Page 1

Notulen

17

april

buurtoverleg.

Welkom, door Lenie. Accolade is aanwezig in de persoon van de heer Lolke Schuring en vraagt of het punt van de trespaplaten eerst kan worden behandeld. Afspraak was een paar maanden het materiaal lenen, maar het moet gehuurd worden, dus de tijd is heel beperkt. Lolke Schurer is voor accolade aanwezig. Accolade heeft zelf geen materiaal meer, dat huren ze van Borent. Evaluatie van voorgaande plannen, die niet door konden gaan, door Jan Koehoorn. Accolade wil voor de materiële kosten staan, niet voor de organisatie. Lolke vraagt een kosten opzetje. Jan denkt aan een stuk of wat ladders, vijf, of zes maar wel voor langere tijd. Raymond wil bij Borent gaan vragen of ze willen sponsoren, hij kent er iemand. Ray vraagt een offerte, geeft dit door aan Tea en Tea gaat ermee naar Accolade. Ladders ophalen moest eigenlijk met een bus. Er wordt hier en daar gevraagd wie er met een bus de ladders wil halen. Het uitleenpunt zou eventueel in het MFA kunnen zijn. Mededelingen: Jan en Petra hebben zich afgemeld. Dubbelt, Wilma en Rien hebben zich eveneens afgemeld. Aanwezig: Marleen de Beer, Froukje Roossien, Silvia Punter, Tea van Herk, Annie Krist, Aukje Bakker, Raymond Ficken, Lita ponsen. Lucas Oostindie, Jan Koehoorn, Lenie Huitema, Sigrid van Weperen. Agenda: vastgesteld. Marleen de Beer, de nieuwe opbouwwerkster gaat het van Lenie overnemen, iedereen stelt zich voor. Annie en Aukje stoppen ermee. Zij hebben zich hier zes of zeven jaar ingezet, zij vinden het nu genoeg geweest, er is nieuw bloed nodig. Voorstel intussen dat Marleen het na de pauze over neemt zodat we kunnen wennen aan haar aanpak. Marleen was coördinator ouderenprojecten, ze is nieuw in het opbouwwerk. Ze vertelt over haarzelf en haar gezinssituatie. Notulen 14 februari: de notulen zijn goedgekeurd. Evaluatie: Brievenbus mag worden verplaatst, wijkbeheer zou dit moeten doen. Tea stelt voor op het groenstrookje bij P&B hokje. Daar waar de aanplakbiljetten staan in verkiezingstijd. Tea zit nu ook in Pl. Bel., ze heeft de taak van Jan Koehoorn overgenomen. Paal Fluwelenlaantje: De paal is geregeld. Parkeerproblemen: collectief naar de gemeente gaan. Pl. Bel. zou hier mee aan de slag. Het is niet alleen als er iets bij Thialf is. Er valt op dit moment niet zo veel aan te doen. Hier is het een openbare weg en dus is er niets aan te doen, overal mag vrij worden geparkeerd. NB: Ook Foodplanet mag geen bordjes neerzetten, ook dat is openbare weg. De rolschaatsbaan zou kunnen worden geëxploiteerd voor de wijk, maar dit moet worden aangevraagd. Misschien is het wat om de rolschaatsbaan ter beschikking te stellen voor de bewoners, die bij thuiskomst geen plaats hebben voor hun auto. Tuinonderhoud. Er is contact geweest met Accolade. Er is een procedure van zes weken, in die tijd moet het in orde zijn gemaakt na een waarschuwing, anders kan Accolade er blijkbaar ingrijpen. Dit geldt uiteraard alleen voor de huurhuizen.

1


Parkeeroverlast van vrachtwagens bij Jongbloed. ? Bord voor de rijrichting ingang marktweg voor de Foodplanet graag duidelijker en evt. groter, want men rijdt nog steeds verkeerd in of uit. Tea neemt contact op met de betreffende instanties. Pauze Afscheid en bedankje Lenie, Marleen neemt het over. Lenie was hier ongeveer tien jaar coĂśrdinator. Wvttk: Aukje: schade aan de bloembakken, wie gaat het betalen? Het gaat om de bloembakken aan de James Wattlaan. Daders zijn bekend. Is nog niet ter sprake gekomen bij de nieuwe wijkagent. Johannes is wel geweest bij de daders, maar er is niets uitgekomen. Bij Jan Graafstra neerleggen, Jan Koehoorn neemt het met hem op, tijdens het spreekuur. Verkeersdrempels Bessemerstraat, Marconistraat, liggen er niet goed in, het veroorzaakt schade aan de auto's. Sloot aan de James Wattlaan ligt zelfs een deur in de sloot / nu in een boom? Lucas en Ray gaan zaterdag weer op pad om op te ruimen. Brandputten in de achterpaden liggen te laag. Zitten er nu een paar jaar. Niet goed aangelegd, in het donker levert het letsel op. Wateroverlast in de achterpaden wordt ook veroorzaakt door afvoer van hokjes die niet goed zijn aangesloten op de afvoer, riool. Voetballen op straat, garagedeuren worden gebruikt als doel. Er is mogelijkheid tot voetbal op het veld. Maar dat is vervuild door de hondenpoep. Vooral de hondenpoep is een groot probleem. Containers staan veel te lang aan de straat. Je kunt er wijkbeheer voor bellen, die haalt ze dan op. Kinderen staan op de geluidswal. Aan de andere kant van de rijksweg, de Oranjewoudkant. Ze gooiden iets naar het verkeer. Iets voor de politie, als je het ziet: bellen. Veel van het voorgaande is een kwestie van aanspreken. Er kan een kort stukje van deze punten in de dorpskrant. Jan heeft een voorstel voor een kort en krachtig verslag. Marleen maakt een opzet in de vorm: Wist u dat... Tea: buurt versieren? Er is nu niets versierd. Er was versiering aangeschaft door Jan Koehoorn. Wordt het volgend jaar ook opgepakt? Oproep in de krant plaatsen. Proefopstelling met Burendag? Punt voor de volgende vergadering. Er zijn ideeĂŤn, er is genoeg versiering. Tea, Silvia, Raymond en Jan spreken voor woensdagavond af om eens te kijken wat er allemaal is en wat de mogelijkheden zijn. Buurtpreventie: Tea: men is bezig om een cursus te organiseren en een pakket samen te stellen met informatie, die dan in de wijk wordt verspreid.

2


Sommige brandkranen zitten ongunstig, bijvoorbeeld op een parkeerplaats. (Ovale putdeksel) in de winter moeten ze sneeuwvrij zijn en altijd autovrij!! Meestal zijn twee brandkranen per straat. ook deze info komt in het pakket van de buurtpreventie. Silvia: hondenpoep, er zijn geen zakjes meer, kan er iets anders worden georganiseerd? Kan de gemeente die zakjes bijv. bij de buurtsuper neerleggen? Afspraak voor de volgende vergadering: voor de zomervakantie,

26 juni, 19.30 MFA

Rondvraag: Lita: Aukje en Annie bedankt voor het opzetten van deze bijeenkomsten en hun inzet voor deze buurt. Ze hebben dit jarenlang met plezier gedaan. Lucas: sommige auto's staan beroerd geparkeerd, hinderen voetgangers. Vooral bedrijven met busjes. In de Morsestraat en de Bellstraat. Het wordt gedoogd, vaak is het tijdelijk. Het kan zijn dat ze een ontheffing hebben, omdat ze er wel aan het werk zijn. Lucas heeft positief resultaat bereikt waar het aanspreken van de buren betreft. Lenie bedankt iedereen voor de goede samenwerking en wenst ons allemaal veel succes met het vervolg. Sigrid miste de aankondiging van het buurtoverleg in de agenda van het Skoatterh没s in het doarpsnijs, dit zal worden meegenomen. Raymond: bij sponsoring door Borent dit ook in het Doarpsnijs melden? Goed idee. Sluiting om 21.34.

Notulist: Lita Ponsen

3

Notulen_17_april_buurtoverleg  

http://www.skoatterhus.nl/cms/bijlagen/Notulen_17_april_buurtoverleg.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you