Page 1

BEZPŁATNY BIULETYN SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWEJ WESOŁA NR 8 (40)/2011

PRZYJAZNYSKOK POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCY str.

3

WIELKIE POROZUMIENIE SPRZED 30 LAT str. 4-5

6

BEZ LĘKU O SZKOŁĘ


2

Janusz Duży Prezes Zarządu SKOK WESOŁA

No to koniec wakacji. Nasze dzieci ruszyły do szkół, a ci, którzy urlopy planowali na ostatnie dni – do pracy. Taka zmiana nigdy nie jest łatwa, dlatego na stronach 6-7 mamy dla Państwa garść rad. Przede wszystkim dla rodziców, których dzieci idą do pierwszej klasy albo też pierwszy raz przekroczą progi przedszkola. Ostatni wakacyjny weekend spędziliśmy na zabawie w Mysłowi-

cach-Wesołej. NSZZ Solidarność KWK „Wesoła” i tradycyjnie zorganizowała wielki festyn upamiętniający rocznicę zawarcia Porozumień Sierpniowych. Minęło już 31 lat, a dla wielu uczestników tamtych wydarzeń, to tak jakby to wczoraj. Wspomnienia, dyskusje i szacunek okazywany tym, którzy w trudnych czasach nie obawiali się sprzeciwić totalitarnej władzy. Na fotoreportaż z wielkiej zabawy w Wesołej zapraszam na strony 4-5. Można tam również złapać ostatni promyk lata – opowieść członków SKOK Wesoła o fantastycznym rejsie po mazurskich jeziorach. Wszystkich prowadzących działalność gospodarczą zapraszam na str. 3, zaś wszystkich Członków SKOK Wesoła, a także tych, którzy nimi jeszcze nie są zapraszamy do coraz większej liczby naszych oddziałów. Również tych nowych, jak widać nie stoimy w miejscu. Cały czas się rozwijamy, a jedną z najmłodszych placówek SKOK Wesoła jest oddział otwarty przy ul. Paderewskiego w Katowicach.

KATOWICE ul. Paderewskiego 32c

tel: 32 125 601 27 katowice2@skokwesola.pl zapraszamy pon. - pt. od 8.00 do 16.00

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

RYBNIK ul. Plac Powstańców Śl. 4

15 sierp nia 2011r. mia ło miej sce otwarcie nowe go od dzia łu SKOK Wesoła w Rybniku. Nie było hucznego otwarcia, ale za to w pierwszy dzień pla ców kę od wie dzi ło wie le osób zainteresowanych ofertą SKOK We so ła. Klien ci mo gą tu taj li czyć na fachową i życzliwą obsługę, która pomoże rozwiązać każdy finansowy problem oraz doradzi jak dobrze zainwestować oszczędności. Liczymy na owocną współpracę, dzięki której SKOK We so ła po zy ska nowych członków, a klienci satysfakcję i zadowolenie z nowych produktów.

PRZYJAZNY SKOK

NOWY ODDZIAŁ SKOK WESOŁA

NR8 (40) /2011

ZŁOTY MEDAL I PUCHAR MISTRZÓW ŚWIATA 32. FINAŁU ŚWIATOWEGO ODYSEI UMYSŁU 2011 ZDOBYŁA DRUŻYNA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE GO W GDYNI. UDZIAŁ W KONKURSIE SPONSOROWAŁ SKOK UBEZPIECZENIA zię ki na sze mu fi nan sowe mu wsparciu mło dzi „Ody se usze” mo gli wziąć udział w ko lej nej edy cji te go mię dzy na ro dowe go kon kursu edu ka cyj ne go, któ ry tym ra zem od był się w Ma ry land Sta te Uni versi ty w USA. Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny, w którym rokrocznie bierze udział kilkaset ty-

D

sięcy uczniów i studentów z całego świa ta. Pro gram Odys sey of the Mind to pomysł dr. C. Samuela Miklusa, profesora Rowan University w USA w 1978 r. Patronat nad polska edy cja kon kursu od 2003 r. sprawuje minister edukacji narodowej.

Dzięki twórczemu rozwiązywaniu problemów, dzieci i młodzież uczą się kreatywnego myślenia. Odyseusze” pracują w drużynach, bo grupa to większa siła twórcza niż jednostka. „Odyseusze” współzawodniczą w czterech kategoriach Wiekowych. Źródło: SKOK News nr 8/2011


POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCY

ZŁ T YS . DEN E J W IEŃ DZ

25

KRYZYS FINANSOWY NIE OMINĄŁ TAKŻE TWOJEJ FIRMY? POTRZEBUJESZ GOTÓWKI NA INWESTYCJE? NIC PROSTSZEGO. TERAZ W SKOK WESOŁA MAMY NOWĄ OFERTĘ KREDYTOWĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. OFERUJEMY NAWET 25 TYSIĘCY ZŁOTYCH BEZ ZABEZPIECZEŃ I PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI ferowana pożyczka dla przedsiębiorcy nie ogranicza w żaden sposób, gdyż kredyt konsumpcyjny może przeznaczyć na dowolny cel, który nie musi być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dogodny jest również okres kredytowania – pożyczkę można spłacić

O

zarówno bardzo szybko np. w ciągu trzech miesięcy, jak i rozłożyć spłatę nawet na dwa lata. Tak naprawdę okres kredytowania zależy od nas i naszych potrzeb. Co ważne cześniejsza spłata nie wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych opłat. Korzystając tej z oferty można również uniknąć tego, co często jest bardzo

PRZYKŁADOWA SYMULACJA RAT Okres wysokość raty dla kwoty* 3.000 zł 6.000 zł 10.000 zł 12 miesięcy 270,77 zł 541,52 zł 902,54 zł 24 miesiące 146,88 zł 293,75 zł 489,59 zł *Nie stanowi ofery handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

uciążliwe, czyli zbędnych formalności. Aby złożyć wniosek wystarczy przedstawić jedynie: dwa dokumenty tożsamości, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z ROR z ostatnich dwunastu miesięcy z wpływami w wysokości minimum 100 tysięcy złotych rocznie, pokwitowanie wpłaty składek ZUS z ostatnich 3 miesięcy, pokwitowanie opłaconego podatku do urzędu skarbowego z ostatnich 3 miesięcy oraz zaświadczenie o dochodach. Decyzja kredytowa podejmowana jest błyskawicznie i zapada najpóźniej do drugiego dnia od daty złożenia wniosku. To nie koniec udogodnień,

bo w SKOK Wesoła unikniesz opłaty przygotowawczej, a prowizją zmniejszoyliśmy do minimum. Z otrzymaniem pożyczki nie kolidują również inne kredyty, które akurat spłacamy.

SKOK WESOŁA JEST PRZYCHYLNY DLA WSZYSTKICH, BEZ WZGLĘDU NA WIEK I RODZAJ ZATRUDNIENIA Co więcej analogiczna oferta została przygotowana dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę jak i rencisty czy emeryta.

FINANSE

3


4

ROCZNICOWY PIKNIK „S I SKOK WESOŁA PIKNIK Z OKAZJI XXXI ROCZNICY POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH ORAZ XVIII-LECIA SKOK-U „WESOŁA” JAK CO ROKU ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY PRZEZ SKOK “WESOŁA” ORAZ MIĘDZYZAKŁADOWY ODDZIAŁ ZWIĄZKU NSZZ SOLIDARNOŚĆ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. KWK „WESOŁA” więtowanie rozpoczęła uroczysta Msza święta odprawiona w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Fatimskiej na Wesołej. W wygłoszonej homilii mowa była o patriotyzmie, poświęceniu dla ojczyzny i ludzkiej solidarności. Urodzinowy piknik odbył się tradycyjnie na terenie Ośrodka Wesoła – Fala. Znamienitych gości witał Adam Byzdra Przewodniczący MOZNSZZ „Solidarność”. Założyciel związku i zarazem żywa historia czasów „Solidarności” przypomniał wszystkim najświetniejsze postaci tam-

Ś

tych czasów. Mówił o dokonaniach minionych lat i zmianach jakie się dokonały od tego czasu. – Udało się nam wiele, także w finansach, czego dowodem jest świetnie działający SKOK „Wesoła” – mówił Adam Byzdra, gratulując prezesowi SKOK „Wesoła” Januszowi Dużemu uzyskania „pełnoletności” przez kierowaną firmę oraz życząc dalszych sukcesów. Wśród przybyłych gości byli członkowie władz miasta, holdingu, zaprzyjaźnionych kopalń i przedstawiciele ministerstwa gospodarki.

Nie zabrakło także gorąco witanych legend czasów „Solidarności”: Zbigniewa Pietrzyka, Marka Kępskiego i Maksymiliana Klanka. – Tradycja piknikowego świętowania, to jednak przed wszystkim festyn na pożegnanie lata zorganizowany z myślą o rodzinach pracowników KWK Wesoła i członków SKOK „Wesoła” – mówi Janusz Duży. A zabawa była przed-

nia – od dmuchanych zamków i malowanych twarzy dla maluchów po występy wspaniałych zespołów artystycznych i pokaz sztucznych ogni o północy na zakończenie zabawy. Jak przystało na festynowy charakter dnia, pod parasolami dorośli mogli skosztować tradycyjnego jadła i przedniego piwa, a najmłodśi lody i watę cukrową. GH

XIII REJS KADRY JEZIORACH MA TO BYŁA WSPANIAŁA PRZYGODA ZARÓWNO DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PATENT ŻEGLARSKI, JAK I DLA TYCH, KTÓRZY DOPIERO POZNAWALI ŻEGLARSTWO. AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI TO NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA, NOWE UMIEJĘTNOŚCI, ALE NIE TYLKO Taki rejs przede wszystkim dobra zabawa, dzięki której można zapomnieć o codziennych problemach, odstresować się i nabrać dużo energii do pracy.

PRZYJAZNY SKOK

NR8 (40) /2011

Wielkie Jeziora Mazurskie to unikalny system jezior połączonych kanałami we wspaniały szlak wodny. Jak najlepiej poznawać Krainę Tysiąca Jezior? Oczywiście z pokładu jachtów. To tutaj znajdują się konkurujące o miano żeglarskiej stolicy Mikołajki i Giżycko, największe polskie jeziora – Śniardwy, Mamry, Niegocin. Wielkie Jeziora Mazurskie to region obejmujący środkową część Pojezierza Mazurskiego o powierzchni 1732 km, z czego 486 km zajmują jeziora. Jeziora połączone są systemem kanałów. Jest to obszar uwielbiany przez miłośników sportów wodnych, wędkarstwa i letników. W XIII Rejsie Kadry po Wielkich Jeziorach Mazurskich uczestniczyli członkowie SKOK Wesoła z oddziału przy kopalni Wujek w Katowicach. Załogę skipera Janka Kaszuba tworzyli: Tomek, Piotrek, Janek, Wojtek i Grzegorz.


SOLIDARNOŚCI”

Y PO WIELKICH AZURSKICH

AKTUALNOŚCI

5


6

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE INSPIRUJĄ DZIECKO DZIECI ZAWSZE ZASKAKUJĄ NAS NIESPOŻYTYMI POKŁADAMI ENERGII. POTRZEBUJĄ SIĘ WYSZALEĆ, ZABIĆ NUDĘ I SPOTYKAĆ SIĘ Z RÓWIEŚNIKAMI. W WIEKU 7-8 LAT CZĘSTO NIE MAJĄ JESZCZE UKSZTAŁTOWANYCH ZAINTERESOWAŃ, TRZEBA JE W NICH DOPIERO ROZBUDZIĆ. WYDAJE SIĘ, ŻE NAJLEPSZĄ NA TO METODĄ SĄ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE. ALE JAK JE WYBRAĆWŁAŚCIWE?

ożliwości jest wiele: zajęcia językowe, sportowe, artystyczne albo naukowe. Organizują je zarówno szkoły, domy kultury, jak i prywatne firmy. Pragnąc zapewnić dzieciom jak najlepszą rozrywkę, a przy okazji dobrą opiekę, łatwo możemy przesadzić.

M

PUŁAPKA WŁASNYCH AMBICJI

radzi POMOC PIENIĘŻNA PRZYZNAWANA W RAMACH PROGRAMU WYPRAWKA SZKOLNA JEST W CAŁOŚCI ZWOLNIONA Z PIT. soby, dla których jest to zbyt duży wydatek, będą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup podręczników. Wartość pomocy udzielonej w ramach rządowego programu wyprawka szkolna jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Agnieszka Sakowska, ekspert w ECDDP, wskazuje, że pomoc przyznana na zakup podręczników szkolnych spełnia wszystkie przesłanki, o których mowa w tym przepisie. Jest pomocą materialną, przeznaczoną dla uczniów, pochodzi z budżetu jednostek zarządu terytorialnego lub z budżetu państwa i jest przyznana na podstawie odrębnych przepisów rozporządzenia do ustawy o systemie oświaty. – Zwolnienie to nie jest limitowane. Zatem wolna od podatku jest cała kwota przyznanej pomocy, bez względu na jej wysokość – podkreśla Agnieszka Sakowska. Renata Kabas-Komorniczak, doradca podatkowy w Rödl & Partner, dodaje, że pomoc dotyczy dwóch kategorii uczniów, tj. z określoną niepełnosprawnością lub pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto.

O

PRZYJAZNY SKOK

NR8 (40) /2011

SZKOLNA WYPRAWKA – Dofinansowanie wynosi od 180 do 390 zł, a wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 – mówi Renata Kabas-Komorniczak. Termin składania wniosków jest ustalany przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku szkół kierunkowych, np. muzycznych – w terminie ustalonym przez ministra kultury. Dyrektor zwraca koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu. – Podstawą zwrotu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego albo rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników – podpowiada ekspert Rödl & Partner. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków. Wyprawka szkolna Wyprawką objęci są uczniowie rozpoczynający rok 2011 – 2012 w klasach I–III szkoły podstawowej, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej. Dofinansowany jest m. in. zakup podręczników do kształcenia ogólnego. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Szukając zajęć dla dzieci kierujemy się różnymi przesłankami. Chcemy, by miały z nich w przyszłości korzyść, więc posyłamy je na kurs angielskiego czy niemieckiego. Sądzimy, że ruch będzie dobry dla ich zdrowia, więc zapisujemy syna do szkółki karate, a córkę na jazdę konną. Zakładamy, że warto kształtować w młodym człowieku wrażliwość, więc fundujemy mu lekcje rysunku. Często jednak za tmi pobudkami stoją nasze własne niespełnione pragnienia i ambicje. Rodzic chce, żeby dziecko znało języki, bo sam nie nauczył się ich należycie, a teraz brakuje mu kwalifikacji na wymarzone stanowisko. Tata kocha sport, ale nigdy nie odniósł sukcesów i ma nadzieję, że potomkowi pójdzie lepiej. A mama chce się pochwalić małym muzycznym geniuszem. Nie tędy droga. Zanim zapiszesz dziecko na kurs wspinaczkowy albo kółko ceramiki zastanów się, czego ono samo by chciało. Jakie zajęcia są zgodne z jego charakterem i temperamentem. Czy woli spędzać czas z książką w domu, przyswajając nową wiedzę, czy też jest osobą towarzyską, która ceni kontakty z innymi dziećmi. A może jest bardzo żywe i potrzebuje się wyładować. Nic nie może bardziej unieszczęśliwić chłopca, dla którego idolem jest gitarzysta rockowy, niż lekcje gry na akordeonie.

ŻYCIE PONAD STAN Nie oszczędzamy chcąc zapewnić naszym pociechom to, co najlepsze. Jednak to co luksusowe, wcale nie musi być najlepsze, zwłaszcza dla dziecka. 10-latek raczej nie doceni uroków kursu językowego w 5-gwiazdkowym hotelu. Nie wykorzysta również możliwości aparatu fotograficznego za kilka tys. złotych. Zamiast tego może stać się obiektem zawiści kolegów z klasy, których rodziców nie stać na podobne fanaberie, a przez to poczuć się wykluczony i osamotniony. Dlatego też kierując syna lub córkę na zajęcia pozalekcyjne, pamiętaj o tym, by dostosować je do ich wieku i możliwości. Zainteresuj się również, co jest popularne wśród grupy rówieśników ze szkoły, by mogły dzielić z kimś zainteresowania.

KWESTIA WYTRWAŁOŚCI Nie zdziw się, jeśli twoje dziecko okaże słomiany zapał. Na początku roku szkolnego będzie chciało uczestniczyć codziennie w innych zajęciach pozalekcyjnych, ale już po 2-3 miesiącach znudzi się nimi i braknie mu samozaparcia. Nie zmuszaj go do aktywności tylko dlatego, że poniosłeś już związane z tym wydatki. Osobom, które nie mają jeszcze wyrobionych zainteresowań po prostu ciężko jest się zdecydować na jedną przyjemność i chcą próbować różnych rzeczy. Z czasem przekonują się, że nie są w czymś dobre lub nie sprawia im to oczekiwanej frajdy i rezygnują. Wspólnie zdecydujcie, na jakie jedne lub dwa zajęcia dziecko będzie nadal uczęszczać i zadbaj o konsekwencję w tym postanowieniu. Przynajmniej do końca roku szkolnego. Zofia Bielska


ZADANIEM PRZEDSZKOLA JEST NIE TYLKO ZAPEWNIENIE DZIECIOM OPIEKI , W CZASIE, GDY RODZICE PRACUJĄ. MA IM TAKŻE POMÓC ROZWIJAĆ SIĘ WSZECHSTRONNIE: PRZYGOTOWAĆ DO NAUKI CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA, ALE RÓWNIEŻ UCZYNIĆ Z NICH OSOBY PRZYJACIELSKIE, ZARADNE I TWÓRCZE. TOWARZYSKIM I SAMODZIELNYM 4-5 – LATKOM MÓWIĄCYM I UMIEJĄCYM SAMODZIELNIE JEŚĆ I KORZYSTAĆ Z TOALETY, ZNALEZIENIE SIĘ W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNIKÓW NIE SPRAWIA ZWYKLE TRUDNOŚCI. JEDNAK DZIECI 3-LETNIE CZY NAWET MŁODSZE, KTÓRE TRAFIAJĄ DO TAKICH PLACÓWEK Z POWODU BRAKU MIEJSC W ŻŁOBKACH, BOJĄ SIĘ ROZSTANIA Z RODZICAMI. JAK JE ŁAGODNIE WPROWADZIĆ W NOWĄ SYTUACJĘ?

JAK OSWOIĆ DZIECKO Z PRZEDSZKOLEM? rzyzwyczajaj malucha do przedszkola stopniowo. Zanim zostawisz go tam na cały dzień, porozmawiaj z nim. Opowiedz mu o tym, co będzie robić, zachęć do zabawy z innymi dziećmi. Okaż zaufanie opiekunkom przedszkolnym. Dziecko nie poczuje się pewnie dopóki będzie wyczuwać twoje obawy i niepokój. Jeśli będzie bardzo się bało rozstania, przez pierwsze dni zostań z nim na kilka godzin zabawy, a gdy się zmęczy, zabierz do domu. Niech oswoi się z innymi dziećmi i opiekunami w twojej obecności, dając mu po czu cie bez pie czeń stwa. Po zo stań jednak na uboczu, by dziecko chciało się stać częścią grupy i zapomniało na chwilę o tobie. Stopnio-

P

wo wy dłu żaj czas spę dza ny w przedszkolu. Jeśli rozpacz przy rozstaniu się przedłuża, niech malucha do przedszkola odprowadzi go drugi z rodziców, do którego jest nieco mniej przywiązany albo babcia czy dziadek. Daj dziecku odpocząć po powrocie do domu. Po intensywnych przeżyciach w dużej grupie może być bardzo zmęczone i pobudzone. Przyprowadzić go do przedszkola nieco później, by skrócić czas pobytu (nie wyciągaj go jednak wcześniej w środku najlepszej zaba wy). Początkowo pozwól by zostało w domu dzień czy dwa w tygodniu, jeśli jest zbyt podekscytowane. Zofia Bielska

Czy można odliczyć od podatku składkę na komitet rodzicielski? ednym z wydatków związanych z początkiem roku szkolnego jest składka na tzw. komitet rodzicielski, czyli pieniądze gromadzone przez radę rodziców na potrzeby szkoły. Wysokość składki jest ustalana przez samych rodziców, a zgromadzone w ten sposób fundusze są przeznaczane najczęściej na nagrody na koniec roku, czasem na podręczniki dla biedniejszych uczniów czy dożywianie dzieci w szkole. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty opłata ta jest (i zawsze była) dobrowol-

J

na. Szkoła nie może zmuszać do jej wniesienia. Jest to rodzaj darowizny, jednak niestety w świetle obecnych przepisów podatkowych nie można jej odliczyć w zeznaniu podatkowym. Jeśli nie jesteś przekonany czy warto te pieniądze wpłacić, sprawdź regulamin rady rodziców, gdzie powin ny być okre ślo ne za sa dy ich wydatkowania. Masz również prawo do wglądu w rozliczenie kwoty zebranej w ubiegłym roku. Każdy wydatek z tego tytułu musi być dokładnie udokumentowany. ZB

PRZYJAZNE PORADY

7


8

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Jak Pani Basia chciała... ...WZIĄĆ POŻYCZKĘ NA REMONT ŁAZIENKI, A DODATKOWO UBEZPIECZYŁA W SKOK UBEZPIECZENIA SWOJE MIESZKANIE Pani Basia (członek SKOK Wesoła): Dzień dobry, potrzebuję zlikwidować lokatę. Oszczędzaliśmy na komunię wnuczki, ale przydarzyło się nieszczęście. Pod naszą nieobecność pękła rura i zalaliśmy sąsiadów. Teraz musimy wyremontować nie tylko swoją, ale i ich łazienkę. Pracownik SKOK Wesoła: To nie dobrze, gruntowne naprawy kosztują nie tylko wiele nerwów, ale i pieniędzy. Pani Basia: No tak, na szczęście sąsiedzi poprosili tylko o kupno farb i niewielką pomoc. Pracownik: To dobrze, bo mogli zażądać pokrycia wszystkich kosztów remontu. Myślała Pani o zabezpieczeniu się na wypadek zalania? Pani Basia: Nawet mi to nie przyszło do głowy, a ile by mnie to kosztowało? Pracownik: Nie jest to duży koszt, zależy od zakresu ubezpieczenia. Czego się Pani jeszcze obawia? Pani Basia: No chyba jeszcze kradzieży. Szczególnie teraz, gdy wyjeżdżamy do rodziny.

Pracownik: Tak naprawdę, to koszt ubezpieczenia zależy od Pani. O zakresie ubezpieczenia sama Pani zdecyduje, ja postaram się pomóc w dopasowaniu oferty do Pani potrzeb. Proszę pamiętać, że ubezpieczenie to w Pani przypadku najlepsze zabezpieczenie majątku. Nie będzie Pani potrzebowała kolejnej pożyczki na remont w sytuacji zalania, pożaru czy kradzieży ponieważ ubezpieczenie to gwaran cja sprawnej likwidacji szkody i szybkiej wypłaty odszkodowania. Nawet przy kolejnym zalaniu sąsiadów TUW SKOK pokryje koszty remontu ich mieszkania. Pani Basia: Wspaniale! Jestem zainteresowana. Pracownik: Woli Pani zapłacić gotówką w ratach, czy żeby składkę potrącić z wypłacanej pożyczki? Pani Basia: Proszę potrącić z pożyczki. Pracownik: Bardzo dziękuję. Pani Basiu, dokonała Pani naprawdę trafnego wybo ru! Proszę pamiętać, że w razie wątpliwości zawsze służę pomocą.

Bezpłatny Miesięcznik SKOK „Wesoła” oraz SKEF „Wesoła” Adres redakcji: Ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice tel. 32- 225-37-38 e-mail: ps@skokwesola.pl www.skokwesola.pl redakcja: Jacek Czajowski, Agnieszka Kapler Realizacja wydawnicza: PRacownia MEDIALNA www.pracownia-medialna.pl

PRZYJAZNY SKOK

NR8 (40) /2011

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie. Poziomo: 1 – dostojny partner gęsi, 5 - rządek, 8 - tam obejrzysz piramidy, 9 - butelkowanie, 10 - starożytny pojazd, 11 - sprawiedliwy płyn, 12 ósmak, 14 - wyścigowe autko, 16 grupa wędrownych aktorów, 17 rzadko spotykane imię żeńskie, 19 presja, 21 - rodzaj fryzury, modnej przed laty, 22 - krzyżówkowy wulkan, 25 - autor „Skąpca”, 28 - narzędzie chirurga, 29 - uprzywilejowana grupa ludzi, 30 - szkliwo, 32 - sproszkowany tytoń, 34 - nieudane przedstawienie, 35 - np. kiwi, 36 - zadanie do wykonania w wojsku, 37 – miasto w woj. świętokrzyskim, 38 - kałamarnica, 39 - pierwiastek chemiczny. Pionowo: 1 - wódz rzymski, mąż

Agrypiny Starszej, 2 - tkanina na pościel, 3 - zbrojny spisek, 4 - o kimś małego wzrostu, 5 - kram, 6 - członek Narodowej Demokracji, 7 - nauka o dziedziczności, 13 - choroba krwi charakteryzująca się obniżoną krzepliwością, 15 - wyobcowanie, 18 skamieniała po stracie dzieci, 20 nieczysta sprawa, 23 - kiedy kończymy pracę, przejmuje nasze obowiązki, 24 - udaje rewolwer, 26 - „produkuje” energię jądrową, 27 dwużeństwo, 28 - lampka na baterie, 31 - ... polelum, 33 - kotki. Od powiedzi pro szę przesy łać na adres e-mail: ps@skokwesola.pl lub na adres pocztowy: SKOK Wesoła, ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice. Dla trzech pierwszych osób, które przyślą poprawne hasło – nagrody niespodzianki!

W WOLNEJ CHWILI

Przyjazny Skok nr 8  

Magazyn Przyjazny Skok wydawany przez Skok Wesoła

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you