Page 190

i wielowątkowym przedsięwzięciem zrealizowanym w historii SKN SPATIUM. Czas jego trwania wyniósł 12 miesięcy – od grudnia roku 2011 (kiedy przystąpiono do jego realizacji) do grudnia roku 2012 (kiedy wydano 16. numer magazynu „KWARTAŁ” oraz publikację pokonferencyjną). W jego organizację zaangażowanych było 4 pracowników naukowodydaktycznych oraz 14 członków Koła (z których jedna osoba była koordynatorem całości, sześć osób koordynowało jego poszczególne fragmenty, a także sześć było opiekunami grup warsztatowych, przy czym jedna osoba mogła pełnić więcej niż jedną funkcję). Zespół SKN SPATIUM tworzył i wymieniał między sobą większość dokumentów oraz planował swoje działania „w chmurze”, korzystając z różnych narzędzi on-line. Dużą rolę przypisano również oprawie wizualnej zarówno Konferencji, jak i Warsztatów, dzięki czemu wszystkim „wyprodukowanym” na ich potrzeby materiałom nadano zunifikowany wygląd. Podsumowując, Warsztaty „pO KOLEI. Czas na Łódź!” okazały się pouczające nie tylko dla ich uczestników, ale także dla samych organizatorów przedsięwzięcia. Obie strony wyniosły dzięki nim doświadczenia, na podstawie których łatwiej będzie im podejmować nowe wyzwania. Autor artykułu ma nadzieję, że zawarte w nim treści okażą się przydatne dla osób, które chciałby zorganizować w przyszłości przedsięwzięcia podobne do Warsztatów „pO KOLEI. Czas na Łódź!”.

190

pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje  

Więcej informacji oraz plik w wyższej rozdzielczości pod adresem: http://spatium.uni.lodz.pl/?page_id=1939.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you