Page 1

Nr 3 – 2016 – Årgang 13

ET NYHETSBREV FRA


Det vi imidlertid ikke hadde like klare tanker om når vi startet med fiber, var hva dette ville gjøre med oss som organisasjon. Vi hadde kalkulert med at det ville være positivt for kompetanse og vår attraktivitet som arbeidsgiver, men ikke hvilken gjennomgripende forvandling fibersatsingen ville medføre. Satsing på fiber er hovedgrunnen til at bedriftskulturen har endret seg til å bli svært kundefokusert. Utbyggingen var et så stort økonomisk løft, og med så stor risiko, at vi var nødt til å gjøre absolutt alt vi kunne for at dette skulle bli en suksess. Vi fikk også rom til å ansatte mange dyktige medarbeidere gjennom disse årene, som alle har bidratt til positive endringer. Når vi ser 15 år tilbake i tiden, er endringene så store at det nesten er uvirkelig.

Leder Av Per-Erik Ramstad ADM. DIREKTØR ALTA KRAFTLAG

Utgiver Alta Kraftlag Markveien 46, 9509 Alta Tlf. 78 45 09 00

Produksjon Nord-Media AS

Distribusjon Bring Til husstander og næringsdrivende i Alta, Loppa og Kvænangen.

Forside Fotograf er Cathrine Hammari. Bildet viser “Montering av ny måler”

Årets siste utgave av Linjeskift er i sin helhet viet Smart Strøm. Dette er altså systemet med fjernavleste målere som alle våre kunder vil stifte bekjentskap med. Litt over 1800 kunder har allerede fått nye målere, tusen takk for den velviljen dere har vist. For de som vil benytte seg av de mulighetene systemet gir, blir dette et nyttig verktøy hvor man vil få god kontroll på strømforbruket sitt. Dere vil få oppdaterte tall tilgjengelig på internett, hvor alle tall til og med siste døgns forbruk, er med. Kostnadene dekkes inn via nettleia, og vi ser ikke at denne investeringen vil føre til noen økning i denne.

Smart Strøm er ikke like kapitalkrevende som fiber, vi holder på med to prosjekter som er mer krevende. Både den nye transformatorstasjonen i Skoddevarre og det nye kraftverket i Kåfjord har begge investeringsrammer som er dobbelt så store. Men Smart Strøm er en satsing av en helt annen karakter. Som sagt over er det flere likheter mellom Smart Strøm og fibersatsingen for mer enn 10 år siden. Dette er også et teknologiprosjekt, og det vil påvirke absolutt alle ansatte. I tillegg vil selve systemet og de store bransjeendringene Smart Strøm medfører og legger til rette for, endre alle våre arbeidsprosesser. I løpet av de neste årene må vi først avlære oss de fleste

Smart Strøm utbyggingen har en del likheter med fiberutbyggingen vi startet for 10 – 12 år siden. Når vi startet fibersatsingen, var det ut fra tre hovedbegrunnelser. Vi var helt overbevist om at fiberkommunikasjon var av avgjørende viktighet for samfunnet, satsingen skulle styrke vår posisjon og attraktivitet som arbeidsgiver og den skulle gi oss viktige økonomiske bidrag. I dag ser vi at vi fikk rett i disse tre vurderingene, mer rett enn vi hadde håpet på.

2

prosesser rundt måling, avregning, fakturering og kundeprosesser slik de er i dag – og så må vi lære oss nye metoder. Noen oppgaver vil bli overtatt av maskiner og noen av andre selskaper og deres maskiner. Dette vet vi allerede nå om Smart Strøm. I tillegg vet vi at oversikten på kvaliteten i nettet vil bli mye bedre, vi vil kunne «måle» spenningen helt ute i hvert eneste hus, og vi vil se om det oppstår jordfeil hos kunder eller i vårt nett. Vi får også kontroll over belastningen rundt om i hele nettet, på en måte vi aldri har vært i nærheten av tidligere. Vi vet også at den radiobaserte signalkommunikasjonen til målerne, og mellom målerne, kan brukes til mange andre ting, som alarmer og varslinger av alle typer. Videre vet vi at våre ansatte vil få mange nye og interessante oppgaver, hvor det vil bli mer analyser og mindre rapportering og reparering. Det vi imidlertid ikke vet mye om, er hva Smart Strøm vil «gjøre» med oss som organisasjon, hvordan vil dette endre oss og i hvilken retning. Dersom utbyggingen og utnyttelsen av systemene Smart Strøm bringer med seg, gir oss noen av de positive endringene vi fikk gjennom fibersatsingen, er det all grunn til optimisme. Hvordan dette går kan vi kanskje skrive om en annen gang, kanskje i 2025.

Per-Erik Ramstad Adm. direktør Alta Kraftlag

www.altakraftlag.no


Målerbyttet – steg for steg Mange lurer på hvordan byttet til de nye strømmålerne skal skje. Hittil har alle i Aronnesområdet fått nye målere, og akkurat nå byttes målerne hos abonnentene i Kvenangen. Nå står de store boligområdene i Alta for tur. – Alle vil få informasjon fra oss i god ti før vi kommer for å skifte måleren. Som kunde hos oss betaler du ingenting ekstra for verken installasjonen, måleren eller for kommunikasjonsenheten som sender dine måledata til oss, sier prosjektkoordinator Cathrine Hammari i Alta Kraftlag. Slik skjer byttet Først kommer brevet om at det snart er din tur for målerbytte og du mottar deretter en SMS med forslag til tidspunkt for bytte av måler. – Dette tidspunktet kan du godta, eller du kan ringe oss på 78450901 for å avtale nærmere. Dagen før avtalen for bytte mottar du en ny SMS som påminnelse, og på avtalt tidpunkt neste dag kommer vår montør hjem till deg for å foreta byttet, sier Hammari. Tar kort tid I utgangspunktet vil et bytte ta rundt 40 til 45 minutter, med noen få unntak, og det blir nødvendigvis et kort strømbrudd. – Montøren trenger tilgang til sikringsskapet i boligen, og en voksen person fra husstanden må

www.altakraftlag.no

KOMMER TIL ALLE: – Nå står vi foran målerbytte i alle boliger i Sentral– Alta, og beboerne vil få en SMS fra oss med forslag om tidspunkt for dette, sier prosjektkoordinator Cathrine Hammari i Alta Kraftlag.

være hjemme. Montørene går ikke inn i hus der det kun er barn under 16 år hjemme, sier Hammari. Under sitt arbeid tar montøren bilde både av den gamle og nye måleren for å dokumentere målernummer og målerstand (forbruk). Får brosjyre Etter målerbyttet vil montøren

3

legge fra seg en brosjyre med litt informasjon om din nye strømmåler. For å få en oversikt over strømforbruket, kan du gå inn på «Min Side» på www.altakraftlag. no. – En tid etter målerbyttet vil enkelte kunder bli kontaktet av Alta Kraftlag for en teknisk etterkontroll, og vi håper du gir oss anledning til dette, sier Cathrine Hammari.


Nye målere til be Samtidig som alle privatkunder får nye målere skjer det samme hos bedriftene. I Alta er det omlag 800 av disse og så langt er målerne skiftet hos 70 kunder. Tidsrammen for å skifte disse er den samme som for privatkundene. – Arbeidet med å skifte målerne i bedriftene er litt mer komplisert. Noen har store anlegg, og her må montørene sjekke mer og være svært nøyaktige. Konsekvensene av feil her kan bli store, sier Silje Ingebrigtsen. Teknisk krevende Nå er det som regel enklere å komme til for å skifte målerne hos bedriftskundene. Det er bedre oversikt og plass, og samtidig er adkomsten enklere fordi det skjer i arbeidstiden både til bedriften og kraftlagets montører. – Selv om det egentlig ikke er vårt ansvar å sjekke bedriftenes anlegg, gjør vi det likevel for å sikre oss at alt er riktig montert. Der de større anleggene har egne trafoer er vi ekstra nøye for å sikre oss at alt er riktig koblet. Det er her eventuelle feil kan få konsekvenser både for at riktig forbruk blir lest av og som en ren sikkerhet for bedriftens egen del, sier montør Kai Ola Paulsen. Kvalitetssikring Med måleapparatene sjekker Paulsen at ledningene i anlegget har den strømstyrken som er oppgitt og at alt er koblet riktig.

– Montering av de nye målerne gir oss dermed mulighet til å kvalitetssikre anleggene, sier Kai Ola Paulsen.

4

Hos bedrifter med egne trafoer foretar montørene utskiftingen av målere uten å koble fra strømmen.

www.altakraftlag.no


driftskundene NY MÅLER PÅ PLASS: Her er den nye måleren på plass hos Brødrene Dahl på Aronnes.– I tillegg er anlegget sjekket om alt er riktig koblet. Her var alt i orden, konstaterer Silje Ingebrigtsen og Kai Ola Paulsen.

NØYAKTIG SJEKK: Med moderne målerutstyr kan montørene sjekke at hver enkelt ledning bringer den strømmengde den skal og at de er riktig koblet.

– Dette er selvsagt en stor fordel i bedrifter der strømbrudd kan gi ekstra store problemer, sier Paulsen.

www.altakraftlag.no

5


Nytten av de

Nettingeniør Morten Wirkola.

Hvorfor skal det installeres nye såkal- hver måned og betale for den strømte smarte strømmålere. Hva er nyt- mengde som er brukt. teverdien? Disse spørsmålene stiller mange seg. For det har jo fungert hit- – Nytten av de nye målerne er svært stor. Derfor installeres de over hele landet, ikke bare her hos til også ved å lese av målerne annen-

6

www.altakraftlag.no


nye målerne Oppdager feil De nye målerne hos kundene vil øyeblikkelig oppdage feil på anlegget. ikke minst gjelder dette jordfeil, som i mange tilfeller kan utvikle seg til alvorlige hendelser. – Dessuten har målerne full kontroll med spenningskvaliteten til boligen. Den logger slike feil slik at vi etterpå kan gå inn og finne når feilen oppstod og hvor. Dette har selvsagt stor betydning for sikkerheten, sier Wirkola. Framtidsvyer Men de nye målerne vil i framtiden kunne hjelpe kundene til å styre sitt eget strømforbruk i detalj. – Ennå vet vi ikke akkurat hva som kommer, men det vi ser for oss at det kommer verktøy som kommer kundene til gode. I dag har vi jo en app for ethvert behov, og det kommer helt sikkert en slik der vi kan gå inn og sjekke vårt strømforbruk time for time. Strømprisene varierer allerede i dag gjennom døgnet. Kan kunden gå inn og fordele sitt forbruk slik at både han og vi unngår de store forbrukstoppene, vil alle tjene på det, sier Wirkola. Minsket forbruk? Både Alta Kraftlag og andre nettselskaper følger totalforbruket i nettet kontinuerlig. Det er ingen hemmelighet at hver morgen før folk drar på jobb, og hver ettermiddag når de kommer hjem, går forbruket opp hos privatkundene. – Fra rundt klokka 16 og utover stiger forbruket svært mye når alle ovnene slås på for å lage middag, og elbil-laderne kobles til. Kanskje skrus vaskemaskinen på samtidig. Når kundene selv kan gå inn via en app og se sitt eget forbruk greier vi kanskje å utjevne det endel. For eksempel lade bilen om natta og sette vaskemskinen på litt senere på kvelden. Et jevnere uttak av strøm gjennom døgnet vil kunne redusere utbyggingsbehovet i strømnettet og videre kunne bidra til lavere strømregning for kundene, sier Morten Wirkola.

oss. Sikkerheten blir langt bedre for den enkelte bruker, og dessuten blir kontrollen med forbruket mye bedre, sier nettingeniør Morten Wirkola i Alta Kraftlag.

www.altakraftlag.no

7


Kundene stiller opp

Bytte av målere går etter planen gebrigtsen i Alta Kraftlag. Hun og resten av prosjektgruppa har stått på for å planlegge og gjennomføre målerbyttet, som er krevende på mange måter. – Vi involverer jo 12000 husstander som vi må treffe i deres hjem, fortrinnsvis i arbeidstiden, sier Ingebrigtsen. Sentrum nå I november startet utskiftningen av nye målere for fullt i selve tettstedet.

– Etter oppstart i slutten av mai har vi montert omlag 1800 av de nye strømmålerne hos våre kunder. Å skifte målere hos alle de vel 12000 kundene er et stort prosjekt, og vi er i god rute til å være ferdig som planlagt i første del av 2018. Ikke minst greier vi dette takket være den vevillighet kundene viser. Det sier prosjektleder Silje In-

Da startet vi på Sentrum og Midtbakken. Her vil vi ha opp til ni montører i sving frem mot nyttår, mens vi i Kvænangen setter inn tre montører for å ferdigstille målerbyttene i Burfjordområdet. Hun berømmer responsen fra kundene. De kontaktes på forhånd og får oppgitt dato og tidspunkt for skifting av måleren.

Hvordan virker den Mange av kundene som nå får nye målere har undret på hvordan de fungerer. Ikke minst hvordan Alta Kraftlag kan lese de av uten å gå på husbesøk. – Målerne sender sine signaler til nettstasjoner som er plassert rundt om i kommunen. Signalene går med andre ord gjennom luft og ikke gjennom tråd. Så enkelt er det. Nettstasjonene settes opp samtidig som vi monterer de nye målerne. Signalene fra hver enkelt måler kan Alta Kraftlag lese av kontinuerlig, sier Silje Ingebrigtsen. Så kan det tilføyes at målerne i tillegg til strømforbruk også registerer feil, for ekempel jordfeil, i de enkelte anlegg i boligene. Med andre ord gir dette bedre sikkerhet for den enkelte kunde.

– Vi er selvsagt fleksibel når det gjelder tidspunkt siden det kan være vanskelig for enkelte å være til stede slik vi foreslår, og bytte av tidspunkt er mulig. Men samtidig må vi også ta hensyn til våre montører som har sin arbeidstid, sier Silje Ingebrigtsen.

8

www.altakraftlag.no


1800 nye målere Høyden av de fargede kulene i søylen viser at omlag 1800 kunder har fått montert de nye smarte strømmålerne. Hver farge viser 500 målere. – Det er et stykke opp til toppen, men fra i høst vil utskiftingen skyte fart når vi begynner i den sentrale del av kommunen, sier prosjektkoordinator Cathrine Hammari.

www.altakraftlag.no

9


ANTIKVITET: Slike anlegg kommer kraftlagets montører heldigvis sjelden over. Disse ble montert like etter krigen, og finnes i noen eldre boliger, mer eller mindre oppgradert.

Få problemer Fra noen av kundene våre med gamle boliger og elektriske anlegg har vi fått spørsmål om målerbyttet vil kunne gjennomføres tross gamle sikringsskap, manglende sikringsskap eller dårlig plass. Vår erfaring så langt er at av de omlag 1800 anleggene som hittil har fått ny måler, er det bare et par anlegg som har vært i for dårlig forfatning til at målerbyttet kunne gjennomføres. – Dette dreier seg om elektriske

anlegg helt tilbake fra 1950-tallet, sier nettingeniør Morten Wirkola. I slike tilfeller går Alta Kraftlag i dialog med kunden for å få ordnet anlegget. – Det er kundens ansvar å ha et godkjent anlegg i boligen og i noen tilfeller må vi kanskje anbefale at det utbedres eller skiftes helt ut. Dette er imidlertid unntakene. De aller fleste stedene, selv på veldig gamle anlegg, er det helt uproblematisk å bytte måleren, sier Morten Wirkola. Enkelte eldre anlegg har ikke sikringsskap og Kraftlaget opplyser om at måleren i slike tilfeller

10

monteres på samme sted som den gamle måleren stod. - Montørene har da hjelpemidler som for eksempel målerbrett av stål som gjør at måleren kan monteres sikkert og forskriftsmessig også utenfor skap, sier Wirkola. Etter 1800 gjennomførte målerbytter har kraftlaget enda ikke møtt på problemer knyttet til plass i sikringsskapet. –Vi anser ikke at dette vil bli noe utbredt problem, og skulle det dukke opp tilfeller der måleren ikke får plass vil vi løse dette på en smidig måte for kunden, avslutter nettingeniør Morten Wirkola.

www.altakraftlag.no


Fort og greit

FIKK NY MÅLER: – Her, innerst på boden står sikringsskapet, så det måtte litt rydding til før den hyggelige montøren slapp til og fikk byttet inn den nye strømmåleren, sier Ramona Hansen.

Ramona Hansen på Aronnes var en av de første som fikk montert den nye strømmåleren fra Alta Kraftlag. Hun var litt spent på hva dette innebar, men kunne konstatere at byttet gikk fort og greit. – Jeg var i grunnen mest opptatt av at montøren skulle kunne komme seg fram til sikringsska-

www.altakraftlag.no

pet på boden, ler hun, og medgir at besøket fra kraftlaget resulterte i at hun også fikk ryddet på boden. Men montøren hun fikk besøk av hadde nok vært innom mange trange boder i sitt arbeid, og fikk gjort jobben hos Ramon på under halvtimen. – Nei, dette gikk over all forventning bra. Det er nok mange som har en overlesset bod, der gjerne sikringsskapet står på veggen in-

11

nerst. Ta det bare med ro. Montøren som var hos meg fikset byttet av måler på tross av lite albuerom, smiler hun. Nå er hun glad for å ha fått ny måler montert og regner med at alt virker perfekt. – Det fineste av alt med dette er jo at jeg slipper å huske på måleravlesningen. Det skjer automatisk heretter, sier Ramona Hansen.


Dette bør du vite Nettleie

Avlesningsdatoer

Husholdning Fastledd ............................................................................2.000 kr/år Energiledd ................................................................... 17,6 øre/kWh

Måleren skal i løpet av året leses av følgende datoer: 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september, 1. november Kunder som er fjernavlest trenger ikke lese av måleren, og vil få strømregning hver måned.

Mindre næring (forbruk under 300.000 kWh/år og inntak mindre enn 3x250A) Fastledd ............................................................................ 2.800 kr/år Energiledd .................................................................. 16,6 øre/kWh Stor næring (forbruk over 300.000 kWh/år eller inntak over 3x250A) Fastledd ...........................................................................12.800 kr/år Energiledd .................................................................... 5,4 øre/kWh Effektledd • inntil 100 kW ................................................................... 562 kr/år • 101-200 kW ...................................................................... 363 kr/år • over 200 kW ....................................................................287 kr/år Alle priser er oppgitt eks. mva. Husholdninger og hytter er fritatt for mva. I tillegg kommer kraftprisen fra din kraftleverandør.

TV Get Start: ....................449,- kr/mnd (Etablering kr 699,-) Homebase: .................................................................. 439,- kr/mnd

Internett 2/2 mbit/s .....................................................................229,10/10 mbit/s ............................................................... 349,25/25 mbit/s .............................................................. 469,50/25 mbit/s .............................................................. 649,70/25 mbit/s ...............................................................759,-

kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd

Styre Odd Arne Rasmussen, Inger Lise Balandin, Bodil Mannsverk, Stein Thomassen, Gøril Severinsen, Kåre Finjord, Silje Ingebrigtsen

Linjeskift 2016 03  

Nyhetsmagasin fra Alta Kraftlag

Linjeskift 2016 03  

Nyhetsmagasin fra Alta Kraftlag