Page 1

HELA LÄSÅRET UPPDRAG

INNEHÅLL

Målgrupp

Ansvar

IKT 2013 Förskola 2011

-Kickoff med alla personal '-Workshop riktade till alla pedagoger kommer att erbjudas

CF

Skola 2011

-Uppstart för "Nätverket för skolutveckling" '-Workshop riktade till alla pedagoger kommer att erbjudas

CF

Skolportalen Fronter

-Workshops varannan vecka, måndagar alternativt tisdagar -Skolbesök, resurs för pedagoger

Pedagoger F,G

MF

OMRÅDE Aktionslärande

-Besök kommer att genomföras vid tre tillfällen under hösten

KS,CF

Human Dynamics

-Utbildning sker i september och november

CF

IUP

-Inbjudan till mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte kring IUP och skriftliga omdömen

HA,KS

Kompetensforum

-Ett tillfälle varje månad

CH

PBS

-Lärledarutbildning i oktober

AMÅ

Ped.dokumentation

-En kursträff i månaden under året. Ny kursstart i november

KS,CR

Skola - näringsliv

-Syfte: Hitta naturliga mötesplatser där skola och näringsliv, tillsammans kan diskutera framtidens kompetenser

CF

Skoldatatek

-Digitala lärverktyg och specialpedagogik - bilden som verktyg, ljud, screencast, enkel film..n -Digitalt berättande utifrån boksamtal, skolbesök -Föräldramöte i samverkan med Mölndals Stadsbibliotek

Specialpedagogik

-Träffar med nätverket för specialpedagogik

AMÅ

Matematik

-Matematik för de första skolåren

HA

NO

-Möjlighet till spridning av kunskaper från Naturvetenskap i vardagen för fsk Pedagoger F -Utbildning för NO-lärare 7-9 som tillsammans med sina elever får Pedagoger G möjlighet att arbeta tillsammans med företag

HA

Svenska

-Projekt "Tryggad läsutveckling" erbjuder studiecirklar -Läs- och skriv för de första skolåren

AMÅ

Miljö, förskola/skola

Pedagoger F,G Föräldrar

GUA

ÄMNE


AUGUSTI UPPDRAG

INNEHÅLL

MÅLGRUPP ANSVAR

IKT 2013 Förskola 2011 Skola 2011 Skolportalen Fronter

-Utbildning av kökspersonal, Serviceförvaltningen

MF

-Provia kurs 25/8 och 31/8

GUA

OMRÅDE Aktionslärande Human Dynamics IUP Kompetensforum Miljö, förskola/skola PBS Ped.dokumentation Skola - näringsliv Skoldatatek Specialpedagogik

ÄMNE Matematik NO Svenska


SEPTEMBER UPPDRAG

INNEHÅLL

MÅLGRUPP ANSVAR

IKT 2013 Förskola 2011 Skola 2011 Skolportalen Fronter

-Föreläsning skolpersonal “bedömning för lärande”. V.38 -Workshop, se kursbokningen

Pedagorer F,G Pedagorer F,G

OMRÅDE Aktionslärande

-Kursträff 27/9

Human Dynamics IUP

-Inbjudan till mötesplats för rektorer för diskussion och erfarenhetsutbyte kring IUP och skriftliga omdömen

Kompetensforum

-Tema, ej ännu bestämt. Dag 26/9

Miljö, förskola/skola PBS Ped.dokumentation

-Kursträff 7/9 och 28/9

KS,CR

Skola - näringsliv Skoldatatek

-Provia kurs 14/9

GUA

Specialpedagogik

ÄMNE Matematik

-Inspirationsträff Matematik inriktning F-9 -Utematematik Fsk- Ped omsorg 6 och 7 september kl 16-19, föreläsning+ workshop

NO Svenska

-Tryggad läsutveckling, studiecirklar -Läs- och skriv för de första skolåren

HA


OKTOBER UPPDRAG

INNEHÅLL

MÅLGRUPP ANSVAR

-Workshop, se kursbokningen -Nationell Fronterkonferens 3-4 okt. i Göteborg

Pedagorer F,G

IKT 2013 Förskola 2011 Skola 2011 Skolportalen Fronter

MF

OMRÅDE Aktionslärande

KS,CF

-Kursträff 26/10

Human Dynamics IUP

- Inbjudan till pedagoger i grundskolan för diskussion och erfarenhetsutbyte kring IUP och skriftliga omdömen

Komptensforum

-Tema ej ännu bestämt. Dag 25/10

Pedagoger G

HA,KS

Pedagorer F,G

AMÅ

Miljö, förskola/skola PBS

-Lärledarutbildning, uppstart

Ped.dokumentation

-Kursträff 24/10

KS,CR

-Workshop, kommunlicenser och appar

GUA

- Utbildning för lärare och förskollärare F-3 Matematik för de första skolåren 10 dagar med vikarie 5/10 och 26/10 - Utbildning för lärare och förskollärare 4-6 Matematik 5 dagar Pedagorer F,G med vikarie - Utbildning för förskollärare/ barnskötare/

HA,KS

Skola - näringsliv Skoldatatek Specialpedagogik

ÄMNE Matematik

NO Svenska

- Läs- och skriv för de första skolåren -Tryggad läsutveckling, studiecirklar

Pedagorer F,G


NOVEMBER UPPDRAG

INNEHÅLL

IKT 2013

'

Målgrupp

ANSVAR

Förskola 2011 Skola 2011

'

Skolportalen Fronter

-Workshop, se kursbokningen

OMRÅDE

'

'

Aktionslärande

-Kursträff 25/11

'

MF

KS,CF

Human Dynaamics IUP

'

Kompetensforum

-Tema, ej ännu bestämt. Dag 23/11

Miljö, förskola/skola PBS Ped.dokumentation

-Kursträff 24/11

KS,CR

-Workshop, kommunlicenser och appar

GUA

Skola - näringsliv Skoldatatek Specialpedagogik

ÄMNE Matematik

'

NO

'

Svenska

-Läs- och skriv för de första skolåren -Inspirationsträff svenska inriktning F-9? -Föreläsning Erica Löfgren? Arne Trageton? -Tryggad läsutveckling, studiecirklar

Pedagoger F,G


DECEMBER UPPDRAG

INNEHÅLL

MÅLGRUPP ANSVAR

IKT 2013 Förskola 2011 Skola 2011 Skolportalen Fronter -Workshop, se kursbokningen

MF

OMRÅDE Aktionslärande Human Dynaamics IUP

- Inbjudan till pedagoger i grundskolan för diskussion och erfarenhetsutbyte kring IUP och skriftliga omdömen

Kompetensforum

-Tema, ej ännu bestämt. Dag 15/12

Pedagoger G

HA,KS

Miljö, förskola/skola PBS Ped.dokumentation Skola - näringsliv Skoldatatek

-Workshop, kommunlicenser och appar

GUA

-Läs- och skriv för de första skolåren

AMÅ

Specialpedagogik

ÄMNE Matematik NO Svenska


JANUARI 2012 UPPDRAG

INNEHÅLL

Målgrupp Ansvar

IKT 2013 Förskola 2011 Skola 2011 Skolportalen Fronter

OMRÅDE Aktionslärande Human Dynaamics IUP Kompetensforum Miljö, förskola/skola PBS Ped.dokumentation

-Kursträff

KS,CR

-Matematik för de första skolåren

HA

Skola - näringsliv Skoldatatek Specialpedagogik

ÄMNE Matematik NO Svenska

-Tryggad läsutveckling, studiecirklar


FEBRUARI 2012 UPPDRAG

INNEHÅLL

Målgrupp

Ansvar

IKT 2013 Förskola 2011 Skola 2011 Skolportalen Fronter

OMRÅDE Aktionslärande Human Dynaamics IUP Kompetensforum Miljö, förskola/skola PBS Ped.dokumentation Skola - näringsliv Skoldatatek

-Workshop, kommunlicenser och appar

GUA

-Matematik för de första skolåren

HA

Specialpedagogik

ÄMNE Matematik NO Svenska

-Tryggad läsutveckling, studiecirklar


MARS 2012 UPPDRAG

INNEHÅLL

Målgrupp

Ansvar

IKT 2013 Förskola 2011 Skola 2011 Skolportalen Fronter

OMRÅDE Aktionslärande Human Dynaamics IUP Kompetensforum Miljö, förskola/skola PBS Ped.dokumentation Skola - näringsliv Skoldatatek

-Workshop, kommunlicenser och appar

GUA

-Matematik för de första skolåren

HA

Specialpedagogik

ÄMNE Matematik NO Svenska

-Tryggad läsutveckling, studiecirklar


APRIL 2012 UPPDRAG

INNEHÅLL

Målgrupp

Ansvar

IKT 2013 Förskola 2011 Skola 2011 Skolportalen Fronter

OMRÅDE Aktionslärande Human Dynaamics IUP Kompetensforum Miljö, förskola/skola PBS Ped.dokumentation Skola - näringsliv Skoldatatek Specialpedagogik

ÄMNE Matematik NO Svenska

-Kursträff

KS,CR


MAJ 2012 UPPDRAG IKT 2013 Förskola 2011 Skola 2011 Skolportalen Fronter

OMRÅDE Aktionslärande Human Dynaamics IUP Kompetensforum Miljö, förskola/skola PBS Ped.dokumentation Skola - näringsliv Skoldatatek Specialpedagogik

ÄMNE Matematik NO Svenska

INNEHÅLL

Målgrupp

Ansvar


JUNI 2012 UPPDRAG

INNEHÅLL

Målgrupp

Ansvar

IKT 2013 Förskola 2011 Skola 2011 Skolportalen Fronter

OMRÅDE Aktionslärande Human Dynaamics IUP Kompetensforum Miljö, förskola/skola PBS Ped.dokumentation Skola - näringsliv Skoldatatek Specialpedagogik

ÄMNE Matematik NO Svenska

-Workshop, kommunlicenser och appar

GUA

Kalendarium ht 2011  

Utvecklingsenhetens kalendarium för utbildningar och erbjudanden.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you