__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Č Í SLO 4

Václav Větrovec

Úspěch podnikání tkví i ve vytrvalosti str. 8–10

Nejsou lidi? Přitáhněte si je!

Základní pravidla pro získání dobrých pracovníků str. 4–5

Tipy pro váš úspěch

Naučte se správně odměňovat zaměstnance str. 11


E D I TO RI A L

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, najít dobré lidi v dnešní době je problém. To je věta, která je v pracovním světě slyšet poslední dobou poměrně často. Dokonce už jsem několikrát zaslechla i o něco tvrdší variantu, a sice: Najít vůbec nějaké lidi v dnešní době je problém! A tak jsme se tomu rozhodli podívat trochu na zoubek. Je to skutečně tak neřešitelný problém? Je jedinou možností, jak ovlivnit příliv nových zaměstnanců, zvyšování mezd a benefitů? A může vůbec firma jako taková udělat něco pro to, aby noví lidé přicházeli a zůstávali? Myslím, že ano. Protože ať už je pracovní trh jakýkoliv, existují firmy, kde o uchazeče o práci nemají nouzi. Jejich vlastní zaměstnanci přivádějí své známé, kamarády, rodinu. Právě šéfa jedné takové „zázračné“ firmy jsme vyzpovídali v naší pravidelné rubrice věnované rozhovorům. Pokud stále hledáte cestu, jak vyladit svou firmu, práci a okolí, abyste se stali zajímavými pro nové lidi a možná ještě zajímavějšími pro ty, se kterými již pracujete, věřím, že v našem čísle najdete pár tipů. Anebo alespoň strávíte chvilku příjemným čtením. Vlasta Opelková výkonná ředitelka Business Success, spol. s r.o.

OBSAH 3

Kam směřujeme

Dostanete pouze to, s čím se spokojíte

4–5

Téma „Nejsou lidi“ a co s tím manažeři mohou dělat?

6

Pod povrchem Zaměstnanec s nadšením je pro firmu výhrou

7

Průzkum Co šéfa trápí nejvíce?

8–10

Rozhovor

Václav Větrovec: Pro úspěch v podnikání je důležitá vytrvalost a spravedlnost

11

Tipy pro váš úspěch Šéfe, já chci přidat! Naučte se své lidi správně odměňovat

12–13

Zeptali jsme se

V zaměstnání je důležitá rozličnost i smysluplnost a dobrý kolektiv

14

Rozhovor Vážím si firmy a příležitostí, které mi dává

15

Inspirace Mým cílem je změnit k lepšímu životy tisíců lidí

VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 | IČO: 29028809 | skochova@prospectea.cz EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E22522 | TEXT A FOTO: Marketingové oddělení Business Success, spol. s r.o., a Shutterstock | vydáno v listopadu 2017

2


K AM S MĚ ŘU J E ME

Jak dlouhodobě a moudře řídit chytré a schopné lidi? To je jednou ze základních otázek pro ty, kteří mají se řízením zaměstnanců zkušenosti. Pokusím se v tomto článku ozřejmit několik praktických hledisek pro práci s výkonnými lidmi.

Nejdříve je potřeba pojmenovat jednu zásadní věc. Schopnosti skutečně kvalitních lidí jsou zpravidla jejich největší devizou, kterou vnímají obě strany – oni i management. Toto je jasné a není třeba o tom zeširoka psát. Ale ne vždy si obě strany uvědomují, že někdy až nadstandardní schopnosti mohou být nejen velkým přínosem, ale potenciálně i tím největším problémem, který do skupiny přinášejí. Výkonní lidé jsou totiž mnohdy schopni všeho. Mají v sobě sílu buldozeru a nasazují ji naplno. Otázka je, jakým směrem. Na mohutné budování, nebo v té samé intenzitě na brzdění ostatních kolegů? Jako prevence proti destruktivnímu chování je více než vhodné, aby si byly obě strany daného faktu plně vědomy a vzaly za něj osobní zodpovědnost. Není problém mít ohromnou sílu, pokud si ji člověk uvědomuje a používá ji rozumně.

Utíkat pouze vpřed

Řízení schopných lidí je spojeno také s následující myšlenkou: utíkat se dá pouze vpřed. Všichni musí jít neustále za novými výzvami a dobývat nové prostory – kvalitativně či kvantitativně. Hlavně schopní lidé musí být nasazeni na maximum, musí dostávat dostatek úkolů přiměřených

bezpečí a jistoty, že budujete hvězdný tým. Jinak budou vnitřně zklamaní a možná si vás i přestanou vážit. Kritérium vysokého nasazení a produktivity by mělo platit nejen vůči aktuálním spolupracovníkům, ale i vůči personalistům, kteří hledají do týmu nové posily. Pokud chce firma chytat produktivní a dravé ryby, pak nesmí tyto dravce lovit prostřednictvím pomalého, až spícího rybáře. Proto jedním z nejzákladnějších parametrů vhodného personalisty je vysoká spontánní emoce, osobní výkonnost, rychlost, dravost, zářící oči a čisté srdce oddané své skupině.

Slabší by se měli přibližovat silným

Výběr neproduktivních lidí slabým personalistou ve finále způsobí, že většinu práce udělá několik extrémně produktivních jedinců, kteří však brzo

Dostanete pouze to, s čím se spokojíte jejich velikosti a schopnostem. Je potřeba, aby zápasili, bojovali, postupovali vpřed, viděli mety, kterých dosáhnou jen s největším úsilím. Toho docílí jen tehdy, když budou mít pozornost a energii koncentrovanou jasným směrem. Povinností šéfa je zajistit prostředí plné výzev a hodnotných úloh ke zvládání. Jinak se buldozery s celou svou silou mohou obrátit proti němu a celé skupině.

Pro silné je rozhodující šéf

Dalším parametrem řízení a motivace schopných lidí je šéf samotný, tedy jeho přístup k řízení. Pokud má nadřízený nadhled a ví, že jeho povinností je „tlačit na pilu“, vždy přivede své podřízené k tomu, aby ze sebe dostali mnohem více. Zásadně se mýlí každý vedoucí, který si myslí, že jeho povinností je hlavně dohlížet na to, aby lidé nedělali chyby, a evidovat jejich produkci. Vedoucí musí hlavně dostávat od pracovníků konkrétní výsledky a dostávat jich více, než by pracovník vytvořil bez jeho vedení. Jinak je na postu vedoucího zbytečný. Vypadá to možná neuvěřitelně, ale lidé od vás očekávají, že budete přímí, spravedliví, jednoznační. A ti nejlepší lidé to u vás bedlivě sledují. Děláte to, nebo ne? Tlačíte lidi do produkce, do zodpovědnosti, do vyšších standardů, nebo ne? Potřebují mít s vámi pocit stability,

přijdou na to, že toto není to, co původně hledali. Je-li skupina benevolentní a nedává jasně najevo, že veřejným a uznávaným vzorem jsou výkonní pracovníci, a pokud skupina v čele se svým šéfem nebude trvat na tom, aby se noví či slabší pracovníci tvrdou prací začali přibližovat těm nadprůměrným, motivace a chuť vítězit se ze skupiny postupně vytratí právě tak, jako ti nadprůměrní lidé.

Pozorováním jsem dospěl k tomu, že šéfové i skutečně výkonní lidé mají svoji práci jednoznačně rádi. A z velké části je to i proto, že mají rádi lidi, se kterými spolupracují. Pokud jako schopní lidé nestrávíme většinu života s těmi, na které se těšíme, kterých si vážíme a o které se můžeme opřít, plná radost přijít nemůže. Buďte proto v práci s lidmi a v jejich výběru hodně důslední. Spokojíte-li se s nižším standardem, dostanete ho. Pokud nastavíte vyšší standard bez volby nižšího, dostanete ho také. Rastislav Zachar, majitel Business Success

3


T É MA

„Nejsou lidi“ a co s tím manažeři mohou dělat? Nedostatek personálu bývá jedním z nejčastěji zmiňovaných problémů mnoha firem. „Zakázek je dost, ale chybí nám lidi, a pokud už někoho seženeme, tak jde hlavně o fluktuanty bez zodpovědnosti,“ slyšíme z úst manažerů. Firmy si vzájemně přetahují zaměstnance, agentury prosperují a nálada manažerů bývá na bodu mrazu. Řídit nováčky bez zkušeností a potřebné kvalifikace totiž více připomíná péči o kojence než výkon a produktivitu. Pro koho lidé pracují?

Pavel Ranc, trenér a konzultant firmy Business Success, spol. s r.o., autor publikace Jak nepřijít o schopné zaměstnance?

4

Když se zeptáte schopných produktivních pracovníků, proč pracují právě pro svého zaměstnavatele, uvedou důvody, které jsou většinou stále stejné. Dobré vztahy se šéfem a v kolektivu. Mnoho schopných pracovníků svého šéfa respektuje, někdy až obdivuje. Vzájemný respekt či jeho nedostatek může rozhodovat o pevnosti vztahu a míře loajality. Neznamená to, že není třeba lidi dobře zaplatit a řešit i motivační prvky. To všechno je součástí pocitu zaměstnanců, že je společnost respektuje. Ale ve skutečnosti to není firma, pro koho lidé pracují. Je to šéf a jsou to jeho hodnoty, které pomáhají zaměstnanci utvořit si vazbu k firmě, pracovním povinnostem a ke kolegům. Vedoucí, manažer, mistr, leader, parťák – tito lidé jsou tím nejzásadnějším faktorem pocitu respektu nebo jeho absence u zaměstnanců.

Buďte osobní

Přátelství v týmu mezi šéfem a zaměstnancem nutně nemusí znamenat dobré výkony, ale dobré výkony jsou velmi dobrým předpokladem pro přátelství. Respekt totiž musí být na něčem založen, aby nebyl pouhým sociálním pozlátkem. Respekt může být způsobem obdivu výsledků či vlastností a schopností, které k výsledkům produkce vedou. Vedoucí by měl umět toto vše u zaměstnanců ocenit. Úkolem leadera by také mělo být přivést své lidi co nejdříve k výsledkům, za které si jich může vážit. A v neposlední řadě by jim také měl ukázat, že jejich spolupráce je fungující, oboustranně užitečnou symbiózou. Smysluplnost spolupráce je pak základním stavebním kamenem upřímné loajality. Dobrý šéf by mohl svůj postoj vůči podřízeným přirovnat k výchově dětí. Ty přece máte rádi za všech okolností, ale nedovolíte


jim lumpárny. Jste jim příkladem v disciplíně, slušnosti, pracovitosti a pokoře. Snažíte se, aby našly svůj směr a byly užitečné, ale příliš se jim nemontujete do všech aktivit, aby vás neměly plné zuby a nepřestaly vás brát. Když udělají průšvih, přimějete je, aby ho napravily. Nezneužíváte své děti k vlastním zájmům, jste tu stále pro ně a máte na paměti to, aby byly samostatné a nezávislé. Nebráníte se osobní komunikaci a jste rádi, že se vám svěřují. Jejich důvěru nikdy nezklamete a to, co vám svěří, je jen mezi vámi. Svým dětem se snažíte říkat jen pravdu a chcete ji celou slyšet i od nich, i kdyby byla bolestivá.

Co udělat pro stabilitu týmu

Každý manažer by měl být v prvé řadě tím největším profesionálem nejen v oblasti, ve které pracuje, ale i skvělým šéfem. Spravedlivá, přímá a produkci oceňující jednoznačnost spojená s charakterem člověka, který má rád lidi a záleží mu na tom, aby se jim v práci líbilo a cítili se doceněni, je pravým požehnáním pro každého personalistu. Ten manažerům hledá zaměstnance, přemlouvá je, aby nastoupili, slibuje jim dobrou práci, kolektiv, peníze, zázemí a bonusy, ale to nejdůležitější pro zaměstnance je kompetentní šéf, který dělá to, co má. A pokud takovým manažerem jste, personalista vás bude na rukou nosit, protože slovo fluktuace se ve spojení s vaším týmem nepoužívá.

Nechte se najmout a řídit ve vlastní firmě

Už jste se někdy nechali přijmout do vlastní firmy? Vypadá to jako hloupost, ale vysvětlím, co je tím myšleno. Představte si, že byste četli personální inzerci vaší firmy – jak by na vás působila? Vzbudila by váš zájem a poslali byste svůj životopis? Jak rychle by vám někdo z vašeho personálního oddělení odpověděl a jak příjemná a profesionální by komunikace byla? Jakým stylem by proběhl personální pohovor? Co byste se dozvěděli a jaký byste z něj měli osobní pocit? Jak by na vás zapůsobilo prostředí ve vaší firmě? Jaký dojem byste měli z ostatních zaměstnanců vaší firmy? Zdáli by se vám plní chuti a odhodlání, nebo by vypadali otráveně, znuděně či podrážděně? Cítili byste z veškeré komunikace, která by vás provázela fází náboru a zácviku, vstřícnost a ochotu se vším vám pomoci od každého z kolegů, který by s vámi byl v kontaktu? Staral by se někdo o vaše výsledky, o to, zda máte všechny pomůcky a zda rozumíte všemu, co se po vás ve firmě chce? Jak by se vám líbil styl řízení? Nechali byste se sami od sebe řídit? Respektovali byste sami sebe v roli manažera? Někdy neškodí udělat si nezaujatou a velmi podrobnou inspekci celého náborového a adaptačního procesu. Jděte se osobně na všechno podívat, nedejte na prohlášení typu „nic už nemůžeme zlepšit!“. Najděte a odstraňte všechny překážky, které stojí v cestě mezi trhem práce a vaší firmou. Existuje dostatek bariér, které nám trh práce vytváří sám o sobě, není nutné k tomu přidávat cokoli, co by nábor lidí a práci s nimi komplikovalo.

Je snazší a levnější si schopné pracovníky udržet než hledat nové. Šetřete svůj čas i náklady a objednejte si brožuru: Jak nepřijít o schopné zaměstnance? Více informací najdete na www.success.cz/publikace

5


P OD P OV RC HE M

Zaměstnanec s nadšením je pro firmu výhrou Společnost Karel Kaňák, s.r.o., se soustředí na výrobu výsekových nástrojů pro výsek obalů, štočků pro reliéfní ražbu a vylupovacích a rozlamovacích nástrojů. Firma vsadila na vysokou kvalitu, ale také na rychlost dodání. Pokud však tyto dva atributy chce stoprocentně dodržet, potřebuje k tomu dobře vzdělané a motivované zaměstnance. Ty si sama vzdělává, ale o své pracovníky pečuje i jinak. odměny při pracovních jubileích. Míváme také akce pro rodiny a děti. Před Vánoci vaříme punč a u něho se sejdeme se zaměstnanci, popřejeme si a každému rozdáme kachnu a pět litrů plzeňského. Za největší benefit ale považuji to, když člověk může spokojeně pracovat, když se s ním slušně zachází a ví, co dělá a že je důležitou součástí nějakého celku. Chováme se otevřeně.

Business Success nám hodně pomáhá

Ve firmě Kaňák pracuji od roku 2008 a od začátku spolupracuji se společností Business Success. Začalo to motivačním seminářem pro vedoucí pracovníky, pak následovaly další. Všechna tato setkání mi hodně dala. Nabyté informace v práci denně využívám i v tom smyslu, že radím kolegům, jak danou situaci zvládnout co nejlépe. Nejvíc tedy oceňuji to, jak Business Success umí druhým pomoci.

Ing. Vladislav Polášek Výkonný ředitel společnosti Karel Kaňák, s.r.o.

Lidi si vzděláváme sami

6

Škola pro náš specifický obor vlastně není, lidi si musíme odborně dovzdělat. Vyvíjíme způsob, jak je zaškolit co nejrychleji, abychom je dokázali zařadit do výroby a udělat z nich co nejdřív takové zaměstnance, kteří mají radost z práce a přispějí do firemního portfolia. Máme nastavený systém školení pro jednotlivé činnosti a obory tak, aby lidé věděli, co mají dělat a jaký má jejich práce smysl. Samozřejmostí je výcvik zkušenějším pracovníkem. Dříve jsme například u pozic konstruktérů měli dlouhé mezičasy

od jednoho stupně k druhému. Když se k tomu přidaly různé složité zakázky, trvalo někdy až dva roky, než se pracovník začal učit další stupeň. To dnes nejde, musíme se snažit o co nejrychlejší zaškolení, a tím o vyšší flexibilitu.

Ceníme si motivovaných

Ceníme si zaujatých a motivovaných lidí, kteří v práci hledají smysl, uspokojuje je a vykonávají ji rádi. Pokud si mohu vybrat, dám raději přednost tomu, kdo má chuť a nemá vzdělání, než člověku, který má praxi, ale je mu to vlastně jedno. Své zaměstnance se snažíme motivovat za dobře odvedenou práci. Samozřejmostí je životní a penzijní připojištění, příspěvky na obědy, které si zaměstnanci kupují ve firmě. Máme

Sázíme na kvalitu a rychlost

Doba je uspěchaná. Všichni chtějí všechno hned, co nejkvalitnější a za co možná nejnižší cenu. My jsme se rozhodli, že není možné zvládnout všechno. Vždy si musíme vybrat pouze dvě z těchto tří hledisek. Buď je to kvalita, rychlost, anebo cena. Vsadili jsme tedy na vysokou kvalitu v co možná nejrychlejším termínu. Ale abych se vrátil k otázce, s čím se nyní nejvíc potýkáme. S vysokými nároky na kvalitu a rychlost roste tlak na naše zaměstnance. To jsou asi věci, které nyní řešíme nejvíc. Jak už jsem řekl výše, soustředíme se na důkladné zaškolování zaměstnanců, aby zvládli vysoké požadavky na kvalitu a rychlost výroby. To se nám docela daří, i když jisté rezervy ještě pociťujeme a pracujeme na zlepšení.


PRŮ Z K U M

Víte, že… České šéfy trápí zejména produktivita a ve svých firmách potřebují zapracovat především na komunikaci a kompetencích svých zaměstnanců. S čím dalším se u nás manažeři a majitelé firem potýkají? Výsledky průzkumu hovoří jasně.

Co šéfy trápí nejvíce?

Firemní tygr* *Člověk, který předstírá svou práci, ale skutečně nic nevytváří. Je čistě a pouze nákladovou položkou.

12,5 % 12 % 10,5 % 9,5 % 8,5 %

Komunikace uvnitř firmy Funkčnost firemních procesů Samostatnost zaměstnanců, jejich kompetence a zodpovědnost Důsledné plnění úkolů Správná motivace pracovníků

Produktivita, zcela dokončené úkoly

Vedení lidí

Motivace podřízených pracovníků

Průzkum probíhal od ledna do července 2017. Osloveno při něm bylo na 300 manažerů, vedoucích pracovníků a majitelů převážně českých firem.

Zdroj: Business Success, spol. s r.o.

21,7 % 18,3 % 16,6 % 16 % 8 %

Zaměstnanci mimo výměnu

Na čem firmy potřebují zapracovat?

7


ROZHOVO R

Václav Větrovec: Pro úspěch v podnikání je důležitá vytrvalost a spravedlnost Odmalička rád tvořil, takže volba jít se učit truhlářem byla jasná. Dřevo mu učarovalo. Byl jedním z mála živnostníků v socialistickém Československu. Po revoluci a nabytí dalších zkušeností už byl jen krok k založení vlastní firmy. Společnost VETOS dveře a zárubně s.r.o. se dnes řadí ke špičce v oboru nejen kvalitními výrobky, které nabízí, ale i celkovým přístupem k podnikání. Prozraďte, proč jste se rozhodl stát truhlářem? To bylo poměrně jednoduché. Od dětství jsem rád tvořil a nebyl jsem zrovna studijní typ. Tak rozhodnutí bylo jednoduché a částečně jsem byl ovlivněn tatínkem mého kamaráda – spolužáka Tomáše. Jeho táta měl doma dílnu a občas po škole jsme za ním zašli. Moc se mi líbilo, jak z „kusu“ dřeva udělá něco fantastického. A tam jsem si také oblíbil ořechové dřevo. Tu jeho fascinující kresbu a pestrost barev.

A kudy pak vedla cesta k vlastní firmě? Kdy Vás to napadlo? Plánoval jste to dlouho? To bylo velmi jednoduché. Než jsem dokončil učňák, měl jsem doma

Václav Větrovec Narodil se v roce 1970 v Benešově. Do roku 1995 pracoval jako truhlář. V roce 1996 založil firmu VETOS, kterou úspěšně vede a neustále zdokonaluje. Je ženatý, má dvě dcery, které pracují v rodinné firmě. K jeho koníčkům patří bagrování.

8


z garáže dílnu – můj táta mi postavil stroje. A děda mi říkal: „Hučíš na těch strojích do noci a jednou za tebou dojde ‚bolševická chobotnice‘“. Poradil mi zajít na Městský úřad a nechat si vystavit povolení k provozování živnosti. Tak jsem den po osmnáctých narozeninách došel pro to povolení na MěNV. A od června 1988 jsem měl živnost a provozoval ji po práci.

Ve Vašem portfoliu najdeme interiérové dveře, podlahy nebo například schody. Čím jsou podle Vás jiné než ty, které nabízí Vaše konkurence? V oblasti dveří v současné době zastupujeme na našem trhu firmu Dextüra a jednoho ze dvou evropských výrobců dveří, který používá k lakování dveří speciální technologii původně vyvíjenou pro letecký a automobilový průmysl. Jedná se o velmi kvalitní lak, který nepodléhá času, je velmi ekologický a bez rozpouštědel. V oblasti podlah zastupujeme mimo jiné firmu Tilo, což je naprosto fascinující výrobce dřevěných podlah. Mám několik úžasných referencí na Kralupsku, kde jsem po povodních neřešil ani jednu výměnu. Vše vyschlo a slouží dodnes. Se všemi těmi zákazníky jsem i nyní v kontaktu a již jsem jim realizoval další podobné zakázky – zejména pro jejich děti. Co si Vaši zákazníci nejčastěji objednávají? Jednoznačně jsou to interiérové dveře a zárubně. Nezbytným komponentem k nim je kování, kterého nabízíme širokou škálu.

Co nesmí chybět úspěšnému podnikateli? Vytrvalost, porozumění, čestnost a spravedlivost. Moje motto proto zní: Vše jde dělat lépe. Každý problém má snadné řešení, pokud se rozdělí na drobné úkoly a ty se následně plní.

Říká se, že nejtěžší je práce s lidmi. Jak to vidíte Vy z pozice šéfa prosperující firmy s několika desítkami zaměstnanců? Nejtěžší je to, pokud nevíte, jak na to. Mám pár „historek z natáčení“ (jak tomu soukromě říkám), kdy mi bylo těžko. Nicméně dnes s odstupem vidím také své selhání, které by se dalo shrnout do několika jasných chyb: falešné sociální cítění, slepotu vůči třetí straně, potřebu napravit nenapravitelné. A také jsem poznal daň za úspěch (závist, skryté nepřátelství, nepřejícnost…) a nevěděl, jak na to.

Mnoho firem se dnes potýká s nedostatkem kvalitních pracovníků. Je toto téma aktuální i u Vás? Momentálně ne, chodí mi žádosti o zaměstnání, i když nemáme aktivně vyvěšený žádný inzerát. V minulosti jsme udělali pár PR akcí zaměřených právě na personální oblast. Komunikujeme, že práce u nás není lehká, nicméně se spravedlivým přístupem a v pěkném prostředí.

Jste klientem Business Success. Co Vám tato spolupráce dala? S čím jste se na tuto společnost obrátil? To bylo malinko jinak. Spolupracuji dlouhodobě s jednou rakouskou společností a při jedné návštěvě mi pověděli, že mají nějaké manažerské školení. Vyptával jsem se, čeho se to týká, a tak to vlastně začalo. Nejdřív jsem se dozvěděl, že jsou z Vídně, ale mají pobočku v Praze. Pak mi zavolal konzultant Business Success, že za mnou přijede. Při prvním setkání jsem byl dost nepřátelský. Říkal jsem si, co mi chce kdo radit? Já mám praxi čtyři roky v Rakousku, deset let tady. To jsem byl ve stavu, kdy jsem ještě nevěděl, že vlastně nevím. Pak to šlo rychle a během roku jsem absolvoval celý program akcí BS. A opravdu nelituji. >>>

9


ROZHOVO R VETOS je rodinná firma. V podnikání Vám pomáhají i Vaše děti? Co mají na starosti? Ano, už obě dcery. Starší vede marketing a opravdu hodně dře. Mladší začala letos pracovat v nově otevřeném oddělení koupelen a vedle prodeje je jejím hlavním úkolem zhotovování grafických návrhů.

Když se po více než dvacetiletém fungování firmy VETOS díváte do budoucnosti, jaký je Váš cíl, další meta? Dobudovat naše Obchodní centrum VETOS, dobudovat sklady a další obchodní prostory s takovým „clubem“ – centrem pro setkání a zážitky – měl by ukazovat, jak příjemné a harmonické může být bydlení. Bude v něm i kavárna. Další cíle jsou vybudovat pobočky v krajských městech. Máte neobvyklý koníček. Bagrujete… Můžete nám o tom prozradit víc? To je dlouhý příběh… Vzniklo to tak, že jsme v roce 2009 otevřeli první část našeho Obchodního centra a vznikl nám problém s úklidem sněhu v zimě. Tak jsem hledal

10

univerzální stroj a náhodně našel video kloubového finského nakladače Avant. Součástí „dárkového“ balíčku je sekačka trávy, radlice na sníh, kartáč, paletizační vidle a podkop na bagrování. Když přišel záměr postavit halu II a loni halu III, tak to bylo jednoduché rozhodnutí – zemní práce si obstaráme sami. Bydlím 1,5 km přes pole od podniku, a tak si občas Avantem zajedu domů. Pak soused potřeboval vyhrábnout bazén… Takže než bagrování bych to nazval Avantování. Kolem podniku jím sekáme trávu na ploše 8 000 m2 a pro halu II a III jsme přetěžili 2 000 kubíků zeminy a připravili 3 000 metrů parkoviště.

Co je podle Vás na světě nejdůležitější? Jistě, souhlasím s odpověďmi ze soutěže miss: světový mír, zdraví atd., co podávají slečny ucházející se o titul, který jim pomůže ulovit známého chlapce, co se honí po trávníku či mlátí hokejkou do puku. Na to se mne ale nyní asi neptáte… Za mne to vidím na porozumění, spravedlivost, úctu a ochotu.


TIP Y PRO VÁŠ Ú S PĚ C H

Šéfe, já chci přidat! Naučte se své lidi správně odměňovat Zjistěte, co se za požadavkem skrývá

Když takový požadavek přijde, nepropadejte panice. Pokuste se zjistit, proč žádá dotyčný pracovník vyšší plat. Co ho přimělo k tomu, aby přišel a řekl si o více peněz? Možná budete překvapeni zjištěním, co se někdy schovává za žádostí o vyšší plat. Mějte trpělivost, ptejte se a nedělejte předčasné závěry. Třeba zjistíte, že není třeba řešit požadavek „chci přidat“, ale je třeba vyřešit, že Pepa, který dělá stejnou práci, má lepší peníze, ale přitom nemá tak dobré výsledky. Nebo že se konkurence snaží vašeho člověka přetáhnout vyšší nabídkou. Zkuste zjistit, čeho si váš člověk kromě peněz cení, a ukázat mu, co z toho u vás má nebo může získat (a u konkurence ne). Dokonce můžete jít ještě o krok dál a alespoň s klíčovými zaměstnanci čas od času „dát řeč“ o tom, jak jsou v práci spokojení a co by jim pomohlo být ještě efektivnější.

Dbejte na prevenci

Nečekejte, až si vaši lidé o větší peníze řeknou. Systém odměňování řešte s předstihem. Spravedlivě nastavené odměňování, postavené hlavně na výsledcích vašich lidí, je úžasná prevence. Správně

nastavený systém odměňování může dokonce být pro zaměstnance velmi podstatný motivační prvek. Stejně tak, jako špatné nastavení může přispět k tomu, že přijde požadavek na zvýšení platu, nebo může popohnat zaměstnance, aby se poohlédl po práci jinde.

Nenechte se tlačit ke zdi

Přidávat se totiž donekonečna nedá. A pokud jsou peníze opravdu jediným faktorem, který rozhoduje o tom, zda u vás člověk zůstane nebo ne, do budoucna stejně budete mít problém. A hlavně máte na palubě někoho, u koho si nemůžete být jistí, zda vám ho zítra nepřetáhne konkurence nějakou tou tisícovkou navíc. Pokud to váš zaměstnanec opravdu staví do roviny „buď mi přidáš, nebo jdu ke konkurenci“, raději se s ním rozlučte. Nepřistupte na hru, ve které budete rukojmím vlastních lidí.

Možná znáte ten vtip o nesmělém zaměstnanci, který se sklopeným pohledem stojí u šéfa v kanceláři a s obavami šeptá: „Šéfe, já bych chtěl přidat…“ A šéf radostně vyskočí ze židle: „Ale to mi děláš radost! Jen přidej, chlapče, jen přidej!“ Jenže dnes se na nás ze všech stran valí informace, že kvalitní lidi prostě NEJDE SEHNAT. A tím legrace pro šéfy tak trochu končí… Co s tím, když s žádostí o zvýšení platu přijde zaměstnanec, který svou práci dělá dobře?

Naučte se to na kurzu Dobrý, jednoduchý a objektivní systém hodnocení vám dokáže usnadnit práci. Pomůže vám zlepšit vztahy, zvýšit pracovní morálku a výkonnost zaměstnanců a zároveň preventivně snížit fluktuaci. Proto jsme pro vás připravili kurz

Jak hodnotit a odměňovat zaměstnance?, který vás v několika krocích naučí mimo jiné objektivně měřit produktivitu. Rezervujte si místo na tel. 603 192 941, 736 509 206 či e-mailu info@success.cz.

Oceňujte loajální a produktivní lidi

Všímejte si loajálních a produktivních lidí. Oceňujte je. A nemusí to být jen penězi. Dejte jim pozornost, poděkujte za jejich výsledky, dejte najevo, že vidíte, jak dobrou práci odvádějí, a že si toho ceníte. Vlasta Opelková, výkonná ředitelka Business Success

11


Z E P TA LI J S M E S E

V zaměstnání je důležitá rozličnost i smysluplnost a dobrý kolektiv V zaměstnání strávíme v průměru 10 let života. To je docela dost. Je tedy důležité, aby nás to, co děláme, bavilo a naplňovalo. Položili jsme proto několika lidem z různých oborů následující dvě otázky:

Veronika Francová recepční, IPSOS s.r.o.

Pracuji ve firmě, která se z původních dvou zaměstnanců vyšplhala na 250 a stala se součástí jedné z největších výzkumných sítí na světě. Je velice motivující pracovat ve společnosti, která zažívá takový rozvoj, má chuť k inovacím a neustále usiluje o nejlepší možná řešení pro klienty. V této firmě mě drží skvělý kolektiv, neustálé získávání nových zkušeností, možnosti k seberealizaci a především i různorodá náplň práce.

Miroslav Zubr

jednatel, BAUMÜLLER, s.r.o.

Baví mne podílet se na rozvoji týmu lidí, které mám kolem sebe, a také rozmanitost a šíře úkolů, na kterých pracuji. Je pro mne dobré každý den poznávat a učit se nové věci – především v oblasti leadershipu. Vnímám 4 hlavní důvody, proč jsem již 10 let věrný jedné firmě. Těmi jsou skvělý tým, který kolem sebe mám a za který se cítím být zodpovědný. Dalšími důvody jsou vysoká míra autonomie v rozhodování, podpora ze strany německého managementu a konečně i široké možnosti osobního rozvoje.

Co Vás baví na Vaší práci? Co Vás drží ve firmě, ve které pracujete?

12


Zdeňka Masopustová ředitelka, Studijní centrum BASIC ČR, z. s.

Na mé práci mě baví hlavně to, že mohu někomu pomoci. V případě naší školy jsou to především děti, které se v klasické základní škole jen trápily a učení pro ně bylo doslova mučení bez výsledku. Poté, co začnou chodit k nám, se jim začnou měnit postoje k učení. Zažívají první úspěchy, mění se jim pohled na vzdělávání a i ony samy vidí, že nejsou hloupé, a mají lepší šanci na uplatnění v budoucnosti. V BASICu mě drží to, že je to práce, která je velmi potřebná pro spoustu dětí, rodičů a lektorů, kteří potřebují právě naši pomoc a spolupráci. A potěší mě, když po šesti letech zavolá tatínek s poděkováním, že jeho dítě, kterému jsme kdysi v osmé třídě pomohli, úspěšně odmaturovalo na vysněné škole a může si splnit svůj životní sen.

Stanislav Mach majitel, TC MACH, s.r.o.

Moje práce je mým koníčkem. Velmi mne naplňuje, že je to nekončící hra, kde se vše neustále mění. Rád tvořím vlastní věci, které přináší užitek i ostatním lidem. Před časem, po 22 letech podnikání, jsem hledal další motivaci pokračovat. Muselo to být něco víc než peníze a majetek. Sepsal jsem si své cíle. Dělat účelné věci chytře a vytvořit technologicky a lidsky vysoce ceněnou společnost, která bude neustále přinášet zisk majitelům, lidem ve firmě i ostatním lidem. Brát podnikání jako hru a hrát ji s nadhledem. Díky tomuto uvědomění si nyní „hraji“, pracuji a učím se s větším nasazením. Stačilo určit si větší cíl, který je možná na dlouhou trať, ale stojí za to.

Tanya Markova

generální ředitelka, Online English Academy Pevně věřím, že pomoc druhým je způsob, jak si užívat toho, co děláte, a bavit se tím. Jsem šťastná, že má práce tento aspekt nepostrádá. Každý den v naší online škole angličtiny pomáháme dospělým a dospívajícím pozitivně změnit život díky novým komunikačním dovednostem. Každý úspěšný příběh klienta, který otevřel novou pobočku v zahraničí, našel obchodní partnery, získal několik skvělých příležitostí v cizí zemi, je pro mě a můj tým obrovskou radostí. Mám ráda a věřím v to, co dělám. Cestovala jsem po světě a vím jistě, že angličtina je nezbytným jazykem, pokud chcete uspět v mezinárodním obchodě nebo zkusit nové nápady, poznat země a setkat se se skvělými lidmi. Celý můj tým sdílí tuto myšlenku a to je také důvod, proč je velmi příjemné pracovat na dosažení tohoto cíle společně. Dalším důvodem, proč jsem v práci šťastná, je i to, že se hodně učím. Četba knih, účast na seminářích, získávání rad od lidí, kteří uspěli v oblasti, kde se i já chci zlepšit. To mi dává šanci realizovat něco nového každý den. Dosahovat lepších výsledků a užívat si úspěchů nejen svých klientů, ale i zaměstnanců.

13


ROZHOVO R

Vážím si firmy a příležitostí, které mi dává Magdalena Servusová pracuje v Business Success na pozici konzultantky. Ačkoliv její současné povolání by se tomu původnímu zdálo vzdálené, je v něm nejen úspěšná, ale také ji naplňuje a posouvá dál. Magdalena Servusová konzultantka, Business Success

Před kariérou v Business Success pracovala jako marketingový manažer v oblasti výtvarného umění. Má dospělou dceru, která studuje v zahraničí. Ve volném čase ráda sportuje, chodí na výstavy, přečte si dobrou knihu či se podívá na zajímavý film.

14

Než jste začala pracovat pro Business Success, pohybovala jste se spíše v umělecké sféře. Co Vás přivedlo ke změně oboru? Dlouholeté působení v umělecké sféře bylo nejen skvělou zkušeností, ale především krásnou prací, která byla zároveň i mým koníčkem. Pracovala jsem pro galerii Vernon, která byla nevelká, ale svými projekty velmi rozsáhlá a vzhledem k dané době i velmi progresivní. Když po devíti letech skončil neziskový projekt, o který jsem se starala, přirozeně moje první reakce byla pokračovat v tomto oboru. Po cestě hledání jsem

ale „potkala“ BS. To hlavní, čím mě společnost zaujala, byl její účel. Dodat jednotlivcům a firmám informace, funkční know-how, které je posunuje vpřed a usnadňuje jim život, nejen profesní, ale i osobní.

Co pro Vás znamená Business Success? Co Vám firma dala? Tato práce je pro mě velmi inspirativní. Intenzivní komunikace s lídry, osobnostmi, které před sebou vidí jasný cíl a které chtějí ve svém životě něco dokázat. Být u přeměn, které posunují člověka a celé firmy k lepšímu, účastnit se toho, pomoci, jak nejlépe umíte,

s čistým srdcem a nasazením. Znamenalo to pro mě hodně na sobě pracovat, což je v této profesi nezbytné. Vstřebat velké množství informací a dělat to stále znovu a znovu, neusnout na vavřínech. Jak se říká, nestagnovat… V loňském roce jsem se stala nejlepším obchodníkem v BS a hřálo mě u srdce, že pracovní nasazení, které jsem tomu věnovala, stálo za to. A když můj kolega napsal v našem vnitřním časopise, že jsem se stala inspirací nejen pro něho, ale i pro celou firmu… co k tomu dodat. Máte z toho radost a říkáte si, ano, jsem na správném místě.

Čím vyvažujete vysoké pracovní nasazení? Máte nějaké koníčky? Pravdou je, že náročnost této profese na čas je obrovská a vyvažovat vysoké pracovní nasazení je přímo nutnost. Být v dobré kondici je základ, proto se

věnuji sportu, ráda plavu, jezdím na kolečkových bruslích a taky od začátku tohoto roku chodím pravidelně na tenis, což byl v mém životě jeden z nesplněných snů. A není to jen o fyzické aktivitě – i své duši potřebuji věnovat pozornost, a to spolehlivě zastupuje umění, ať už se jedná o výstavy, festivaly, tanec, nebo dobrou knihu a filmy, které vám chtějí něco sdělit.

Co je podle Vás v životě skutečně důležité? Cítit se potřebná, prospěšná ve své profesi a plnit ji s účelem, mít dobré rodinné zázemí, kde vládne porozumění a především inspirace od druhého a sounáležitost, být vnitřně sám se sebou spokojený, za čímž je v prvé řadě práce na sobě, a být pro druhé inspirací. Žít takový život, který mě baví, je plný humoru, optimismu a skvělých lidí okolo, kteří si pomáhají tehdy, když je to potřeba, to je pro mě důležité.


I N S PI RAC E

Láska k hudbě ho přivedla k motivační muzice. Písně si sám skládá, píše k nim texty a interpretuje. Jeho cílem je oslovit co největší počet lidí a nasměrovat je k jejich vlastnímu štěstí. Jak se českému rapperovi Marku Kaletovi alias Marcusi Revoltovi toto daří a kam až chce se svým projektem dojít?

Mým cílem je změnit k lepšímu životy tisíců lidí Od malička miloval hudbu, ale také rád psal slohové práce a básně. Když zjistil, že mu to jde dobře, napadlo ho své básně nahrát jako rapy do hudby. Poté se naučil na klavír a klávesy a začal si sám skládat. Jeho vzory byli zpěvák Michael Jackson nebo skupina Linkin Park. A pak přišel světový fenomén, rapper Eminem. „Eminem mě ovlivnil hodně, ale jen do té doby, než jsem zjistil, o čem vlastně jeho texty jsou,“ připouští Marcus Revolta. Stále více hledal hudbu s větším přesahem a posláním. A stejnou cestou se potom vydal i ve své vlastní tvorbě.

Hudbou za lepší život

Jakmile nabyl dostatek zkušeností, začal dělat muziku s texty, které mají za cíl dodat posluchačům sílu, naději, víru, inspiraci, aby lépe, rychleji a snadněji dosahovali svých cílů, nevzdávali se a překonali těžké životní chvíle. Jeho písně se setkaly s velkým ohlasem. „Chodí mi spousta zpráv od lidí se vzkazem, že jim má hudba

v životě velmi pomohla,“ říká oblíbený rapper. „Stovky lidí mi napsaly, že jim mé písně pomohly k tomu, aby přestali brát drogy, další se svěřují s tím, že se díky mé práci stali silnějšími.“

S motivačním projektem do Ameriky

Poslední půlrok Marcus Revolta věnoval výzkumu, aby zjistil, co je v jeho hudbě ta nejdůležitější věc, která způsobuje pozitivní změny v životě lidí. Výsledky jeho průzkumu ho mimo jiné přesvědčily o tom, že má jeho muzika pro lidi velký význam. A také proto spustil nový motivační projekt Změň svůj život. V rámci něj během 12 týdnů vyjde 12 motivačních hudebních videoklipů. Na konci září odstartoval první videoklip a každou následující neděli vyjde další. Cílem je změnit tisíce životů k lepšímu. Marcus Revolta má ale i další sny. „Chci svou hudbu dělat celosvětově a díky ní pomoci inspirovat a motivovat miliony lidí. Proto svůj projekt Změň svůj život chci představit i v Americe.“

Marek Kaleta Osmadvacetiletý rapper z Krnova, který v současné době žije v Praze. Stál mimo jiné za projektem Seberevolta, která má za cíl pomoci mladým lidem lépe žít – bez drog, rasové nesnášenlivosti, šťastněji a smysluplněji. Tvůrce a interpret motivační hudby, která oslovuje tisíce lidí a podle Marka Kalety jim pozitivně ovlivňuje život.

15


chyb, kterým byste se měli vyhnout při zaučování nováčka

Chcete

SE VYVAROVAT OMYLŮ, kvůli kterým můžete ztratit nového člověka v týmu? UŠETŘIT díky efektivnímu zaškolování? SE STÁT DOBRÝM ZAMĚSTNAVATELEM a přitahovat ty správné kandidáty?

Objednejte si brožuru „Nejdražší chyby při zaškolování“ na e-mailu publikace@success.cz

Více informací najdete na www.success.cz/publikace

Profile for PROSPECTEA Česká republika, s.r.o.

Efektivní podnikání č. 4  

Efektivní podnikání č. 4  

Profile for skochova
Advertisement