuszem, z symbolem skrzyżowanych pyrlika i żeloska – dawnych narzędzi nieco przypominających młoty. Pióropusz przy czako symbolizuje ptasie pióra, którymi kiedyś górnicy czyścili otwory strzałowe. Kolor pióropusza też ma znaczenie. Zielony noszą generalni dyrektorowie. Biały – inżynierowie i technicy górniczy. Tradycyjny czarny – górnicy dołowi. Czerwony natomiast to przywilej górniczej orkiestry (biało-czerwony – orkiestrmistrza).

Korpus Górniczy, jest też symbolem władzy wyższych urzędników górniczych i nadzoru. Szpada była traktowana jako element stroju podkreślający szlachecki stan. Uzupełnieniem tego stroju był kilof z czarnym styliskiem (trzonkiem) trzymanym na ramieniu w trakcie oficjalnych uroczystości. 5. Pyrlik i żelosko Górnicze godło – duma branży. Ludzie spoza Śląska mówią o nim „skrzyżowane młotki”. Dokładnie są to skrzyżowane żelazny

6. Górnicza Karczma Piwna To jeden z bardziej efektownych i spektakularnych elementów tradycji górniczej. Jest to spotkanie braci górniczej (wyłącznie mężczyzn), urządzane najczęściej w okresie obchodów barbórkowych. Aby Karczma przebiegała w sposób zorganizowany, przewodniczyło jej Nieomylne w Sprawach Piwnych Prezydium z Prezesem na czele. Karczma często ma charakter swego rodzaju kabaretu, na program której składają się niekiedy bardzo niewybredne i uszczypliwe żarty pod adresem postaci z życia kopalń. Regulamin Karczmy zabrania jednak obrażania się za takie złośliwości, a tym bardziej ewentualnego rewanżowania się za nie w układach służbowych.. W przerwach między poszczególnymi fragmentami części „kabaretowej” górnicy na komendę Prezesa śpiewają górnicze pieśni i wznoszą toasty, popijając je piwem ze specjalnie przygotowanych pamiątkowych kufli.

4. Szpada Górnicza szpada obecnie jest odznaką honorową. Przywilej jej przypinania zarezerwowany jest tylko dla wyróżnionych. Szpada górnicza jest symbolem honoru, wolności i godności górnika. Tradycja pochodzi z dawnych wieków. Wówczas białą broń mogli nosić tylko wolni ludzie honoru. Od 1817 r., gdy Stanisław Staszic utworzył

PRZYJAZNE PORADY

11


lp

adres

telefon

ODDZIAŁY SKOK „WESOŁA”

lp

adres

telefon

lp

adres

telefon

1. Andrychów, ul. Rynek 1

(33) 870-40-88

30. Koło, ul. Toruńska 7c

(63) 261-63-97

59. Ruda Śląska, ul. Niedurnego 23

(32) 740-91-31

2. Będzin, ul. ZBOWiD-u 23b

(32) 363-44-55

31. Konin, Al. 1 Maja 19e

(63) 243-00-10

60. Rybnik, ul. Powstańców 4

(32) 421-11-31

3. Biała Podlaska, ul. Sidorska 2a

(83) 311-12-41

32. Kraków, ul. Prądzyńskiego 1

(12) 411-41-04

61. Rzeszów, ul. Artura Grottgera 26

(17) 850-04-64

4. Białobrzegi, ul. Krakowska 48

(48) 613-54-55

33. Kraków, ul. Długa 28

(12) 633-75-44

62. Siemianowice Śląskie,

5. Bielsko Biała Plac Wolności 3

(33) 819-35-90

34. Krynica Zdrój, ul. Polna 2

(18) 477-71-45

ul. Powstańców 13

(32) 202-42-98

6. Bolesławiec, ul. Bolesława Prusa 6

(75) 735-11-50

35. Legnica, ul. Wrocławska 1

(76) 871-17-60

63. Sierpc, ul. Piastowska 12

(24) 231-18-62

7. Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 21

(52) 320-86-57

36. Lipsko, ul. 1 Maja 6

(48) 377-60-34

64. Skierniewice, ul. Rawska 8

(46) 834-94-95

8. Chojnice, ul. Szewska 14

(52) 397-98-89

37. Lubin, ul. Tysiąclecia 8

(76) 845-58-53

65. Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1

(32) 292-22-75

9. Chorzów, ul. Wolności 41

(32) 241-18-36

38. Lublin, ul. Jana Pawła II 21

(81) 533-77-21

66. Sosnowiec , ul. Modrzejowska 23

(32) 266-50-56

10. Cieszyn, ul. Wyższa Brama 27

(33) 855-61-92

39. Łańcut, ul. Kilińskiego 1

(17) 226-01-42

67. Strzegom, ul. Rynek 5

(74) 855-02-05

11. Czeladź, ul. 1-go Maja 29

(32) 363-25-05

40. Łęczyca, ul. Przedrynek 4 lok 6

(24) 721-02-50

68. Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 16

(94) 373-00-70

12. Częstochowa, ul. Krakowska 32

(34) 362-50-12

41. Maków Podhalański, ul 3 Maja 11

(33) 870-28-55

69. Szydłowiec, ul. Radomska 31

(48) 617-88-02

13. Człuchów, ul. Żółkiewskiego 8

(59) 834-54-55

42. Miastko, ul. Wybickiego 53c

(59) 857-00-95

70. Świecie, ul. Klasztorna 13a

(52) 348-95-01

14. Dąbrowa Górnicza, ul.3 Maja 12a

(32) 260-81-20

43. Międzyrzec Podlaski , ul. Żelazna 4

(83) 311-11-52

71. Świętochłowice, ul. Bytomska 6

(32) 245-00-34

15. Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 2 (14) 655-92-62

44. Mikołów, Rynek 8

(32) 327-40-18

72. Tarnowskie Góry, ul. Ratuszowa 14

(32) 284-00-52

16. Gliwice, ul. Ks. Wyszyńskiego 7

(32) 230-21-03

45. Mysłowice, ul. Grunwaldzka 20

(32) 318-32-64

73. Tarnów ul Bernardyńska 2

(14) 627-74-94

17. Gorlice, ul. Biecka 12

(18) 353-84-95

46. Mysłowice, Aleja Spacerowa 2

(32) 223-81-45

74. Tuchola, ul. Ks. PPŁK. J. Wryczy 18

(52) 336-56-95

47. Mysłowice, ul.Kopalniana 5

(32) 318-23-83

75. Turek, ul. Kolska 3

(63) 289-20-58

18. Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 14

(95) 718-28-85

48. Mysłowice, ul. Gen.J.Ziętka 59a/1

(32) 223-01-25

76. Tychy, Al. Niepodległości 87

(32) 219-00-77

19. Imielin, ul. Imielińska 79

(32) 223-98-88

49. Nowy Sącz ul. Jagiellońska 22

(18) 440-03-25

77. Wadowice, ul. Krakowska 4

(33) 873-10-66

20. Jarosław, ul. Poniatowskiego 61a

(16) 624-10-12

50. Ostrowiec Świętokrzyski,

78. Wałbrzych, ul. Gdańska 6

(74) 844-68-62

21. Jasło, ul. Koralewskiego 2

(13) 448-45-50

ul. Jana Pawła II 7d

(41) 263-18-41

79. Wałcz, ul. Kilińszczaków 35 lok 1

(67) 250-07-90

22. Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 2

(32) 434-04-92

51. Ozorków, ul. Nowe Miasto 3

(42) 718-12-25

80. Włocławek , ul. Warszawska 7 lok 9

(54) 230-40-60

52. Płock, Al. Jachowicza 44

(24) 267-71-98

81. Wrocław, ul. Piłsudskiego 15

(71) 341-22-30

(33) 876-44-55

53. Poddębice, Pl. Kościuszki 6a

(43) 678-85-17

82. Zabrze, ul. Wolności 245

(32) 271-18-71

24. Katowice, ul. Moniuszki 2

(32) 352-60-40

54. Pruszków, ul. Bolesława Prusa 35a/17

(22) 415-09-09

83. Zielona Góra ul Kupiecka 40

(68) 324-39-29

25. Katowice, ul. Paderewskiego 32c

(32) 256-01-27

55. Przemyśl, ul.Wałowa 13

(16) 676-05-26

84. Złotoryja, ul. Matejki 6

(76) 877-47-55

26. Katowice, ul. W. Pola 36

(32) 201-72-40

56. Radom, ul. Żeromskiego 76/82

(48) 369-02-77

85. Złotów, ul. Wojska Polskiego 13

(67) 263-57-61

27. Katowice, ul. Karolinki 1

(32) 209-73-41

57. Rawa Mazowiecka,

86. Żory, ul. Stodolna 1

(32) 470-11-38

28. Kłodawa, ul. Kościuszki 12 lok 2

(63) 261-60-87

ul. Konstytucji 3 Maja 22

(46) 814-72-17

87. Żyrardów, ul. POW 2d/14

(46) 855-60-01

29. Knurów, ul. Niepodległości 28a

(32) 233-21-21

58. Ruda Śląska, ul. Kalinowa 11

(32) 342-34-70

88. Żywiec, ul. Kościuszki 64

(33) 860-30-06

23. Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jana Pawła II 2a

Bezpłatny Miesięcznik SKOK „Wesoła” oraz SKEF Wesoła Adres redakcji: Ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice, tel. 32- 225-37-38 , e-mail: ps@skokwesola.pl www.skokwesola.pl, redakcja: Agnieszka Kapler, Realizacja wydawnicza: PRacownia MEDIALNA www.pracownia-medialna.pl

PRZYJAZNY SKOK

NR6(48) /2012

PRZYJAZNE PORADY

Przyjazny SKOK nr8  

wydanie 8 magazynu Przyjazny SKOK

Przyjazny SKOK nr8  

wydanie 8 magazynu Przyjazny SKOK

Advertisement