Page 1

MODERNA

HÄSTKRAFTER Årgång 16, nr 3 2013

Medlemsblad för

Reseskildring från

Sommar

minne

VÄGLÖST LAND

Teknik & redskap redskap Teknik &

Pferde stark

Skogs- & bruksSpannkörning

- på bredden körnings SM och


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Styrelse Ordförande & Arbetsutskottet Roland Wirenborg Granhammar 143 736 91 Kungsör 0227 – 231 16 0707 – 23 61 97 roland.wirenborg@stromsholm.com Vice ordförande Tom Meurling Hemfridsvägen 3 192 67 Sollentuna 073 – 915 23 67 tom.meurling@tele2.se Sekreterare Jessica Rytter Åsen, Brunnmyrvägen 9 796 90 Älvdalen 073 – 922 22 15 jessica_rytter@hotmail.com

Övriga ledamöter Camilla Perhult Knutby-Åsby, Dalhamn 211 740 12 Knutby 070 – 28 76 316 c_perhult@hotmail.com Mats Thomsson Gustavslund 241 62 Löberöd 070 – 647 04 97 info@thomsson.nu Stina Ek Bredgård Kungsåra Bjuggsta 11 725 98 Västerås 076 - 569 24 74 christina.ek.bredgard@vasteras.se

Arbetsutskottet Per Madestam Ängabacken Grevbäck 544 91 Hjo 0503 – 127 76 0730 – 932 646 per.madestam@ naturnarahastkraft.se Sofia Springer Dalarövägen 194 137 71 Dalarö 070 – 417 26 73 sofia.springer@spray.se

Redaktion Moderna Hästkrafter Per Madestam (se styrelse)

Layout/grafisk form Simon Rimshult Lilla Alstugan 544 91 Hjo 0703464169

Anders Finnstedt 0640 183 32, 0706 - 59 41 84 finnstedt@bredband.net

Ansvarig utgivare Roland Wirenborg

Jessica Rytter (se styrelse)

Kristina Nilsson 0730-36 45 58

Hemsida www.skogshasten.com Webmaster Emma Norén emma@cowberry.se 0708-77 05 58

Sigvard Gustavsson (se kassör/medlemsregister)

Lena Erkers Nittsjö 78 795 91 Rättvik 0248-175 31 lena.erkers@edu.rattvik.se

Mats Thomsson (se styrelse)

Kassör / medlemsregister

PR-ansvarig Emma Norén (se hemsida)

Entreprenörsgrupp Lotta Nenzén (se styrelse) Peter Ekholm Laivavägen 30 553 92 Haparanda 070-205 85 55 arbetshasten@mail.com

2

MH nr 3/13

Gert Linnér Gränna 0390 - 503 97, 0706 - 630 54 24 Andrers Finnstedt (se Red.gruppen)

Utbildningsgrupp

Sigvard Gustavsson L:a Frösboholma 280 22 Vittsjö 0708 - 250 278 register@skogshasten.com

Lotta Nenzén Simtuna Heby 3 749 71 Fjärdhundra 070 – 514 25 64 lotta@hastkraftfjardhundra.se

Valberedning

Mailadress redaktor@skogshasten.com

Camilla Perhult (se styrelse)

Ersättare Gunnar Bärlund Rude 619 694 98 Närkesberg 0583 – 420 01 070 – 647 01 59 basen63@live.se

Håkan Carlsson Gödeby 53 311 65 Vessingebro 070-740 36 00 info@godeby.com

Omslagsbilden:

Per Madestam (se styrelse)


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Än en gång vill jag tacka alla medlemmar som på olika vis bidragit med innehållet till denna tidning. Simon har lagt en hel del arbete på disponering och layout.

sid 4

Redaktionsgruppen gm Per Madestam

sid 5

Ordförande har ordet Presentation av entreprenörsgruppen Presentation av nya styrelsemedlemmar och ny webmaster

sid 6

Frågespiltan

sid 7

Teknik & Redskap -Ridbaneharv

sid 8-13

Gödselhanteringsreportage

sid 14-15

Skogshästen och kuskutbildningen på Grevagården

sid 16-17

Spannkörning på bredden och längden Hästkörarseminarium 25

sid 18

Protokoll från riksstämma

sid 19

Rapport från Strömsholm

sid 20

Distriktinfo: Skaraborg

sid 21

Krönika av Jenny Göransson

sid 22-24

Väglöst land

sid 25-26

Insändare

sid 27-28

Vagnshistoriska sällskapet

sid 29

Info: Hästkörarkurs steg 2 Pferde Stark Distriktinfo: Skåne

sid 30

Annonser

baksidan

Kommande aktiviteter I nästa nummer

Medlemskap i Skogshästen 2013

Moderna Hästkrafter är en medlemstidning för Skogshästen, föreningen för körning med häst, som kommer ut med 4 nummer om året.

informationsmaterial om föreningen. Därefter får man Moderna Hästkrafter hem i brevlådan fyra gånger per år, så länge man är medlem!

Medlemsavgiften är 370 kr/huvudmedlem +20kr/ familjemedlem och betalas årligen. Nya medlemmar erlägger avgift på nedanstående bankgiro med namn och adress tydligt textat, även namn och födelseår på ev. familjemedlemmar.  När avgiften är erlagd kommer en bekräftelse på medlemsskapet samt

Bg 5727-1975 OBS! Om du bor utanför Sverige betalar du genom att använda vårt IBAN-nummer. Swift/bic: SWEDSESS IBAN nr: SE 2880000823961532061098

MH nr 3/13

3


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Ordförande har ordet Så var sommaren till ända, den försvann lika fort som en avlöning. Tänk hur det var när man gick i småskolan. Då var sommarlovet hur långt som helst, när livet bara bestod av lek. ”Vad tycker du att du pysslar med nu då” hörde jag någon glunka på andra sidan. En underbar sommar var det i alla fall. Höskörden gick som en dans, sällan har väl vädrets makter varit så här nådiga. Glädjen kan snabbt förbytas mot tragik. Jag tänker på familjen Göransson i Andrarum som fick tre arbetshästar dödade av åskan. Likaså Elin Ehnberg som förlorade en av sina körhästar och Klaus som förlorade sin dragare. Vad säger man i ett sådant läge? Naturens krafter kan vi inte råda över, men ändå. Alla vi som på olika sätt arbetar med hästen i fokus vet hur svårt det är när en körhäst faller ifrån. När det sker på ett så bryskt sätt som detta är det näst intill

4

MH nr 3/13

oöverstigligt. Vi deltar i tanke och på olika sätt i handling med berörda. Ett nytt kuskgäng har anlänt Strömsholm. För dagen en man och sex kvinnor. Utförligare presentation längre fram i MH. En ny turistvagn har vi handlat in till våra körhästar. Tack vare vår chef Janne, som lyckades få huvudsponsorena att inse behovet av en för anläggningen passande vagn. Den invigdes med bandklippning och bubbel. Förspänd med trespann körde vi sponsorerna på en guidad tur runt området. Ett av våra första uppdrag blev att skjutsa vår konung och drottning som gästade Västmanland och Strömsholm den 30 augusti. Kungaparet firar 40 år på tronen och gästar med anledning av det samtliga län i Sverige. På kuskbocken jag och Bettan. Våra elever har ju inte lärt sig köra trespann än: Vilken tur för oss!

Övriga trevligheter blir ett besök på det anrika Eks åkerimuseum utanför Västerås. Ett deltagande på skogsdagar som länsstyrelsen och skogsstyrelsen anordnar i Ladvik står också på programmet med vår egen Tom Meurling som samordnare. Havren som kuskarna sådde i våras (utan mistor) är nu skördad. Vi slog den med enbetsslåttermaskin och motorförställ med eftervagn och slåtter. Med solhjulsräfsan vi köpte av Lasse strängades havren för att sedan pressas med motorförställ och småbalspressen. Bli utmärkt foder med både strå och kärna. Nu väntar härliga höstdagar med förhoppningsvis en del regn så plöjningen kan komma igång. Tysklandresan blev en höjdare, men det hade jag ju utlovat. Lång resa men med mycket sevärt. Ordf. Roland


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Anslagstavla

i

Bidrag till kuskar i SM-tävlingar Vid ett styrelsemöte i somras diskuterades hur kostsamt det kan bli att ställa upp i in en SM tävling. Alltifrån transport, mat, boende till uppstallning och startavgifter. Då ett av föreningens syften är verka för intresset och kunnandet av hästen i arbete känns det angeläget att uppmuntra duktiga kuskar till att åka på dessa arrangemang där många kan se och inspireras till egen utveckling på området, men också att vara ambassadörer för hästkörare i Sverige. Styrelsen beslutade därför att sponsra Skogshästen medlemmar som kvalificerat sig till SM i plöjning, skogs- och brukskörning med häst. Bidraget ska då kunna täcka startavgiften eller delar av startavgiften. Bidraget delas på de medlemmar som söker och storleken kan därmed variera från gång till gång. Hur mycket som kommer att budgeteras för detta är ännu inte klart, men kommer att fastslås i budgeten för 2014. Bidraget måste alltså sökas, men beviljas alla berättigade medlemmar. Gäller fr.om. SM-tävlingarna 2014. Mer info hittar ni på vår hemsida.

Almanacka 2014 Det har kommit in flera önskemål om att föreningen åter ska producera en almanacka. Vi kommer därför i år prova med att göra en kombinerad MH nr 4 2013 och väggalmanacka för 2014. Tanken är också att medlemmar ska kunna beställa extra sådana almanackstidningar mot en avgift. Dock behövs bra hästkörningsbilder från årets alla skiftningar. Skicka därför in sådana till redaktionen. Mer information om detta finner du på tidningens baksida.

Fortbildning/Grundkurs Instruktörer Steg 1 & 2 När denna tidning når era händer är det ganska snart dags för vår första Steg 2 kurs på Strömsholm. Den är just nu full över sina breddar och vi fortsätter planera för ännu en kurs Steg 2! Dessutom planerar vi för ännu en steg 1, så skicka in intresseanmälningar till mig, så får ni information så snart vi har närmare koll på datum & plats! Var nog att ange om ni är intresserade av steg 1 eller steg 2! Frågor & intresseanmälningar till Camilla, camillashastentreprenad@ hotmail.com eller ring 070-287 63 16 Mvh Utbildningsgruppen Skogshästen

PR-ansvarig Att få fram ändamålsenlig information, foldrar och andra trycksaker för att i olika sammanhang marknadsföra föreningen och körhästens förträfflighet har varit svårt att få till. Inför ett evenemang i somras fördes frågan om PR-ansvarig på tal. Styrelsen beslutade att tillfråga vår webbmaster Emma Norén om ett sådant uppdrag. Emma var positiv till en sådan uppgift och vi välkomnar henne därför nu också i den funktionen. Det är förnämligt att ha en PR-ansvarig som både kan branschen vad gäller trycksaker, såväl kontakter som produktion och som själv har ett genuint intresse för körning med häst. Har du synpunkter på hur vårt informationsmaterial ska se ut hör av dig till styrelsen.

MH nr 3/13

5


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Frågespiltan Frågespiltan denna gång har kommit att handla om hästens utrustning. I Svarspanelen denna gång återfinns vår egen ordförande Roland Wirenborg. Hur mycket ska en draglina hålla för? Nya linor i all ära men ofta hittar man gamla draglinor och då är det svårt att veta om de håller. Vi som inte har någon avancerad utrustning att kunna kolla och inte vill utsätta hästen för att något går sönder kanske kan hissa upp någonting i ex en frontlastare för att kontrollera säkerheten, men frågan kvarstår: hur mycket ska draglinan hålla för? Mats Norell, Dala Husby

Tum? Om man ska köpa en sele: Hur vet man om den är small, medium, large eller X-large? Mvh frustrerad 08 med centimeter måttstock, medlem nr. 1614

Svar:

Svar: Man brukar säga att en häst kan dra ungefär sin dubbla kroppsvikt. Då skulle man kunna tro att det räckte med att de två linorna tillsammans hade den kapaciteten eftersom belastningen fördelas på två vid svängeln. Men i frågan om kapacitet vid drag bör man ha dubbel säkerhet, vilket betyder att varje enskild draglina ska hålla för hästens dubbla kroppsvikt. Det betyder således att om hästen väger 600 kg ska varje draglina hålla för 1200 kg. Du ger själv exempel på hur man kan kontrollera detta med ett lyftprov. Det kan vara bra att veta att reglerna för kapaciteten vid lyft är ännu hårdare. Jag har för mig att här gäller trefaldig säkerhet, dvs en lasstropp där maxbelastningen anges till 600 kg, måste i verkligheten hålla för 1800 kg. Allt för att säkerhetsställa att man inte använder för dålig utrustning som kan orsaka fruktansvärda katastrofer, men i fråga om dragkapacitet gäller alltså dubbel säkerhet. Det kan vara klokt att kontrollera sina draglinor emellanåt. Vi som kört mycket med replinor vet att de frestar väldigt där som linan är fästad i metallhylsan. Särskilt om linorna utsätts för fukt nöter det i repets fibrer här. Har någon gjort felet att borra i replinor för att göra hål för niten som låser fast linan i hylsan har man också begränsat linans kapacitet avsevärt eftersom fibrerna då försvagats/fläkts. Använd speciell syl till ändamålet. Roland Wirenborg är 62 år och bor i Granhammar mellan Kungsör och Arboga. Roland arbetar som instruktör vid kuskutbildningen på Strömsholm. Han arbetade dessförinnan flera år som instruktör och kursledare vid motsvarande utbildning på Kvinnersta, Örebro. Roland har flera SM titlar i hästplöjning bakom sig och förutom sin fantastiska känsla i tömmen har han en enorm bredd i sin kompetens vad gäller allt ifrån tillverkning och reparation av såväl teknisk utrustning som selmakeri till känsla för vett och etikett vid offentlig hästkörning. Tillsammans med sin hustru Mia driver han också företaget Granhammars hästservice med diverse uppdragskörningar och transporter av häst. I stallet hemma finns ett flertal körhästar, bl. a nordsvenska avelshingsten Lindus. Roland är ordförande i Skogshästen sedan 2011. Har du något du funderat på som har med hästkörning, körhästen (eller blivande körhästen), inkörningshästen, hästköraren eller redskap/utrustning att göra? Kanske är det flera som går med samma funderingar som du? Skicka in din fråga till redaktor@skogshasten.com så plockar vi ihop en svarspanel med mycket erfarenhet i ämnet. Skriv ”Frågespiltan” som rubrik. Frågor med stort allmänintresse prioriteras. Ange gärna medlemsnummer så att vi kan återkomma om något är oklart.

6

MH nr 3/13


Ansvariga för sidan Anders Finnstedt

Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

finnstedt@bredband.net

Teknik & redskap

Roland Wirenborg roland.wirenborg@stromsholm.com

Parrede Text & foto: Niklas Angelöf

När vi köpte vår Fössingvagn fanns det ingen parstång med och när det blev aktuellt att dra den med par började jag fundera på en lösning som byggde vidare på originalskaklornas rekning. 9x50 mm plattstål och M16bultar införskaffades. Bultarna jag köpte var onödigt långa eftersom jag ville ha en ogängad del som plattjärnet skulle få skava på. I originalutförandet för enbett sitter det 4 st 9x50 mm plattjärn som är 850 mm mellan hålen för skaklorna. Dessa blev för korta för att kunna använda som våg till parredet. På de nya plattjärnen, som bockades till i kompisens lilla hydraulpress, blev det 1050 mm mellan hålen. För att hålla ihop skaklorna bakom varje häst sitter det två raka järn med 750 mm mellan hålen för skaklorna. Ytterskaklorna är vagnens originalskaklor. De inre är hemmabyggda av 42 mm galvade vattenledningsrör. Böjningen gjordes i skruvstycke och genom att glödga böjarnas yttersidor. Med så tjockt gods som 5 mm går det ganska bra utan bockningsapparat eller sandfyllning. För att inte påfrestningen skulle bli för stor om hästarna fick för sig att gå åt olika håll satte jag en läderrem i en för ändamålet ditsvetsad ögla på innerskaklorna. Det kritiska i tillverkningen är att får exakta mått mellan alla hål. Jag lyckades inte helt med det vilket gör att järnen måste ha sin speciella plats och riktning för att bultarna ska vara lätta att få i. Skakelredet fungerar bra och har dragit människor, timmer och ”husvagn” i några år nu. Några nackdelar har vi upptäckt. De tunga rören gör att Veronica inte orkar spänna för själv. Under vår hästsemester på Hovleden på Gotland tog jag en morgon bilen för att skaffa vatten efter att Veronica gett sig av med ”husvagnen”. Vi hade bestämt att sammanstråla och parkera bilen på en annan plats. På vägen kommer hon till en färist som inte gick att runda med vagn. Spänna från, ta runt hästarna och dra över vagnen gick bra. Men inte att spänna för. Det tog några timmar att hitta henne och komma vidare. Om jag ska göra några modifieringar av skakelredet så skulle det vara att byta ut främre 1,5-2 metrarna på skaklorna till tunnväggiga rör, typ avgasrör. Jag tror det går att beställa med vissa krökningar. En annan nackdel är att om hästarna har för olika höjd så vill däckeln glida snett på den större hästen. Om man inte drar för tunga lass så kan man kanske justera däckelgjorden och få en något bruten draglinje. Till årets hästsemester på Gotland så har jag byggt en ny framvagn till ”husvagnen” och den här gången så kommer hon definitivt orka spänna för själv.

MH nr 2/13 3/13

7


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Ett

Sommarminne

I förra numret av Moderna Hästkrafter efterlyste vi medlemmars körupplevelser under sommaren 2013. Här följer resultatet. En intressant reflektion är att alla bidrag är arbetskörningsrelaterade. Inga badutflykter och fikakorgar här inte! Passar därför bra att placera ”Rolle” sist i reportaget. Där har vi en sann livsnjutare!

Sofia Springer Text & foto ingrid HultHage

l det är miljönämnden som anslagit 240 000 kronor ur ”klimatmiljonen” till att bekosta arbetshästen i Jordbro. Syftet med pengarna är att uppmuntra kommunala klimatsatsningar. exempel på andra projekt: solceller för laddning av elbilar och solfångare, tygblöjor och nya tvätt- och torkmöjligheter vid Handens förskola, medel till insamling av matavfall vid äldreboende. ”Jätteroligt att få jobba med sin bästa vän”, säger Sofia Springer – ägare till Luring. Hon ser hästen som ett bra komplement till maskinerna. om det är svårt att ta sig fram, exempelvis i skogen, kan en arbetshäst kanske lättare göra det.

Hästen Luring drar lasset på uppdrag av kommunen runt fjordingen flockas barnen i Höglundapar­ ken, nyfikna, och ”matte” Sofia Springer och hen­nes medhjälpare har fullt sjå att hinna med att svara på alla frågor som haglar över dem. Fjordhästen Luring är Sofias arbetskamrat och det är första dagen som han är i selen på uppdrag av Haninge kommun. Med sin tjocka man i ling­ ult och svart – lätt fladdrande – drar han fram på parkvägen med en vagn efter sig.

8

MH nr 3/13


vad är det då som luring ska göra? – Vi hjälps åt med att tömma papperskorgarna i parken, förklarar Sofia som håller i tömmarna. Hon tömmer korgarna och Luring får dra lasset med allt skräpet. Men tanken är också att Luring ska klippa gräset, fast inte bara med tänderna. – Han ska få dra en gräsklippare med tre cylin­drar. Förutom att dra vagn och gräsklippare, har Luring till uppgift att sprida ”ljus och glädje” omkring sig. Något han bjuder på, alldeles gratis. Och Sofia är mycket nöjd med att ha honom som kollega: – Bättre arbetskamrat kan man inte ha, säger hon. Om man får tro Sofia så kan inte heller Haninge kommun få en bättre medarbetare än en arbets­häst som Luring: – Hästen gör ju alltid sitt bästa! Hur går det då till att lära upp en häst till att bli en arbetshäst? – Man börjar redan då den är ett föl. Den får gå vid sidan av sin mamma och lära sig. På så sätt får den lära sig grunderna. Luring trivs allra bäst och är allra duktigast i sko­gen, där det är lugnt och skönt. Där får

Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

han hjälpa till att dra timmer. Om jag nu skulle få lust att köpa en arbetshäst: Hur mycket kostar den? – Cirka 50 000 kronor, svarar Sofia. Men det finns ett aber. Ett stort. En arbetshäst är nästan aldrig till salu … I ett tidigare reportage i Haninge idag har vi be­rättat om en annan arbetshäst i kommunal sele – Euro. En ardenner som drog släpkärror lastade med stockar i skogen intill Lisebergsvägen på Vendelsö­ malm. vad är skillnaden mellan att arbeta med en norsk fjordhäst och med större hästar – som en ardenner eller nordsvensk häst? – De större orkar förstås mer, men det finns också en fördel med de små hästarna. De har lättare att ta sig fram på mindre skogsvägar och stigar, på­pekar Sofia. Dessutom, säger hon, har de en vilja av stål. Och med den starka viljan klarar de av det mesta. och så till namnet. varför har denna fjording döpts till just luring? – Jo, Luring är lite lurig. Om han får chansen att ta det lite lugnt, ja då passar han på att göra det. Gå där och dagdrömma lite. Om att beta på gröna ängar, en solig sommardag. Om det saftiga gröna gräset. Och om en morot då och då, det gör nog oss alla på gott humör.

MH nr 3/13

9


Andreas Nilsson Hej MH, här kommer en text om mitt sommarminne i år. Blev kontaktad av Birgitta från Storvikens trädgårdsförening tidigt i våras. Hon hade hört att jag plöjde med häst och undrade om jag kunde ta på mig ett litet jobb. Jo det kan jag väl, tänkte jag, det kan ju vara roligt. Jobbet handlade om att plöja upp ett gammalt parkområde för att bli kolonilotter. Träff stämdes för att titta lite på jobbet och se om det var något som skulle gå att genomföra. Området visade sig vara gammal jordbruksmark som låg väldigt fint mitt i ett bostadsområde, lite hårt och inte rört på säkert 50 år, men det ska nog gå bra. Som vanligt på våren så går tiden väldigt fort och det brukar finnas att göra så det räcker hemmavid, tog därför kontakt med Anders Finnstedt för att hör om han hade

Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

möjlighet att hjälpa mig lite så att det räckte med en resa. Drar mig till minnes att det var i mitten av maj som det blev bestämt att vi skulle plöja. Det var en mycket fin dag, tror aldrig att det varit så varmt när man har hållt på att plöja så svetten flödade från både kuskar och hästar. Vi plöjde två områden med 5 och 6 lotter. Efter en vecka eller så åkte jag dit och harvade, dom frågade mig då vad dom skulle göra med lotterna som inte blev uthyrda. Jag föreslog då en havre ärtblandning, det tyckte dom lät bra så efter någon vecka till var det bara att lasta såmaskinen och åka tillbaka igen. Vid en resa förbi på sensommaren kikade jag in för att titta hur det gått för alla nya odlare, det fanns många fina land och det såg väldigt gott ut med en färsk morot. Tänkte att jag skulle “palla” mig en, men

då det var mitt på dagen så var risken att bli påkommen lite för stor... Hälsningar Andreas Nilsson

Närmast kameran Andreas plöjer med Gull-Tindra 23438 och Tilde 23358, i bakgrunden Anders Finnstedt med Ejmer och Häck, alla nordsvenskar. Foto Reinar Persson

Grönfoder

10

Här finns det mycket gott MH nr 3/13


Mikael Hedström

Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Utflykt till Ystegården i Hillsta, Forsa Hälsingland. Sommaren 2013. Kusk Mikael Hedström. Foto Catarina Broddesson.

Elin Ehnberg Hej! Jag och mina hästar fick till vår stora lycka tillbringa förra sommaren och en bit in på hösten hos familjen Göransson i Andrarum. Det hann bli en hel del härlig körning de månaderna och här tänkte jag dela med mig av ett fint minne. På bilderna syns min nu 19-åriga varmblodsvalack Bradde framför radhackan i trädgårdslandet på gården. Braddes meritlista utökades från ridhäst till arbetshäst när han var 12 år gammal då jag med Jenny och Lars-Görans hjälp började köra in honom. Han är en riktig gentleman och arbetar på otroligt fint och tryggt.  För att undvika  att vingla till och köra ner några härliga grönsaker för trädgårdsmästaren Emelie Hjertzell så delade vi på arbetet, jag höll i tömmen och LarsGöran i radhackan. Gick alldeles utmärkt och var ett härligt jobb att kunna utföra tillsammans med häst! Med vänliga hälsningar Elin Ehnberg Foto Emelie Hjertzell, Solträdgårdar

MH nr 3/13

11


Mr Danmark

Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Var på semester på Jylland i Danmark i somras. Vet inte om en sån här ”skitsak” är något vidare sommarminne, men eftersom det i tidigare MH har efterlysts uppslag på hur man samla gödsel vid uppdragskörning tyckte jag att det passade bra här. Det var i staden Ringkøbling jag träffade på detta hästekipage. Hästblöjan var fästad såväl i bakselen som i vagnen, vilket gjorde att den inte var så känslig för att det blev lite vikt i ”paketet”. Kusken berättade att ”blöjan” var köpt på en hästtillbehörs firma i Videbæck. Jag har förgäves ”googlat” på detta, men inte hittat någon återförsäljare av densamma. Om någon har upplysningar kring detta får ni gärna höra av er till redaktionen. En annan intressant reflektion var att hästarna hade en extra tygel från bett till däckel på sig. När jag frågade om detta så förklarade mannen att det var för att hästarna inte skulle kunna äta. Tanken med det kände jag igen, men på kullerstensgator? Kusken förklarade det med att han alltid hade det på när han körde… Kanske lite som att plöja med bakselar på (vilket även händer hemma emellanåt) Med vänliga hälsningar Per Madestam

12

MH nr 3/13


Uno Sjöberg

Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Runt midsommar i år hade jag tillfälle att köra fram timmer i skogen, för övrigt Henrik Sedins skog, med en åttahjulig timmervagn. Den var följsam och lättkörd. Tillverkaren heter LO Åkerstedt, skogsarbetare hos Nätraälven Skog. Han har haft en bild ur tidningen Moderna hästkrafter som förlaga. Uppdraget var att köra ut vindfällen utan att göra spår, och det blev heller inga spår! Nästa uppdrag var en tomt igenväxt med delvis grova granar och björkar. Den skulle kalhuggas och städas inför försäljning.Då var vagnen utrustad med en eldriven vajerkran från en ATV. Med en liten dosa i ena handen och en lyftkrok i den andra var det lätt att lasta.Utan stödben som den är borde den välta, men det gjorde den inte. Vagnens mått o vikt: 135 cm bred, Centrumrör 70x70 mm profil Stöttor som kan sättas ut och väga virket på Däck fram 20x10-8, bak 22x11-8   Vikt ca.200 kg   Uno Sjöberg, hästägare

Gräsklippning pa entreprenad med häst - Det är alla tiders!

MH nr 3/13

13


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013 Anna li, mig knasefe iomfpso pok ojaai did klöll

Debutant i Skogskörnings SM Text:Per Madestam Foto: Christel Carlsson Den 27-28 juli genomfördes SM för brukshästar på Björkholmens gård i Veddige, Halland. Under lördagen gick tävlingen i skogskörning och under söndagen var det tävling i brukskörning. I år var vi två från Skogshästens styrelse som var debutanter i sammanhanget. En i skogs- och en i brukskörning. Smidigt tyckte redaktionen att låta debutanterna berätta om arrangemanget…

bra och även om vi inte tränat specifikt för tävling så har vi tillbringat många timmar ihop som arbetskamrater de senaste åren och jag tycker att han är en fantastisk häst att få arbeta med i skogen.

K

vällen före avresan till Veddige kom Sigvard Gustavsson upp till mig i Hjo. Han lånade en annan häst av mig, Frej, efter hans fina hingst Torp-Sund. Vi ägnade

kvällen åt att kolla av hästarnas status (= köra ”lite”), se över utrustning, packa och göra bil och släp körklart. När vi kom till Björkeholm på fredagen stallade vi in hästarna i det förnämligt ordnade stallet. Därefter var det ganska snart bangenomgång. Plötsligt börja jag som bara skulle köra och ha roligt att bli nervös. När man gick där med alla deltagare, hörde de andras kommentarer

D

e finns två rekommenderade sätt att förbereda sig för en SM- tävling. Den ena är att komma väl förberedd och den andra är att inte förbereda sig alls. Jag valde den senare varianten! Det första alternativet handlar i detta fallet om att träna på skogskörningsmomenten i så stor omfattning att man inte släpper det förrän man är nöjd. Och det kräver tid. Alla som tragglat med sin häst flera gånger i t.ex. lunnbänksmomentet vet hur frustrerad hästen kan bli och så väl medveten om att ”nu snart” kommer det att göra ont i munnen. Att då ”träna lite” är ingen höjdare, då det lätt slutar med att jag har en frustrerad häst som inte medverkar i samarbetet som jag vill. Jag hade dessutom veckan innan varit iväg på semester och varken rört häst eller töm på en vecka. Målsättningen var därför bara att inte göra bort mig och att ha det roligt! Jag valde att köra med Balder min nordsvenska valack född 98. Jag tycker att vi känner varandra

14

MH nr 3/13

Artikelförfattare med hästen Balder i vagnsbanan


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Rejvin

Och Halse, sjuassD4 stilstupn vid lunnbänken när man mätte på avstånd mellan portar, ”kamouflerade” förslag på lösningar och frågor till domarna blev det genast så allvarligt. Jag är tacksam för att jag hade en så lugn och trygg medhjälpare i min vän Olof Lennartsson! Banorna var, så när som lunnbänken, uppbyggda i kuperad skogsterräng. Jag tycker de var bra byggda. Det var en del trixiga passager och man hade emellanåt ett par alternativa vägar att välja på. Jag påminde mig själv i tanken om att jag och Balder arbetat i tuffare terräng och då kändes betydligt bättre. Efter genomgången var det flera kuskar som passade på att gå banorna själva i lugn och ro. Jag och Sigvard stod länge och funderade på vinkelvändningen i långstocksstationen och diskuterade med våra medhjälpare vilka alternativ det fanns. Det var nog så att det bara fanns ett…

E

fter en kort, men god natts sömn hemma hos Sigvards syster, som bodde i närheten, var det så dags. Vi bestämde oss på morgonen för att gå en sväng med hästarna, då de hade stått still så länge och kunde behöva röra sig. När vi gått ett antal hundra meter öppnade sig himlen och regnet vräkte ner. Sigvard hade varit klok nog att ”låna” regnrock av undertecknad vilket resulterade i att en av oss var genomblöt ända in på kroppen! Ombyte och uppselning. Vi var 17 tävlande

SM-vinnaren Tobias Andreasson vänder på sju mil

och jag hade startnummer 8. Måste säga att det flöt på väldigt bra med starterna för hästar och kuskar. Alla var på hugget in i funktionskontrollen efter kusken före i startledet och samma flyt följde de övriga fyra stationerna. Jag fick några nedslag på selen, som jag var väl medveten om, men inte hunnit åtgärda före tävlingen. Nu har selen dock varit hos selmakare, men det kostade mig ett antal onödiga straffpoäng att jag inte prioriterat det tidigare.

E

fter funktionskontrollen var det stationen körning med släplass. Jag valde att gå bakom lasset då jag märkte att virket var tillräkligt kort för att tömmen skulle räcka till för detta. Jag rev några portar som jag så här efteråt tycker att jag slarvade på, men det kändes som en bra inledning. Hästen får gå av sig lite och jag kände att kommunikationen fungerade som den brukade. Balder hade inte läst att det var SM på programbladet, utan tänkte att det var en vanlig dag i skogen, med ovanligt mycket folk i vägen! Stationen därefter var körning med uppburet lass. Kändes också rätt så bra. Halterna i uppför- och nedförslut var dock ingen höjdare. Jag kom mig inte för att förbereda hästen på halten som skulle komma och då är det svårt att begära en exakt halt när han lägger sig i för att dra lasset uppför. Nedför var det bara slarv. Det borde jag klarat. Lunnbänken blev som väntat inget skolboksexempel, men

dock godkänd. Drog på mig några onödiga straff då Balder sögs ner mot den ”gröna magneten” när jag stod och funderade på stockarnas ordningsföljd. Jag gjorde ingen affär av det. Klart han lockades av den gröna vallen efter ett par stationer i skogen, och en häst som får äta är en nöjd häst. Det var dock inte domaren nöjd med…

S

ista stationen var manöver med helstock (”långstocken”). Vinkelvändningen som jag kanske oroat mig mest för gick riktigt bra. Även att låta hästen kliva över en överliggare för att sedan koppla om och dra stocken under överliggaren (Är det nån som inte sett detta momentet som förstår vad jag menar?), höll på att lyckats. Balder klev över galant, men sen var jag en millisekund för sen med halten och kättingen till snaran rev ner överliggaren. Typiskt. Numera har man bara ett försök på det momentet, men du får lova att fortsätta och blir inte utesluten på stationen. Kostar dock en hel del straffpoäng. Med min målsättning och ambition är jag nöjd med vår insats. Jag kom långt ner i resultatlistan, men vi skämde inte på något sätt ut oss. Det var faktiskt riktigt roligt att få vara med. Om jag kvalificerar mig till SM fler gånger i framtiden kanske jag kommer att välja det första förberedelsealternativet.

Sigvard Gustavsson och Frej i vagnsbanan

MH nr 3/13

15


Moderna hästkrafter nr 2 3 - 2013

Rejvin

Debutant i Brukskörnings SM Text:Gunnar Bärlund Foto: Team Brukshästkörning

Artikelförfattaren Gunnar Bärlund med nordsvenska valacken Norrmann i momentet vändning i trångt utrymme.

I

början av september 2012 startade jag och då 4 årige nsv valacken Norrmann i vår andra brukstävling vilket var Örebro läns DM. Målsättningen var att ta oss runt utan att ställa allt för stora krav på den unga hästen, runt kom vi som andra ekipage och känslan var bra, få linjer och få kulor hade berörts eller trillat på vägen. Alltefter som övriga ekipage kört sina rundor insåg jag att det hade gått riktigt bra och när dagen var över så stod vi som segrare och gratulerades som nästa års representant för Örebro län i SM. KUL!

S

M, det kändes overkligt och avlägset, hösten gick liksom vintern med diverse aktiviteter, bland annat mitt läns skogs DM som jag och Norrmann lyckades vinna. Våren kom och vi deltog i några brukstävlingar för att få rutin, i den sista, i början på juni, var inte Norrmann sig lik och efter en kommentar från en domare där besöktes en klinik för munhålekontroll, allt såg så fint ut som det bara kunde tills veterinären tryckte till varpå den rejält sederade hästen reagerade ordentligt. Röntgen visade en tandrest rätt djupt, operation, återbesök och läkningstid gjorde att 3 veckor försvann och plötsligt var det bara 2 veckor kvar till SM. Jag kände mig förvånansvärt lugn ändå. Banor byggdes och vi hann träna en del.

16

MH nr 3/13

R

esan ner till Björkholms gård i Veddige påbörjades 03:00 på lördag morgon av två anledningar, dels för svalkan i transporten för Norrmann då värmebölja rådda dagtid och dels för att hinna ner till Skogs SM starten där Örebros Jimmy Andersson var först ut i startfältet, det ville jag se. Framkomna lastade vi ur och installerade Norrmann i spiltan efter en liten promenad, vattnade och fodrade för att sedan leta rätt på skogsbanorna. Banorna gicks och jag fick en försmak av vad jag kan komma att utsättas för nästa år. Knixigt.. Ja värmebölja hade rått i åtminstone 4 veckor utan nämnvärd nederbörd men när jag monterat upp Skogshästens banderoll och lagt ut broschyrer och tidningar på av den välvillige FlobyBörjes upplåtande av utrymme och Jimmy Andersson precis klev in i spannkontrollen så öppnades allt som gick att öppnas uppifrån och jag tror att Tor svingade sin Mjölner vildare än någonsin tidigare. FlobyBörje som slängt upp presenningarna kämpade med kvasten för att tömma desamma på vatten med min och flera andras hjälp upprepandes som ett mantra, det här är onaturligt, det här är onaturligt...och jag var böjd att hålla med, jösses vad det vräkte ner!


N

u skall inte jag skriva mer om Skogs SM än att det var trevligt och lärorikt att se fantastiska ekipage lösa uppgifterna. Bangenomgång! Om det var något jag oroat mig för så var det väl hur banan skulle se ut, svårighetsgraden. Men jag måste säga att jag kände mig väldigt behaglig till mods efteråt och sov gott på natten. Dagen avslutades för min del med att Norrmann selades på, vagn lånades och familjen lastades för en tur, familjen hoppade av efter en bit och barnen badade i sjön medans jag och Norrmann tog en längre runda med lite vändningar på sidovägar, halter upp och ner och….ja ni vet. Tältet restes och vi konstaterade att det var tur att vi inte gjorde som vi först tänkt, resa det direkt när vi kom på morgonen, efter det regnet hade allt varit blött.

S

öndag, tävlingsdagen började med frukost för att sedan knalla ett par varv till i banan, jodå minnet stämde bra med verkligheten och det kändes fortfarande lugnt, målet var ju lite ”se och lära”, ta oss runt utan större krav på mig själv men framförallt inte på Norrmann som var fältets yngsta häst. Med startnummer 11 av 17 så hann jag ju i lugn och ro titta på några andra ekipage först vilket var bra, de flesta löste banan som jag tänkt men någon gjorde lite annorlunda. Bäst att hålla sig till ursprungsplanen och så fick det bli. Häst selades på och så tömkörde vi lite, nerverna

Moderna hästkrafter nr 1 3 - 2013 höll sig på plats och så var det dags för spannkontroll, anspänning och varsågod och kör. Väl där i banan så blir i alla fall jag som i min egen värld, det kändes oförskämt lugnt och bra, några småmissar, någon klantgrej men i det stora hela helt ok. Vid rakkörningen hade strängar för mätningen lagts ut och vid den första så hoppade Norrmann högt och på slutet var lydnadshindret en presenning i svartvitt, som ett övergångsställe där stannade vi till en stund innan vi fortsatte över för att sedan gå i mål. Jag var nöjd då och lika nöjd är jag idag med vår debut i dessa sammanhang. Placeringen blev mitt i startfältet, 8 före och 8 efter mig.

Mats Nonfill i en av backanproam

T

ill arrangörer vill jag lätta på kepsen och tacka stort, med kort förberedandetid så löstes evenemanget på allra bästa sätt, Tack o bock. Till övriga tävlande vill jag också skicka ett stort Tack för trevliga samtal, generöst delande av kunskaper och erfarenheter som gjorde att en nybörjare i dessa sammanhang kände mig välkommen och väl omhändertagen på alla sätt då frågor och undringar fick svar och förklaringar. Allt runt SM var så positivt och roligt gör att jag redan nu ser fram mot nästa års SM som går i Småland, om jag lyckats kvala i bruks vet jag om ett par veckor men skogen är ju redan klar.. Må gott och hästvänner!

övervintra

3

väl

SM-vinnare 2013, Tobias Andreasson. Talsman mio suv, J sappan och hästen lisa

MH nr 3/13

17


Moderna h채stkrafter nr 3 - 2013

Kollage och resultatlistor fr책n SM

18

MH nr 3/13


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Strömsholm

Presentation från Hej! Här kommer en presentation av oss nya elever på kuskutbildningen. Vi är i skrivande stund inne på vår tredje vecka och har redan hunnit lära oss massor! Vi har hunnit tömköra, slå, pressa och köra hem halm, vi har klippt gräs och kört par och hunnit haft vår första utbildningskontroll som bestod av anpassning av sele, anspänning och frånspänning samt ett tömkörningsprogram. Denna vecka har det varit mycket förberedelser inför kungens besök på strömsholm på fredag och idag har vi tvättat hästar och vagnar samt putsat selar. Vi är ett glatt gäng som trivs tillsammans och har väldigt roligt! Vi ser verkligen fram emot vad resten av året har att bjuda på. Mitt namn är Alice Gustafsson och jag är tjugo år gammal. Sköthäst på skolan är ardennern Herman. Jag är uppvuxen på en gård utanför Mullsjö och hästar har alltid varit en naturlig del av mitt liv. Hästintresset delar jag framförallt med min far och han började sin resa på Wången under 80talet. Jag sökte mig till Ridskolan Strömsholm för att få mer kött på benen av den här typen av körning i bland annat jord och skog. Det är ett kulturarv som jag tycker är väldigt viktigt att föra vidare. En dag vill jag också kunna stå helt på egna ben som egen hästentreprenör och ja.. det är inte alltid lätt att ta instruktioner från sin älskade pappa.

Moa Cromberger från Strömsund/ Jämtland. Sköthäst på skolan är Rolands häst Frederik. En mörk och kall januarikväll satt jag och läste i Moderna Hästkrafter då jag såg en annons om kuskutbildningen på Strömsholm. Jag kände genast att det skulle passa mig.

19

MH nr 3/13

Jag och min sambo lever självhushåll så gott det går och odlar självklart ekologiskt. Hästkraft passar därför perfekt, så jag hoppas att under detta år utvecklas som kusk och få kunskap om olika redskap. Annelie Svensson, 44 år, Vimmerby, Småland. Sköthäst på skolan är nordsvensken Vhilde.

inom skogen. I dagsläget har jag 4 ardennerhästar. Jag anordnar även skogsdagar för allmänheten, där det visas hur hästen kan användas i dagens skogsbruk. Min verksamhet ligger vilande nu under utbildningen men drar förhoppningsvis igång för fullt till nästa sommar igen. Jag erbjuder även boende till turister under sommarsäsongen. Lite kuriosa, en oanad talang jag har är att jag är duktig på att klippa fruktträd. Anledningen till att jag sökte till kuskutbildningen berodde på att flera personer hade tipsat mig om den och jag stod i valet och kvalet om hur jag skulle kunna utveckla min verksamhet. Min förhoppning är att den kunskap jag får med mig ifrån denna utbildning kommer väl till pass i min fortsatta verksamhet. Mitt mål med kuskutbildningen är att jag ska bli en mer flexibel och kunnigare kusk och därmed kunna anta fler slags uppdragskörningar. Siri Berg, 24 från Göteborg. Sköthäst på skolan är fjordingen Caxe. Jag har alltid tyckt om skogen, så länge jag kan minnas har jag gått på upptäcksfärder och njutit av naturen.

Jag har sedan barndomen alltid haft ett stort djurintresse och i vuxen ålder även genuint intresse för skog och natur. Jag är uppvuxen på en lantgård där vi hade mjölkkor, några grisar, hästar och jakthundar. Jag är utbildad ekonom och har jobbat som administratör/ ekonomiassistent i 20 års tid. Under åren 2004-2009 har jag vidareutbildat mig inom hållbart familjeskogsbruk, logistik och naturupplevelseguidning. Mars-2009 tog jag C-behörighet för tung lastbil och har sedan dess jobbat som distributör inom mjölk- och brödbranchen. Senaste tiden innan jag påbörjade kuskutbildningen har jag arbetat inom barnomsorgen. 2010 startade jag egen verksamhet som hästentreprenör för att fylla ut tiden då jag inte hade någon anställning. Jag hade häst (ardenner) sedan tidigare som jag arbetade med i min egen skog, nu började jag erbjuda körningar gentemot turister och andra uppdragskörningar

Vid lantstället utanför Norrköping fanns en skog utanför husknuten och när jag en sommar möttes av ett kalhygge blev jag helt förstörd. Jag grät och var jättearg och kunde inte på något sätt förstå hur man kunde förstöra en skog så. Vid denna händelse gick jag grundskola och efter hund- och fritidsprogrammet på gymnasiet, lumpen, utlandsvistelser och några års vikariat på förskola bestämde jag mig för att skogen skulle bli min framtida arbetsplats. Jag hade länge en försiktig dröm om att arbeta med hästen


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

som hjälpmedel eftersom att skogen då skulle kunna huggas i samtidigt som den fick vara skog. Jag vågade inte tro att det gick att ha som yrke och var istället inställd på att utbilda mig till jägmästare. Av en slump hittade jag kuskutbildning i brukshästkörning och förstod med en gång att det var rätt – det är det här jag vill arbeta med!

för våra kallblod vi har i Sverige. Inte bara då som brukshäst utan också som en underbar ridhäst vilken i allmänhet har lätt till samling, och ett temperament som gör att man kan beskriva dem som arbetskamrater Malin Johansson, Uppsala. Sköthäst på skolan är ardennern Julin.

Kjell Ericsson, Bettna. Sköthäst på skolan är Rolands häst Faray. ”När buggade du med en kusk senast” är devis som jag kanske kommer att använda framöver.

48 år och kan säkert diagnostiseras som hästtokig. Skulle nog rida till postlådan om pollen stod parkerad vid dörren. Kallblodstravaren Pilen James tränas hemma enligt den akademiska ridkonstens principer. Just nu är målet att vi ska kunna göra levad till min 50-årsdag. Verksam som el- och automationsingenjör med engagemang i entreprenader runt om i Sverige men har lagt detta på hyllan under en tid för att istället lära om brukskörning. Jag har egen skogsfastighet och är också delaktig i mjölk- spannmålsproduktion i Bettna, som ligger i Flens kommun, Sörmland. Mitt mål med kuskutbildningen är att bland annat i lära mig använda hästar i skogsbruket. Jag vill gärna slå ett slag

Josefine Lindmark, 30 år. Sköthäst på skolan är gotlandsrusset Hauk.

Jag snubblade in på kuskutbildningen tack vare ett tips från en vän men min anmälning kom in för sent för att jag skulle få komma på antagningsprov. Ändå ringde Elisabet tidigt i Augusti efter mjölkningen av 35 getter och frågade om min ansökan fortfarande var aktuell. Det känns därför fint att nu vara här och sela om från min agronomutbildning till kusk! Jag kan nu fortsätta söka mig till mer praktiska djurkunskaper där jag hellre vill se djuren- hästarna, korna och getterna, som fina och kreativa arbetskamrater istället för ”enheter”. Det kommer också att bli spännande att få byta rutiner och redskap, såsom 4-hjulingen inför nästa sommar mot ett mer hästdrivet fäbodbrukande. Jag tror jag kommer lära mig mycket bra här för att kunna satsa på hästen.

Jag bor i Gunnilbo utanför skinnskatteberg med sambo, 4 hästar varav 3 nordsvenskar och en shetlandsponny samt 10 höns och en tupp av rasen Hedemora. Driver sedan i somras företaget Gunnilbo häst & handkraft med fokus på körning med häst, lite kursverksamhet samt tillverkning och försäljning av ringblomssalva. Så småningom kommer det även ingå hästmassage men den utbildningen fick stå åt sidan för kuskutbildningen. Köra häst är något jag älskar att göra och har kört en hel del sen jag började gymnasiet. Mest tävlingskörning inom sportkörning/ 3-momentskörning och känner nu att jag vill ha hela biten, veta hur olika redskap fungerar och bli säkrare i min ”nytto”körning. Mitt nästa mål i livet är att starta en plöjningstävling med nordsvenskarna Charmör och Silva framför plogen, plöja är bland det roligaste jag gjort med häst.

Intresserad av kuskutbildningen i brukshästkörning? Utbildningen på Strömsholm är en Yrkeshögskoleutbildning som omfattar 200 YH poäng Kurstid: Två terminer 40 veckor. Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen. Utbildningen är avgiftsfri. Studenterna själva tillhandhåller kurslitteratur arbetskläder och skyddskläder. Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från tele 0220451 02 eller hämtas hem som ett pdf-dokument på adressen nedan.

www.stromsholm.com/blog/utbildning/kuskutbildning

MH nr 3/13

20


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Information

i

från

Distrikten

Skogshästen Skaraborg Den 31 augusti var det åter dags för Brukshästens dag på Skattegården i Jäla, utanför Falköping. I år genomfördes också DM i brukskörning under dagen. Vi tycker att det var mycket lyckat att lägga tävlingen vid detta tillfälle då det i stor utsträckning är samma folk som engagerar sig på en sådan dag. Dessutom blev det mer för besökarna att se på. Christina Allandsdotter vann tävlingen och blir därmed Skaraborgs representant till SM nästa år. Förutom tävlingen demonstrerades körning med allehanda redskap, bl.a körde Torbjörn Larsson med grönfoderlastaren bakom sina fjordingar. Tobias Hellman var där och flera kuskar passade på att prova en av hans modeller av hästdragen gräsklippare. Nästa arrangemang för Skogshästen Skaraborgs del är ”Snabodagen” i Hjo den 28 september. Där genomförs också skaraborgs DM i skogskörning. Mer info om Snabodagen hittar du på www.hjo.naturskyddsforeningen.se. foto: Ida Pettersson

21

MH nr 3/13

Kontaktperson för Skogshästen Skaraborg: Johanna Kristiansson, 0733-46 22 67, kummi66@hotmail.com


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Det som inte fick hända Det som inte får hända hände. Det har nu gått en månad sedan blixten slog ner hos oss och denna gång bokstavligen. Det är fortfarande svårt att förstå. Vi höll sju hästar på ett bete en bit från gården. Betet är fantastiskt vackert med både lä från tät storskog och sköna, öppna, insektsfria ytor. Mitt på betet står ett stort körsbärsträd och jag kan se framför mig hur flocken står och hänger i dess skugga, de vilar, umgås, gnabbas och diskuterar under trädet. Här sökte de även skydd för regn och rusk. Och undan åskan. Som det mullrade och vilken knall vi alla kände den dagen! Kollade senare de djur som gick väster om gården, på ett högt bete, för vi var säkra på att åskan gått den sidan om. Ägaren till de två hästarna som överlevde, kom till hagen, för att vattna och kolla hela flocken, fick en chock när hon såg att fem hästar låg livlösa runt trädet. Hennes hästar var inte riktigt med i flocken, de hade sökt skydd på annat håll och klarade sig där med. Tre av hästarna var våra egna, en nordsvensk och två ardenner. De andra två var båda nordsvenskar, ena uppstallad hos oss och användes av ägaren här på gården. Den andra var här på bete och vi har i sommar skolat in henne på hövändning och strängläggning, båda var utmärkta arbetshästar. Alla, kanske främst de två sist nämnda, var mycket kära arbets- och (faktiskt) livskamrater. Järntrusten, som vi nu mer kallar de tre hästar vi har kvar; Radar, Glimmer och Mistral gick här hemma och klarade sig med livet i behåll. Liksom några inkörningshästar och våra ponnyhästar. Hade den trion blivit slagna av blixten hade vi gett upp hela verksamheten. De första tio dagarna efter olyckan flöt ihop som en gegga. Vi gjorde det vi måste men lätt förlamade av chocken. Jag fick ont i hela kroppen, som träningsvärk, de första dagarna. Ledsna och sorgsna, kunde vi inte muntra upp varandra. Många fina vänner, släktingar och bekanta hörde av sig och det var skönt att få prata av sig; berätta om och om igen om det hemska. Som att det blir lite verkligare för varje gång. Som att man snart förstår att det faktiskt har hänt. Massmedia låg på som gamar, vi försökte att endast bekräfta deras uppgifter, säga nej till alla intervjuer och annat kladd. Kvällsposten ville att vi skulle skicka bilder på de fem döda kropparna. Vidrigt. Några praktiska saker vi fick fixa genast var bl.a att få tag i en kadaverbil. Fredagkväll, egentligen omöjligt, men med hjälp av goda vänner löste det sig redan på lördag. De ville helst ha kontant betalning, 4 300 kr/häst. Omöjligt, men det ordnade sig som väl var. En annan vän fick fixa fem presenningar för att täcka kropparna över natten, hon såg även till att barnen fick mat och kom i säng. Tack! Själv satt jag i telefon med diverse försäkringsbolag. Våra hästar var inte livförsäkrade, det lönar sig inte när man har många och man tror aldrig att man ska förlora flera på samma gång. Det händer inte! Hade vi ägt gården hade vi haft en egen brandförsäkring för hela stället och brandförsäkringen tar även djur som skadas av åsknedslag. Vi arrenderar gården och ägaren har brandförsäkring men där är alla djur undantagna. Vi har en företags- och ansvarsförsäkring och de tar kostnaden för kadaverhämtningen mot en självrisk på 20% av ett basbelopp (8 400 kr). Att gräva ner så många hästar hade inte fungerat, vi kommer inte ner nog djupt innan vi stöter på berget.

Det är konstigt att bara ha tre hästar. Om jag kör med dem så är alla hästar upptagna, ingen finns kvar till Lasse att köra vattentunnan med eller annat. Förra veckan var Lasse i Malmö och slog gräs tillsammans med tre andra entreprenörer i Skåne. Samtidigt skulle jag ha kört folk i grannbyn med ett par och stora turistvagnen. Men jag hade bara en häst att tillgå. En god vän startade en facebook-grupp och har samlat in en stor summa pengar till oss för att vi ska kunna ersätta med nya hästar. Svårt att beskriva alla känslor runt detta. Folk vi inte känner beklagar och skickar stýrka. Gamla vänner från förr hör av sig. Så mycket kärlek det finns i denna värld!! Grannar kom med allt möjligt; från en flaska vin till nybakade bullar och allt där emellan, allt med en kram och vädjan att vi ska orka kämpa vidare med våra hästar. Många har även erbjudit oss sina hästar; till låns, till skänks eller till en billig peng. Det är så otroligt generöst så det blir svårt att hantera till slut. Men 36 (!) hästar har vi inte råd att ta emot även om vi vill, för att visa vår tacksamhet till alla vänliga människor som så gärna hjälper till. Vill också vänligen påpeka att vi inte bett om pengar eller hästar från någon. Vi önskar bara alla fem tillbaks igen… Så här ser vår plan ut för dagen: Vi lånar en häst i höst av god vän. En häst vi känner till väl, som är i kondition, sel-van och som vi vet kommer att fungera tillsammans med våra hästar på en gång. Då har vi varsitt par att köra med. Under denna höst och vinter kommer vi att fundera på vad vi behöver. Vi ska titta, prova och så småningom köpa en häst var. När det stämmer och vi hittar rätt. De hästar vi skaffar kommer att utbildas under det kommande året och/eller åren innan vi räknar med att de kan gå in som fulla arbetskrafter på ett avslappnat och säkert sätt. Jag har aldrig varit rädd för åska förut. Nu är jag det. Även för vargen som befunnit sig i vår bý en vecka nu, den tar får hos grannarna var och varannan natt. Naturen är vacker och grym. Det goda under sommaren är våra fina kalvar och en bra höskörd. 18 ton har vi skördat med hästarna och lagt på skullen. 5 ha klöver har maskinstationen slagit och plastat, där gjorde vi bara strängläggningen – men även det ett hästjobb vill jag lova!

/ JennyGöransson

MH nr 3/13

22


Moderna hästkrafter nr 2 3 - 2013

Pferde stark Text & Foto: Emma Norén

En hyllning till arbetshästen, riktiga hästkrafter. Ja så kan man beskriva evenemanget Pferde Stark. Arrangör för evenemanget var IGZ-LV Nordrhein-Westfalen. och det hölls på Schloss & Gut Wendlinghausen i nordvästra Tyskland. Här fanns allt för den som är intresserad av arbetshästar och körning. Området var uppdelat på fyra delar - showarena, mässområde, demonstration av redskap samt område för EM i skogskörning. 300 hästar, fördelat på 24 olika kallblodsraser visade upp sina färdigheter inom körning och ridning.

23

MH nr 3/13


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Brett användningsområde

På showarenan pågick det någon form av uppvisning eller tävling från det att området öppnade till det stängde. Och här kunde besökarna se att kallblodshästar gick att använda till mycket mer än körning. Här visades det upp tävlingar i en kombination av precision/ maratontävling med enbet, par och fyrspann, häst-pulling, häpnadsväckande och fartfylld stuntridning, kadriljer, körning på bredden och längden och vagnsparad med både redskap och vagnar av alla dess slag.

Redskap för allt

Mässan var utspridd över hela området och här fanns allt från mat till utrustning. Huvudfokusen låg dock på hästutrustning och olika redskap, främst för jordbrukskörning. Utbudet för skogskörning var däremot litet. Färggranna selar av rep, snygga läderselar och praktiska selar i konstläder ja här fanns allt anpassat efter tycke, smak och plånbok. Selarna skiljde sig en del från de vi är vana vid att se här i Sverige. Under Pferde Stark såg man många arbetshästar som gick med bröstselar eller olika typer av coller.

En av de lite större attraktionerna på mässområdet var gå-bandet för hästar, precis som ett löpband för människor. Skillnaden här var att hästarna gick i skritt och bandet i sin tur genererade kraft åt en vedklyv och såg. De visade även upp en vandring som generade ström.

Driva jordbruk med häst

Runt hela mässan sträckte sig stora åkrar i ett kuperat landskap. Här var det demonstration av olika redskap till jordbruket. Två energiska män berättade om redskapets funktion samtidigt som

ekipagen körde och demonstrerade. Här visades allt från de enklaste förställen till avancerade, moderna förställ med motor och hydralpump. Publiken fick följa med till flera olika stationer där de började med att visa gödselspridare, sedan plogar, harvar och olika hackor. Mycket nytt men även mycket gammalt. Där den största skillnaden syntes på utvecklingen var på fältet där de demonstrerade redskap för höslåtter. Moderna förställ med motor som drev slåtterkniven, hövändaren eller strängare.

MH nr 3/13

24


Säkerhet

Något som däremot var förvånande var den, i mina ögon, bristande säkerheten. Alla redskap till demonstrationerna hämtades inne på mässområde så hästar och publik blandades om varandra i stort sett hela tiden. Flera hästar var något stressade och verkade ovana att gå framför vissa redskap. Under helgen skedde även några olyckor där hästar som var förspända stack. En slutade även med en tur till sjukhuset för en person. Något som även förvånade mig, var att så många körde på stångbett. De ekipage som kördes på tränsbett kunde du nästan räkna på en hand. Resan till Pferde Starkt arrangerades via Skogshästen på initiativ av Mats Thomsson. 37 glada och förväntansfulla deltagare klev på bussen i Blentarp fredagen den 23:e kl 20.00. Ja och några långväga resenärer hämtades upp en timme senare utanför tågstationen i Lund.

25

MH nr 3/13

Moderna hästkrafter nr 3 - 2013 Det blev bussresa ner på natten och när vi anlände till Dörentrup vid kl 7 kommande morgon serverades det frukost utanför bussen. Därefter var det en gemensam promenad till entrén där vi fick inträdesbiljetter och de som ville kunde köpa program. Hela lördagen och söndagen spenderades på området. Och natten mellan inkvarterades vi på ett trevligt vandrarhem ca 35-40 min bilfärd från Pferde Stark. När rummen väl var utdelade var det till att kvickt byta om och därefter blev det en promenad på ca 1 km till restaurangen där bord var bokat för hela gruppen. När söndagskvällen kom och mässan stängde klev vi på bussen igen för hemfärd till Sverige. Pferde Stark har arrangerats sedan 1996 och är ett återkommande evenemang vartannat år. Nästa gång blir 2015 och för dig som är intresserad av att bruka med häst är detta ett evenemang värt att åka till.


Insändare

Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Hej

Blev ombedd att skriva lite om min mula Här kommer lite text och mycket bild: Varför blev det en mula? Idén fick jag år 2000 i USA när jag besökte Horse Progress Day. Det fanns naturligtvis många hästar men också många mulor som var rejält stora ... ca 170 i manken. Väl hemma började jag att söka men i Sverige fanns inga till salu. Fyra år senare var min kompis Tobias Sandahl på hästutställning i Strömsholm. Där fanns en man som hade Portewein, en stor fransk arbetshäst. Just denna ras korsar man med den franska jätteåsnan för att få fram mulor i bra storlek. Jag fick kontakt men hästägaren och han berättade om att det fanns många mulor att köpa i Frankrike. I augusti varje år var det stor auktion med mulor. Själv kunde jag inte åka ner men han skulle ner så han fick uppdraget att köpa en till mej. Det blev “Mulle “ som landade lagom till jul hos mig endast ett halvår gammal. Nu är han 9 år och 170 i manken. Eftersom jag inte haft någon erfarenhet av mulor tidigare har jag gjort som med mina hästar vid inkörningen. Idag är han körd framför de flesta redskap och han är även lite riden. Vi tävlar i skogskörning och har vunnit 2 DM och 1 Smålandsmästerskap Bengt Karlsson Drakamåla Tingsryd

MH nr 3/13

26


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

521 53 FLOBY

Ej öppet alla dagar, vänligen kontakta före besök. Tel: 0515-403 40, 070-340 52 89. www.flobyoverskottslager.se

Nytillverkad kopia, militärsele

Hos oss finner du bl.a.;

Hästutrustning; selar, timmersläpsax, svänglar, draglinor, stångkoppel,

huvudlag, grimmor m.m. Hovslagarutrustning; verktyg, hästskor, söm, brodd m.m. Militär & civil-överskottsmaterial; snökedjor, verktyg, militärkläder, läderartiklar, ”kuriosa” och mycket annat.

Delsortiment hovslagarutrusting, bett, beslag m.m.

MH nr 3/13

27


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

i

Information från

Distrikten

Skogshästen Skåne

Planerade aktiviteter: ”Skogskörningstävling” med egen häst. Vi fördjupar oss i körteknik & virkeshantering på JUFs skogstävlingsstationer. Redskap finns på plats. Det finns även öppen eld för att värma sig vid, där äter vi också den medhavda matsäcken. Lördagen den 12 oktober i L:a Frösboholma. kl 9-15. Vagnskörning och lunnebänk. Söndagen den 20 oktober i Dalshult. Kl 9-15. Släplass och långstock. Egen medhjälpare bör finnas tillhands. Pris: 750:-/ekipage & tillfälle. 1200:-/ekipage vid anmälan till båda träffarna. Frågor o anmälan senast 4 oktober till instruktörerna: Sigvard 0708-250278 eller Anders 0733-148345

Hästhovens funktion Hovarna bär upp hästen. Tar vi inte hänsyn till hovens naturliga funktion, kan det mest konstiga saker uppstå med hästens beteende. Ett föredrag med praktiska inslag i Mats Thomssons smedja, Löberöd. Torsdagen den 7 November 2013 Pris: 150:-/person, inkl fika. Frågor och anmälan: Senast 30 oktober till Mats 0706470497 eller Anders 0733-148345.

28

MH nr 3/13

Anders Blungra Digmorse. Har kickanr ska Björnas


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Skogshästen Kalmar Uppstart! Vi är några kuskar och medlemmar som har startat en aktivitetsgrupp för distriktet Kalmar län. Aktiviteterna kommer handla om körning vare sig det är i skogen, jorden eller bara för nöjes skull. Första planerade aktivitet är deltagande i Eriksöre under Ölands skördefest den 27 - 29 september. Vi kommer i första hand visa hästar i som arbetar i jorden men det blir nog en och annan vagnstur också. Vi ser gärna ditt deltagande! Vi behöver hästar som arbetar - det lockar många nyfikna! För mer information hör av dig till Thomas Emrin 073-373 33 05, Patrik Larsen 070-270 21 12 eller Tomas Nimbs 070-267 45 70.

Här syns du! Annonsörer sökes! Du som är företagare med ”hästkörarrelaterade” produkter/tjänster passa på att annonserar förmånligt i Moderna Hästkrafter. Priser: Helsida: 2000:- Halvsida: 1050:- Kvartsida 625:Ingen moms tillkommer och ingen avdragsgill moms på priserna ingår då vi är en ideell förening. Tidningens upplaga är 1000 ex. Förutom medlemsutskick delas tidningen ut på mässor, tävlingar och evenemang. Kontakta redaktor@skogshasten.com. Manusstopp: se tidningens baksida,

MH nr 3/13

29


Moderna hästkrafter nr 3 - 2013

Annonser

Annonsera i MH! Radannonser är gratis för medlemmar. Är du företagare är du välkommen att köpa annonsplats för förmånligt pris (från 625:-). Hör av dig till redaktionen.

Säljes:

Säljes:

- Viktoriavagn, järnskodda hjul, i bruksskick. 6000:- Remmalag/flakvagn, med eller utan rekade skaklar. 4000:- utan skaklar. - Flakvagn med parstång passande russ eller liknande. 6000:- Flakvagn med skaklar och traktordrag. 3000:-

Unna 23576 f.-05 e.Bergakung 1883 u.Unsi 22536. Ett stadigt och vänligt sto med dragvilja och samarbetsvilja. Hon är väl inkörd och väl hanterad. Saknar kontinuitet i körningen vilket kräver kunskap hos kusken. Unna är regelbundet verkad, vacc mot botulism, stelkramp och influensa. Har haft tre föl med bra temperament och bra exteriör. Är nu dräktig med Max 2041. Mer information på www.7322.infoom.se 0768-780483

Vagnarna finns utanför Askersund. Linnea 0702882853

Med vänlig hälsning Ingela Allansson, 0768-780483

Säljes: Loksele använd till nordsvensk. Lokor 81 cm ställbara, dragläder 115 cm ställbart. Köptes ny 2010 från Floby överskottslager. Medföljer huvudlag, töm, svanskappa och draglinor. Cecilia Olofsson 0703 – 22 92 20 cecilia.c.olofsson@hotmail.com

30

MH nr 3/13


Moderna h채stkrafter nr 3 - 2013

MH nr 3/13

31


Posttidning B, 54 Skövde Skogshästen, Sigvard Gustavsson L:a Frösboholma 280 22 VITTSJÖ

Bes ö WW k gärna W.S KO GSH

AST

EN.

CO

M

Kommande hästaktiviteter 11-14 juli Fjord SM, Öknaskolan i Nyköping 27-28 juli SM i skogs- och brukskörning, Halland 3 augusti Föreningen Nordsvenska Hästen årsstämma 2-4 augusti Fjord NM, Danmark 8-11 augusti SM i körning, SvRF 8-11 augusti, SkaraHästivalen 24-25 augusti Pferde Stark, Tyskland 4-5 oktober, Instruktörskurs steg 2, Strömsholm

I NÄSTA NUMMER: Till nästa nummer önskar vi bilder för 2014-års almanacka. Har du bra bilder på hästkörning: tveka inte att skicka in dem till redaktionen. Bilder från alla årets månader behövs. Bilder på många typer av körning likväl som många olika hästraser önskas. Ange vad fotograf, kusk och häst heter och skriv gärna något om bilden. Bilder med hög kvalitet kan ibland vara svårt att skicka som e-post. Du kan då bränna dem på en skiva och skicka till: Simon Rimshult, Lilla Alstugan, 544 91 Hjo. Tanken är att nästa nummer blir en kombinerad MH 4 2013 samt almanacka för 2014. Det går bra att beställa extra nummer av denna ”almanackstidning” för 40:-/ st, om man t.ex. vill ge bort som julklapp eller dylikt. Beställ genom att maila till redaktionen, redaktor@ skogshasten.com. Vill du inte ”köpa grisen i säcken” kan du vänta tills du får den i brevlådan i mitten av december och därefter beställa den. Vi hoppas också på ett reportage från instruktörskursen steg 2 samt från SM i plöjning med häst.

Manusstopp för MH nr 4 2013: 31:e aug. Planerad utgivning utgivning: 24 sept.

Moderna Hästkrafter nr 2 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you